Już 1 lutego 2024 startuje program sportowy w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie!

Procedura kart FitProfit oraz FitSport
dla członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Już od lutego Członkowie będą mieć możliwość korzystania z kart FitProfit oraz FitSport, a w styczniu ruszają zapisy i płatności za wybrane karty.

Procedura dokonywania wpłat i zgłoszeń do programu firmy VanityStyle kart sportowo-rekreacyjnych FitProfit (bez limitu korzystania z różnych obiektów w czasie dnia) oraz FitSport (8 wejść w miesiącu, z różnych obiektów w czasie dnia)
Wyszukiwarka obiektów: https://www.vanitystyle.pl/obiekty

I. OFEROWANE WARUNKI CENOWE (opłata miesięczna)

Ofertę można otrzymać po kontakcie z Izbą oraz po dokonaniu rejestracji na Platformie eVS (szczegóły w punkcie III).

II. MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA OSÓB DODATKOWYCH

Każdy Członek, który wybierze swoją kartę lub już posiada aktywny abonament może wybrać karty dla osób towarzyszących i dzieci:

KARTA DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ: można zgłosić 1 osobę towarzyszącą (nie jest wymagane, aby była to osoba spokrewniona)

KARTA DLA DZIECI: można zgłosić wszystkie swoje dzieci do 15. roku życia (tj. dzieci własne i/lub przysposobione pozostające na gospodarstwie domowym). Dostępne są dwie karty: pełna karta dla dziecka oraz basenowa karta dla dziecka

KARTA DLA JUNIORA: można zgłosić dowolną liczbę dzieci swoich lub przysposobionych (od 15. do 18. roku życia)

KARTA DLA SENIORA: można zgłosić 2 karty senior. Karta jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 60 lat.


III. ZGŁOSZENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Zamawianie oraz opłacanie kart odbywa się na Platformie eVS (specjalnie przygotowana platforma online dla Członków). Link do rejestracji: https://e.vanitystyle.pl/employee/register/new/client/7d354a660e7ef45797f739818e4011fd
  2. Aby dokonać rejestracji wystarczy kliknąć w link  i dokonać rejestracji.
  3. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer PWZ (w miejscu „Identyfikator”), a także ustalić hasło, którym każdy Członek będzie mógł się logować do swojego panelu na Platformie eVS, aby np. wybrać i opłacić karty, dokonać zmian w kartach, rezygnacji, dołączenia osób towarzyszących, dzieci i innych zmian w abonamencie. Podczas rejestracji Członek wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
  4. Dzięki rejestracji każdy Członek może zapoznać się z dostępnymi kartami sportowymi oraz cenami. Rejestracja nie zobowiązuje do zakupu karty.
  5. Zamawianie oraz opłacanie kart odbywa się zawsze do 20. dnia miesiąca na miesiąc następny. Podczas płatności można wybrać płatność jednorazową lub cykliczną (dzięki temu nie trzeba co miesiąc dokonywać ponownej płatności). Płatności odbywają się przez popularne płatności internetowe np.: PayU, przelewy online, BLIK itp.
  6. Nowo zamówione karty będą do odbioru w OIA w Krakowie około 2-3 dni przed rozpoczęciem abonamentu.
  7. Każdy użytkownik ma możliwość korzystania z programu sportowego bez posiadania karty fizycznej. Wystarczy pobrać aplikację „VanityStyle” na swój telefon (na Android oraz iOS) i zalogować się danymi z Platformy eVS oraz numerem karty. Numery kart będą widoczne po opłaceniu abonamentów w pierwszym dniu aktywacji karty (wszelkie informacje są widoczne w panelu na Platformie eVS po zalogowaniu się).
  8. W przypadku pytań lub innych kwestii związanych z funkcjonowaniem Platformy eVS lub problemów technicznych zapraszamy na infolinię VanityStyle. Konsultanci z chęcią odpowiedzą na wszelkie kwestie w godzinach 7:00-21:00 od poniedziałku do niedzieli (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerem telefonu.: +22 371 50 72 lub e-mail: infolinia@vanitystyle.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Członkowie mogą zgłaszać się do Programu w każdym miesiącu kalendarzowym (do 20 dnia na miesiąc następny).
 2. Aby móc zamówić karty dodatkowe, Członek najpierw powinien wybrać swoją kartę podstawową. Rezygnacja z karty sportowej przez Członka automatycznie powoduje rezygnację ze wszystkich dodatkowych kart dopisanych do programu sportowego.
 3. Karta dla osoby towarzyszącej musi być tożsama z kartą Członka, tzn. jeśli Członek wybierze dla siebie kartę FitSport, może wybrać dla osoby towarzyszącej tylko ten sam program (FitSport). Jeśli członek wybierze dla siebie kartę FitProfit, dla osoby towarzyszącej może wybrać tylko program FitProfit.
 4. Wszystkie pozostałe karty dla dzieci, juniorów i seniorów są tylko i wyłącznie kartami w programie FitProfit, dlatego Członek, który np. wybrał kartę podstawową FitSport ma możliwość dla wyżej wymienionych osób wybrać karty FitProfit.
 5. Przedłużenie abonamentu odbywa się poprzez dokonanie płatności internetowej PayU po zalogowaniu się na platformę eVS.
  Karta pozostanie aktywna na kolejny okres rozliczeniowy po opłacie w terminie od 1–go do 20–go dnia miesiąca poprzedzającego datę aktywacji karty.
  Polecaną opcją jest ustawienie płatności cyklicznych na Platformie eVS (dzięki temu nie trzeba co miesiąc logować się na Platformie i przedłużać ważności abonamentów).
  6. Rezygnacja. Brak wpłaty oznacza rezygnację z programu. Moment rezygnacji z programu przez Członka jest równoznaczny z rezygnacją również jego osoby towarzyszącej i pozostałych kart dodatkowych.
  7. Wraz z aktywną kartą każdy Członek oraz osoba towarzysząca otrzymują dostęp do Strefy VanityStyle (treningi online, wyzwania treningowe, baza wiedzy dietetycznej i nie tylko): https://strefa.vanitystyle.pl/

IV. DYSTRYBUCJA

VS zapewnia wysyłkę kart. Karty będą gotowe do odbioru w sekretariacie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68, w godzinach: poniedziałek 11.00-18.00, wtorek-piątek 9.00-15.00, po 29-tym dniu każdego m-ca poprzedzającego miesiąc aktywacji karty.

V. REKLAMACJE

Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: infolinia@vanitystyle.pl