biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!
Z okazji Dnia Farmaceuty chcielibyśmy życzyć Państwu dużo zdrowia i pomyślności, wytrwałości w codziennej pracy, a także satysfakcji z wykonywania tego jakże trudnego zawodu.

– Prezes oraz Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Przypominamy, że 30. kwietnia 2019 r. mija stan przejściowy, który został wprowadzony w związku z występującymi trudnościami z przekazywaniem przez podmioty raportujace do ZSMOPL numerów serii dla produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Od 1. maja 2019 roku komunikaty bez numerów serii i daty ważności będą przez system odrzucane. 

Naczelna Izba Aptekarska:
ZSMOPL – okres przejściowy obowiązuje tylko do 30. kwietnia 2019

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Informujemy, że w dniach 30 kwietnia oraz 7 maja prawnik nie będzie pełnił dyżurów.

W dniu 10 maja (piątek) dyżur w godzinach 11.00 - 13.00

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT