Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

27
listopad
2014

Pismo Prezes OIA w Krakowie

do Redaktora Radia „ZET”

Kraków, 26.11.2014 r.

Szanowny Pan Przemysław Taranek
Redaktor Radia „ZET”
Kraków


W dniu 24 listopada 2014 roku rozmawialiśmy, na Pana prośbę, na temat „odwróconego łańcucha dystrybucji”. Swoistego procederu, który istnieje na terenie naszego województwa (ale obejmuje też swoim zasięgiem inne części Polski.) Jest to temat trudny do zrozumienia dla nas Aptekarzy, a co dopiero dla Pana Redaktora, który nie zna procedur w zamawianiu i ekspedycji lekiem.
W notatkach, które zostały zamieszczone w związku z tym wywiadem na stronach onet.pl i PAP, ze zdziwieniem przeczytałam słowa – „Aptekarze zamawiają leki i odsprzedają do hurtowni...”.

Z całą stanowczością podkreślam i powtarzam to jeszcze raz, że użyłam zwrotu WŁAŚCICIELE APTEK, a nie aptekarze (prosząc o zwrócenie na to uwagi), ponieważ tak się składa, że na dzień dzisiejszy właściciel to rzadko magister farmacji!!! – najczęściej przedsiębiorca niezwiązany z zawodem, który często prowadzi podwójną księgowość i kierownik apteki o procederze dowiaduje się podczas kontroli z inspektoratu.
Przedstawiałam Panu Redaktorowi pisma z aptek „aptekarzy”, którzy mają duże problemy z zamówieniem określonych leków!!!

Troską APTEKARZY, którzy wykonują zawód zaufania publicznego, jest zapewnienie pacjentom leków i możliwość prawidłowego leczenia, a nie chęć zysku, która została nadmiernie wyeksponowana.
Szanowny Pan Redaktor dobrze wie, jak ważne jest podawanie informacji sprawdzonych i rzetelnych, żeby nie dochodziło do wprowadzania słuchaczy radia i internautów w błąd.
Moim błędem jest brak AUTORYZACJI tego wywiadu, czego skutkiem są widoczne niejasności.

Mam nadzieję, że tak ważnego tematu nie pozostawimy bez wyjaśnień. Zapraszam na kolejne rozmowy.

Z wyrazami szacunku,
mgr farm. Barbara Jękot14
listopad
2014

III Konkurs Nalewek Własnej Receptury

Kraków, 28 listopada 2014 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie mają przyjemność zaprosić członków zrzeszonych w wyżej wymienionych Izbach na trzecią edycję Konkursu Nalewki Własnej Receptury:
http://oia.krakow.pl/storage/nalewki_2014_www.jpgOdbędzie się on 28 listopada 2014 r. w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. Początek o godzinie 17.00. Wstęp wolny.

Organizatorzy konkursu zapraszają zarówno do wzięcia udziału w rywalizacji, jak i do uczestnictwa w degustacji. Rosnąca popularność konkursu, o czym świadczą liczne zgłoszenia w roku ubiegłym pozwala przypuszczać, że kolejna III Edycja Konkursu Nalewek Własnej Receptury będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Liczymy, że podobnie jak w roku ubiegłym zgłoszenia napłyną do nas z całej Polski i będą sprzyjały dalszej integracji członków obu Okręgowych Izb.

W konkursie mogą wziąć udział jedynie nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży komercyjnej. Dwie próbki nalewki w ilości po 200 ml należy dostarczyć do 27 listopada 2014 r. do godz. 15.00 do siedziby Okręgowej Izby Aptekarskiej lub bezpośrednio do Muzeum Farmacji w Krakowie, ale im wcześniej, tym lepiej. Liczba nalewek zgłaszanych do konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna.
Uczestników konkursu prosimy o zapoznanie się i pobranie regulaminu oraz karty zgłoszeniowej konkursu:

regulamin (pdf)
karta zgłoszeniowa (doc)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!24
październik
2014

Obwieszczenie Ministra Zdrowia

z dnia 22 października 2014 r.

W Dzienniku Urzędowym MZ 14 poz. 71 ogłoszonym 2014-10-22 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2014 r.

Obwieszczenie wraz z załącznikami na stronach Ministerstwa Zdrowia


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
październik
2014

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

w sprawie recept lekarskich

Uprzejmie informuję, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 11 września z mocą obowiązującą od dnia 4 października 2014 r.
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z nową zasadą mogą być realizowane wyłącznie recepty wystawione od dnia 4.10.2014 r.

Recepty wystawione do dnia 3.10.2014 r. (włącznie) realizuje się na starych zasadach.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
wrzesień
2014

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dziennik Ustaw, Rok 2014, Pozycja 1239
Data ogłoszenia: 19 września 2014 r. (rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia)

Pobierz plik: Dziennik Ustaw, rok 2014, pozycja 1239 (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
czerwiec
2014

Komunikat NFZ

http://oia.krakow.pl/storage/nfz_mow_pasek.gif

Informacja dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy i felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego zlecających zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Szanowni Państwo
Świadczeniodawcy, osoby uprawnione (lekarze i felczerzy), pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w nawiązaniu do komunikatu z 17.12.2013 r., ponownie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565).
Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1565/1

Nowe rozporządzenie wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne, w tym: nowe nazewnictwo, nowe oznaczenia – kody (litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji np. A1 – protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia), nowy wykaz asortymentowy, nowe limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych, nowe kryteria przyznawania, nowe okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw oraz nowe wykazy osób uprawnionych do ich wypisywania (lekarzy i felczerów) poszerzone o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym i obowiązkiem wypisywania począwszy od 1 stycznia 2014 r. zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne zgodnie z nowymi przepisami uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Równocześnie informujemy, że zlecenia wypisane po 01.01.2014 r. niezgodnie z nowymi przepisami nie będą potwierdzane do refundacji ani realizowane.

Równocześnie informujemy, że od 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej:
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033029


[ wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne ] (pdf)
[ wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego ] (pdf)


W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne będą wypisywane na dotychczasowych drukach ale zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia –
WYKAZ REFUNDOWANYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH (pdf)

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,36430
kwiecień
2014

Komunikat Prezes ORA w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/leki_tylko_z_apteki.jpg

W związku z rozpoczęciem kampanii "LEKI TYLKO Z APTEKI", która uzyskała poparcie wielu Okręgowych Izb Aptekarskich, osoby zainteresowane prosimy o przyłączenie się do tej akcji i podpisanie petycji.

Link do petycji:
http://lekitylkozapteki.pl/petycja/

Pismo Prezes ORA w Krakowie do Prezesa NEUCA S.A. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
kwiecień
2014

Komunikat Prezes ORA w Krakowie

W związku z trudnością z zamówieniem niektórych leków i wyrobów medycznych podajemy wzór notatki służbowej, którą prosimy wypełnić i przesłać do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, w wypadku nieotrzymania zamówionych preparatów.

notatka służbowa (doc)

Powyższe notatki będą na bieżąco przesyłane do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Ministra Zdrowia.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Obraz dołączony do aktualności

16
kwiecień
2014

Pismo Ministra Zdrowia Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Ministra Zdrowia skierowane do Prezes ORA w Krakowie dotyczące akcji informacyjnej dla pacjentów w sprawie tańszych odpowiedników leków refundowanych.
Apteki, które są zainteresowane wzięciem udziału w powyższej akcji, mogą pobierać materiały informacyjne w biurze OIA w Krakowie.

http://oia.krakow.pl/storage/20140417_tansze_leki_s.jpg

pismo MZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
styczeń
2014

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2014

Informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plan kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych na rok 2014.

Link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
[ BIP – Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie ]01
marzec
2013

ANKIETA

Ankieta – informacja z aptek na temat braków dostępności do produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie RP.

[ ANKIETA – informacja ]

Koleżanki i Koledzy!
Farmaceuci i aptekarze aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych i punktów aptecznych,
Szanowni Państwo,

Zapraszam do uczestnictwa w przekazywaniu informacji do Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczącej braków i dostępności do produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymane w ten sposób informacje będą sukcesywnie przekazywane do Ministerstwa Zdrowia oraz do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Z góry dziękując za Państwa aktywność!

Z uszanowaniem,
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Grzegorz Kucharewiczhttp://oia.krakow.pl/storage/oia_facebook_likeit1.jpg
http://oia.krakow.pl/storage/izba_small.jpg

Uprzejmie przypominamy, że w 2014 roku kończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy ukończyli studia i odebrali Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty w 2004 i w 2009 r.
Podstawa prawna §7 ust.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003, poz. 1238 zm. z 2007 Nr. 59, poz. 403)

Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie wpisów w Karcie ciągłego szkolenia i przedłożonych do wglądu dokumentów potwierdzających uzyskanie punktów edukacyjnych.
Karty szkolenia ciągłego oraz certyfikaty za szkolenia organizowane lub współorganizowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie są do odebrania w lokalu izby przy ul. Kobierzyńskiej 98/68.

Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia okresu edukacyjnego znajdują się w zakładce Szkolenia i konferencje.


http://oia.krakow.pl/storage/izba_small.jpg
http://e-farmacja.net/inc/gfx/logo.gif