biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

  • Strona Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Najnowsze informacje

21-02-2019

Gratulacje

Kraków, dnia 20 lutego 2019 r. Szanowny PanProf. dr hab. Włodzimierz OpokaWydział FarmaceutycznyUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Szanowny Panie Profesorze, W związku z otrzymaniem nominacji…
21-02-2019

Fenspiryd - ważne informacje o bezpieczeństwie

Fenspiryd - ważne informacje o bezpieczeństwie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych załącznik (pdf) Prezes ORA w Krakowie, dr…
20-02-2019

Braki w korespondencji z Fundacją KOWAL

W załączeniu wiadomość z CSIOZ. > > > > > Szanowni Państwo, w odpowiedzi na otrzymaną korespondencję jaka wpłynęła dnia 04 02 2019 do Biura…
20-02-2019

Przygotuj się, od 1 kwietnia wchodzi obowiązek raportowania do ZSMOPL

Od 1 kwietnia 2019 roku wszystkie podmioty, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi będą zobowiązane do przesyłania elektronicznych…
18-02-2019

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC – Canesten Decyzja Prezesa URPLWMiPB dot. zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Canesten.• Canesten…
18-02-2019

Pismo w spr. produktów leczniczych zawierających karbimazol lub tiamazol

W załączeniu pismo z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w spr. produktów leczniczych zawierających karbimazol lub tiamazol Pismo (pdf) Prezes ORA…
15-02-2019

Odznaczenia 2019 r.

Szanowne koleżanki i koledzy! Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie ma możliwość złożenia do Naczelnej Rady Aptekarskiej wniosków w sprawie nadania zasłużonym farmaceutom wyróżnień samorządowych i…
13-02-2019

Opłata recyklingowa

Opłatę należy wnieść do 15 marca na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego dla miejsca pobrania opłaty. Stawka opłaty recyklingowej wynosi zgodnie z…

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT