Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

22
luty
2018

Wykład "Przeglądy Lekowe"

Kraków, 10 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 15.30

Data: 10 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 15.30
Miejsce: Hotel Sympozjum, Kobierzyńska 47, 30-363 Kraków

Wykład dr. Piotra Merksa – „Przeglądy Lekowe”

Główny przekaz wykładu: Przeglądy lekowe, edukacja, zasady realizacji, możliwości prawne w Polsce oraz ich przyszłość na świecie. Przegląd lekowy (MUR, MTM) to jedna z najbardziej znanych usług farmaceutycznych jakie świadczą aptekarze na całym świecie. Media branżowe w Polsce tworzą wiele mitów dookoła przeglądów lekowych, często wprowadzając w błąd.

Jeśli jesteście zainteresowani, aby poznać przeglądy lekowe od kolebki, sposoby kształcenia, opinie kolegów aptekarzy, problemy z ich wdrożeniem, wymogi lokalowe jakie musiały spełnić apteki w innych krajach, a także własne doświadczenia naszego eksperta zapraszamy na wykład.

Warto usystematyzować wiedzę i dowiedzieć się jak ta szeroko rozpowszechniona usługa funkcjonuje naprawdę w innych krajach.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma 4 punkty edukacyjne miękkie w ramach szkoleń ciągłych.

---
Zapisy w biurze OIA w Krakowie:
tel. 12-264-25-5321
luty
2018

Komunikat – przypomnienie

w sprawie sprawozdania z gospodarki odpadami w aptece

Szanowni Państwo,
przypominam, że do dnia 15 marca 2018 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece.

Wszystkie informacje oraz formularze sprawozdania znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych
Formularze/Wnioski do pobrania | 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE O ODPADACH ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2013 - 2017 | FORMULARZ do sporządzania i przekazywania ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania ODPADÓW

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot20
luty
2018

Mistrzostwa w Pływaniu, Międzynarodowa Konferencja

26 – 28 kwietnia 2018 r.

http://oia.krakow.pl/storage/20180221_plakat_mistrzostw_w_plywaniu_s.jpg
• XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu
• I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Pływaniu
• I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lekarzy i Farmaceutów


W załączeniu przekazujemy Państwu materiały dotyczące Konferencji oraz Mistrzostw Farmaceutów w Pływaniu.
Chętnych do wzięcia udziału w zawodach, prosimy o kontakt z biurem OIA w Krakowie (tel. 12-264-25-53, e-mail: biuro@oia.krakow.pl) do dnia 19 marca 2018 r.

Załączniki:
Szczegółowe informacje (pdf)
Zgłoszenie udziału (pdf)

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot19
luty
2018

Komunikat

ZAKAZ UŻYWANIA PRZEZ APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE ZNAKU CZERWONEGO KRZYŻA

W związku z pytaniami kierowanymi do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie informujemy, iż znak „Czerwonego Krzyża” jest znakiem zastrzeżonym, posiadającym ochronę prawną.
Zgodnie z Regulaminem używania znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca , przyjętym przez Radę Delegatów Międzynarodowego Ruchu CK i CP w listopadzie 1991 r. w Budapeszcie, wyłączne oprawo posługiwania się znakiem Czerwonego Krzyża przysługuje organizacji Polski Czerwony Krzyż, oraz pojazdom i budynkom (np. wojskowej służby zdrowia), które otrzymały zezwolenia na posługiwanie się tym znakiem.

Apteki ogólnodostępne na terenie Polski nie posiadają zezwolenia na używania znaku Czerwonego Krzyża.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż zgodnie z ustawą z dnia 16.11.1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (DZ.U. z 1964 .41.276) :
- prawo używania znaku lub nazwy Czerwony Krzyż … przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych w konwencjach międzynarodowych,
- kto wbrew przepisom używa znaku lub nazwy Czerwony Krzyż podlega karze grzywny.

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot08
luty
2018

Plakat GIF

http://oia.krakow.pl/storage/20180207_leki_z_sieci_s.jpg
Informujemy, że w biurze OIA w Krakowie dostępne są do pobrania za darmo plakaty wspierające Kampanię Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot07
luty
2018

Pismo MZ w sprawie ZSMOPL

W załączeniu pismo z Ministerstwa Zdrowia w sprawie ZSMOPL (zakładanie kont).

Pismo MZ w sprawie ZSMOPL (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot07
luty
2018

Skradziona/nieważna pieczątka lekarska

UWAGA! Skradziono pieczątkę!

Dane znajdujące się na pieczątce:

Magdalena Świdrak
lekarz weterynarii
nr PWZ 11098
os. Piastów 41/3A
31-625 Kraków07
luty
2018

Odznaczenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie ma możliwość złożenia do Naczelnej Rady Aptekarskiej wniosków w sprawie nadania zasłużonym farmaceutom wyróżnień samorządowych i państwowych.
Uprzejmie proszę o zgłaszanie do kapituły wniosków o nadanie odznaczeń:
• odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" nadawana przez Ministra Zdrowia;
• krzyż zasługi nadawany przez Prezydenta RP.

oraz wniosków o przyznanie odznaczeń samorządu aptekarskiego:
– Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego
– Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polskiego
– Mecenas Samorządu Aptekarskiego

Proszę o zgłaszanie kandydatur wraz z dokładnymi danymi, jakie są wymienione we wnioskach i uzasadnieniem. W uzasadnieniu do odznaczeń państwowych i resortowych należy wymienić konkretne działania osoby na rzecz środowiska aptekarskiego i społeczności.
Do wszystkich wniosków bardzo proszę dołączyć „Oświadczenie o niekaralności" osoby nominowanej do odznaczenia, medalu, itd podpisane przez tę osobę.
Propozycje odznaczeń prosimy składać do dnia 01 marca 2017 r. Wnioski mogą być przekazane:
– osobiście do biura izby
– drogą pocztową na adres izby: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
– e-mailem na adres: biuro@oia.krakow.pl (oryginał oświadczenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście)

W załączniku formularze wniosków.
Regulamin (pdf)
Formularz wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia (doc)
Oświadczenie o niekaralności (doc)
Mecenas Samorządu Aptekarskiego (doc)
Medal im. Prof. Bronisława Koskowskiego (doc)
Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (doc)
„Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” (doc)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran05
luty
2018

Wadliwe szczepionki nie pochodzą z aptek

W związku z publikacjami, nawiązującymi do artykułu: „Szczepionkowa zmowa milczenia” (DGP, 5.02.2018 r.) informuję, że według autorów publikacji szczepionki, które powinny trafić do utylizacji były oferowane w przychodniach. Wspomniana sytuacja nie dotyczy aptek.

Artykuł wspomina o dziesięciu przychodniach na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, z których szczepionki powinny być zutylizowane, w wyniku decyzji wydanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Tomasz Leleno
Rzecznik Prasowy
Naczelnej Izby Aptekarskiej31
styczeń
2018

Spotkanie z seniorami

– relacja

19 stycznia 2018 r. tradycyjnie już odbyło się karnawałowe spotkanie przedstawicieli Okręgowej Rady Aptekarskiej z seniorami zawodu. Tym razem zaproponowaliśmy naszym emerytowanym koleżankom i kolegom spędzenie popołudnia w Krakowskim Forum Kultury mieszczącym się przy ul. Mikołajskiej 2.
Seniorzy nie zawiedli – frekwencja była bardzo wysoka. Impreza podzielona została na dwie części: towarzyskie spotkanie przy ciastkach, kawie i herbacie oraz udział w spektaklu teatralnym.
W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie seniorów powitała i życzenia noworoczne złożyła Skarbnik ORA mgr farm. Małgorzata Lelito, która była też głównym organizatorem spotkania.
Z ramienia ORA w imprezie uczestniczyły również Prezes dr Barbara Jękot, Wiceprezes mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Sekretarz mgr farm. Maryla Lech.
Następnie głos zabrała przedstawicielka Krakowskiego Forum Kultury, która krótko poinformowała o planach Forum na najbliższy okres.
Spotkanie zaszczycili swą obecnością Prezes firmy Farmina sp.z.o.o. Wojciech Świderski wraz z małżonką Irminą Świderską. Sprawili oni niespodziankę, przekazując upominki naszym seniorom.
O godz. 19.00 uczestnicy spotkania przeszli do Sali teatralnej, gdzie wystawiony został monodram Conora McPhersona pt. „St. NIcholas” w wykonaniu Szymona Kuśmidera.

[ ZDJĘCIA ]

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran29
styczeń
2018

Pismo MZ w sprawie realizacji recept

W załączeniu pismo z Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji recept.

Pismo MZ w sprawie realizacji recept (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot29
styczeń
2018

Pismo do Ministerstwa Zdrowia

W załączeniu pismo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej do Ministerstwa Zdrowia dotyczące obwieszczenia Ministra Zdrowia.

Pismo do Ministerstwa Zdrowia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot29
styczeń
2018

Komunikat Wydziału Gospodarki Lekami NFZ

W załączeniu Komunikat Wydziału Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Komunikat dla osób uprawnionych, świadczeniodawców oraz aptek/punktów aptecznych w sprawie recept refundowanych

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia w Krakowie informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 j.t.) recepty posiadające w zakresie danych, numer umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, mogą być wystawiane przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów i realizowane w aptekach do czasu wydania nowych przepisów, opublikowanych w obecnie procedowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
tel. 12/29-88-451, 473, 481, 492
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot28
styczeń
2018

II Pielgrzymka Farmaceutów Krakowskich

28 maja – 3 czerwca 2018 r.

http://oia.krakow.pl/storage/20180129_pielgrzymka_img_s.png
Serdecznie zapraszamy wszystkich farmaceutów oraz ich rodziny na II Pielgrzymkę Krakowskich Farmaceutów. Tym razem ruszamy w kierunku Portugalii. Będzie okazja przejść kilka odcinków szlakiem Św. Jakuba. Dotrzemy aż do Santiago de Compostella. Na naszym szlaku nie zabraknie też sanktuarium w Fatimie. Z nami będzie można dojść aż na "koniec świata" czyli przylądek Cabo Finisterre.
Na naszej pielgrzymce będzie czas na modlitwę, odpoczynek i integrację. Towarzyszy nam kapelan farmaceutów ks. Krzysztof Niewiadomski.

Zapraszamy :)
Małgorzata Lelito
Skarbnik OIA, tel. 609-844-410

Informacje i zapisy w biurze podróży Abraksas.

PROGRAM Pielgrzymki (pdf)18
styczeń
2018

UWAGA! Zmiana stawek VAT

Szanowni Państwo,
dzięki uprzejmości firmy infofarm poniżej zamieszczamy informację o zmianie stawek VAT od 19 stycznia 2018 r.

zmiana stawek VAT (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot17
styczeń
2018

Farmakopea Polska XI (2017)

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne prowadzi sprzedaż Farmakopei Polskiej XI (2017)

FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI część podstawowa (FP XI 2017) Część podstawowa nowego XI wydania Farmakopei Polskiej (FP XI 2017) została opracowana i wydana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego >>>10
styczeń
2018

Plany kontroli aptek 2018

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plany kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i punktów aptecznych na rok 2018.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot

---
Link do strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
Plany kontroli na 2018 rok

Plany kontroli na 2018 rok WIF Kraków (pdf)
Plany kontroli na 2018 rok Delegatura WIF Nowy Sącz (pdf)
Plany kontroli na 2018 rok Delegatura WIF Tarnów (pdf)03
styczeń
2018

Uwaga! Ważne w sprawie dyżurów aptek

W załączeniu dokumenty Ministerstwa Zdrowia oraz Sejmu w sprawie dyżurów aptek.

pismo MZ z dnia 24-08-2017 (pdf)
Odpowiedź na interpelację poselską (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot02
styczeń
2018

Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy

od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy.

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2018 roku wynosić będzie 10,50 zł.

Podstawa prawna:
– Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7. (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696)
– Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot02
styczeń
2018

Przepisy wprowadzające opłatę recyklingową

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana od przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.

Apteki będą miały obowiązek doliczać do każdej jednorazowej torebki foliowej 20 groszy (0,20 zł) opłaty recyklingowej (Dz.U. 2017.2389).

Opłatę tę będą następnie przekazywać do budżetu państwa do 15 marca następnego roku, przy czym w podatkach dochodowych z chwilą pobrania przedmiotowa opłata recyklingowa będzie zaliczana do przychodów (art. 14 ust. 2 pkt 18 ustawy PIT i art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy CIT).

Opłata recyklingowa będzie uznawana za koszt uzyskania przychodów z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę do budżetu państwa. Stanowią o tym art. 22 ust. 1aa ustawy PIT oraz art. 15 ust 1aa ustawy CIT.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów opublikowanym 22 grudnia br. na stronie internetowej MF, opłata recyklingowa jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%

Opłata recyklingowa będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostanie doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Czytaj więcej (Naczelna Izba Aptekarska)...

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot27
grudzień
2017

Obwieszczenie MZ dot. wykazu refundowanych leków

od 1 stycznia 2018 r.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2018.

Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.129
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/129/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot20
grudzień
2017

Komunikat MZ dot. ZSMOPL

20 grudnia 2017 roku na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) o zawieszeniu obowiązywania przepisów do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Komunikat MZ dot. ZSMOPL

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot05
grudzień
2017

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL

WAŻNE!!! Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym.

Link do strony internetowej CSIOZ: www.csioz.gov.pl

Plik do pobrania:
Instrukcja podłączenia do ZSMOPL (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
listopad
2017

Analityka farmaceutyczna

Szanowni Państwo,
W związku z uzyskaniem akredytacji na prowadzenie specjalizacji z Analityki farmaceutycznej przez Wydział Farmaceutyczny UJCM w Krakowie (Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 27 listopada 2015r. poz.1991)), (rodz.7 a - Kształcenie podyplomowe farmaceutów), zachęcamy do składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji.

Nabory przeprowadzane są, przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie za pośrednictwem systemu SMK dwa razy do roku.

1. od 15 listopada do 15 grudnia (ogłoszenie wyników do 15 stycznia)
2. od 30 kwietnia do 31 maja (ogłoszenie wyników do 30 czerwca)

Wojewoda elektronicznie potwierdza zapisanie zgłoszonych we wniosku danych, a później wynik postępowania.

Aby złożyć wniosek rekrutacyjny należy:

1. Zapoznać się z ustawą (Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 27 listopada 2015r. poz.1991)) rozdz.7 a, oraz z programem specjalizacji (Program dla specjalizacji Analityka Farmaceutyczna)
2. Zalogować się do systemu SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/)
3. Złożyć wymagane dokumenty (w systemie SMK) i potwierdzić podpisem elektronicznym.
4. Po upływie określonego czasu (ustawa) system odpowiada zainteresowanemu o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
6. Należy potwierdzić wybór kierownika specjalizacji do SKP (Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM)
7. Na stronie internetowej SKP, ogłoszone będą daty zajęć, w których przyjęte osoby, będą musiały uczestniczyć.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresami:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=doskonalenie_kadr_medycznych
http://www.skp.cm-uj.krakow.pl/
http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjne-farmaceutow/

Z poważaniem,
Małgorzata Rzeszutek-Sarama
Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM02
listopad
2017

WAŻNE! Składki do ZUS poprzez e-składka

http://oia.krakow.pl/storage/20171103_ekladka_s.png
Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz osoby duchowne będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

W załączeniu dokumenty zawierające wszelkie niezbędne informacje oraz wyjaśnienia związane ze zmianami w rozliczeniach, jakie w ZUS nastąpią po 1 stycznia 2018 r., czyli informacje o e-składce (pytania i odpowiedzi, komunikat oraz broszurę o e-składce).

Link do strony ZUS – www.zus.pl/eskladka – gdzie pod tekstem o e-składce zamieszczone są również linki do elektronicznych szkoleń.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci składek w 2018 r., gdyż dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne!
Informację o numerze swojego rachunku składkowego ZUS wysyła listem poleconym, na adres wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej. Jeśli do końca tego roku nie otrzymamy listu albo zgubimy go, to możemy:
– zgłosić się do placówki ZUS po duplikat wydruku
– zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00) z prośbą o ponowne wysłanie listu
– skorzystać z wyszukiwarki na stronie www.eskladka.pl

Komunikat (pdf)
Broszura (pdf)
Pytania i Odpowiedzi (pdf)
Bezpłatne szkolenia w ZUS harmonogram (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
maj
2017

ESKULAP – ogólnopolski program ubezpieczniowy

dla środowiska aptekarskiego i rodzin

http://oia.krakow.pl/storage/20170504_esculap3.png
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ESKULAP DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO, PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI.

Szczegóły w załączniku:
ESKULAP (pdf)05
styczeń
2017

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) Ikona pliku typu pdf

W załączeniu lista aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
sierpień
2015

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2015 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Warunki ubezpieczenia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękothttp://oia.krakow.pl/storage/oia_facebook_likeit1.jpg
http://e-farmacja.net/inc/gfx/logo.gif