biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie przypominam, że  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U.2020 Poz. 374) zezwala w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, na wystawienie recepty farmaceutycznej

Art. 15. W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, do której stosuje się zasady, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Art. 96. 4. W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, do której stosuje się następujące zasady:

1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku:
a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości,
c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 6a obowiązki obywatela państwa UE tymczasowo i okazjonalnie wykonującego w RP czynności farmaceuty ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich;

2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp lub Rpz w ilości jednego najmniejszego dostępnego w aptece opakowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a informacje na recepcie i zasady wystawiania recepty ust. 1 pkt 1–4 i pkt 5 lit. a, oraz przyczynę wydania;

4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%;

5) recepta po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Uprzejmie informuję, że w ramach działań podjętych przez władze Samorządu Aptekarskiego oraz Ministerstwo Zdrowia, Agencja Rezerw Materiałowych w ostatnich dniach przekazała bezpłatnie aptekom kilkanaście tysięcy 5 litrowych płynów dezynfekujących Trisept Max.

Płyny te, mają posłużyć personelowi pracującemu w aptekach do ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem.

Tym samym informuję właścicieli aptek, iż produkt ten nie jest przeznaczony do odsprzedaży.

Jednocześnie zgodnie z wyjaśnieniem Prezes NIA w dalszym ciągu prowadzone są kroki w celu zapewnia aptekom odpowiedniej ilości płynów dezynfekujących dedykowanych do sprzedaży pacjentom, jak również kolejnych bezpłatnych dostaw dla ochrony personelu.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura OIA w Krakowie, zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Sprawy, które można załatwić z biurem OIA bez konieczności osobistej wizyty, proszę załatwić drogą e-mailową.

Biuro izby do odwołania będzie czynne codziennie w godz. od 9.00 do 14.00

W nagłych sprawach, prosimy o kontakt telefoniczny:

Prezes, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran: tel. 601-140-129
Wiceprezes, mgr farm. Jerzy Jasiński: tel. 603-550-402
Wiceprezes, mgr farm. Małgorzata Lelito: tel. 609-844-410
Wiceprezes, dr n. farm. Przemysław Szybka: tel. 609-052-639
Sekretarz, mgr farm. Maryla Lech: tel. 603-550-401

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Na stronie URPLWMiPB ukazała się Informacja Prezesa Urzędu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji ds. Leków dot. niesteroidowych leków przeciwzapalnych stosowanych w zakażeniach spowodowanych wirusem SARS-CoV-2019 (COVID-19)
Szczegóły w zakładce URPLWMiPB.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT