biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W związku z bardzo licznymi zapytaniami farmaceutów dotyczącymi stosowania w aptece przepisów „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)” w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Naczelna Izba Aptekarska postanowiła przygotować „PORADNIK PRAWNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA W APTECE PRZEPISÓW RODO”, zwany dalej „Poradnikiem prawnym – RODO w Aptece”.

Poradnik został opracowany na polecenie prezes NRA – pani Elżbiety PIOTROWSKIEJ-RUTKOWSKIEJ, przez prawników Biura Prawnego NIA:

– radcę prawnego Krzysztofa Bakę (Koordynatora BP NIA);
– radcę prawnego Elżbietę Waniewską;
– aplikanta radcowskiego Pawła Kucharczyka.

W założeniu ww. dokument będzie rozszerzany, aktualizowany i modyfikowany.
PROSZĘ ŚLEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ.

Z Poradnika prawnego – RODO w Aptece korzystać mogą BEZPŁATNIE wszyscy farmaceuci zrzeszeni w samorządzie aptekarskim.

Wszelkie uwagi, propozycje zmian i pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

>>> PORADNIK, INSTRUKCJA, DOKUMENTY <<<

_

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie informacji o miejscu  przechowywania recept w związku z wejściem w życie zmian do  ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211)

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie zmian do  ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211) wprowadzony został obowiązek powiadomienia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów oraz sankcje za jego niewykonanie.

W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia albo nieważności podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny jest obowiązany pisemnie, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia albo nieważności stała się ostateczna, powiadomić o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

Podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny, który wbrew zapisom art. 96aa ustawy Prawo farmaceutyczne nie powiadamia właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia albo nieważności stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł. Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept refundowanych.

Źródło: Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ

http://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/komunikat-narodowego-funduszu-zdrowia-w-sprawie-miejsca-przechowywania-recept,2486.html

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT