biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Dr n. farm. Leokadii Danek, byłej Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci męża, mgr. farm. Henryka Danek – współwłaściciela apteki, organizatora corocznych spotkań koleżeńskich w Krakowie,

Składają Prezesi i Aptekarze z Lubelskiej OIA oraz koleżanka z roku, Antonina Źrubek.

Pani dr n. farm. Leokadii Danek wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci męża składa Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

W związku z komunikatem jaki pojawił się przy wysyłaniu ostatniej refundacji z aptek do NFZ (ostrzeżenie, że recepty realizuje osoba nieuprawniona), prosimy kierowników aptek o kontakt z pracownikami Małopolskiego Oddziału NFZ w celu rozwiązania problemu. Ostrzeżenie to nie jest przeszkodą w uzyskaniu refundacji.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT