biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,

dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie Prac Magisterskich 2018!

Poniżej wyniki Finału Konkursu, który odbył się 24 marca 2018 roku:

Miejsce 1: Alicja Gawalska – Modelowanie molekularne inhibitorów fosfodiesterazy typu 4 i 7.

Miejsce 2: Jolanta Koterbicka – Ocena możliwości zastosowania formowania przyrostowego na drodze stapiania filamentu w Technologii Postaci Leku.

Miejsce 3: Aleksandra Charchut – Badanie stabilności termodynamicznej wybranych klonów wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin.

Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom: Dziekanowi Wydziału Farmaceutycznemu UJ CM, Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie, Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, oraz organizacjom studenckim: Samorządowi Studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, Studenckiemu Towarzystwu Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM, Patronowi Konkursu: Polskiemu Towarzystwu Diagnostów Laboratoryjnych Oddział Kraków, jak również sponsorom: sponsorowi głównemu – firmie ALAB Laboratoria; grupie OPIEKA.farm, Gazecie Farmaceutycznej, Medycynie Praktycznej i Biuletynowi Informacyjnemu Kierownika Apteki, za udział w tegorocznej edycji Konkursu.

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Konkursu Prac Magisterskich.

Organizatorzy,
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków

[ ZDJĘCIA ]

Twój 1% łączy pomagających i potrzebujących.

storage/20180322_polska_misja_medyczna.jpg
Szanowni Państwo,
Jako Polska Misja Medyczna łączymy pomagających i potrzebujących. Działamy tam, gdzie jest potrzebna realna pomoc – nie ma szpitala, brakuje lekarzy, wydarzyła się katastrofa.

W 2017 roku dzięki przekazanym darowiznom i 1% mogliśmy skutecznie pomagać w wielu rejonach świata. Jak to wygląda w szczegółach?
Czytaj pełny tekst w załączniku: Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna (pdf)

W 2018 roku nadal chcemy nieść pomoc potrzebującym. 1% Państwa podatku bardzo nam w tym pomoże. Wystarczy, że w deklaracji podatkowej PIT wpiszą Państwo KRS 0000162022. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.pmm.org.pl i FB.

Z serdecznymi pozdrowieniami.

Ewa Piekarska
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Rozporządzenie MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów

8 marca 2018 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 i dotyczy osób, które rozpoczynają okres edukacyjny po tym terminie czyli tych, które odbierać będą prawo wykonywania zawodu od roku 2018 (§ 6 ust. 4. Dla farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego praw, oraz osoby które obecnie odbywają półroczne przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu ( § 6 ust.5 5. Dla farmaceutów, którzy byli obowiązani do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone).

Wszyscy, którzy rozpoczęli okres edukacyjny kończą go na dotychczasowych zasadach ( § 9. Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego).

Czytaj więcej: Rozporządzenie MZ w spr. szkoleń farmaceutów

14.04.2018 r. (sobota)

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w kursie:

Nutraceutyki, suplementy i witaminy

Data: 14.04.2018 r. (sobota)
Miejsce kursu: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków.

Szczegóły w załączniku:

Prezes ORA w Krakowie

dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT