biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie informuję, że dostępny jest numer 1/2018 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.

W numerze:
Vademecum kierownika apteki – w numerze omówiono obowiązki kierownika apteki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wydanych do niej aktów wykonawczych. – str. 16
Co aptekarz wiedzieć powinien – artykuł autorstwa mgr inż. Doroty Ziaji i dr n. farm. Macieja Bileka: „Cukier – źródło energii czy kłopotów?” podejmujący temat wpływu spożywania produktów bogatych w cukier na zdrowie – str. 41
Apteka szpitalna – opracowanie mgr farm. Walentego Zajdla o zadaniach kierownika apteki szpitalnej wynikających z obowiązujących aktów prawnych – str. 21
Wydarzenia – relacje z VI Konkursu Nalewek Własnej Receptury, Noworocznego Koncertu Aptekarzy, Karnawałowego spotkania z seniorami zawodu i II Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim – str. 10
Edukacja – relacje uczestników Międzynarodowego Program Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów z odbytych staży w szpitalach w Hiszpanii – str. 24
Wina antyczne – nowy cykl opracowany przez naszą koleżankę enolog mgr farm. Agatę Tabiś-Ogórka poświęcony naczyniom na wino: tych do produkcji i transportu wina oraz tych używanych podczas sympozjonów – str. 34
Z żałobnej karty – Wspomnienie o aptekarzu Arturze Ferdynandzie Grottgerze – str. 39
Opieka farmaceutyczna – lecznicze działanie przypraw i ich praktyczne zastosowanie zostaną omówione w nowym cyklu: „Przyprawy, które leczą, przyprawy, które szkodzą...” – str. 48
Organizacje aptekarskie – kolejny artykuł autorstwa dr Macieja Bileka tym razem na temat kursów doszkalających jakie prowadzone były przez krakowskie organizacje aptekarskie dla aptekarzy – str. 52
Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała... – informacje jakie ukazały się w roku 1943 – str. 60
Z dawnej apteki – prezentacja kolejnych majolik z krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej Mateusza Grabowskiego – str. 61

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Przypominamy, że Ministerstwo Zdrowia wystosowało dwa komunikaty do rozporządzenie w sprawie recept.


Komunikat II MZ dotyczący stosowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745) oraz będącymi tego konsekwencją wątpliwościami w przedmiocie sposobu postępowania w aptece, w przypadku zasadności dokonania podzielenia opakowania produktu leczniczego, tj. co do możliwości postąpienia w takim przypadku na dotychczasowych zasadach, określonych w § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2017, poz. 1570) lub § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. 2017, poz. 1589) Ministerstwo Zdrowia informuje, że dzielenie takie może się odbywać na dotychczasowych zasadach.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. przepis stanowiący o przedmiotowej kwestii nie został zawarty, ponieważ wykracza on poza zakres przedmiotowy rozporządzenia. Było to działanie świadome i celowe oraz uzasadnione merytorycznie. Dzielenie opakowania leku nie stanowi bowiem przejawu wystawiania, realizacji ani kontroli recepty, a jest elementem wydawania leku (nie tylko leku na receptę) z apteki. Dotychczasowe usytuowanie rzeczonej normy prawnej budziło wątpliwości, co zostało podniesione na etapie prac rządowych nad ówczesnym projektem ustawy, na podstawie której zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Tym samym stosowny przepis winien zostać umiejscowiony w innym akcie normatywnym, tj. w aktualnie przygotowywanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sporządzania leków aptecznych lub recepturowych oraz wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Mając na uwadze powyższe do czasu wydania nowego rozporządzenia w powyższych przypadkach należy postępować zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

oraz

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o nowych przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept oraz przepisach ustawy – Prawo farmaceutyczne, które zastępują przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich.

Aby otworzyć dokument zawierający porównanie –> kliknij tutaj.

[ Naczelna Izba Aptekarska ]

USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty wprowadziła zmiany w zakresie wystawiania i realizacji przez aptekę zapotrzebowani podmiotów leczniczych.

Art. 96. [Wydawanie leków z apteki; recepta farmaceutyczna; zapotrzebowanie; zatrzymanie recepty lub zapotrzebowania; odmowa wydania leków; zwrot leków]

Czytaj więcej: Realizacja zapotrzebowań od 18.04.2018

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT