biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa

Warszawa, 17.04.2020 r.

I, Osoby szczególnie ważne w systemie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2

 • Pracownicy podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących zawody medyczne, w tym mających bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie, farmaceuci.
 • Pracownicy laboratoriów i nadzoru epidemiologicznego PIS.
 • Pracownicy służb mundurowych, w pierwszej kolejności SG, Policja, SOP, PSP.
 • Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe i przedstawiciele władz centralnych w tym Prezydent, Członkowie Rządu, Parlamentarzyści, centralne organy administracji, wojewodowie.
 • Pracownicy odpowiedzialni za obsługę infrastruktury krytycznej (IK), w tym kluczowi pracownicy krytycznych obiektów operatorów sieci dystrybucyjnych[1].
 • Pracownicy odpowiedzialni za obsługę pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, morskim i smochodowym

II. Zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego

 • Dostarczenie jednoznacznej informacji dot. postępowania (oddzielny numer telefonu).
 • Wdrożenie „szybkiej ścieżki” diagnostycznej.
 • Decyzje o zakończeniu/ skróceniu kwarantanny podejmuje państwowy inspektor sanitarny. Jedynie badanie przeprowadzone najwcześniej w 7 dniu od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni), może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2.

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego do pobrania poniżej:

https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Pismo-EP.NE_.743.44.2020-do-Naczelnej-Izby-Aptekarskiej..pdf

Źródło:

https://www.nia.org.pl/2020/04/21/farmaceuci-objeci-krotszym-okresem-kwarantanny-pismo-gis/

Uprzejmie informujemy, że wstrzymane i zawieszone są wszystkie postępowania przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowym Sądem Aptekarskim Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie na czas zagrożenia epidemiologicznego, aż do odwołania.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, dr farm. Elżbieta Wajda (kontakt tel. 515-099-046)

Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego, mgr farm. Marcin Kudrzycki

Załączniki:

 • Pismo Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: Pobierz (pdf)
 • Pismo Przewodniczącego Naczelnego Sadu Aptekarskiego: Pobierz (pdf)

Uprzejmie informuję o możliwości uczestniczenia w webinarze organizowanym przez Aptekarską Szkołę Zarządzania na temat: „Tarcza antykryzysowa - uprawnienia dla aptek w czasie epidemii koronawirusa".

Szczegóły w zakładce "Szkolenia i konferencje".

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że Ministerstwo Zdrowia udostępniło możliwość zamówienia bezpłatnych środków ochrony osobistej dla pracowników aptek poprzez internetowy formularz. https://soi.mz.gov.pl/

Po zalogowaniu dla pracowników apteki można zamówić:

 1. Maseczki ochronne
 2. Rękawiczki ochronne
 3. Płyn do dezynfekcji

Prezes ORA W Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Źródło: https://www.nia.org.pl/2020/04/20/formularz-zamowienia-do-aptek-bezplatnych-srodkow-ochronnych/

Departament Prawny MZ poinformował, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w brzmieniu ustalonym na dzień 16 kwietnia 2020 r. od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), przy czym zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 obowiązku tego nie stosuje się w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

- W związku z powyższym obowiązek noszenia maseczki ochronnej w aptece mają osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą klientów i interesantów – podczas tej obsługi

 Ważne! Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka itd. są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną( z § 18 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 wynika ,że pracownicy aptek mogą stosować przyłbice jeżeli mają zamontowane szybu lub inne przesłony ochronne )

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT