biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych dla kobiet w ciąży. Od 1 września każda kobieta, która spodziewa się dziecka będzie miała dostęp do tych leków bezpłatnie.

W ramach wrześniowej listy leków refundowanych Ministerstwo Zdrowia opublikowało pierwszą listę leków, które będą dostępne bezpłatnie dla kobiet w ciąży. W wykazie znalazło się 114 pozycji dostępnych na receptę najczęściej stosowanych przez ciężarne. Resort zdrowia podkreśla, że lista ta będzie uzupełniana.

Wykaz zapewnia dostęp do bezpłatnych leków dla wszystkich kobiet w ciąży – od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu.

Receptę na leki refundowane (oznaczone jako leki "C") będzie mógł wystawić lekarz lub położna posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inny lekarz – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, którzy stwierdzili ciążę. 

Lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/60/journal/6266

Opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2020 r., w sprawie recept, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku i wprowadza następujące zmiany:

  1.  W DRR znosi się obowiązek przekazywania symbolu oddziału NFZ natomiast pozostawia obowiązek umieszczenia symbol kraju oraz numer karty EKUZ, w którym ubezpieczona jest osoba uprawniona do świadczeń w ramach umów o koordynacji, 
  2. W załączniku nr 1 – kody uprawnień dodatkowych - wprowadza się nowe uprawnienie „C” – kobieta ciężarna posiadająca uprawnienia określone w art. 43b ustawy o świadczeniach
  3. Osoba realizująca receptę nie może uzupełnić  uprawnienia „C”, gdy nie zostało ono wpisane przez osobę uprawnioną do wystawienia recept analogicznie do niemożności uzupełnienia uprawnienia „S”

Przypominam, że w przypadku uprawnienia „C”, podobnie jak jest to z uprawnieniem „S” leki bezpłatnie można wydać jedynie w przypadku zaznaczenia odpłatności. Jeżeli osoba uprawniona do wystawiania recept w miejscu odpłatności wpisała X lub 100% lek nie może być wydany bezpłatnie.

Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) – z uprawnieniem dodatkowym „C”- wymienione są w załączniku E  do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 (poz. 60)

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r.

Czytaj dalej na Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-24-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2020-r

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Redakcja Aptekarza Polskiego przekazuje kolejne e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej. Numer otwiera przegląd dostępnych w aptece leków przeciwwirusowych i preparatów wspomagających leczenie, autorstwa dr n. farm. Malwiny Lachowicz.Ponadto w najnowszym numerze znajdziemy artykuły:
– Anny Matusiak – „O staranności profesjonalnej farmaceuty”
– mgr farm. Karoliny Wotlińskiej-Pełki – „Substancje psychoaktywne w farmakoterapii schorzeń lekoopornych”
– mgr farm. Aleksandry Mroczkowskiej – „Parkinsonizm polekowy”
– dr n. farm. Anny Czajkowskiej-Kośnik, dr n. farm. Magdaleny Wróblewskiej, Joanny Petrykowskiej, prof. dr hab. n. farm. Katarzyny Winnickiej – „O zastosowaniu podłoża czopkowego Witepsol H15 w recepturze”
– mgra farm. Mateusza Jabłońskiego – „Jak pandemia wpłynęła na decyzje zakupowe pacjentów i na samych farmaceutów?”
– dr hab. n. farm. Ewy Kędzierskiej, dr n. farm. Ewy Gibuły-Tarłowskiej – „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o buraku”.

E-wydanie dostępne jest tutaj: https://www.aptekarzpolski.pl/aptekarz-polski/najnowsze-e-wydanie-aptekarza-polskiego-167-145e/

W zakładce [URPLWPiPB] opublikowano decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT