biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,

w zakładce URPLWMiPB udostępniłam KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro używanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-cov-2.

Bardzo proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Z poważaniem,
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
Prezes ORA w Krakowie

Szanowni Państwo,
publikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.

Z poważaniem,
Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Źródło http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/28/journal/6046

Uprzejmie informuję, że opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. 2020 poz. 577 ) w którym mamy możliwość wydania w godz. 10.00-12.00 produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego osobom poniżej 65 roku życia, jeżeli jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Źródło: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000577

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT