biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,

na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ukazała się informacja w sprawie zmiany lokalizacji Wydziału Gospodarki Lekami.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm.Elzbieta Rząsa-Duran

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że zmianie uległa lokalizacja Wydziału Gospodarki Lekami i obecnie mieści się on w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W.

Numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

Ze względu na obostrzenia wywołane epidemią koronawirusa, na razie przy Wadowickiej 8W będzie można jedynie zostawić dokumenty w specjalnej skrzynce podawczej (szczegółowe informacje o ograniczeniu zakresu usług osobistych). Bezpośrednia obsługa zainteresowanych osób powinna zostać wznowiona na przestrzeni najbliższych tygodni, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Źródło:
https://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/zmiana-lokalizacji-wydzialu-gospodarki-lekami,2715.html

Szanowni Państwo, w zakładce [Często zadawane pytania] znajduje się instrukcja "krok po kroku", jak należy technicznie wystawiać recepty pro auctore i pro familiae.

Materiał udostępniony został dzięki uprzejmości Prezesa Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm.Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo, przekazuję komunikat CSIOZ w sprawie recept PA i PF.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

RECEPTY PA I PF WYSTAWIANE PRZEZ FARMACEUTÓW W DNIU 15.05.20. KOMUNIKAT CSIOZ

  • Recepty refundowane:

Ze względów technicznych prosimy, aby recepty refundowane pro auctore i pro familiae wystawiane przez farmaceutów nie były realizowane w dniu dzisiejszym.

Realizacja takiej recepty w dniu 15.05.2020 roku skutkować będzie problemem z jej refundacją.

  • Recepty pełnopłatne:

Jednocześnie informujemy, że recepty pełnopłatne można realizować bez przeszkód.

Źródło: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/komunikat-dot-recepty-refundowanej-wystawianej-przez-farmaceutow

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT