biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowi Państwo,

Przekazujemy informację na temat możliwości wystawiania recept pro familiae przez farmaceutów. Opracowanie udostępnione zostało dzięki uprzejmości Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA mgr farm. Marcina Repelewicza. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z licznymi niejasnościami, kto może być faktycznie beneficjentem recepty pro familiae, zostało wystosowane pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o jednoznaczną interpretację pojęcia "rodzina" w świetle obowiązujących przepisów.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo

Przekazujemy opracowanie w formie graficznej osób, którym farmaceuta może wystawić receptę pro familia. Przedstawiono najczęstsze, ale nie wszystkie przypadki. Opracowanie prawne wykonano w oparciu o Ustawę Prawo farmaceutyczne Art. 96b. 3. oraz orzecznictwo sądowe w tej materii.

Ustawa Prawo farmaceutyczne Art. 95b. 3.

1) osoby wystawiającej, zwana dalej „receptą pro auctore”,

2) małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, zwana dalej „receptą pro familiae”

Podkreślamy, że w przypadku gdy farmaceuta pozostaje w związku nieformalnym, „pozostaje z osobą we wspólnym pożyciu”, jest uprawniony do wystawienia recept dla tej osoby. Natomiast nie ma uprawnień do wystawiania recept dla rodziny tej osoby, jak ma to miejsce w przypadku małżeństwa.

Definicja wspólnego pożycie nie jest zdefiniowana w ustawie. Można przyjmować, że do definicji przybliża uchwała podjęta 25 lutego 2016 r. w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (sygn. Akt I K&P 20/15), która mówi:

Zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony. Odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.

Szanowni Państwo,

Przekazujemy zbiorczą informację na temat możliwości skorzystania z Tarczy Antykryzysowej, w której uwzględniono najnowsze decyzje Tarczy 3.0

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo,
Aptekarska Szkoła Zarządzania zaprasza na kolejny webinar, który odbędzie się w dniu 26 maja 2020 o godz. 19.00: "Obecne trudności w aptekach, spadki obrotowe. Rozwiązania, środki zaradcze, wskazówki". Szczegóły w zakładce [Szkolenia i konferencje].

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo, w zakładce [Szkolenia i konferencje] znajduje się informacja na temat webinaru: "Statystyka, nie marketing. Czyli jak weryfikować doniesienia (nie zawsze) naukowe i nie dać się oszukać gazetowym nagłówkom" oraz link do wydarzenia.

Termin:  24.05.2020 o godz. 18.00

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo,
Dzięki uprzejmości Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w zakładce [Często zadawane pytania] prezentujemy memorandum prawne na temat istotnych konsekwencji prawnych zmiany przepisów dotyczących prawa do ordynacji leków przez farmaceutów przygotowane przez kancelarię Fairfield.

Opracowanie dotyczy przepisywania leków na recepty przez farmaceutów - zarówno recept farmaceutycznych, jak i pro auctore / pro familia.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT