biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo

Ostatnie decyzje władz centralnych dotyczące zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków wpłynęły na funkcjonowanie wielu placówek, w tym także aptek. Konieczność podjęcia opieki  nad dziećmi spowodowała absencję wielu farmaceutek i farmaceutów, a co za tym idzie w niektórych przypadkach poważne braki kadrowe w aptekach. 

Uprzejmie przypominam, że w przypadku podjęcia decyzji o skróceniu godzin pracy apteki ze względu na niemożność zapewnienia fachowej obsady, zobowiązani jesteście Państwo poinformować o tym fakcie:

  • władze starostwa powiatu, w którym funkcjonuje apteka
  • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie (lub jego Delegaturę)
  • właściwy Oddział NFZ

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Wobec centralnych decyzji o zamknięciu szeregu placówek naukowych, kulturalnych i odwołaniu wszelkich imprez oraz apelu Ministra Zdrowia o wprowadzenie „krajowej” kwarantanny, a także odgórnych zakazach uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach, zjazdach skierowanych przez pracodawców z placówek ochrony zdrowia do pracowników, zmuszona jestem odwołać „Kwartalne Spotkania Aptekarzy” OIA w Krakowie, zaplanowane w miesiącu marcu 2020 r.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura OIA w Krakowie, zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Sprawy, które można załatwić z biurem OIA bez konieczności osobistej wizyty, proszę załatwić drogą e-mailową.

Biuro izby do odwołania będzie czynne codziennie w godz. 9.00 do 15.00

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT