biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Fundacja KOWAL opublikowała aktualności, użyteczne z punktu Użytkowników Końcowych:

 

Koleżanki i Koledzy,
Zawiadamiamy, że nastąpiło podsumowanie projektu Komisji kultury, sportu i rekreacji NIA pod nazwą LIGA MISTRZÓW. Izby przez cały rok gromadziły punkty podczas ogólnopolskich imprez sportowych organizowanych przez poszczególne OIA. Celem projektu było wyłonienie najbardziej usportowionej OIA w Polsce.

Miło nam poinformować, że zwycięzcą LIGI MISTRZÓW 2018 została OIA w Krakowie!

Prezes OIA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Z informacji otrzymanej z Centralnego Systemu Informatyzacji Służby Zdrowia wynika, że około 50 aptek z terenu województwa małopolskiego nie założyło konta w systemie P1 i nie uzyskało stosownych certyfikatów dostępowych dla apteki.

Prosimy o pilne założenie konta w systemie P1 i uzyskanie certyfikatów dostępowych dla apteki!

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy.

Od 1 stycznia 2019 r. ulega zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy.

Nowa kwota ryczałtu wynosi 11,30 zł.

Kwota ta wynika z Dz. U. 2011 nr 122 poz. 696 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7, oraz Dz.U. 2019 poz. 1794 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. § 1.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT