biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Obwieszczenie Ministra Zdrowia .z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.

        

                                                                                                                                        DZIENNIK URZĘDOWY

                                                  MINISTRA ZDROWIA

                                                                                                                    Warszawa, dnia 30 listopada 2020 r. Poz. 102

                                                                                                                                        OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                     MINISTRA ZDROWIA[1])  

                                                                                                                                    z dnia 30 listopada 2020 r.

                                        w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta

Na podstawie art. 37azg ust. 2  i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112), ogłasza się, co następuje[2]) :

Od dnia 1 grudnia 2020 r.:

  • ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Viregyt-K w ilości nie więcej niż 3 opakowania po 50 kapsułek na 30 dni:

Lp.

Nazwa produktu

leczniczego

Nazwa

międzynarodowa

Postać

Moc

Wielkość

opakowania

Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN

Ilość

opakowań

możliwych do wydania w określonej

jednostce czasu

Jednostka czasu, na którą produkt

leczniczy może zostać wydany

1.

Viregyt-K

Amantadini hydrochloridum

kapsułki

100 mg

50 kaps.

05909990320912

3 opakowania

30 dni

  • produkt leczniczy Viregyt-K, o którym mowa w pkt 1, może być ordynowany i wydawany wyłącznie w następujących wskazaniach objętych refundacją:
    1. choroba i zespół Parkinsona,
    2. dyskineza późna u osób dorosłych – leczenie.                                                              

  

MINISTER ZDROWIA

[1] ) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

[2] ) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 69).     

                                                                                                          

  Źródło:http://dziennikmz.mz.gov.pl/actbymonths

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 listopada 2020 roku, po ciężkiej chorobie zmarła nasza droga Koleżanka mgr farm. Małgorzata Pawłowska.

Wyjątkowy i Wspaniały Przyjaciel, dobry Człowiek, doskonały i cierpliwy Nauczyciel adeptów farmacji szpitalnej.

Msza święta żałobna przy Zmarłej odprawiona zostanie w dniu 3 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 12.20 w kaplicy na cmentarzu w Grębałowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobowca rodzinnego.

Koleżanki i Koledzy z Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepionek dla personelu medycznego i osób 75+

Materiały:

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-bezplatnych-szczepionek-dla-personelu-medycznego-i-osob-75

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT