biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W załączeniu uzupełnienie do wiadomości przesłanej w dniu 28 października br. w sprawie instrukcji wystawiania i realizacji e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

TVN Style | program "Dieta czy cud" | Bezprawne użycie tytułu zawodowego farmaceuty

Szanowni Państwo,

w związku z emitowanym na antenie TVN Style programem: „Dieta czy cud” informuję, że jedna z uczestniczek programu, podająca się za farmaceutkę pracującą w jednej z warszawskich aptek, nie posiada uprawnienia do posługiwania się tytułem zawodowym farmaceuty. Jej dane nie widnieją w Centralnym Rejestrze Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonym przez Naczelną Radę Aptekarską. Pismo w tej sprawie, informujące o bezprawnym użyciu tytułu zawodowego farmaceuty, skierowałem już do p. Agnieszki Michalskiej, redaktora naczelnego TVN Style (przesyłam w załączniku).

Jednocześnie przesyłam moje stanowisko w tej sprawie:

https://www.nia.org.pl/2019/11/06/tytul-zawodowy-farmaceuty-podlega-ochronie-prawnej/

Pozdrawiam,
Tomasz Leleno
Rzecznik Prasowy
Szef Biura Prasowego
Naczelna Izba Aptekarska

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 2235/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04.09.2019r., pani dr Barbara Jękot, Prezes ORA w Krakowie, została powołana na Członka Krakowskiej Rady Zdrowia na lata 2019-2021.

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT