biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie informuję, że dostępny jest numer 3/2020 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.

Szczegółowa informacja o numerze w zakładce [Farmacja Krakowska].

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo,
Z przykrością zawiadamiamy, że 21 września 2020 r. zmarła mgr farm. Ewa Gliszczyńska.
Pogrzeb odbędzie się 30 września 2020 r. o godzinie 12.00 w kaplicy cmentarnej na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Prezes i członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

Szanowne Koleżanki i Koledzy farmaceuci!

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, który obchodzimy w dniu imienin św. Kosmy i Damiana, patronów aptekarzy, składam Wam najserdeczniejsze życzenia pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Aby misja, jaką jest praca aptekarza, była dla Was również satysfakcją i spotkała się z wdzięcznością pacjentów. Przyjmijcie też wyrazy najwyższego uznania za trud, który wkładacie w wykonywanie zawodu. Szczególnie doceniam Waszą pracę w okresie pandemii, kiedy wykazaliście się poświęceniem dla pacjentów mimo rygorów sanitarnych.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Wyjaśnienia i zestawiania dotyczące możliwych informacji przekazywanych przez PLMVO do systemów użytkowanych przez apteki ogólnodostępne, szpitalne oraz hurtownie farmaceutyczne

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Fundacji KOWAL – https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/jakie-informacje-po-zeskanowaniu-leku-wysyla-plmvs/ zostały zamieszczone wyjaśnienia i zestawiania dotyczące możliwych informacji przekazywanych przez PLMVO (Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków) do systemów użytkowanych przez apteki ogólnodostępne, szpitalne oraz hurtownie farmaceutyczne.

W zależności od etapu skanowania oraz zawartości przekazywane informacje zostały podzielone na:

  1. Status – informuje o statusie paczki w systemie (Załączona tabela zawiera informacje o sposobie postępowania). Wyświetlany jest na etapie weryfikacji paczki.
  2. Komunikat – dotyczy kwestii technicznego administrowania kontem w systemie PLMVS (Załączona tabela zawiera informacje o sposobie postępowania).
  3. Alert – informuje o niezgodności zeskanowanych danych z informacjami zawartymi w PLMVS (Sposób postępowania w przypadku wystąpienia alertu znajduje się w przewodniku GIF – https://www.gov.pl/web/gif/elektroniczne-raportowanie-do-plmvo).

Jednocześnie informujemy, że Naczelna Izba Aptekarska prowadzi prace mające na celu zwiększenie czytelności informacji przekazywanych przez systemy informatyczne użytkowane przez farmaceutów.

Do pobrania:

Źródło: https://www.nia.org.pl/2020/09/21/wyjasnienia-i-zestawiania-dotyczace-mozliwych-informacji-przekazywanych-przez-plmvo-do-systemow-uzytkowanych-przez-apteki-ogolnodostepne-szpitalne-oraz-hurtownie-farmaceutyczne/

Drodzy Farmaceuci,

Z okazji Dnia Aptekarza przypadającego w dniu imienin świętych Kosmy i Damiana serdecznie zapraszam na uroczystą Mszę Św. inaugurującą spotkania w roku 2020/2021 Duszpasterstwa Farmaceutów Krakowskich, która odbędzie się 26.09.2020 r. o godzinie 17.00 w Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie, ul. Jana Woronicza 10. Po Mszy zapraszamy na ciastko i kawę :)

Duszpasterz o. Mariusz Kiełbasa

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT