Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

Władze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie
na VII czteroletnią kadencję (2015–2019)


Komisja ds. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty


Komisja ds. opiniowania w sprawie udzielenia i cofnięcia zezwoleń na prowadzenie apteki oraz hurtowni farmaceutycznej, oraz rękojmi należytego prowadzenia apteki


Komisja naukowo-szkoleniowa


Komisja ds. aptek ogólnodostępnych


Komisja ds. aptek szpitalnych


Komisja ds. opiniowania projektów aktów normatywnych


Komisja ds. hurtowni farmaceutycznych i firm producenckich


Komisja ds. integracji środowiska farmaceutycznego


Komisja ds. wizerunku zawodu farmaceuty