Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

Ogłoszenia

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Ogłoszenia proszę przesyłać na adres: informatyk@oia.krakow.pl


Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie dopuszcza możliwość umieszczania na swojej stronie internetowej informacji mających związek z działalnością samorządu aptekarskiego, w tym związanych z prowadzonymi aptekami (np. oferty pracy lub zatrudnienia). Umieszczenie przedmiotowych informacji warunkujemy jednak zachowanie następujących zasad:

• zastrzegamy sobie prawo weryfikacji autora lub podmiotu zamierzającego umieścić informację – tekst nie może mieć charakteru anonimowego, jednocześnie na wniosek autora informacji gwarantujemy prawo zastrzeżenia tych danych do wyłącznej wiadomości Izby;
• informacje – w ocenie OIA w Krakowie – nie mogą w swej treści zawierać stwierdzeń naruszających zasady prawa farmaceutycznego, godzących w interesy samorządu aptekarskiego lub aptekarza;
• OIA w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za treść lub skutki prawne zamieszczonych informacji.

Bardzo proszę o podanie następujących informacji: nazwa i adres apteki, która prowadzi rekrutację oraz dane osoby, z którą OIA w Krakowie może się kontaktować w sprawie ogłoszenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Ogłoszenia przesyłane anonimowo nie będą publikowane!