Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

Naczelna Izba Aptekarska


Ministerstwo Zdrowia


Narodowy Fundusz Zdrowia


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Wydział Farmaceutyczny


Rządowe Centrum Legislacji


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


e-umed.pl – Platforma e-learningowa UM w Łodzi


Centrum Informacji o Leku


Apteka Szpitalna


Adresy aptek biorących udział w zbiórce przeterminowanych leków (Kraków)


Kalkulator obliczania przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki www.kalkulator.katowice.oia.pl