KALENDARIUM 2015

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie


GRUDZIEŃ
02.12.2015 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
04.12.2015 r.
Kraków – IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury zorganizowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
05.12.2015 r.
Kraków – Ogólnopolska Konferencja Młodej Farmacji „Farmaceuta – jeden z filarów systemu ochrony zdrowia” . Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
05.12.2015 r.
Kraków – Kolacja Wigilijna Młodej Farmacji. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
09.12.2015 r.
Warszawa – spotkanie Zespołu Naczelnej Rady Aptekarskiej ds. opieki farmaceutycznej w podmiotach leczniczych. Udział wziął mgr farm. Walenty Zajdel.
11.12.2015 r.
Kraków – Spotkanie Wigilijne Kierowników Aptek Szpitalnych.
15.12.2015 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie VII kadencji.
17.12.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
21.12.2015 r.
Kraków – spotkanie opłatkowe Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – udział wzięła wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
23.12.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
29.12.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
31.12.2015 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot, z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie, mgr farm. Józefem Łosiem.

LISTOPAD
03.11.2015 r.
Ożarów Mazowiecki – konferencja uzgodnieniowa zorganizowana przez Naczelną Radą Aptekarską dotyczącą projektu ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
04.11.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
12.11.2015 r.
Kraków – Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot wręczyła listy gratulacyjne magistrom farmacji – członkom Okręgowej Izby aptekarskiej w Krakowie, którzy ukończyli specjalizację i pozytywnie zdali Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów w dziedzinie farmacja apteczna w 2015 r.
16.11.2015 r.
Kraków – Konferencja naukowo-szkoleniowa „Jak sprzedać lodówkę Eskimosowi”. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
21.11.2015 r.
Msza Święta w intencji farmaceutów oraz konferencja pt.: „Modlitwa Słowem Bożym” wygłoszona przez ojca duchownego seminarium kapucynów w Krakowie, br. Janusza Pałkę.
27 – 29.11.2015 r.
Targanice k/Andrychowa – Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

PAŹDZIERNIK
08.10.2015 r.
Kraków – narada Dyrektorów Wydziałów Urzędów Wojewódzkich odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia. W spotkaniu wzięła udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, przedstawiając aktualne zmiany w prawie farmaceutycznym.
09.10.2015 r.
Warszawa – III Gala Farmaceuty, organizator – Grupa NEUCA. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
12.10.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
14.10.2015 r.
Kraków – konferencja szkoleniowa dla farmaceutów szpitalnych: „Opieka farmaceutyczna”, zorganizowana przez Komisję Apteka Szpitalnych i firmę Braun.
15.10.2015 r.
Kraków – spotkanie z Prezesem krakowskiej „Farminy”, Panem Wojciechem Świderskim. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
17.10.2015 r.
Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.
20.10.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
22.10.2015 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
23.10.2015 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
26.10.2015 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
27.10.2015 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
28.10.2015 r.
Kraków – Warsztaty produktowe – Strategia konsultacji w zakresie higieny i zdrowia nosa, organizator – Okręgowa Izba Aptekarska i Ursapharm. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
29.10.2015 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
29.10.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

WRZESIEŃ
03–06.09.2015 r.
Wilkasy – IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy.
08.09.2015 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z mgr farm. Józefem Łosiem, Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie. Tematem spotkania były wprowadzone zmiany zgłaszania przez apteki odmowy realizacji zamówień na produkty lecznicze przez hurtownie farmaceutyczne.
08.09.2015 r.
Nowy Sącz – rejonowe zebranie wyborcze aptekarzy.
09.09.2015 r.
Tarnów – rejonowe zebranie wyborcze aptekarzy.
12.09.2015 r.
Kraków – rejonowe zebranie wyborcze aptekarzy.
15.09.2015 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
16.09.2015 r.
Kraków – warsztaty w ramach cyklu: „Akademia Przedsiębiorcy – Jak wyprzedzić konkurencje w wyścigu po dotacje unijne” . Organizatorzy: Bank Zachodni WBK i Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
17.09.2015 r.
Kraków – spotkanie z mgr farm. Józefem Łosiem, Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie w sprawie procedury zgłaszania przez apteki odmowy realizacji zamówienia do WIF. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, mecenas OIA w Krakowie, Janusz Brol.
23.09.2015 r.
Warszawa – XII Ogólnopolski Dzień Aptekarza.
25–26.09.2015 r.
Gorlice – XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Honorowy patronat – Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Wykład – mgr farm. Iwona Dymarczyk – pracownik Muzeum Farmacji w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
26.09.2015 r.
Kraków – Msza Święta odprawiona w Kościele Br. Mn. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 przez O. Krzysztofa Niewiadomskiego Duszpasterza Farmaceutów Archidiecezji Krakowskiej w dzień patronów aptekarzy św. Kosmy i Damiana w intencji farmaceutów.
29.09.2015 r.
Kraków – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 studentów I roku UJ wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydziały: Farmaceutyczny, Lekarski oraz Nauk o Zdrowiu. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
30.09.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

SIERPIEŃ
03.08.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
04.08.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
04.08.2015 r.
Warszawa – konferencja „Eliminowanie patologii z rynku farmaceutycznego” zorganizowana przez Stowarzyszenie „Leki Tylko z Apteki” z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, przedstawicieli GIF, przedstawicieli samorządu aptekarskiego, organizacji społecznych, mediów. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito, mgr farm. Walenty Zajdel – Przewodniczący Sekcji Aptek Szpitalnych przy ORA w Krakowie, członek Prezydium ORA w Krakowie.
07.08.2015 r.
Kraków – debata z cyklu „Polaków Zdrowia Portret Własny” organizowana przez prof. Mariana Zembalę – Ministra Zdrowia, z udziałem dra Władysława Kosiniaka-Kamysz – Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz prof. Tomasza Grodzickiego – Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński oraz mgr farm. Walenty Zajdel – Przewodniczący Sekcji Aptek Szpitalnych przy ORA w Krakowie, członek Prezydium ORA w Krakowie.
12.08.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
25.08.2015 r.
Kraków – spotkanie w MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz mecenas OIA w Krakowie, Janusz Brol.
26.08.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot
28.08.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

LIPIEC
05.07.2015 r.
Wieliczka – Rodzinny Piknik Neuca 2015 „NIEZAPOMNIANE CHWILE”
10.07.2015 r.
Kraków – konferencji naukowo-szkoleniowa : organizatorzy Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz Firma DuoLife we współpracy z Instytutem Profilaktyki Zdrowia
15.07.2015 r.
Kraków – Konferencja na Cito Nowe Prawo, nowe zasady. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot.
16.07.2015 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
27.07.2015 r.
Kraków – spotkanie z Panią Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Barbarą Bubulą. Udział w spotkaniu wzięli Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Sekretarz ORA w Krakowie mgr farm. Piotr Zając.

CZERWIEC
05–07.06.2015 r.
Kraków – II Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie.
07.06.2015 r.
Kraków – wykład „Bezpieczeństwo farmakoterapii i zagrożeń płynących z nie kontrolowanego przyjmowania leków i suplementów diety” – organizator OIA w Krakowie w ramach II Ogólnopolskich Senioraliów.
09.06.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
10.06.2015 r.
Kraków – spotkanie z grupą duńskich aptekarzy.
10.06.2015 r.
Niepołomice – Uroczysta Gala z Okazji Święta Małopolski. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
13.06.2015 r.
Kraków – II Edycja Szkoleń Biznesowych podnosząca konkurencyjność aptek niezależnych. Organizatorzy – Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz Aptekarska Szkoła Zarządzania i Grupa NEUCA.
15.06.2015 r.
Kraków – kwartalne spotkanie aptekarzy.
16.06.2015 r.
Warszawa – spotkanie Prezesów Rad Okręgowych Izb Aptekarskich z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
16.06.2015 r.
Tarnów – kwartalne spotkanie aptekarzy.
17.06.2015 r.
Nowy Sącz – kwartalne spotkanie aptekarzy.
18.06.2015 r.
Kraków – Kurs „Zafałszowane leki i wyroby medyczne”. Organizatorzy: Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
19.06.2015 r.
Nowy Targ – kwartalne spotkanie aptekarzy.
21.06.2015 r.
Kraków – Konferencja naukowo-szkoleniowa „Pierwsza pomoc nie może czekać”. Kurs: „Postępy w farmakoterapii chorób układu krążenia”. Organizator – Gdański Uniwersytet Medyczny, Współorganizatorzy: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz grupa NeoArt. Otwarcie konferencji – Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
30.06.2015 r.
Kraków – konferencji naukowo-szkoleniowa w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów: Zioła i spersonalizowana dieta w profilaktyce i leczeniu infekcji układu moczo-płciowego, Zmiany w prawie farmaceutycznym, Fitoterapia w stanach napięcia nerwowego oraz w zaburzeniach snu. Organizatorzy: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i firma Labofarm. Otwarcie konferencji wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
30.06.2015 r.
Kraków – zebranie Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącej naboru na specjalizację w dziedzinie Farmakologii z udziałem Wiceprezesa ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzego Jasińskiego – przedstawiciela Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

MAJ
04.05.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
07.05.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
11.05.2015 r.
Kraków – Uroczysta Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
13–14.05.2015 r.
Ogólnopolska Konferencja naukowa „IT w zdrowiu” – polskie zdrowie w przeddzień elektronicznej dokumentacji medycznej. Organizatorzy konferencji: Śląska Sieć Metropolitalna, Miasto Gliwice. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
14.05.2015 r.
Kraków – warsztaty produktowe „Świat produktów Hylo” – organizatorzy firma Ursapharm, OIA w Krakowie i PTFarm Oddział Kraków.
18.05.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
19.05.2015 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
20.05.2015 r.
Kraków – spotkanie w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział wzięli: p.o. Dyrektor MOW NFZ w Krakowie, Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych, lek. Med. Monika Jezierska-Kazberu, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, mgr farm. Izabela Obarska, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, mec. OIA w Krakowie, Janusz Brol.
22.05.2015 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, Barbary Jękot z Wojewodą Małopolskim. Omawiano m.in. problem powołania konsultanta wojewódzkiego ds. Apteka Szpitalnych.
25.05.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
26–27.05.2015 r.
Szkolenie dla Przewodniczących Okręgowych Sadów Aptekarskich oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Udział w szkoleniu wzięli: mgr farm. Maryla Lech – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie, mgr farm. Marcin Kudrzycki – sędzia Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie oraz mgr farm. Barbara Zakrzewska – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie.

KWIECIEŃ
08.04.2015 r.
Kraków – spotkanie naukowe Kierowników Aptek Szpitalnych. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
09.04.25015 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
14.04.2015 r.
Bydgoszcz – II Ogólnopolska Konferencja farmaceutyczna na temat: „Rola aptek i farmaceutów w polityce zdrowotnej państwa”. Konferencja zorganizowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Pomorsko-Kujawską Okręgową Izbę Aptekarską w Bydgoszczy. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
16.04.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
16.04.2015 r.
Kraków – spotkanie w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Krakowie. Udział w spotkaniu wzięli: Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, mgr farm. Józef Łoś, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz prawnik OIA w Krakowie, mec. Janusz Brol. Tematem spotkania były przeprowadzane przez inspektorów WIF kontrole w aptekach ogólnodostępnych oraz Program 60+
17.04.2015 r.
Kraków – konferencja „Opieka zdrowotna nad osobą starszą i osobą niesamodzielną na terenie Miasta Krakowa”. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot. Organizatorami konferencji są Gmina Miejska Kraków oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie.
17–19.04.2015 r.
Gniewino – IV Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej.
22.04.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
22.04.2015 r.
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe: „Zastosowanie doustnego probiotyku w dolegliwościach proktologicznych, Pofilaktyka i leczenie grzybic skóry gładkiej i paznokci stóp zakażeń, Strategia leczenia ran przewlekłych z wykorzystaniem nowoczesnych antyseptyków i opatrunków”.
25.04.2015 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”. Otwarcie konferencji Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
26.04.2015 r.
Kraków – impreza sportowa pod hasłem „Biegiem na Bagry!”, w której uczestniczyli farmaceuci z naszej izby. Patronat Honorowy nad imprezą objął Wojewoda Małopolski, Jerzy Miller. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie była jednym z partnerów imprezy.
30.04.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

MARZEC
04.03.2015 r.
Kraków – XXXII Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
05.03.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
07.03.2015 r.
Kraków – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
09.03.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
12.03.2015 r.
Łódź – uroczyste obchody 25-lecia firmy Hurtap. Udział wzięły: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
14.03.2015 r.
Kraków – Muzeum Farmacji – wernisaż wystawy „Góry na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia (1950–2011) ”. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
15.03.2015 r.
Kraków – Kurs: Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego: „Zastosowanie emolientów w wybranych schorzeniach dermatologicznych” i „Łysienie androgenowe i problem wypadania włosów”.
18.03.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
19.03.2015 r.
Tarnów – kwartalne spotkanie aptekarzy.
20.03.2015 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
21.03.2015 r.
Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich zorganizowany przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Sekcję Studencką PTFarm Młoda Farmacja CM UJ. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
23.03.2015 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
24.03.2015 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
24.03.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
26.03.2015 r.
Przedświąteczne spotkanie z Panią mgr farm. Krystyną Zejc – wdową po Profesorze Alfredzie Zejcu. Życzenia złożyli Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
27.03.2015 r.
Kraków – spotkanie z Panią mgr inż. Małgorzatą Lechowicz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
Tematy spotkania: powołanie konsultanta ds. farmacji szpitalnej oraz braki leków w aptekach.
28.03.2015 r.
Kraków – uroczystość obchodów Jubileuszu 25-lecia Odrodzenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Udział wzięły: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran. W trakcie uroczystości, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, wręczyła statuetkę „Laur Aptekarski” przyznaną Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie przez Kapitułę OIA w Krakowie.
30.03.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
30.03.2015 r.
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe pt. „Patofizjologia schorzeń układu pokarmowego”.

LUTY
04.02.2015 r.
Karpacz – XV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim – OIA w Krakowie reprezentowała 13-osobowa drużyna.
06.02.2015 r.
Kraków – pogrzeb Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, prof. dra hab. Jana Krzeka.
10.02.2015 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
11.02.2015 r.
Kraków – zebranie zorganizowane przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie oraz Okręgową Izbę Aptekarska w Krakowie: „Zgłaszanie raportów o szkodliwości leków” – wykład dra n. med. Jarosława Woronia. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
12.02.2015 r.
Kraków – uroczyste spotkanie w siedzibie OIA w Krakowie farmaceutów, którzy z powodzeniem zdali egzamin specjalizacyjny w latach 2012–2014. W trakcie uroczystości zostały wręczone specjalistom listy gratulacyjne oraz, ufundowane przez Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie, zapomogi.
16.02.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
17.02.2015 r.
Kraków – spotkanie w krakowskiej „Farminie”. Udział wzięli: Prezes „Farminy” Wojciech Świderski, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
23.02.2015 r.
Kraków - ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
28.02.2015 r.
Kraków – szkolenie biznesowe podnoszące konkurencyjność aptek niezależnych. Organizatorzy szkolenia: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Aptekarska Szkoła Zarządzania i Grupa NEUCA. Otwarcie szkolenia – Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.

STYCZEŃ
11.01.2015 r.
Kraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie.
12.01.2015 r.
Kraków – zebranie Komisji Kwalifikacyjnej dotyczące naboru na specjalizację Farmacja Apteczna oraz Farmacja Szpitalna. Udział wzięli Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot oraz Konsultant Wojewódzki ds. Farmacji Aptecznej – Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński.
14.01.2015 r.
Kraków – udział Prezes ORA, mgr farm. Barbary Jękot w programie Radia Kraków na temat uzależnienia młodzieży od substancji zawartych w produktach leczniczych dostępnych bez recepty.
15.01.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
18.01.2015 r.
Kraków – tradycyjny opłatek u kardynała Stanisława Dziwisza dla pracowników służby zdrowia. Udział wzięły Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
21.01.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
22.01.2015 r.
Kraków – udział Prezes ORA, mgr farm. Barbary Jękot w programie Radia Kraków na temat dostępności w aptekach bez recepty produktu leczniczego ellaOne.
26.01.2015 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
28.01.2015 r.
Kraków – Regionalne Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia. Konferencja zorganizowana przez Redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą – Grupą PTWP SA. Udział wzięli Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński.
29.01.2015 r.
Kraków – spotkanie z doc. dr hab. Agnieszką Skowron w sprawie nowych kursów na e-dukacji.pl i standardów odbywania stażu w aptekach. Udział wzięły Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
30.01.2015 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.