KALENDARIUM 2014

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie


GRUDZIEŃ
02.12.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
04.12.2014 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
05.12.2014 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
08.12.2014 r.
Nowy Targ - kwartalne zebranie aptekarzy
09.12.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
09.12.2014 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
10.12.2014 r.
Kraków – wykład Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot w MOW NFZ w Krakowie dot. e-recepty
11.12.2014 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
12.12.2014 r.
Kraków – spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych.
15.12.2014 r.
Kraków - Konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów zorganizowana przez firmę Labofarm i OIA w Krakowie nt. „Odpowiedzialność zawodowa farmaceutów”, „Zioła jako element opieki farmaceutycznej i marketingu”
17.12.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
17.12.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie.
18.12.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
29.12.2014 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z dr n. med. Anną Prokop-Staszecką Dyrektorem Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

LISTOPAD
03.11.2014 r.
Spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot, z Panią Poseł Lidą Gądek.
05.11.2014 r.
Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie.
Udział wzięli: Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, mgr farm. Józef Łoś, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, Prawnik OIA w Krakowie, mec. Janusz Brol.
06.11.2014 r.
Katowice – II Konkurs Nalewek Śląskiej Izby Aptekarskiej Własnej Receptury. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
19.11.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
12.11.2014 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot, z Kierownikiem Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, prof. dr hab. Barbarą Filipek.
20.11.2014 r.
Kraków – spotkanie Komitetu organizacyjnego ws. ufundowania Sztandaru Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
22.11.2014 r.
Katowce-Giszowiec – XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Udział wziął Sekretarz ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
21 – 22.11.2014 r.
Kraków – VI Ogólnopolska Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna „Bezpieczna Farmakoterapia”.
Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
27.11.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
28.11.2014 r.
Kraków – III Konkurs Nalewek Własnej Receptury. Organizatorzy Konkursu: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.

PAŹDZIERNIK
03.10.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
04.10.2014 r.
Opolski Dzień Aptekarza. Organizator – Okręgowa Izba Aptekarska w Opolu. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
07.10.2014 r.
Kraków – spotkanie naukowe Kierowników Aptek Szpitalnych. Udział wzięli: Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński. Organizatorami byli Firma Baxter i Komisja Apteka Szpitalnych OIA.
08.10.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
08.10.2014 r.
Kraków – szkolenie dla aptekarzy w sprawie e-recepty „e-Recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1” – prowadzenie Pan Rafał Orlik z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Udział wziął Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński.
09.10.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
10.10.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
13.10.2014 r.
Kraków – spotkanie w CM UJ w sprawie odbywania 6-miesięcznycg staży po studiach. Udział wzięli: Prodziekan ds. studenckich, dr hab. Jacek Sapa, Prof. dr hab. Renata Jachowicz, Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński.
15.10.2014 r.
Kraków – CXVIII Uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zwołana dla wręczenia Brązowych Medali: „Cracoviae Merenti” Panu profesorowi Wincentemu Kućmie oraz Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
24.10.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
27.10.2014 r.
Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie. Udział wzięli: mgr farm. Józef Łoś – Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński, Prawnik OIA w Krakowie, mec. Janusz Brol.
28.10.2014 r.
Kraków – spotkanie w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ws. realizacji recept lekarskich. Udział w spotkaniu wzięli: lek. med. Monika Jezierska-Kazberuk – z-ca Dyrektora ds. Medycznych, Izabela Obarska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński, Prawnik OIA w Krakowie, mec. Janusz Brol.
29.10.2014 r.
Kraków – spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie ws. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”. W spotkaniu udział wzięli: mgr inż. Małgorzata Lechowicz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, mgr farm. Józef Łoś – Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński.
29.10 2014 r.
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe pt. „Nowy sposób leczenia nadkwaśności i refluksu”. Organizatorami byli firma Aboca i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
30.10.2014 r.
Kraków – spotkanie w krakowskiej „Farminie”. Udział w spotkaniu wzięli: Prezes „Farminy” – Wojciech Świderski, Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński.

WRZESIEŃ
03.09.2014 r.
Warszawa – Konferencja zorganizowana w ramach współpracy Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego z Wicemarszałkiem Eugeniuszem Grzeszczakiem „Samorząd zawodowy w służbie społeczeństwu”. Udział wzięła Wiceprezes ORA, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
03.09.2014 r.
Warszawa – spotkanie Prezesów Okręgowych Izb Aptekarskich. Udział wzięła Wiceprezes ORA, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
04–07.09 2014 r.
„III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy”. Regaty odbyły się w Wilkasach koło Giżycka nad jeziorem Niegocin. Organizator – Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie.
09.09.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
11.09.2014 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA, mgr farm. Barbary Jękot z posłem Łukaszem Gibałą.
12.09.2014 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA, mgr farm. Barbary Jękot z Panią Małgorzatą Lechowicz – Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
13.09.2014 r.
Muszyna – „Jesienne Aptekomalia” zorganizowane przez Forum Polskiej Farmacji w ramach projektu: „Państwo Zdrowia” – spotkanie aptekarzy, lekarzy i pacjentów. Udział wzięły: Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
18.09.2014 r.
Okręgowa Izba Aptekarska – spotkanie Prezydium ORA z kierownikami aptek szpitalnych.
19.09.2014 r.
Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
Udział wzięli: mgr farm. Józef Łoś – Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, Prezes ORA – mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA – mgr farm. Jerzy Jasiński, prawnik OIA – mec. Janusz Brol.
22.09.2014 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
23.09.2014 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
24.09.2014 r.
Warszawa – XI Ogólnopolski Dzień Aptekarza (Święto Kosmy i Damiana – patronów farmaceutów). Uroczystości odbyły się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie.
25.09.2014 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
25.09.2014 r.
Warszawa – III Forum Importu Równoległego. Organizator – Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot
26.09.2014 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
26.09.2014 r.
Warszawa – 2 Gala Farmaceuty. Organizator Grupa NEUCA. Udział wzięły Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik ORA, mgr farm. Małgorzata Lelito.
26–29.09.2014 r.
Kraków – VII Kongres Młodej Farmacji. Wykład na temat „Samorząd zawodowy aptekarzy – cele i działania” wygłosiła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
29.09.2014 r.
Kraków – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – uroczystość inauguracji roku akademickiego 2014/2015 studentów I roku. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
30.09.2014 r.
Kraków – spotkanie w siedzibie OIA w Krakowie z Panem Łukaszem Gibałą, Posłem na Sejm RP – kandydatem na Prezydenta Miasta Krakowa. W czasie spotkania omawiano następujące kwestie: pomysł na rozwój miasta Krakowa, dopłata do dyżurów aptek w porze nocnej i święta, wycofanie leków ze sklepów i stacji benzynowych.

SIERPIEŃ
04.08.2014 r.
Kraków – spotkanie z Panią mgr inż. Małgorzatą Lechowicz – Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Udział wzięli: Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński.
Tematyka spotkania: aktualna sytuacja ekonomiczna aptek ogólnodostępnych, brak dostępności leków.
05.08.2014 r.
Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie poświęcone aktualnym problemom aptek. Udział w spotkaniu wzięli: mgr farm. Józef Łoś – Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, mgr farm. Grażyna Chachlowska – inspektor farmaceutyczny, mgr farm. Barbara Jękot – Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński – Wiceprezes ORA w Krakowie, prawnicy OIA: dr Katarzyna Jasińska i mec. Janusz Brol, mgr inż. Małgorzata Lechowicz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wraz z prawnikiem.
07.08.2014 r.
Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie z udziałem Zofii Ulz – Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Udział wzięli: mgr farm. Józef Łoś – Wojewódzki Inspektor farmaceutyczny w Krakowie, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
14.08.2014 r.
Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie w sprawie wypracowania dalszych procedur dot. postępowania administracyjnego w stosunku do aptek biorących udział w Programie „Pocztowy 60+”. Udział wzięli: mgr farm. Józef Łoś – Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot – Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński – Wiceprezes ORA, mec. Janusz Brol – prawnik OIA w Krakowie.
19.08.2014 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie.
21.08.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
25.08.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
28.08.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

LIPIEC
04.07.2014 r.
Kraków – uroczyste obchody „Dnia Radcy Prawnego”. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
09.07.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
10.07.2014 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
10.07.2014 r.
Kraków – posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa. Udział wzięły Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
16–20.07.2014 r.
Budapeszt – 19 Międzynarodowy Kongres IMEK – „Choroby przewlekłe wyzwaniem dla społeczeństw XXI wieku”.
21.07.2014 r.
Kraków – wycieczka dla seniorów zawodu. Spacer po Kazimierzu, dzielnicy Krakowa, z udziałem Prezes ORA, mgr farm. Barbary Jękot oraz Skarbnika ORA, mgr farm. Małgorzaty Lelito.
25.07.2014 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
28.07.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

CZERWIEC
02.06.2014 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
03.06.2014 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
05.06.2014 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
05.06.2014 r.
Kraków – Opera Krakowska – Uroczysta Gala z okazji Święta Małopolski. Udział wzięła Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
07.06.2014 r.
Nowy Targ – szkolenie z marketingu aptecznego „Skuteczne doradztwo w pracy farmaceuty”.
10.06.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
10.06.2014 r.
Warszawa – spotkanie prezesów okręgowych rad aptekarskich. Celem spotkania było omówienie najistotniejszych zagadnień dot. środowiska aptekarskiego, w tym koncentracja na rynku aptecznym, niedozwolona reklama apteki i ich działalności, odwrócony łańcuch dystrybucji.
12.06.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
13–14 czerwca 2014 r.
Kraków III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Prowadzenie opieki farmaceutycznej" – zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne wspólnie z Wydziałem Farmaceutycznym UJ CM, Zakład Farmacji Społecznej oraz Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie.
14.06.2014 r.
Kraków – VI Piknik Farmaceutyczny Mixtura 2014.
16.06.2014 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przy współpracy Grupa Neoart.
26.06.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
26–28 czerwca 2014 r.
Kraków – II Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej (ECOP2) największe europejskie spotkanie z zakresu farmacji onkologicznej – organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Onkologicznej i Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
30.06.2014 r.
Kraków – wycieczka dla seniorów zawodu. Spacer po Kazimierzu – dzielnicy Krakowa ze zwiedzaniem zabytków. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot.
30.06.2014 r.
Kraków – Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez firmę Labofarm i Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
Zioła i zdrowa dieta jedynym potrzebnym nam lekiem w zachowaniu dobrostanu fizycznego i psychicznego; Prawne aspekty różnic pomiędzy produktem leczniczym a suplementem diety.

MAJ
05.05.2014 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA, mgr farm. Barbary Jękot, z Panią Lidia Gądek – Posłem na Sejm RP. Tematem spotkania były problemy, jakie napotykają krakowscy aptekarze, w tym trudności w zaopatrzeniu w leki, sprzedaż pozaapteczna, reklama aptek.
07.05.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
08.05.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
12.05.2014 r.
Kraków – uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Udział wziął Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński.
12.05.2014 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA, mgr farm. Barbary Jękot, z Panem Bogusławem Sonikiem, Posłem do Parlamentu Europejskiego. Tematem spotkania było przedstawienie bieżących problemów aptekarzy, w tym trudności w zaopatrzeniu w leki.
15.05.2014 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie.
20.05.2014 r.
Kraków – Dni Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zorganizowane przez Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM przy współpracy z Organizacjami Studenckimi. Wykład wygłosiła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
21.05.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA. Udział wzięła Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot.
20–21.05.2014 r.
Święcice – szkolenie Przewodniczących Okręgowych Sądów Aptekarskich oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Udział wzięli: mgr farm. Maryla Lech – Przewodnicząca OSA w Krakowie, mgr farm. Marcin Kudrzycki – sędzia OSA w Krakowie oraz mgr farm. Barbara Zakrzewska – ROZ w Krakowie.
22.05. 2014 r.
Kraków – spotkanie naukowe kierowników aptek szpitalnych. Uczestniczyło 21 kierowników z województwa małopolskiego oraz 2 z województwa śląskiego.
23.05.2014 r.
Kraków – konferencja farmaceutyczna „Małopolskie Forum Farmaceutyczne”.
24.05.2014 r.
Tarnów – szkolenie z marketingu aptecznego „Skuteczne doradztwo w pracy farmaceuty”. Oprócz zgłoszonych farmaceutów udział wzięli: Prezes ORA, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA, mgr farm. Jerzy Jasiński.
28.05.2014 r.
Kraków – posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa. Temat: „Zabezpieczenie kadry medycznej w Mieście Krakowie”. Prezes Barbara Jękot przedstawiła najważniejsze problemy aptekarzy, szczególnie podkreślając trudności w zaopatrywanie się aptek w leki.
29.05.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
29.05.2014 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
30.05.2014 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
31.05.2014 r.
Nowy Sącz – szkolenie z marketingu aptecznego „Skuteczne doradztwo w pracy farmaceuty”.

KWIECIEŃ
01.04.2014 r.
Kraków – spotkanie w CM UJ w sprawie e-edukacji. Udział wzięli: Dziekan prof. dr hab. Jan Krzek, Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego Wydz. Farm. CMUJ prof. dr hab. Barbara Filipek, Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
03.04.2014 r.
Kraków siedziba OIA w Krakowie – „Wino świata antycznego” – wykład dla farmaceutów połączony z degustacją win. Prowadzenie Agata Ogórka – farmaceuta –enolog-historyk sztuki – opiekun Studenckiego Koła Enologicznego.
05.04.2014 r.
Kraków – warsztaty z marketingu aptecznego zorganizowane przez Komisję Naukowo-Szkoleniową OIA w Krakowie wspólnie z Instytutem Projektów Personalnych Sp. z o.o. skierowane do kierowników aptek zrzeszonych w Klubie Ratowania Aptek Aptekarzy. Temat : „Dawid kontra Goliat czyli jak skutecznie walczyć na rynku aptekarskim” .
06.04.2014 r.
Kraków – kurs „Farmakoterapia chorób jamy ustnej gardła, krtani, nosa i ucha”. Otwarcie Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
08.04.2014 r.
Kraków – spotkanie w siedzibie MOW NFZ w Krakowie. Omawiano problemy
dotyczące realizacji recept w aptekach. Uczestniczyli: Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska p.o. Dyrektor MOW NFZ w Krakowie, Izabela Obarska Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, Monika Jezierska-Kazberuk Z-ca Dyrektora ds. Medycznych oraz Prezes ORA Barbara Jękot i Mec. Janusz Brol.
09.04.2014 r.
Warszawa – spotkanie robocze zespołu NRA ds. współpracy z CSIOZ. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
10.04.2014 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
15.04.2014 r.
Kraków – spotkanie opiekunów staży studentów farmacji odbywających sześciomiesięczna praktykę w aptece. Udział wzięli: Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego CM UJ prof. dr hab. Jacek Sapa, Kierownik Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji prof. dr hab. Renata Jachowicz, Wiceprezes ORA – Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Aptecznej mgr farm. Jerzy Jasiński, Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając. Tematem spotkania było omówienie przebiegu praktyk oraz rola i obowiązki opiekunów studentów.
15.04.2014 r.
Bydgoszcz – I Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna nt. ”Kondycja polskich aptek, a dostępność leków refundowanych” Organizatorzy: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki , Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska. W gronie zaproszonych gości byli posłowie-członkowie Komisji Zdrowia, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz samorządu aptekarskiego. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
17.04.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
24.04.2014 r.
Kraków – spotkanie w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z Delegacją z Ukrainy. Udział wzięli: Konsul Ukrainy w Krakowie, Naczelnik Ochrony Zdrowia woj. Tarnopolskiego, Główny Lekarz z Tarnopola, Właściciel Sieci Aptek, Właściciel Centrum Diagnostycznego, Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
25.04.2014 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie mgr farm. Józefem Łosiem.
Tematem spotkanie były kwestie poruszane podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy.
25.04.2014 r.
Warszawa – 18 Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia – Forum „Innowacyjna Ochrona Zdrowia” . Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
25–26.04. 2014 r.
Kraków Konferencja naukowa PAN pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UJ Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka pt.” Optymalizacja postaci leku. Nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do be4zpiecznej farmakoterapii”. Udział wziął Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński. Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń naukowych w ramach 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 230-lecia nauczania farmacji na Uniwersytecie.
25–27 .04.2014 r.
III Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Hala Widowiskowo-Sportowa w Gniewinie,
28.04.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
30.04.2014 r.
Kraków –oficjalne państwowe obchody 10 – lecia przystąpienia Polski do UE.
Udział wzięły: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

MARZEC
03.03.2014 r.
Myślenice – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Myślenicach w sprawie omówienia wprowadzonych zmian do Uchwały Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13.12.2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na trenie powiatu myślenickiego w roku 2014. Udział wzięli: Małgorzata Bajer – kierownik Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach , Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
03.03.2014 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
04.03.2014 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
05.03.2014 r.
Kraków – XXXI Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Udział wziął Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.
06.03.2014 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
07.03.2014 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
08-09.03.2014 r.
XXV Okręgowy Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
12.03.2014 r.
Kraków – wykład Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot w Towarzystwie Lekarskim Krakowskim. Temat: „Leki refundowane – nowe ustalenia oraz ogólne informacje apteczne”.
13.03.2014 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
15.03.2014 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta” zorganizowana przez Edukacja i Medycyna we współpracy z OIA oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Otwarcie – Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
15.03.2014 r.
Kraków spotkanie z okazji trzeciej rocznicy śmierci Krzysztofa Kmiecia zorganizowane przez Muzeum Farmacji UJ CM w Krakowie , Dom Kultury „Podgórze” w Krakowie oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie. Udział wzięli Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
17.03.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
17.03.2014 r.
Kraków – wykład dla studentów farmacji „Rola i zadania apteki ogólnodostępnej w systemie opieki zdrowotnej” – wygłosiła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
17.03.2014 r.
Kraków – konferencja” Czy można skrócić kolejki do lekarzy w 3 miesiące”. Organizatorzy konferencji Klub Radnych Miasta Krakowa „Przyjazny Kraków” oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i profilaktyki oraz Uzdrowiskowej rady Miasta Krakowa. Patronat Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski. Udział w dyskusji wzięli Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
19.03.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
20.03.2014 r.
Kraków – spotkanie w krakowskiej „Farminie”. Udział wzięli Dyrektor „Farminy” Wojciech Świderski , Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając
26.03.2014 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
29.03.2014 r.
Kraków - Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich zorganizowany przez Sekcje Studencką Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja Kraków”. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
31.03.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
31.03.2014 r.
Kraków – spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie w związku z dopuszczeniem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie do udziału w toczących się postępowaniach prowadzonych przez WIF przeciwko aptekom biorącym udział w programie „Pocztowy 60+”. Udział w spotkaniu wzięli: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.

LUTY
03.02.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
06.02.2014 r.
Kraków – w siedzibie OIA w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Ratowania Apteka Aptekarzy z udziałem Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran.
Wykład: przedstawiciel firmy Mylan Sp. z o.o. - Pan Paweł Krzyk. Temat przewodni spotkania: podnoszenie rentowności aptek.
11.02.2014 r.
Spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Prof. Renatą Jachowicz oraz Prof. Jackiem Sapą w sprawie staży w aptekach
12.02.2014 r.
Warszawa – zamknięty pokaz artystycznego kalendarza oraz wernisaż prac wykonanych specjalnie w tym celu przez zaproszonych artystów.
Spotkanie zorganizowane przez firmę Gedeon Richter.Udział wzięła prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
W trakcie spotkania omawiano również możliwość udziału firmy Gedeon Richter w organizowanej konferencji z tematu chorób przewlekłych, która odbędzie się w Budapeszcie.
21–23.02.2014 r.
Targanice k/Andrychowa – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów VI Kadencji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie
22.02.2014 r.
Karpacz –XIV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
24.02.2014 r.
Kraków – spotkanie z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie- panią Małgorzatą Lechowicz -
Udział wzięli Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.
Tematem spotkania była aktualna sytuacja ekonomiczna aptek ogólnodostępnych.
26.02.2014 r.
Warszawa – spotkanie prasowe zorganizowane przez CSIOZ w celu przedstawienia ogólnych założeń dot. Projektu P1 i jego podstawowych funkcjonalności, takich jak : e-Recepta, e-Zlecenie oraz aplikacja Usługodawców i Aptekarzy.
Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
27.02.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
27.02.2014 r.
Kraków – spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie mgr farm. Józefem Łosiem.
Udział wzięli Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński oraz mec. Janusz Brol.

STYCZEŃ
03.01.2014 r.
Noworoczny Koncert Aptekarzy – Teatr Słowackiego.
10.01.2014 r.
Kraków – Konkurs o tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych dla młodych doktorantów.
Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
12.01.2014 r.
Kraków – tradycyjny opłatek dla lekarzy i farmaceutów.
Zaproszenie przesłane przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolitę Krakowskiego.
Udział wzięły: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
14.01.2014 r.
Warszawa – Konferencja „Zintegrowane Prototypy Internetowego Konta pacjenta oraz e-recepty – wnioski dla kolejnych projektów informatyzacji ochrony zdrowia”
Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
27.01.2014 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.
Udział wzięli: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
30.01.2014 r.
Kraków – Konferencja „Przeziębienie i ból – skuteczne metody przeciwdziałania” – zorganizowana przez firmę Omega Pharma Poland.
30.01.2014 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
31.01.2014 r.
Warszawa – IV Ogólnopolskie Forum Farmaceutyczne.
W obradach udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik ORA mgr farm. Małgorzata Lelito.