KALENDARIUM 2013

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie


GRUDZIEŃ
02.12.2013 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
03.12.2013 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
05.12.2013 r.
Warszawa – posiedzenie grupy Doradczej Użytkowników CSIOZ – dotyczy prac nad realizacją programu systemu P1 – e-recepta. W pracach uczestniczyła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
09.12.2013 r.
Kraków – siedziba OIA w Krakowie – szkolenie „Ochrona danych osobowych” – zorganizowane przez Firmę Tangram
11.12.2013 r.
Kraków – warsztaty zorganizowane przez firmę MedLegalis Sp. z o.o.
Temat: „Zasady przeprowadzania kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny i NFZ”. Uczestniczyła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
12.12.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
12.12.2013 r.
Kraków – uroczyste spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.
16.12.2013 r.
Kraków – siedziba Izby – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.
W obradach wzięli udział:
- Dyrekcja oraz Rada MOW NFZ w Krakowie
- Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński, Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając oraz zaproszeni goście:
- przedstawiciele fizjoterapeutów Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii – prof. M. Pieniążek, Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapii – p. Andrzej Szczygieł
Sekretarz Rady Miasta Krakowa – p. Paweł Stańczyk, Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UM Krakowa – p. Michał Marszałek
16.12.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
17.12.2013 r.
Teatr Muzyczny w Łodzi - Koncert Świąteczny zorganizowany przez Hurtap S.A.
W koncercie wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, oraz Skarbnik ORA mgr farm. Małgorzata Lelito.
19.12.2013 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
20.12.2013 r.
Kraków – opłatkowe spotkanie Rady Wydziału Farmaceutycznego.
Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

LISTOPAD
06.11.2013 r.
Kraków – spotkanie z Prezesem Oddziału Krakowskiego PTFarm doc. Włodzimierzem Opoką poświęcone omówieniu wspólnych działań w roku 2014.Ze strony izby uczestniczyły Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
07.11.2013 r.
Kraków – spotkanie przedstawicieli ORA z Kierownikiem Zakładu Farmacji Społecznej Wydz. Farm. CM UJ dr hab. Agnieszką Skowron. Spotkanie poświęcone było omówieniu perspektyw wdrażania opieki farmaceutycznej w aptekach oraz organizacji III Konferencji Prowadzenie Opieki Farmaceutycznej. Uczestniczyły Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
08.11.2013 r.
Kraków – uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa . W obradach uczestniczyła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
15.11.2013 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie. W obradach wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
16.11.2013 r.
Kraków – spotkanie z seniorami zawodu, członkami OIA w Krakowie połączone ze zwiedzaniem z przewodnikiem podziemi Rynku Głównego.
W spotkaniu uczestniczyły Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
19.11.2013 r.
Kraków – posiedzenie Krakowskiego Oddziału PTFarm.
W obradach wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
22.11.2013 r.
Kraków – spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym
w Krakowie mgr farm. Józefem Łosiem w sprawie wszczętych przez Inspektorat spraw dotyczących zakazu reklam w aptekach.
W spotkanie wzięła udział Prezes Ora mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.
22.11.2013 r.
Kraków – XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Jako gość w zjeździe wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
22–23.11.2013 r.
Kraków – V Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna „ Bezpieczna farmakoterapia”. W konferencji wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
23.11.2013 r.
Katowice – XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Izby Aptekarskiej.
W zjeździe wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając.
25.11.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
27.11.2013 r.
Kraków – spotkanie w siedzibie MOW NFZ w Krakowie. Omawiano problemy dotyczące realizacji recept w aptekach. Uczestniczyli ze strony NFZ Barbara Bulanowska Dyrektor MOW NFZ w Krakowie, Izabela Obarska Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, Monika Jezierska-Kazberuk Z-ca Dyrektora ds. Medycznych, ze strony izby aptekarskiej Prezes ORA Barbara Jękot i Mec. Janusz Brol.
27.11.2013 r.
Nowy Targ – posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2014 r. W obradach komisji wzięli udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.
27.11.2013 r.
Kraków – druga odsłona konkursu: „Nalewki receptury własnej”.
Konkurs organizowany wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie.
28.11.2013 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie Aptekarzy
29.11.2013 r.
Tarnów – kwartalne zebranie Aptekarzy

PAŹDZIERNIK
03.10.2013 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
04.10.2013 r.
Limanowa – otwarcie stałej ekspozycji „Apteka mgr Klementyny Bączkowskiej” w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej. List gratulacyjny dla władz muzeum odczytał mgr farm. Jakub Tokarz
06.10.2013 r.
Kraków – Koncert Jubileuszowy z okazji 30-Lecia Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie. Samorząd reprezentowała Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
08.10.2013 r.
Warszawa – robocze spotkanie w siedzibie Naczelnej Izby Aptekarskiej
w Warszawie sprawie e-recepty.
09.10.2013 r.
Warszawa – spotkanie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie prac nad e-receptą. W spotkaniach wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
12.10.2013 r.
Kraków – spotkanie z seniorami zawodu, członkami OIA w Krakowie połączone ze zwiedzaniem z przewodnikiem podziemi Rynku Głównego. W spotkaniu wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
12.10. 2013 r.
Kraków – Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – DLAFARMACEUTY.INFO –nt. Leki pediatryczne-organizowana pod Patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
14.10.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
17.10.2013 r.
Nowy Targ – spotkanie przedstawicieli samorządu aptekarskiego: Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot i Wiceprezesa ORA mgr farm. Jerzego Jasińskiego z Wicestarostą Maciejem Jachymiakiem w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2014 roku
18.10.2013 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. W obradach wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
22.10.2013 r.
Kraków – zwiedzanie krakowskiej firmy produkującej leki – FARMINA SP. Z O.O. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisję Naukowo-Szkoleniową OIA w Krakowie i skierowane do farmaceutów - członków samorządu.
22.10.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
23.10.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
24.10.2013 r.
Warszawa – Konferencja „ Projekt Integracji prototypów Internetowego Konta pacjenta oraz e-Recepty w kontekście Projektu P1” zorganizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W konferencji wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
25.10.2013 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
25.10.2013 r.
Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
25.10.2013 r.
Kraków – Akademia Farmaceutyczna organizowana przez Firmę Berlin-Chemie/Menarini Polska – wykład w ramach Szkoleń ciągłych farmaceutów ” Objawowa terapia zakażeń dróg oddechowych”
31.10.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

WRZESIEŃ
05.09.2013 r.
Warszawa – spotkanie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie prac nad e-receptą.
W spotkaniu wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
13.09.2013 r.
Słomniki – spotkanie przedstawicieli aptek ogólnodostępnych z Burmistrzem Słomnik ws ustalenia dyżurów aptek na 2014 r.
W spotkanie wziął udział Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.
06–08.09.2013 r.
Zakopane – Konferencja Aptek Szpitalnych „Interakcje i działania niepożądane leków”
18.09.2013 r.
Warszawa - uroczyste obchody X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.
Organizatorem uroczystości była Naczelna Izba Aptekarska.
19.09.2013 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
20.09.2013 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
20.09.2013 r.
Warszawa – uroczysta Gala Farmaceuty - Spotkanie Farmaceutów Aptek Niezależnych zorganizowane przez Grupę Neuca.
Samorząd aptekarski reprezentowała Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
21.09.2013 r.
Kraków- Regionalna Konferencji Naukowo-Szkoleniowa GERIATRIA – OPIEKA FARMACEUTYCZNA zorganizowana pod Patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
23.09.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
23.09.2013 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
24.09.2013 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
25.09.2013 r.
Dąbrowa Tarnowska – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie ustalenia dyżurów aptek ogólnodostępnych na 2014 rok.
Samorząd aptekarski reprezentowali Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.
26.09.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
26.09.2013 r.
Kraków-Spotkanie wiceprezesa ORA mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran
z kierownikiem Studium Kształcenia Podyplomowego Wydz. Farmaceutycznego UJ CM Prof. Barbarą Filipek w sprawie aktualizacji kursów na platformie e-duk@cja i e-farmacja
W spotkaniu uczestniczył dr hab. Sebastian Polak kierownik Pracowni Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki Wydz. Farmaceutycznego UJ CM

SIERPIEŃ
02.08.2013 r.
Kraków – 6 Festiwal Muzyczny „Barbakan”.
Mecenat na koncertem po raz kolejny objęła „Farmina” Sp. z o.o. Kraków
W koncercie wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
19.08.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
20.08.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
27.08.2013 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
30.08. – 02.09.2013 r.
Kietlice - „II Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy”.
Zawody organizowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie.

LIPIEC
03.07.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
03.07.2013 r.
Warszawa – spotkanie Prezesów okręgowych izb aptekarskich w siedzibie Naczelnej Izby Aptekarskiej, w celu omówienia spraw , które zostaną poruszone podczas rozmów z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie reprezentowała Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
04.07.2013 r.
Warszawa – spotkanie z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym
i Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi. Głównym tematem spotkania były problemy związane z przestrzeganiem zakazu reklamy aptek.
Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie reprezentowała Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot.
05.07.2013 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie.
W obradach wzięli udział: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając.
08.07.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
11.07.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
15.07.2013 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie mgr farm. Jozefem Łosiem.
Spotkanie odbyło się w siedzibie WIF w Krakowie.
17.07.2013 r.
Kraków – spotkanie z Prezesem Farminy Wojciechem Świderskim.
W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Firmy Farmina w Krakowie wzięli udział: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.

CZERWIEC
06.06.2013 r.
Kraków – spotkanie przedstawicieli samorządu aptekarskiego i lekarskiego z Dyrekcją MOW NFZ w Krakowie.
Samorząd aptekarski reprezentowała Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
07.06.2013 r.
Kraków - konferencja „Partnerstwo w leczeniu. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych oraz współpraca lekarza z pacjentem jako warunek skutecznego leczenia”
W debacie wzięli udział mgr farm. Barbara Jękot Prezes ORA oraz mgr farm. Jerzy Jasiński Wiceprezes ORA i Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Aptecznej.
08.06.2013 r.
V Jubileuszowy Piknik Farmaceutyczny Mixtura 2013
10.06.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
11.06.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
13.06.2013 r.
Kraków – Gala z okazji Święta Małopolski.
W uroczystości wziął udział Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
20.06.2013 r.
Kraków - konferencja naukowo-szkoleniowa „Otrex 600 – odpowiedź na całoroczny problem PNŻ” zorganizowana przez Firmę UCB.
21.06.2013 r.
Tarnów – spotkanie kwartalne aptekarzy
22.06.2013 r.
Kraków – kurs „Opieka Farmaceutyczna 2013” zorganizowany przez firmę
G-PHARMA Consulting.
Wykład inauguracyjny wygłosiła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
24.06.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
24.06.2013 r.
Kraków - spotkanie kwartalne aptekarzy
25.06.2013 r.
Nowy Sącz – spotkanie kwartalne aptekarzy
26.06.2013 r.
Nowy Targ – spotkanie kwartalne aptekarzy
26.06.2013 r.
Warszawa – spotkanie zorganizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach realizacji projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), oraz koncepcja obsługi e-recept w ramach platformy P1.
W spotkaniu wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

MAJ
07.05.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
03.05.2013 r.
Kraków Filharmonia Krakowska – uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
W uroczystościach wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
09.05.2013 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
12.05.2013 r.
V Edycja Biegu Silesia Marathon 2013
Okręgową Izbę Aptekarską w zawodach reprezentowali : Jakub Jończyk, Szymon Kołek Dodatkowo wzięli udział: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, Skarbnik ORA mgr farm. Małgorzata Lelito, Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając
13.05.2013 r.
Kraków – Nowohuckie Centrum Kultury – uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.
W uroczystościach wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
16.05.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
17.05.2013 r.
Warszawa – uroczyste obchody Dnia Polskiej Farmacji zorganizowane przez Gazetę Farmaceutyczna oraz Izbę Gospodarczą „Farmacja Polska”.
W uroczystościach wzięli udział: Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński oraz członkowie Prezydium ORA: mgr farm. Kazimierz Jura i mgr farm. Joanna Machalska.
18.05.2013 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Możliwości zastosowania leków homeopatycznych w okresie wiosenno-letnim: porady farmaceutyczne”.
Konferencja odbyła się w siedzibie OIA w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 98/68
21 – 22.05.2013 r.
Jabłonna – ogólnopolskie szkolenie dla sędziów i rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Z ramienia OIA w Krakowie szkoleniu uczestniczyli: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. Barbara Zakrzewska Przewodnicząca OSA mgr farm. Maryla Lech, Z-ca Przewodniczącego OSA mgr farm Marcin Kudrzycki
23.05.2013 r.
Kraków obchody VIII Światowego Kongresu Polonii Medycznej połączone z obchodami 120 – lecia Izby Lekarskiej w Krakowie.
W uroczystości wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
24.05.2013 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie.
W obradach wzięli udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając
25 – 26.05.2013 r.
Jasna Góra - Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia
27.05.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
28 – 29.05.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

KWIECIEŃ
11.04.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
11.04.2013 r.
Kraków – spotkanie w siedzibie OIA w Krakowie z mgr farm. Józefem Łosiem - Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie. Tematem spotkania było nowe zasady opiniowania kierowników.
12.04.2013 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W obradach wzięli udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając
13.04.2013 r.
Łęczyca – II Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Organizatorami byli: OIA w Łodzi oraz Klub Sportowy Hurtap Łęczyca. Honorowym patronat sprawował Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
14 kwietnia 2013 r.
Kraków – kurs „Profilaktyka zdrowotna wybranych jednostek chorobowych w aptekach ogólnodostępnych”
16.04.2013 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Otrex 600 – odpowiedź na całoroczny problem PNŻ”
16.04.2013 r.
Kraków – Konferencja naukowo-szkoleniowa „Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu nadwagi i otyłości w kontekście wchłaniania pokarmów i jego wpływu na poposiłkowe stężenie glukozy”.
17.04.2013 r.
Kraków – spotkanie w siedzibie biura OIA w Krakowie Klubu Ratowania Aptek połączone z wykładem „Bezpieczeństwo w biznesie”. W obradach wziął udział Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.
17.04.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
19.04.2013 r.
Warszawa – Konferencja „ Priorytety i Wyzwania 2013 : opieka transgraniczna, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, e-dokumantacja medyczna, e-zdrowie na platformie OSOZ” połączona z Galą Liderów Ochrony Zdrowia. Z ramienia ORA udział wzięła Prezes ORA mgr farm Barbara Jękot
19.04. 2013 r.
Warszawa – robocze posiedzenie Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
W pracach komisji uczestniczył Pan mgr farm. Wojciech Stępień – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie
20.04.2013 r.
Nowy Sącz – kurs „Opieka farmaceutyczna w astmie oskrzelowej
i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc”
24.04.2013 r.
Kraków spotkanie w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
W spotkaniu wzięli udział:
- ze strony OIA w Krakowie – Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz mecenas Janusz Brol
- ze strony MOW NFZ – lek. med. Monika Jezierska-Kazberuk Z-ca Dyrektora Ds. Medycznych oraz mgr farm. Izabela Obarska Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami
25.04.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
26 – 28.04.2013 r.
Muszyna Konferencja szkoleniowa Kierowników Aptek Szpitalnych „Zarządzanie Apteką Szpitalną”

MARZEC
03 – 06.03.2013 r.
Brenna – szkolenie z prawa farmaceutycznego i administracyjnego dla członków Okręgowych Rad Aptekarskich
07.03.2013 r.
Kraków – spotkanie w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej Klubu Ratowania Aptek Aptekarzy. W spotkaniu wzięła udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz mecenas Janusz Brol.
13.03.2013 r.
Kraków – spotkanie szkoleniowe kierowników aptek szpitalnych
14.03.2013 r.
Kraków – kwartalne spotkanie aptekarzy
14.03.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
15.03.2013 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
16.03.2013 r.
Kraków – uroczystości otwarcia nowej wystawy stałej Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim w Aptece pod Orłem . W uroczystościach wzięły udział Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
18.03.2013 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
19.03.2013 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
21.03.2013 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
23.03.2013 r.
Kraków – Msza Święta odprawiona w drugą rocznicy śmierci dr Krzysztofa Kmiecia i spotkanie Jego przyjaciół w klubie „Buda” . Okręgową Radę Aptekarską reprezentowała wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
23.03.2013 r.
Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich zorganizowany przez Sekcję Studencką Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”. Okręgową Radę Aptekarską reprezentowała Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

LUTY
09.02.2013 r.
Kraków – IV Bal Karnawałowy Okręgowej Izby Aptekarskiej
11.02.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
14.02.2013 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z mgr farm. Józefem Łosiem Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie
16.02.2013 r.
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”- otwarcie Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
19.02.2013 r.
Kraków –spotkanie z przedstawicielami NZF w Krakowie: Dyrektor Barbarą Bulanowską oraz Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Lekami Izabelą Obarską
Okręgową Izbę Aptekarską reprezentowali Prezes mgr farm. Barbara Jękot oraz mecenas Janusz Brol
22–24.02.2013 r.
Karpacz – XIII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
26–27.02.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

STYCZEŃ
03.01.2013 r.
Kraków – spotkanie w sprawie perspektyw prowadzenia opieki farmaceutycznej. Udział wzięły pani dr hab. Agnieszka Skowron, prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Joanna Machalska – członek Prezydium ORA
08.01.2013 r.
Kraków – spotkanie z przedstawicielami NFZ w Krakowie: dyrektor Barbarą Bulanowską, z-cą Dyrektora ds. Medycznych Moniką Jezierską-Kazberuk, oraz naczelnikiem Wydziału Gospodarki Lekami Izabelą Obarską. Okręgową Izbę Aptekarską reprezentowali prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński, mecenas Janusz Brol
10.01.2013 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
11.01.2013 r.
Kraków – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej na specjalizację z Farmacji Aptecznej. W pracach Komisji wzięli udział: prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
14.01.2013 r.
Kraków Teatr im J. Słowackiego – Koncert Noworoczny Aptekarzy
16.01.2013 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
18.01.2013 r.
Tarnów – uroczyste otwarcie (po modernizacji) Oddziału Pulmonologii i Alergologii w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. W uroczystości wziął udział wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.
25.01.2013 r.
Kraków – spotkanie przedstawicieli ORAS z władzami Wydziału Farmaceutycznego w sprawie staży w aptekach, portali edukacyjnych i standardów kształcenia ciągłego. Udział wzięli dziekan Prof. dr hab. Jan Krzek, prof. Barbara Filipek, dr hab. Agnieszka Skowron oraz dr hab. Jacek Sapa. Okręgową Rade Aptekarską reprezentowali: prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński.
26.01.2013 r.
Kraków – Kurs „Opieka farmaceutyczna w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)
31.01.2013 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
31.01.2013 r.
Kraków- konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana przez Okręgowa Izbę Aptekarską i Firmy Miralex i Pnn Pharmaceutycals