KALENDARIUM 2011

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie


GRUDZIEŃ
1-4 grudnia 2011 r.
Rytro – Okręgowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie
6 grudnia 2011 r.
Warszawa – posiedzenie NRA
9 grudnia 2011 r.
Kraków – posiedzenie ORA
15 grudnia 2011 r.
Kraków – spotkanie aptekarzy ws. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
19 grudnia 2011 r.
Kraków – spotkanie w Małopolskim Oddziale NFZ, ws. umów „refundacyjnych”. W spotkaniu z ramienia ORA uczestniczyła Prezes – mgr farm. Barbara Jękot oraz mec. Janusz Brol, a z ze strony NFZ, Dyrektor – Barbara Bulanowska i Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami – mgr farm. Izabela Obarska.
21 grudnia 2011 r.
Kraków – spotkanie Prezesa ORA – mgr farm. Barbary Jękot z Prezesem ORL – dr hab. Andrzejem Matyją, ws. wypracowania płaszczyzny współpracy.
22 grudnia 2011 r.
Kraków – Muzeum Farmacji – spotkanie opłatkowe Rady Wydziału Farmaceutycznego. Z ramienia ORA uczestniczył Wiceprezes – mgr farm. Jerzy Jasiński.
29 grudnia 2011 r.
Kraków – nadzwyczajne posiedzenie ORA
Kraków – spotkanie delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy z mgr farm. Michałem Pietrzykowskim – Wiceprezesem ORA w Gdańsku, kandydatem na Prezesa NRA.

LISTOPAD
18 listopada 2011 r.
Kraków – Konferencja szkoleniowa „Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych”
19 listopada 2011 r.
Kraków – Seminarium naukowo-szkoleniowe „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”
21 listopada 2011 r.
Kraków – szkolenie „Skuteczne zabezpieczenie wspólników w aptece”

PAŹDZIERNIK
8 października 2011 r.
Kraków – Konferencja „Zastosowanie leków homeopatycznych w wybranych wskazaniach, w kontekście obowiązujących standartów postępowania”
11-12 października 2011 r.
Warszawa – Posiedzenie NRA
13 października 2011 r.
Kraków - ślubowanie farmaceutów odbierajacych prawo wykonywania zawodu
15 października 2011 r.
Wrocław – Jubileusz XX-lecia Dolnośląskiej OIA
23 października 2011 r.
Kraków, Wieliczka – Jubileusz XX-lecia OIA w Krakowie

WRZESIEŃ
6 września 2011 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa Postępy w leczeniu chorób przewlekłych
9 września 2011 r.
Kraków – szkolenie Rewolucje w ustawie o refundacji leków – prowadzone przez fi rmę Dziesięcina
14 września 2011 r.
Kraków – posiedzenie ORA
21 września 2011 r.
Kraków – Muzeum Farmacji – 200 lecie Apteki „Pod Barankiem” w Krakowie, ul. Mikołajska 4
22 września 2011 r.
Warszawa – Ogólnopolski Dzięń Aptekarza, Jubileusz XX-lecia Samorządu Aptekarskiego
23 września 2011 r.
Kraków – Jubileusz 80-lecia TEVA OPERATIONS POLAND

SIERPIEŃ
10 sierpnia 2011 r.
Warszawa – konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Zdrowia ws. umowy na realizacje recept. Z ramienia ORA uczestniczyły dr Leokadia Danek i mgr Joanna Machalska

LIPIEC
14 lipca 2011 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
26 lipca 2011 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

CZERWIEC
1 czerwca 2011 r.
Kraków – spotkanie w sprawie organizacji Jubileuszu XX-lecia OIA w Krakowie. Uczestniczyli: Jolanta Suder, Jerzy Sobeńko, Prezes – Piotr Jóźwiakowski, V-ce Prezes – Witold Jucha, Kierownik Biura – Jadwiga Wojdyła
2 czerwca 2011 r.
Kraków - rejonowe zebranie aptekarzy – wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy i wykład zaliczany do punktacji ciągłego kształcenia farmaceutów „Nowoczesne możliwości realizacji programu szczepień ochronnych”
9 czerwca 2011 r.
Tarnów - rejonowe zebranie aptekarzy – wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy i wykład zaliczany do punktacji ciągłego kształcenia farmaceutów „Nowoczesne możliwości realizacji programu szczepień ochronnych”
19 czerwca 2011 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana przez „Czasopismo Aptekarskie” – Rok 2011, rokiem opieki farmaceutycznej
28 czerwca 2011 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
30 czerwca 2011 r.
Kraków – komisja kwalifi kacyjna ws. przyjęć na specjalizację z farmacji aptecznej. Z ramienia ORA uczestniczyła mgr farm. Joanna Machalska.

MAJ
7 maja 2011 r.
Kraków – szkolenie zaliczane do punktacji ciągłego kształcenia farmaceutów „Podstawowe zabiegi w pomocy przedmedycznej”
12 maja 2011 r.
Kraków - Teatr im. J. Słowackiego – Jubileusz XX-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Uczestniczyli Prezes Piotr Jóźwiakowski i Kierownik Biura Jadwiga Wojdyła
13 maja 2011 r.
Warszawa – Dzień Polskiej Farmacji „Konsekwencje zmian ustawowych w ochronie zdrowia – naprzód, czy cała wstecz?”
19 maja 2011 r.
Kraków - ślubowanie farmaceutów odbierajacych prawo wykonywania zawodu
26-27 maja 2011 r.
Hucisko k/Zawiercia – konferencja „Prowadzenie opieki farmaceutycznej”
30-31 maja 2011 r.
Ożarów Mazowiecki – szkolenie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczących Okręgowych Sądów Aptekarskich
31 maja 2011 r.
Nowy Sącz – rejonowe zebranie aptekarzy – wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy i wykład zaliczany do punktacji ciągłego kształcenia farmaceutów „Nowoczesne możliwości realizacji programu szczepień ochronnych”

KWIECIEŃ
5 kwietnia 2011 r.
Kraków – spotkanie z Senatorem Januszem Sepiołem w sprawie ustawy refundacyjnej – uczestniczyli: mgr Piotr Jóźwiakowski, mgr Witold Jucha, mgr Małgorzata Lelito
9 kwietnia 2011 r.
Kraków – Konferencja dla lekarzy i farmaceutów „Szczepienia dzieci i młodzieży – codzienne problemy, praktyczne rozwiązania”
13 kwietnia 2011 r.
Kraków - konferencja naukowo-szkoleniowa pt:”Postępy w leczeniui chorób przewlekłych – współpraca lekarzy i farmaceutów”
14 kwietnia 2011 r.
Kraków – Komisja ds. nauczania Wydziału Farmaceutycznego CM UJ – z ramienia ORA uczestniczył mgr Witold Jucha
27 kwietnia 2011 r.
Kraków – posiedzenie ORA

MARZEC
4 marca 2011r.
Warszawa – spotkanie w Ministerstwie Zrowia ws. programu kursów i szkoleń w ramach ciągłego kształcenia farmaceutów – uczestniczył Prezes Piotr Jóźwiakowski
5-6 marca 2011r.
Jelenia Góra – na zaproszenie Prezesa Dolnośląskiej ORA we Wrocławiu – Piotra Bohatera, Prezes Piotr Jóźwiakowski uczestniczył w Okręgowym Zjeździe Aptekarzy
7 marca 2011r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa pt:”Postępy w leczeniui chorób przewlekłych – współpraca lekarzy i farmaceutów”
9 marca 2011r.
Kraków – posiedzenie ORA
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierajacych prawo wykonywania zawodu
10 marca 2011r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa pt: „Rola probiotyków w przewodzie pokarmowym”
14-16 marca 2011r.
Kraków, Tarnów, Nowy Sącz – zebranie kwartalne aptekarzy
15 marca 2011r.
Kraków – Okręgowa Izba Lekarska, udział Prezesa Piotra Jóźwiakowskiego w konferencji prasowej poświęconej zmianom w dostępności do sprzętu stomijnego dla pacjentów z województwa małopolskiego
17 marca 2011 r.
Warszawa – posiedzenie NRA
19 marca 2011 r.
Kraków – konkurs prac magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ – ORA reprezentowała mgr Joanna Machalska
21 marca 2011 r.
Kraków – spotkanie z europosłem Bogusławem Sonikiem w sprawie ustawy refundacyjnej – uczestniczyli: mgr Piotr Jóźwiakowski, mgr Witold Jucha, mgr Małgorzata Lelito
24-26 marca 2011 r.
Wisła – Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa „Neurologia Medforum 2011”
30 marca 2011 r.
Kraków – zebranie naukowe pt: „Indywidualne spojrzenie na problem wspomagania leczenia otyłości i nadwagi. Komunikacja z pacjentem”.

LUTY
9 lutego 2011r.
Kraków – Towarzystwo Lekarskie Krakowskie wykład pt. „Stan prawny w zakresie wypisywania recept lerakich w 2011r.” przygotowany i prowadzony przez Prezesa Piotra Jóźwiakowskiego i V-ce Prezesa Witolda Juchę
10 lutego 2011r.
Warszawa – spotkanie w Ministerstwie Zrowia ws. programu kursów i szkoleń w ramach ciągłego kształcenia farmaceutów – uczestniczył Prezes Piotr Jóźwiakowski
18 lutego 2011r.
Kraków – Starostwo Powiatowe – kolejne spotkanie ws. dyzurów aptek w Krzeszowicach, uczestniczył Prezes i Kierownik Biura OIA
25 lutego 2011r.
Warszawa – spotkanie w Ministerstwie Zrowia ws. programu kursów i szkoleń w ramach ciągłego kształcenia farmaceutów – uczestniczył Prezes Piotr Jóźwiakowski

STYCZEŃ
10 stycznia 2011r.
Kraków – Starostwo Powiatowe – Prezes i Kierownik Biura OIA - spotkanie w sprawie dyzurów aptek w Krzeszowicach
Kraków – Filharmonia Krakowska – Koncert noworoczny rozpoczynajacy Galę Jubileuszową XX-lecia Samorzadu Aptekarskiego
24 stycznia 2011r.
Kraków – posiedzenie Prezydium ORA ws. organizacji obchodów Jubileuszu XX-lecia samorządu w Krakowie
27 stycznia 2011r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierajacych prawo wykonywania zawodu
28 stycznia 2011r.
Kraków – Wydział Farmaceutyczny CMUJ – spotkanie Rady Naukowej ds. e-learningu w portalu e-duk@cja, ws. omówienia programu szkoleń na rok 2011. Udział w spotkaniu wzięli: prof. dr hab. Barbara Filipek, prof. dr hab. Jerzy Barndys, dr Agnieszka Skowron, Prezes ORA – mgr farm. Piotr Jóźwiakowski i Kierownik Biura OIA – Jadwiga Wojdyła