Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

KALENDARIUM 2008

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie


GRUDZIEŃ

12–14/12
Krynica – Okręgowy Zjazd Aptekarzy.

2/12
Kraków – posiedzenie ORA.


LISTOPAD

27–28/11
Warszawa – konwent Prezesów ORA.

27/11
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA.

25–27/11
Tarnów, Nowy Sącz, Kraków – kwartalne spotkanie aptekarzy.

25/11
Kraków – konferencja naukowo szkoleniowa „Pierwsza pomoc w leczeniu zespołów bólowych układu ruchu”; „Infekcje górnych dróg oddechowych – rozpoznanie choroby i sposoby leczenia”.

13/11
Kraków – zebranie kwartalne kierowników aptek szpitalnych.

5/11
Kraków – posiedzenie ORA.


PAŹDZIERNIK

23/10
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA.

21/10
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe „Leki innowacyjne – dlaczego warto o nich pamiętać?”; „Współpraca lekarza i farmaceuty warunkiem sukcesu terapeutycznego – forum przypadków klinicznych”.

17–19/10
Kraków – w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym i w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Czwarta Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Farmaceutów. ORA w Krakowie reprezentował prezes Piotr Jóźwiakowski.

16/10
Kraków – w siedzibie OIA odbyło się spotkanie rekrutacyjne prowadzone przez firmę A-Team dla osób chętnych podjąć pracę za granicą.

10/10
Kraków – posiedzenie naukowo szkoleniowe „Rola kwasów omega-3 w rozwoju dzieci”; „Przyczyny, przebieg i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów z uwzględnieniem diety”.

5/10
Ciechocinek – na zaproszenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego odbyła się wspólna konferencja wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych i prezesów okręgowych rad aptekarskich. Omawiane były zagadnienia współpracy samorządu z wojewódzkimi inspektorami. W spotkaniu uczestniczył prezes Piotr Jóźwiakowski.

2/10
Kraków – w Audytorium Maximum odbyło się uroczyste rozpoczęcie I roku studiów w roku akademickim 2008/2009. Izbę reprezentował prezes Piotr Jóźwiakowski.


WRZESIEŃ

30/09
Kraków – w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się podsumowanie zbiórki przeterminowanych leków z gospodarstw domowych. Z ramienia OIA w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Witold Jucha.

29–30/09
Nadarzyn k. W-wy – spotkanie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i zastępców Naczelnego ROZ oraz przewodniczących okręgowych sądów aptekarskich i sędziów Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

26/09
Kraków – w siedzibie OIA, robocze spotkanie reprezentantów wszystkich krajów członkowskich UE, w ramach realizacji projektu „Promowanie mobilności geograficznej i mobilności w zakresie zmian miejsca pracy pracowników w UE – Projekty innowacyjne”. Z ramienia NRA uczestniczyli Jerzy Łazowski i Piotr Bohater.

25/09
Warszawa – w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyły się uroczystości obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Podczas spotkania zasłużonych farmaceutów uhonorowano odznaczeniami państwowymi, resortowymi „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz odznaczeniami samorządowymi - Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. Wręczono również dyplomy potwierdzające przyznanie tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” oraz „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego”.

24/09
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA.

22/09
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

13/09
Kraków – I Piknik Farmaceutyczny „Mixtura 2008” połączony z akcją charytatywną „Pomóżmy Beatce” (10-cio letniej dziewczynce poszkodowanej w wypadku autobusu szkolnego).

11/09
Poznań – konferencja zatytułowana „Edukacja pacjenta w opiece farmaceutycznej” organizowana przez Redakcję Czasopisma Aptekarskiego.

11/09
Poznań – wyjazdowe posiedzenie NRA.

9/09
Kraków – posiedzenie ORA.

4-7/09
Zakopane – coroczne seminarium prawników Okręgowych Izb Aptekarskich.

2-4/09
Kraków, Tarnów, Nowy Sącz – kwartalne spotkanie aptekarzy.


LIPIEC

23/07
Wydział Farmaceutyczny CM UJ – spotkanie Prezesa Jóźwiakowskiego z prof. Brandysem, dr Skowron w sprawie e-learningu.

18/07
Warszawa – spotkanie Prezesów Jóźwiakowskiego i Kucharewicza z Dyrektorem Firmy BOOTS.

17/07
Warszawa – Prezydium NRA.

14/07
Aula Wydziału Farmaceutycznego UJ – udział Prezes w otwarciu XVI Międzynarodowego Medycznego Kongresu Esperanckiego.

12-13/07
Regietów, Gładyszów - konferencja szkoleniowa pt: „Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków…”.

3/07
Warszawa – Prezydium NRA.

2/07
Tarnów - konferencja szkoleniowa pt: „Ostre zespoły wieńcowe, jak poprawić rokowania pacjenta”.


CZERWIEC

26/06
Wydział Farmaceutyczny CM UJ – spotkanie Prezesa Jóźwiakowskiego z prof. Brandysem, dr Skowron i przedstawicielem Firmy Pharmindex w sprawie e-learningu.

24/06
Kraków – posiedzenie ORA.

23/06
Kraków – udział Prezesa i kierownika biura OIA w otwarciu nowej siedziby Centrum Naukowo-Społecznego GSK w Krakowie, połączone z 10-leciem działalności oraz inauguracją akcji „Lato z GSK”.

21/06
Kraków – absolutorium studentów V roku farmacji.

19/06
Kraków – udział Prezesa z ramienia NRA w IV Międzynarodowym Sympozjum Szpitala im. Jana Pawła II pt: „Prewencja chorób układu krążenia – obrazowanie, postępowanie i badania kliniczne”.

18/06
Warszawa – Prezydium NRA.

11/06
Kraków – Hotel Campagnile – spotkanie aptek szpitalnych.

6/06
Kraków – udział Członków Prezydium ORA w obchodach Jubileuszu 225-lecia utworzenia Katedry Farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

2-4/06
Kraków, Tarnów Nowy Sącz – kwartalne spotkanie aptekarzy.


MAJ

29/05
Kraków – konferencja szkoleniowa pt: „Zmiana stylu życia u pacjentów z chorobami krążenia – rola farmaceuty w profilaktyce schorzeń. Zalecenia dotyczące kwasów omga-3”, „Wpływ diety kobiet ciężarnych na przebieg ciąży i zdrowi dziecka. „Problemy skóry suchej i odwodnionej - możliwości zastosowania nutrikosmetyków.

20/05
Siedziba OIA – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

15/05
Częstochowa – posiedzenie Prezydium NRA.

14-15/05
Częstochowa – konwent Prezesów ORA.

13/05
Warszawa – szkolenie Naczelnego i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

8/05
Kraków – konferencja szkoleniowa – pt: „Ostre zespoły wieńcowe, jak poprawić rokowania pacjenta”.

Siedziba OIA – posiedzenie Departamentu Etyki i Deontologii Zawodu NRA, z udziałem V-ce Prezesa NRA – mgr Joanny Piątkowskiej.

7/05
Nowy Sącz – konferencja szkoleniowa pt: „Ostre zespoły wieńcowe, jak poprawić rokowania pacjenta”.

6/05

Warszawa – szkolenie sędziów Naczelnego i Okręgowych Sądów Aptekarskich.


KWIECIEŃ

29/04
Kraków – konferencja szkoleniowa pt: „Optymalna farmakoterapia chorego po zawale serca”.

22/04
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA.

Spotkanie Prezesa Jóźwiakowskiego i Prezesa NRA w GIF, ze Zbigniewem Niewójtem, w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Udział Prezesa Jóźwiakowskiego w dyskusji panelowej „na żywo” stacji TVN CNBC Biznes w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

21/04
Siedziba OIA – posiedzenie OSA.

17/04
Siedziba OIA – posiedzenie ORA.

14/04
Kraków – udział V-ce Prezesa w Komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej (starym trybem).

7/04
Kraków – Msza Św. w Katedrze na Wawelu z okazji Światowego Dnia Pracowników Ochrony Zdrowia z udziałem Pani Minister Kopacz.

Udział Prezesa w obiedzie, w restauracji Wierzynek, na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego z udziałem Pani Minister.

3/04
Siedziba OIA – spotkanie rekrutacyjne dla farmaceutów chętnych do pracy za granicą.


MARZEC

26/03
Warszawa – posiedzenie NRA.

17/03
Siedziba OIA – zebranie wspólnoty mieszkaniowej, z udziałem Prezesa.

13/03
Kraków – wykład współorganizowany z Novartis, zaliczany do punktacji kształcenia ciągłego farmaceutów.

12/03
Nowy Sącz – zebranie kwartalne aptekarzy wraz z wykładem zaliczanym do punktacji kształcenia ciągłego farmaceutów.

11/03
Tarnów – zebranie kwartalne aptekarzy wraz z wykładem zaliczanym do punktacji kształcenia ciągłego farmaceutów.

10/03
Wydział Farmaceutyczny UJ – spotkanie Prezesa z prof. Brandysem i dr Skowron w sprawie opieki farmaceutycznej.

6/03
Warszawa - posiedzenie Prezydium NRA.

5/03
NCK Kraków – zebranie kwartalne aptekarzy wraz z wykładem zaliczanym do punktacji kształcenia ciągłego farmaceutów.

1/03
Uniwersytet Jagielloński – udział mgr Machalskiej w finale konkursu prac magisterskich absolwentów Wydziału Farmaceutycznego.


LUTY

28/02
Ministerstwo Zdrowia Warszawa – udział Prezesa Jóźwiakowskiego w spotkaniu w sprawie opieki farmaceutycznej.

25/02
Siedziba OIA – posiedzenie OSA.

25/02
Siedziba OIA – posiedzenie ORA.

21/02
Kraków – Collegium Medium UJ – Konferencja w ramach cyklu „Plagi medyczne XXI w. – lekarze farmaceutom”.

19/02
Kraków – Hotel Campagnille – spotkanie aptek szpitalnych.

7/02
Siedziba OIA – spotkanie Prezesa Jóźwiakowskiego i Koordynatora Departamentu Farmacji Aptecznej i Edukacji z V-ce Prezesem NRA dr Jędrzejczakiem i mgr Janiną Pawłowską – Koordynatorem Departamentu Aptek Szpitalnych w sprawie omówienia kwestii statusu apteki szpitalnej i działu farmacji w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, prawa pacjenta w aptece, zakresu czynności apteki dotyczącego wyrobów medycznych oraz wycena leku recepturowego.

5/02
Wydział Farmaceutyczny CMUJ – spotkanie Prezesa Jóźwiakowskiego z Dziekan – prof. Szymurą-Oleksiak w sprawie staży aptecznych.


STYCZEŃ

31/01
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

25/01
Siedziba OIA- posiedzenie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

21/01
Siedziba OIA – spotkanie Prezesa Jóźwiakowskiego z dr Mendykiem i P. Krówczyńskim (GlaxoSmithKline) w sprawie eduk@cji.

17-19/01
Bełchatów - Krajowy Zjazd Aptekarzy.

15/01
Narodowy Fundusz Zdrowia Kraków – spotkanie Prezesa Jóźwiakowskiego z Dyrektorem Małopolskiego Oddziału NFZ.

14/01
Siedziba OIA – spotkanie właścicieli/kierowników aptek z Wadowic w sprawie dyżurów nocnych.

7/01
Zakopane – konferencja Głównego Inspektora Farmaceutycznego z Wojewódzkimi Inspektorami i Prezesami Okręgowych Rad Aptekarskich.