Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

KALENDARIUM 2017

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie


KWIECIEŃ
03.04.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z senatorem Bogdanem Klichem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
04 – 05.04.2017 r.
Katowice – 22 Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia Innowacyjna Ochrona Zdrowia. Udział oraz wykład: „Produkty lecznicze a suplementy diety w oczach farmaceuty praktyka” – Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot.
06.04.2017 r.
Kraków – spotkanie naukowe kierowników aptek szpitalnych. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
07.04.2017 r.
Kraków – spotkanie seniorów z farmaceutami z Okręgowej Izby Aptekarskiej. Spotkanie zorganizowane było w ramach programu kampanii społecznej „Długowieczni” koordynowanej przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Andrzeja Kuliga. Temat wiodący spotkania „Leki i suplementy diety: czego nie przeczytasz w ulotce”.
12.04.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
18.04.2017 r.
Kraków – konkurs dla farmaceutów na prezentację ustną w ramach XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie „Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu”.
18.04.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
21.04.2017 r.
Kraków – spotkanie seniorów z farmaceutami z Okręgowej Izby Aptekarskiej w ramach programu kampanii społecznej „Długowieczni”. Temat wiodący spotkania: „Homeopatia – fakty i mity”.
23.04.2017 r.
Kraków – 3 Bieg na Bagry.
24.04.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Senatorem RP Markiem Pękiem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
24.04.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Senatorem RP Jerzym Fedorowiczem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
26.04.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
27.04.2017 r.
Warszawa – Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot uczestniczy w rozmowach NIA z Federacją Suplementów.
27.04.2017 r.
Kraków – szkolenie zorganizowane przez komisję naukowo-szkoleniową OIA w Krakowie oraz firmę Nutrica: „Żywienie w chorobie – Nutridrinki. Twoje posiłki w walce z chorobą”.
28.04.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

MARZEC
01.03.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Panią Iwoną Hajnosz z Wydawnictwa Agora w sprawie podjętych przez Urząd Miasta Krakowa działań na rzecz polityki senioralnej w Krakowie.
03 – 05.03.2017 r.
Targanice – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów VII Kadencji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
09.03.2017 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
10.03.2017 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
13.03.2017 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
14.03.2017 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
16.03.2017 r.
Kraków – konferencja naukowa z prof. Gianfranco Beghi zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej, przedstawiająca wyniki badań nad zastosowaniem leku homeopatycznego w profilaktyce infekcji dróg oddechowych. Otwarcie konferencji Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
20 – 21.03.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
22.03.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
22.03.2017 r.
Kraków – spotkanie w Okręgowej Izbie Lekarskiej w sprawie zawarcia porozumienia powołującego Małopolskie Forum Samorządów Zaufania Publicznego. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
24.03.2017 r.
Kraków – ostatnie posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie III Kadencji, w latach 2013–2017. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
25.03.2017 r.
Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla Absolwentów kierunków Farmacja i Analityka Medyczna. Organizator Zarząd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w Krakowie. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
25.03.2017 r.
Kraków – Konferencja lekarsko-farmaceutyczna: „Praktyczne aspekty recepturowe”. Organizator Fargron sp. z o.o. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
27.03.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
27.03.2017 r.
Kraków – II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Ochrony Zdrowia.
28.03.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
30.03.2017 r.
Kraków – warsztaty przeprowadzone przez Firmę Kamsoft, w związku z problemami, jakie pojawiają się w aptekach przy wprowadzaniu zmian w komunikatach (xml) przesyłanych przez apteki do NFZ w zakresie danych leku recepturowego. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
30.03 – 02.04.2017 r.
Kraków – VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
31.03 – 02.04.2017 r.
VI Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Zawody odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Udział wzięła mgr farm. Małgorzata Lelito – Skarbnik ORA w Krakowie i Koordynator Komisji ds. kultury, sportu i rekreacji NRA.

LUTY
01.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta – Andrzejem Kuligiem. Tematem spotkania była polityka senioralna i udział aptek w programach profilaktycznych dla seniorów. W spotkaniu wzięła udział także Pani red. Iwona Hajnosz z Gazety Wyborczej.
07.02.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
07.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie Sekretarza NRA, mgr farm. Barbary Jękot z redaktorem Naczelnym czasopisma Manager Apteki, Pawłem Krusiem.
10.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Ewą Warmińską. Spotkanie zorganizowano w celu Przedstawienia Ministerstwu proponowanych prac w dziedzinie edukacji, kontroli jakości i legislacji suplementów diety. Udział wzięła Sekretarz NRA, mgr farm. Barbara Jękot, a także przedstawiciele GIF, GIS, Federacji Konsumentów, Federacji Suplementów.
13.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Posłem Jarosławem Gowinem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
16.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie suplementów diety. Udział wzięła Sekretarz NRA, mgr farm. Barbara Jękot.
17.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA, mgr farm. Barbary Jękot z Posłem Jerzym Meysztowiczem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
19.02.2017 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne”. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
21.02.2017 r.
Warszawa – konferencja: „Jakość suplementów – system produkcji, dystrybucji i kontrola jakości”. Organizator Federacja Suplementów. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
21.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie grupy ds. jakości suplementów diety. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
23.02.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
24.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Karnawałowe „Płyniemy przez życie” z seniorami zawodu farmaceuty zorganizowane w Pubie Kuranty w Krakowie.

STYCZEŃ
07.01.2017 r.
Kraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy.
08.01.2017 r.
Kraków – opłatek dla służby zdrowia. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
09.01.2017 r.
Kraków – XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski z udziałem Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego. Organizatorem uroczystości były Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski i Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
12.01.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
24.01.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
26.01.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej.
26.01.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
26.01.2017 r.
Kraków – spotkanie z farmaceutami, którzy pozytywnie zdali egzamin specjalizacyjny i uzyskali w 2016 roku tytuł specjalisty. W trakcie uroczystości specjaliści otrzymali listy gratulacyjne, które wręczała Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
27.01.2017 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
28.01.2017 r.
Istebna – I Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Uczestniczyła 18 osobowa reprezentacja OIA w Krakowie.
30.01.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
31.01.2017 r.
Kraków – konferencja naukowa – „Nauka jako antidotum na zagrożenia dla pacjenta i dla leczniczego produktu roślinnego”. Organizatorzy: Polska Rada Leku Roślinnego we współpracy z firmą Labofarm. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
31.01.2017 r.
Warszawa – nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Archiwum (kalendarium)

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008