Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

KALENDARIUM 2017

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie


LUTY
01.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta – Andrzejem Kuligiem. Tematem spotkania była polityka senioralna i udział aptek w programach profilaktycznych dla seniorów. W spotkaniu wzięła udział także Pani red. Iwona Hajnosz z Gazety Wyborczej.
07.02.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
07.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie Sekretarza NRA, mgr farm. Barbary Jękot z redaktorem Naczelnym czasopisma Manager Apteki, Pawłem Krusiem.
10.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Ewą Warmińską. Spotkanie zorganizowano w celu Przedstawienia Ministerstwu proponowanych prac w dziedzinie edukacji, kontroli jakości i legislacji suplementów diety. Udział wzięła Sekretarz NRA, mgr farm. Barbara Jękot, a także przedstawiciele GIF, GIS, Federacji Konsumentów, Federacji Suplementów.
13.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Posłem Jarosławem Gowinem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
16.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie suplementów diety. Udział wzięła Sekretarz NRA, mgr farm. Barbara Jękot.
17.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA, mgr farm. Barbary Jękot z Posłem Jerzym Meysztowiczem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
19.02.2017 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne”. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
21.02.2017 r.
Warszawa – konferencja: „Jakość suplementów – system produkcji, dystrybucji i kontrola jakości”. Organizator Federacja Suplementów. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
21.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie grupy ds. jakości suplementów diety. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
23.02.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
24.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Karnawałowe „Płyniemy przez życie” z seniorami zawodu farmaceuty zorganizowane w Pubie Kuranty w Krakowie.

STYCZEŃ
07.01.2017 r.
Kraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy.
08.01.2017 r.
Kraków – opłatek dla służby zdrowia. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
09.01.2017 r.
Kraków – XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski z udziałem Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego. Organizatorem uroczystości były Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski i Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
12.01.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
24.01.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
26.01.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej.
26.01.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
26.01.2017 r.
Kraków – spotkanie z farmaceutami, którzy pozytywnie zdali egzamin specjalizacyjny i uzyskali w 2016 roku tytuł specjalisty. W trakcie uroczystości specjaliści otrzymali listy gratulacyjne, które wręczała Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
27.01.2017 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
28.01.2017 r.
Istebna – I Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Uczestniczyła 18 osobowa reprezentacja OIA w Krakowie.
30.01.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
31.01.2017 r.
Kraków – konferencja naukowa – „Nauka jako antidotum na zagrożenia dla pacjenta i dla leczniczego produktu roślinnego”. Organizatorzy: Polska Rada Leku Roślinnego we współpracy z firmą Labofarm. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
31.01.2017 r.
Warszawa – nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Archiwum (kalendarium)

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008