Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

16
marzec
2018

Pisma MZ w sprawie realizacji recept

W związku z powtarzającymi się pytania w załączeniu pisma z Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji recept:

Pismo MZ w sprawie realizacji recept #1 (pdf)
Pismo MZ w sprawie realizacji recept #2 (pdf)

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot20
kwiecień
2017

Komunikat Ikona pliku typu pdf

W załączeniu komunikat dot. realizacji recept na leki zawierające w swoim składzie substancję czynną Budesonidum.

Komunikat (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
grudzień
2016

Odpowiedzi na pytania farmaceutów Ikona pliku typu pdf

– zestaw pytań zadanych na zebraniach kierowników

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego OW NFZ przesyła w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania przez aptekarzy.

Agata Metelska
p.o. Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

odpowiedzi na pytania farmaceutów (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot25
sierpień
2016

Komunikat Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia wydał komunikat dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+

W komunikacie skierowanym do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz farmaceutów minister zdrowia przedstawił zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.

Poniżej link do strony MZ, na której omówione są najważniejsze informacje zawarte w tym komunikacie.
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-zdrowia-wydal-komunikat-dla-pracownikow-poz-i-farmaceutow-dotyczacy-lekow-75/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
sierpień
2016

Obwieszczenie MZ ws. wykazu refundowanych leków

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r.:
http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/akty-prawne/obwieszczenie-z-dnia-19-sierpnia-2016-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2016-r/

Uwaga! W załączniku do obwieszczenia (załącznik do obwieszczenia, plik *pdf) od strony 1500 znajduje się załącznik D, który stanowi listę "75+".

W związku ze zgłoszonymi uwagami do projektu XXIX obwieszczenia refundacyjnego, które wejdzie w życie 1 września 2016 r., zostały wprowadzone następujące zmiany:
1.    rozszerzono dotychczasowe wskazania dla leku zawierającego menotropinę (2 unikalne kody EAN) o wskazanie: Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40. roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski – AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli;
2.    obniżono urzędową cenę zbytu dla 4 produktów (unikalnych kodów EAN).
Źródło: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowa-lista-lekow-refundowanych-na-1-wrzesnia/

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2016 r. pozycja 79 głoszony 19 sierpnia 2016 r.:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2016&act=79


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot08
czerwiec
2016

Realizacja recept „pro auctore” i „pro familiae”

PRZYPOMINAMY!

Od dnia 1 stycznia 2016 lekarze nie będący lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego (nie posiadający kontraktu z NFZ), a wystawiający recepty refundowane dla siebie i rodziny „pro auctore” i „pro familiae” NIE MUSZĄ ZAWIERAĆ UMÓW z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ na refundację recept.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991).
Obecnie w przypadku realizacji recept „pro autore” i „pro familae” sprawozdajemy, jako dane świadczeniodawcy:
a) numer identyfikacyjny określony w zawartej z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, umieszczony na recepcie w części „Świadczeniodawca” zaczynający się od 98, umowie upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane lub umowie upoważniającej do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa;
albo
b) dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON właściwych dla miejsca udzielenia świadczenia;
albo
c) numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, w przypadku gdy na recepcie w części „Świadczeniodawca” nie podano danych, o których mowa w pkt a lub b.
W przypadku lekarzy nie wykonujących działalności leczniczej (emeryci osoby niepracujące) jeżeli na recepcie brak jest numeru umowy 98- brak numeru REGON, a istnieje adnotacja „pro familiae”, „pro auctore” podczas wprowadzania danych do systemu aptecznego przy realizacji recepty WPROWADZAMY do systemu dwukrotnie numer PWZ – jako identyfikator lekarza i jednocześnie świadczeniodawcy.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot11
kwiecień
2016

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się Komunikat w sprawie warunków przechowywania oraz sposobu prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu oraz warunków wystawiania recept i zapotrzebowań oraz warunków wydawania z aptek leków złożonych o kategorii dostępności „Rp” zawierających substancje kontrolowane np. fenobarbitalum.

Źródło:
http://www.mz.gov.pl/leki/aktualnosci-leki/komunikat-w-sprawie-warunkow-przechowywania-oraz-sposobu-prowadzenia-dokumentacji-w-zakresie-ich-posiadania-i-obrotu-oraz-warunkow-wystawiania-recept-i-zapotrzebowan-oraz-warunkow-wydawania-z-aptek-le/

W załączeniu PDF:
Komunikat MZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot11
kwiecień
2016

Urzędowy wykaz leków

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 39) opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 39, data ogłoszenia: 6 kwietnia 2016 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot08
wrzesień
2015

Formularz zgłoszenia odmowy realizacji zamówienia

Informujemy, iż od dnia 08 września 2015 r. zgłaszanie braków do WIF realizowane będzie wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie: wif.malopolska.pl w zakładce „Przejdź do formularza odmów” (https://wif.malopolska.uw.gov.pl/odmowa).
Zgłoszenia kierowane na dotychczasowy adres elektroniczny monitoring@wif.malopolska.pl nie będą przyjmowane!

W załączeniu informacja WIF oraz instrukcja obsługi formularza realizacji zamówienia.
- załącznik (pdf)

Uwaga!
Apteki, które nie znają swojego identyfikatora, opuszczają pole "Identyfikator apteki" i podają nazwę oraz adres (identyfikator apteki można znaleźć na stronach Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia > Platforma Rejestrów Medycznych > Rejestr Aptek: Idź do rejestru)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot03
wrzesień
2015

Odpowiedzi na pytania Ikona pliku typu pdf

– z zebrań w miesiącu czerwcu 2015 r.

W załączeniu odpowiedzi na zadane przez farmaceutów pytania podczas czerwcowych zebrań.

pytania i odpowiedzi, czerwiec 2015 (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
maj
2015

Odpowiedzi na pytania

– z zebrań w miesiącu marcu 2015 r.

W załączeniu odpowiedzi na zadane przez farmaceutów pytania podczas marcowych zebrań.

pytania i odpowiedzi, marzec 2015 #1 (pdf)
pytania i odpowiedzi, marzec 2015 #2 (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot18
luty
2015

Szczególne uprawnienia Ikona pliku typu pdf

do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ (Kraków, 10.04.2012 r.)
Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej06
listopad
2014

Odpowiedzi na pytania z zebrań w miesiącu wrześniu Ikona pliku typu pdf

W załączeniu odpowiedzi na zadane przez farmaceutów pytania podczas wrześniowych zebrań.

pytania i odpowiedzi, wrzesień 2014 (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Obraz dołączony do aktualności

11
kwiecień
2014

NFZ odpowiada Ikona pliku typu pdf

– odpowiedzi na pytania OIA w Krakowie

W załączeniu odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia na zadane przez Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie pytania.

odpowiedzi NFZ marzec 2014 (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Obraz dołączony do aktualności

03
kwiecień
2014

Inspektor Farmaceutyczny odpowiada Ikona pliku typu pdf

W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane do Małopolskiego Inspektora Farmaceutycznego w trakcie kwartalnych spotkań z aptekarzami w marcu 2014 r.

odpowiedzi marzec 2014 r. (pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński24
styczeń
2014

Recepty weterynaryjne

W załączeniu korespondencja z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie w sprawie recept weterynaryjnych.

pytania do WIF (*pdf)
odpowiedź WIF (*pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran03
wrzesień
2013

Korespondencja z NFZ Ikona pliku typu pdf

Szanowni Państwo,
w załączeniu pismo skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia dot. realizacji recepty, wraz z odpowiedzią.

korespondencja z NFZ (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot14
sierpień
2013

Odpowiedzi na pytania Ikona pliku typu pdf

– z zebrań w miesiącu czerwcu

W załączeniu odpowiedzi na zadane przez farmaceutów pytania podczas czerwcowych zebrań.

pytania i odpowiedzi, czerwiec 2013 (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
lipiec
2013

Pytania do WIF

W załączeniu przekazuję Państwu pytania i problemy przedstawione Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Krakowie na zebraniu kwartalnym, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2013 r. w Tarnowie, jak również odpowiedź Inspektora z dnia 22 lipca 2013 r.

pytania do WIF (*pdf)
odpowiedź WIF (*pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński24
lipiec
2013

Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych

oraz osób represjonowanych i jakie dokumenty uprawnienia te potwierdzają?

Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych oraz osób represjonowanych i jakie dokumenty uprawnienia te potwierdzają?

Poniżej przedstawiamy Państwu link do strony Naczelnej Izby Aptekarskiej, gdzie można znaleźć szczegółowe opracowanie dotyczące wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych oraz osób represjonowanych.

Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych oraz osób represjonowanych15
maj
2013

NFZ odpowiada

– odpowiedzi na pytania OIA w Krakowie

W załączeniu odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia na zadane przez Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie pytania.

odpowiedzi NFZ (dokument *pdf)

Obraz dołączony do aktualności

22
kwiecień
2013

WIF w Krakowie odpowiada

Odpowiedź Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie na pytania zadane na Kwartalnych Spotkaniach Aptekarzy w marcu 2013 r.

pytania (dokument *pdf)
odpowiedzi WIF (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot08
kwiecień
2013

Komunikat

Komunikat dotyczący przedstawiania na receptach numeru Regon świadczeniodawców oraz numeru PWZ osoby uprawnionej.

Numer Regon może być naniesiony w formie cyfr pod kodem kreskowym numeru i nie musi znajdować się w danych świadczeniodawcy przedstawionych w formie pieczęci, nadruku lub naklejki.

W przypadku naniesienia numeru Regon pod kodem kreskowym w formie rozszerzonej zgodnie z załącznikiem nr 5 rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. numer ten musi być przedstawiony w danych świadczeniodawcy przedstawionych w formie pieczęci, nadruku lub naklejki.

W przypadku nr PWZ obowiązują te same zasady.

Informację przekazuję po uzgodnieniu z MOW NFZ.

Przypominam również, że zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich dla obowiązujących 22 cyfrowych zakresów numerycznych recept, cyfra 21 (przedostatnia) przyjmuję wartość:

a) „8”- dla recept na leki posiadające kategorie dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji,

b) „9” – dla recept na leki posiadające kategorie dostępności „Rpw”


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot03
kwiecień
2013

Odpowiedzi na pytania Ikona pliku typu pdf

– spotkania kwartalne, marzec 2013

W załączeniu odpowiedzi na zadane przez farmaceutów pytania podczas marcowych spotkań kwartalnych.

odpowiedzi 03.2013 r. (dokument *pdf)
pisma MZ i NFZ (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
luty
2013

Pismo Prezes OIA w Warszawie do Ministra Zdrowia

W załączeniu pismo Prezes OIA w Warszawie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji recept (dot. wielkości opakowania leku) oraz odpowiedź Ministra Zdrowia z ostateczną interpretacją przy realizacji tych recept.

pismo Prezes OIA w Warszawie do MZ (*pdf)
odpowiedź MZ (*pdf)

Szanowni Państwo,
informujemy, że stanowisko Małopolskiego Oddziału NFZ, w osobach Pani Dyrektor Barbary Bulanowskiej i Pani Naczelnik Wydziału Izabeli Obarskiej, jest zgodne z interpretacją Pana Ministra Winnickiego co do wydania przepisanej na przykładowych receptach ilości leku.
Czyli w przykładach 1, 2 i 4 wydajemy 56 kps. traktując jako łączną liczbę jednostek dawkowania, a w przykładzie nr 3 – wydajemy 28 kps.
Analogicznie w przykładzie nr 5 wydajemy 90 tbl.
Pomimo, że na receptach nie ma oznaczeń „a”, „po” lub „x”.


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot25
styczeń
2013

NFZ odpowiada Ikona pliku typu pdf

– odpowiedzi na pytania OIA w Krakowie (22.01.2013 r.)

W załączeniu odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia na zadane przez Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie pytania.

odpowiedzi NFZ 22.01.2013 r. (dokument *pdf)

Obraz dołączony do aktualności

17
styczeń
2013

NFZ odpowiada Ikona pliku typu pdf

W dniu 8 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi NFZ na postawione w czasie spotkania pytania.

odpowiedzi NFZ 8.01.2013 r. (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Obraz dołączony do aktualności

05
listopad
2012

Informacja ze spotkania z NFZ Ikona pliku typu pdf

15.10.2012 r.

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi na pytania zadane przez OIA w Krakowie udzielone przez pracowników MOW NFZ podczas spotkania, które odbyło się 15 października 2012 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MOW NFZ: Dyrektor – Barbara Bulanowska, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – Monika Jezierska-Kazberuk, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami – Izabela Obarska oraz przedstawiciele OIA w Krakowie: Prezes ORA – Barbara Jękot, mec. Janusz Brol.

odpowiedzi NFZ 15.10.2012 r. (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot03
sierpień
2012

Sprostowanie

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi interpretacji § 8 pkt 1 ppkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 w sprawie recept lekarskich informujemy:

Ad. 1
§ 8.3 Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U.2012.260) brzmi „Osoba uprawniona może wystawić do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania, a w przypadku recept na środki antykoncepcyjne do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania”

Powyższy przepis nie wymusza stosowania równych odstępów czasowych pomiędzy receptami, określając jedynie następującą kolejność ich realizacji i nieprzekraczalny okres stosowania zawartych na nich leków (odpowiednio 90 dni lub 6 miesięcy dla środków antykoncepcyjnych)

W związku z faktem, że weryfikacja takich recept, w sytuacji w której nie są realizowane w jednej aptece jest niemożliwa, należy przyjąć, że ilości leków podanych na recepcie nie mogą przekraczać łącznie 90 dniowego okresu stosowania lub 6 miesięcznego okresu stosowania dla środków antykoncepcyjnych, bez względu na datę wystawienia takiej recepty, ponieważ osoba realizująca nie może założyć, że kuracja rozpoczyna się w dniu wystawienia recepty. Wiążące pozostają daty realizacji recept i obliczany na tej podstawie okres ich ważności. Ww. recepty muszą spełniać wszystkie wymogi formalne określone w obowiązujących przepisach prawa.

Za nadmierną preskrypcję w przypadku realizacji recept na następujące po sobie okresy stosowania, pełną odpowiedzialność ponosi lekarz wystawiający receptę.

Ad. 2
Zgodnie ze stanowiskiem Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych z dnia 2 września 2011 r. , ostatni dzień realizacji recepty nie ulega przedłużeniu ze względu na dni wolne lub święta. Komunikat został opublikowany na stronie MOW NFZ w dniu 23 września 2011 r.23
lipiec
2012

Komunikat Prezes ORA

Szanowni Państwo!

W związku z Państwa i naszymi wątpliwościami dotyczącymi odpowiedzi na pytanie nr 5 ze spotkania z NFZ w dniu 18.07.2012 r. informujemy:

po wielokrotnych negocjacjach i rozmowach NFZ przychylił się do naszego stanowiska, że recepty nr 2 i 3 są wypisane prawidłowo i należy wydać pacjentowi 56 tabl. leku


Recepta 1:
Rp. Helicid 20 mg 2 op
Dawkowanie 1x1 przez 56 dni

Recepta 2:
Rp. Helicid 20 mg 2 op (56 tabletek)
Dawkowanie 1x1


Recepta 3:
Rp. Helicid 20 mg 2 op a 28
dawkowanie 1x1Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
lipiec
2012

Informacja ze spotkania z NFZ Ikona pliku typu pdf

W dniu 18 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi NFZ na postawione w czasie spotkania pytania.

odpowiedzi NFZ 18.07.2012 r. (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
maj
2012

Informacja ze spotkania z NFZ

W dniu 18 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi NFZ na postawione w czasie spotkania pytania.

odpowiedzi NFZ 18.04.2012 r. (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
maj
2012

Najczęściej zadawane pytania – odpowiedzi

– kwartalne spotkania aptekarzy, kwiecień 2012 r.

W załączeniu przedstawiamy Państwu dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas kwietniowych kwartalnych spotkań aptekarzy.

odpowiedzi, kwiecień 2012 r. (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
luty
2012

Informacja ze spotkania z NFZ Ikona pliku typu pdf

W dniu 20 lutego 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z Prezes ORA w Krakowie – mgr farm. Barbarą Jękot i Wiceprezesem ORA w Krakowie – mgr. farm. Jerzym Jasińskim.
Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi NFZ na postawione w czasie spotkania pytania.

odpowiedzi NFZ (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot25
styczeń
2012

Komunikat ze spotkania Ikona pliku typu pdf

z Panią Barbarą Bulanowską, Dyrektor MOW NFZ w Krakowie

Komunikat ze spotkania z Panią Barbarą Bulanowską, Dyrektor MOW NFZ w Krakowie, w dniu 25 stycznia 2012 r.
Na spotkaniu poruszono tematy wynikające z Państwa pytań. W załączeniu zamieszczamy pytania i udzielone na nie odpowiedzi.

Komunikat ze spotkania

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
styczeń
2012

Odpowiedź NFZ na pismo ORA Ikona pliku typu pdf

Dotyczy: ustawy refundacyjnej

pytania do NFZ

odpowiedź NFZ