Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

31
grudzień
2013

Informacje o stratach poniesionych przez apteki

UWAGA!
Prosimy zainteresowane osoby o przesyłanie do izby informacji o ewentualnych stratach poniesionych przez Państwa apteki po wprowadzeniu nowych list refundacyjnych.


Informacje proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@oia.krakow.pl – w temacie proszę wpisać „STRATY”.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
grudzień
2013

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2013 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r.

Ministerstwo Zdrowia:
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=33091

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
grudzień
2013

Komunikat firmy KAMSOFT

Na stronie internetowej firmy KAMSOFT pojawił się komunikat w sprawie najważniejszych zmian, jakie czekają apteki od stycznia 2014 r.

KAMSOFT:
http://www.kamsoft.pl/uslugi/serwis_apteczny/news/13-12-19_07_14.htm

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
grudzień
2013

Posiedzenie ORA w Krakowie

W dniu 19 grudnia 2013 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
Omówiono szereg spraw nurtujących nasze środowisko, z których na plan pierwszy wysuwa się uchwała 01/12/VI ws. przyjęcia stanowiska odnośnie uchwały NRA określającej uposażenie Prezesa NRA. Zebrani jednogłośnie wyrazili opinię, iż przyznanie tak wysokich apanaży Prezesowi Kucharewiczowi jest naganne i nieetyczne.
Członkowie ORA na wniosek Seniora naszej Rady upoważnili Panią Prezes Barbarę Jękot do podjęcia rozmów z prezesami innych izb, celem zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego.
Ponadto przyjęto uchwałę ws. dofinansowania udziału przedstawicieli naszego Samorządu w XIV Mistrzostwach Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim oraz uchwałę ws. przyznania zapomogi finansowej.

Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając23
grudzień
2013

Komunikat w sprawie certyfikatów

e-duk@cja i e-farmacja

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że certyfikaty za kursy udostępnione w portalach e-learningowych Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie: e-duk@cja i e-farmacja, ukończone w grudniu bieżącego roku będą możliwe do wydruku w styczniu 2014 r., ale datą ukończenia szkolenia będzie grudzień 2013 r. Oznacza to, że kursy będą zaliczane do obecnego okresu edukacyjnego.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran23
grudzień
2013

Komunikat dla opiekunów stażystów

odbywających półroczną praktykę w aptece

WAŻNE!

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzjami Rektora UJ dniami wolnymi od zajęć dla studentów (dotyczy to również studentów-stażystów) w okresie przerwy świątecznej są dni od 23 grudnia 2013 do 3 stycznia 2014 (w tym 3 stycznia jest dodatkowym tzw. dniem rektorskim).

Z pozdrowieniami oraz życzeniami radosnych świąt i dobrego 2014 roku
Joanna Barszczak
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
UJ Collegium Medicum
tel. 12 6205 41323
grudzień
2013

Konkurs

o tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych

W dniu 10 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33 w Krakowie odbędzie się Konkurs o tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych. Celem Konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych doktorantów, których prace doktorskie w całości lub części mają charakter aplikacyjny.
Podczas spotkania odbędą się również wykłady: dra Leszka Mellibrudy, psychologa społecznego, który opowie, m.in. jak ważne dla każdego człowieka jest wybranie właściwej drogi kariery zawodowej i w jakich przypadkach powinna to być kariera naukowa, oraz dra Pawła Rakowskiego, który przedstawi nowoczesny system nadzoru nad bezpieczeństwem terapii.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot19
grudzień
2013

Uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

W załączeniu Uchwała Nr 01/12/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej – Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska odnośnie uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej określającej uposażenie Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

uchwała ORA (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot18
grudzień
2013

Artykuł z Tygodnika Podhalańskiego

na temat dyzurów nocnych na terenie powiatu nowotarskiego.

Szanowni Państwo,
w załączeniu artykuł z Tygodnika Podhalańskiego na temat dyżurów nocnych na terenie powiatu nowotarskiego oraz pismo skierowane do redakcji i wydawcy rzeczonego tygodnika.

artykuł (*pdf)
pismo do redakcji (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot18
grudzień
2013

Prezes URPLWMiPB – decyzje Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo z decyzjami Prezesa URPLWMiPB.

Prezes URPLWMiPB – decyzje (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
grudzień
2013

Ważny komunikat!

Uwaga!
Osoby, które uczestniczyły w Kursie Opieka Farmaceutyczna 2012 - Geriatria w dniu 6 października 2012 r. (kurs odbywał się w hotelu Galaxy w Krakowie, ul. Gęsia 22 A) i nie otrzymały Certyfikatów potwierdzających uzyskanie 7 punków twardych proszone są o mailowe zgłoszenie tego faktu do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie na adres biuro@oia.krakow.pl lub biuletyn@oia.krakow.pl.
W mailu prosimy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres apteki, adres mailowy lub telefon. Na podstawie Państwa zgłoszeń sporządzimy listę osób, którą prześlemy organizatorowi kursu. Organizator zobowiązał się po weryfikacji listy do przesłania duplikatów certyfikatów.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran16
grudzień
2013

Wesołych Świąt!

http://oia.krakow.pl/storage/zyczenia_xmas_2013.jpg12
grudzień
2013

„Farmacja Krakowska” Nr 4/2013 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Biuletyn informacyjny „Farmacja Krakowska” 4/2013

W obecnym numerze szczególnie polecam:
Vademecum kierownika apteki – kontrola inspekcji farmaceutycznej cz.II – kontrole doraźne i sprawdzające inspekcji farmaceutycznej, postępowanie pokontrolne, prawa i obowiązki kontrolowanego, procedury odwoławcze, odpowiedzialność karna kontrolowanego – str. 10
Legislacja – informacja na temat najnowszych zmian jakie wprowadzone zostały do ustawy prawo farmaceutyczne w tym poszerzenie definicji działań niepożądanych – str. 19
Wydarzenia – sprawozdanie z II Żeglarskich Mistrzostw Aptekarzy – str. 22
Dzień Aptekarza – informacja o obchodach X – jubileuszowego Dnia Aptekarza zorganizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarska – str. 27
Apteki – artykuł Ocalony dorobek przeszłych pokoleń będący informacją o otwartej w Limanowej izbie pamięci trzypokoleniowej rodziny limanowskich farmaceutów – str. 29
Opieka farmaceutyczna – wybrane zagadnienia dietetyki – diety dostosowane do stanu fizjologicznego organizmu: diety dla osób starszych, uprawiających sport, dla kobiet w okresie ciąży i karmienia, żywienie w różnych porach roku – str. 36
Przegląd prasy naukowej, a w niej m.in. Charakterystyka i zdrowotne właściwości Stevia rebaudiana
Nowości wydawnicze – omówienie najnowszych wydawnictw, z których w szczególności warto polecić „Postać leku. Optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farma¬ceutycznej” pod redakcją naukową Renaty Jachowicz – str. 45

A także zachęcam do zapoznania się z informacją o II Europejskiej Konferencji Farmacji Onkologicznej (ECOP 2nd), organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Onkologicznej i Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 26–28 czerwca 2014 r. w Krakowie.

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran05
grudzień
2013

Decyzja GIF Nr 76/WC/2013 Ikona pliku typu pdf

W załączeniu decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 76/WC/2013 o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego: Lutinus.

Szczegóły w załączniku:
decyzja GIF (*pdf)03
grudzień
2013

Komunikat

w sprawie legalizacji wag nieautomatycznych po 1 stycznia 2014 r.

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej jednego z producentów wag nieautomatycznych informacją, że legalizacja ponowna wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed 31 grudnia 2003 r., nie będzie możliwa po dniu 31 grudnia 2013 r., Główny Urząd Miar przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069), który stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r., podczas legalizacji ponownej wag nieautomatycznych zalegalizowanych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach i jej przepisów wykonawczych, sprawdzenie przyrządu pomiarowego przeprowadzane może być pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach, na podstawie których przyrząd ten został zalegalizowany, czyli wymaganiami określonymi w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.

Po dniu 1 stycznia 2014 r. wagi nieautomatyczne podlegające prawnej kontroli metrologicznej będą legalizowane po sprawdzeniu spełniania przez te przyrządy, wymagań określonych w przepisach obowiązujących w dniu ich legalizacji.

Obecnie obowiązujące wymagania określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

Upływ terminu 31 grudnia 2013 r. nie ogranicza możliwości zgłaszania do legalizacji ponownej wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed dniem 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, użytkownik wagi nieautomatycznej podlegającej prawnej kontroli metrologicznej ma obowiązek zgłoszenia tego przyrządu do legalizacji ponownej w sytuacjach określonych w art. 8k ust. 2 ustawy (obowiązek ten zastępczo może być wykonany przez wykonawcę naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego, zgodnie z art. 8k ust. 1 ustawy). Warunkiem użytkowania wagi nieautomatycznej podlegającej prawnej kontroli metrologicznej jest posiadanie wymaganego dowodu prawnej kontroli metrologicznej.

Termin końcowy dopuszczalności zgłaszania do legalizacji ponownej wag nieautomatycznych, w tym wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed dniem 31 grudnia 2003 r., nie jest prawnie określony.

[ Główny Urząd Miar ]03
grudzień
2013

Informacja Prezesa URPLWMiPL

w spr uruchomienia strony internetowej poświęconej bezpieczeństwu farmakoterapii

Informacja Prezesa Urzędu
z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie uruchomienia strony internetowej poświęconej bezpieczeństwu farmakoterapii w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 1245 z 2013 roku)

Prezes Urzędu uprzejmie informuje, że w dn. 25 listopada 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zmieniając ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nadała pacjentom uprawnienia do zgłaszania działań niepożądanych do osób wykonujących zawód medyczny, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub do podmiotu odpowiedzialnego.

Ustawa nałożyła na Prezesa Urzędu obowiązek stworzenia strony internetowej poświęconej bezpieczeństwu farmakoterapii, która będzie zawierała między innymi:

1. opis systemu zbierania działań niepożądanych,
2. formularze do wykorzystania, przy przekazywaniu informacji o działaniach niepożądanych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz przez pacjentów lub ich opiekunów,
3. wskazówki, jak wypełniać formularz,
4. zalecenia europejskiego Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem farmakoterapii (and. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC),
5. leki podlegające dodatkowemu monitorowaniu,
6. komunikaty dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych,
7. streszczenia planów zarządzania ryzykiem,
8. wykaz badań porejestracyjnych dotyczących bezpieczeństwa.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową stroną internetową – dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl

Prezes
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych
Grzegorz Cessak

[ Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ]02
grudzień
2013

II edycja Konkursu Nalewek Własnej Receptury

27 listopada 2013 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie odbyła się II edycja Konkursu Nalewek Własnej Receptury.
Zgodnie z regulaminem do konkursu mogły być zgłoszone jedynie nalewki niedostępne w sprzedaży komercyjnej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał nasz kolega Sebastian Janik wspomagany przez pracowników biura Okręgowej Izby Lekarskiej.
Z satysfakcją przyjęliśmy informację, że do tegorocznego konkursu zgłoszenia napłynęły nie tylko z Krakowie, ale też z Gdańska i Śląska. Na konkurs nalewki przywiozły delegacje z prezesem ŚIA Piotrem Brukiewiczem oraz prezesem i wiceprezesem GOIA Pawłem Chrzanem i Michałem Pietrzykowskim.
Ogółem zgłoszono ponad 20 nalewek oraz poza konkursem cytrynówkę i wino ryżowe.
Konkurs otworzyli prezes OIA Barbara Jękot oraz wiceprezes OIL Robert Stępień.
Nalewki zgłoszone w tegorocznym konkursie mogły zadowolić najbardziej wybrednych koneserów. Niektóre wzbudzały dodatkowe zainteresowanie ze względu na wygląd (np nalewka absyntowa o pięknym zielonym kolorze zgłoszona przez Muzeum Farmacji). Wybór tej najlepszej był niezwykle trudny.
Ostatecznie przyznano nagrodę Prezesa OIA w Krakowie Justynie Raupak z OIA w Gdańsku za nalewkę imbirową, puchar Prezesa OIL w Krakowie Piotrowi Nowakowi z OIL za nalewkę malinową i nagrodę publiczności Marcinowi Pawłowskiemu z OIL za nalewkę królewską.
Liczymy, że w przyszłym roku członkom naszej izby uda się wygrać z kolegami lekarzami.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

galeria zdjęć29
listopad
2013

Zmarła mgr farm. Emilia Faron

http://oia.krakow.pl/storage/nekrolog_krzyz.gif
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr farm. EMILII FARON

Pogrzeb odbędzie się 30 listopada o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Łącku.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie26
listopad
2013

Kondolencje

http://oia.krakow.pl/storage/131126_kondolencje.jpg25
listopad
2013

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Ikona pliku typu pdf

ŚIA w Katowicach – sprawozdanie

W dniu 23 listopada 2013 r. przedstawiciele OIA w Krakowie w osobach Prezesa mgr farm. Barbary Jękot i Sekretarza Izby mgr farm. Piotra Zając uczestniczyli jako zaproszeni goście w obradach XVII Zjazdu ŚIA, który odbył się w „Dworku pod Lipami” w Katowicach Giszowcu. (czytaj dalej...)

Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając25
listopad
2013

„Zostań Świętym Mikołajem” – X edycja

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach zwraca się z prośbą o wsparcie jubileuszowej X edycji akcji „Zostań Świętym Mikołajem”.

Akcja polega na zorganizowaniu dla najbardziej potrzebujących dzieci prezentów świątecznych. W tym celu zostanie przeprowadzona zbiórka „starych” zabawek wśród dzieci z regionu.

http://oia.krakow.pl/storage/131125_fundacja.jpg

Osoby, które zechcą przyłączyć się do akcji, mogą przywozić zabawki do biura OIA w Krakowie do końca listopada.

Plakat oraz szczegóły poniżej:
plakat akcji (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
listopad
2013

Komunikat

W załączeniu uzgodniony z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych komunikat dotyczący nowych zaleceń dotyczących ryzyka ciężkich reakcji nadwrażliwości związanych ze stosowaniem dożylnych produktów leczniczych zawierających żelazo.

Pismo przewodnie (*pdf)
Komunikat (*pdf)
Aneks I (*doc)
Aneks II (*doc)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
listopad
2013

Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej

W załączeniu komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej ws. współpracy z IMS Health w obszarze oceny zachodzących zmian na dystrybucję leków w Polsce.

Komunikat Prezesa NRA

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot19
listopad
2013

Karty Ciągłego Szkolenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Dla wszystkich, którzy ukończyli studia przed 2004 r. lub uzyskali prawo wykonywania zawodu w 2008 r. z dniem 31.12.2013 r. dobiegnie końca kolejny 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów.
Jeżeli uzyskaliście Państwo przewidywane prawem 100 punktów edukacyjnych (w tym co najmniej 50 punktów twardych, czyli uzyskanych w ramach kursów zakończonych testem), to możecie składać Karty Ciągłego Szkolenia wraz z uzyskanymi certyfikatami w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie w celu zaliczenia okresu edukacyjnego i odnotowanie tego faktu w rejestrze farmaceutów.
W związku z powyższym przypominamy, że KARTY CIĄGŁEGO SZKOLENIA FARMACEUTÓW można odbierać w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68
Wypełnione karty ciągłego szkolenia wraz z certyfikatami potwierdzającymi odbyte szkolenia należy złożyć do 31.03.2014 r. w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
W karcie szkolenia należy wpisać jedynie kursy i inne formy szkolenia ciągłego odbyte w okresie 01.01.2009–31.12.2013. Jeżeli nie posiadacie Państwo certyfikatów na wszystkie szkolenia, proszę o sprawdzenie, czy nie zostały przesłane do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
W zakładce „Szkolenia i Konferencje” znajdziecie Państwa informację, za jakie inne formy ciągłych szkoleń przysługują punkty edukacyjne miękkie.
Jeżeli w ww. okresie nie udało się Państwu uzyskać odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, to możecie starać się o przedłużenie okresu edukacyjnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez Okręgowa Radę Aptekarską o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Jednocześnie przypominam, że nadmiaru punktów edukacyjnych ponad wymaganą minimalna liczbę w danym okresie edukacyjnym nie przenosi się na następny okres edukacyjny.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Karta Ciągłego Szkolenia – dokument programu Word, który można wypełnić elektronicznie i wydrukować18
listopad
2013

Kwartalne spotkania aptekarzy

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy.
Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

28 listopada 2013 r. Nowy Sącz – Hotel Beskid w Nowym Sączu, ul. Limanowskiego 1
29 listopada 2013 r. Tarnów – Hotel Kantoria w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 28 A
2 grudnia 2013 r. Kraków – Hotel Park Inn w Krakowie, ul. Monte Cassino 2
3 grudnia 2013 r. Nowy Targ – Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00

Pełna informacja o spotkaniach w poniższym załączniku:
kwartalne spotkania aptekarzy (*pdf)18
listopad
2013

Pismo PTF skierowane do Ministra Zdrowia Ikona pliku typu pdf

W załączeniu przedstawiamy pismo Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zakazu reklamy aptek.

Pismo na stronie NRA
Pismo PTF skierowane do Ministra Zdrowia (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot18
listopad
2013

Korespondencja OIA z UMK

W załączeniu przedstawiamy korespondencję OIA w Krakowie z Urzędem Miasta Krakowa dot. zmian w ustawie Prawo Farmaceutyczne (w części dotyczącej rozkładu godzin pracy aptek, w tym dyżurów nocnych).

UMK do OIA (*pdf)
OIA do UMK (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
listopad
2013

XIV Mistrzostwa Polski Farmaceutów

w Narciarstwie Alpejskim – Karpacz 2014

UWAGA!
Osoby chętne do wzięcia udziału w zawodach narciarskich prosimy o pilny kontakt z sekretariatem OIA w Krakowie – ilość miejsc jest ograniczona!


Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić farmaceutów i członków ich rodziny - entuzjastów białego szaleństwa, do udziału w XIV Mistrzostwach Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim Karpacz 2014. Termin zawodów – 25 stycznia 2014 r.

W tej edycji zwiększamy ilość kategorii startowych tak, aby jak największa liczba uczestników mogła zakosztować smaku zwycięstwa.

Więcej informacji, w tym szczegóły dotyczące przyjmowania zgłoszeń znajdą Państwo w załączniku „Informacja o Mistrzostwach Karpacz 2014” oraz na naszej stronie internetowej.

Zapisy przyjmowane są w biurze Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, tel. 71 3211877, 71 3220070, e-mail: biuro@dia.com.pl, ewidencja@dia.com.pl. Ilość miejsc jest ograniczona!

Zapraszamy serdecznie i zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa.

Informacja o mistrzostwach Karpacz 2014 (*doc)
PLAKAT (*pdf)13
listopad
2013

Komunikat Prezesa NRA / Komunikat MZ

W załączeniu komunikat Prezesa NRA oraz komunikat Ministerstwa Zdrowia: Komunikat dla aptekarzy dotyczący nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wprowadzającej receptę transgraniczną.

Komunikat Prezesa NRA (*pdf)
Komunikat MZ (*pdf)
Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot08
listopad
2013

Rozporządzenie MZ ws. recept lekarskich

W załączeniu link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, na której znajduje się rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Rozporządzenie MZ

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
listopad
2013

Komunikat Prezesa NRA Ikona pliku typu pdf

Warszawa, 7 listopada 2013 r.

W załączeniu Komunikat Prezesa NRA w sprawie zakazu reklamy aptek.

Komunikat Prezesa NRA (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot31
październik
2013

Pismo Prezesa NRA

W załączeniu przedstawiamy pismo Prezesa NRA skierowane do MZ dot. uwag i propozycji zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw ...

Komunikat na stronie NRA
Pismo Prezesa NRA (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
październik
2013

Pismo Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

– lista skróceń za wrzesień 2013

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Niniejsze zestawienie obejmuje decyzje wydane we wrześniu 2013 r.

decyzja Prezesa URPLWMiPB (09.2013) (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
październik
2013

Praca w Niemczech

– uznanie kwalifikacji zawodowych i wydanie PWZ

W załączniku znajdą Państwo instrukcję dotyczącą trybu postępowania dla aptekarzy starających się o uznanie kwalifikacji zawodowych i wydanie Prawa Wykonywania Zawodu na obszarze Meklemburgii – Pomorza Przedniego (Mecklenburg – Vorpommern) w północnych Niemczech.

Instrukcja w załączniku zawiera ogólne uwagi dotyczące trybu postępowania oraz wykaz niezbędnych dokumentów, które trzeba przedstawić i wymagania dotyczące ich przetłumaczenia na język niemiecki.

Urząd do Spraw Zdrowia i Opieki Społecznej (Landesamt für Gesundheit und Soziales) dla kraju związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie znajduje się w mieście Rostock i jest on właściwy dla uznania kwalifikacji zawodowych farmaceutów.

Poniżej link do strony internetowej tego urzędu:

http://www.lagus.mv-regierung.de/cms2/LAGuS_prod/LAGuS/de/ges/Landespruefungsamt_fuer_Heilberufe_(LPH)/index.jsp

oraz dane kontaktowe:

Landesamt für Gesundheit und Soziales
Landesprüfungsamt für Heilberufe
Erich-Schlesinger-Str. 35
18059 Rostock

Telefon: 0381-331 59000
Fax: 0381-331 59044
E-Mail: poststelle.lph@lagus.mv-regierung.de

Sprechzeiten
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr

Uznanie kwalifikacji zawodowych jest warunkiem koniecznym do wydania Prawa Wykonywania Zawodu. Tylko w wyjątkowych przypadkach może zostać wydane zezwolenie na czas określony.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z Prezes OIA w Krakowie, mgr farm. Barbarą Jękot: 609-052-639

Załącznik (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
październik
2013

Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

w dniu 25 października 2013 r.

POSIEDZENIE
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

w dniu 25 października 2013 r.

W dniu 25 października 2013 r. w siedzibie naszej Izby odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej.
Przyjęto 7 różnych uchwał dot. funkcjonowania Prezydium ORA, biura OIA i jego doposażenia, rozszerzenia PKD, działalności sportowo-rekreacyjnej.
Przyznano również 2 zapomogi finansowe dla członków naszego samorządu.
Gościliśmy Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego mgra farm. Józefa Łosia wraz z panią Inspektor mgr farm. Grażyną Chachlowską.
WIF stoi na stanowisku, że brak jest przepisów, które pozwalałyby precyzyjnie określić, co jest reklamą, a co nią nie jest, dlatego nie ma argumentów prawnych, aby zapobiec procederowi reklamy apteki poprzez jej nazwę.
Na dzień dzisiejszy umieszczanie określeń: tania, najtańsza, centrum tanich leków, najtańsza apteka w regionie itp. w nazwie apteki jest zgodne z prawem, gdyż nie udowodniono, iż nazwy te będą wykorzystane w celach reklamowych.

Sekretarz ORA w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając28
październik
2013

Smecta – sprzedaż pojedynczych saszetek

W załączeniu list skierowany do farmaceutów przez firmę Ipsen Poland Sp. z o.o.

list firmy Ipsen Poland sp. z o.o. (*pdf)
pismo Prezesa NRA (*pdf)25
październik
2013

Sprawozdanie i ustawa

dotyczące dopłat do dyżurów aptek w Niemczech

W załączeniu sprawozdanie dotyczące wdrożenia w życie systemu dopłat do dyżurów aptek w Niemczech, sprawozdanie ze Zjazdu Niemieckich Aptekarzy w roku 2013 oraz przetłumaczoną treść ustawy.

Dopłaty do dyżurów aptek i Zjazd Niemieckich Aptekarzy (*pdf)
Ustawa ws. refundacji dyżurów aptek – Niemcy (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
październik
2013

Uchwała NRA

w sprawie określenia wzoru identyfikatora farmaceuty

Przypominamy, że podjęta została Uchwała NRA w sprawie określenia wzoru identyfikatora farmaceuty noszonego w miejscu pracy (treść w załączeniu).

Uchwała NRA (*pdf)

W zakładce Pliki – Formularze umieszczone zostało logo OIA w Krakowie do pobrania w celu umieszczenia na identyfikatorze.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran17
październik
2013

„Nalewki receptury własnej”

– druga odsłona konkursu

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie wraz z Okręgowa Izbą Aptekarską w Krakowie mają przyjemność zaprosić członków zrzeszonych w wyżej wymienionych Izbach na drugą już edycję:
http://oia.krakow.pl/storage/nalewki2_a.jpg
Odbędzie się on 27 listopada 2013 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie. Początek o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Organizatorzy konkursu zapraszają zarówno do wzięcia udziału w rywalizacji, jak i do uczestnictwa w degustacji. Uradowani sukcesem pierwszej edycji mamy nadzieję, że kolejne Konkursy Nalewek Własnej Receptury będą cieszyły się rosnącą popularnością w obu środowiskach, Lekarskim i Aptekarskim oraz będą sprzyjały dalszej integracji.

W konkursie mogą wziąć udział jedynie nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży komercyjnej. Dwie próbki nalewki w ilości po 200 ml można zgłaszać do 26 listopada 2013 r. do godz. 15.00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej, ale im wcześniej, tym lepiej. Liczba nalewek zgłaszanych do konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna.

Uczestników konkursu prosimy o zapoznanie się i pobranie regulaminu oraz karty zgłoszeniowej konkursu:

regulamin (*pdf)
karta zgłoszeniowa (*doc)

Korespondencję dot. Konkursu Nalewek wraz ze zgłoszeniami proszę kierować na adres mailowy:
s.janik77@gmail.com
tel. kontaktowy: 697789589


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!16
październik
2013

Zaproszenie na koncert charytatywny Ikona pliku typu pdf

na rzecz Hospicjum św. Łazarza

http://oia.krakow.pl/storage/afisz_koncert_piwnicy_druk_ma%C5%82y.jpg
Szanowni Państwo,
w załączeniu zaproszenie na koncert charytatywny na rzecz Hospicjum św. Łazarza, który odbędzie się 23 października 2013 r. o godz. 19.00 w Filharmonii Krakowskiej (szczegóły poniżej).
zaproszenie na koncert charytatywny (*pdf)14
październik
2013

Ubezpieczenia OC farmaceuty

– dla właścicieli i pracowników aptek

W załączeniu znajdą Państwo warunki dopisania osób do polis ubezpieczenia OC farmaceuty dla właścicieli i pracowników aptek.

Prosimy zainteresowane osoby, aby przesyłały do JT Finanse mailowo, na adres biuro@jtfinanse.com.pl potwierdzenia zapłaty wraz z danymi kontaktowymi w celu potwierdzenia danych personalnych.

OC farmaceuty właściciele (*pdf)
OC farmaceuty pracownicy (*pdf)08
październik
2013

e-duk@cja – wycofane szkolenia

Szanowni Państwo,
z dniem 1 listopada 2013 r. z systemu e-duk@cja zostaną wycofane poniższe szkolenia:

• Szkolenie ciągłe farmaceutów. Sympozjum – bezpieczeństwo lekowe.
• Szkolenie ciągłe farmaceutów. Sympozjum – farmakoterapia zakażeń układu moczowego.
• Szkolenie ciągłe farmaceutów. Sympozjum – skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii.
• Szkolenie ciągłe farmaceutów. Sympozjum – wybrane problemy terapii chorób zakaźnych.
• Szkolenie ciągłe farmaceutów. Sympozjum – farmakogenetyka – wpływ czynników genetycznych na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii.
• Szkolenie ciągłe farmaceutów. Sympozjum – wybrane aspekty opieki farmaceutycznej.
• Szkolenie ciągłe farmaceutów. Sympozjum – lek z komputera.
• Szkolenie ciągłe farmaceutów. Sympozjum – opieka farmaceutyczna dla pacjentów z padaczką.
• Szkolenie ciągłe farmaceutów. Sympozjum – trwałość leku.
• Szkolenie ciągłe farmaceutów. Sympozjum – leki złożone w terapii.

Osoby, które wcześniej zapisały się na powyższe kursy, będą mogły je zaliczać jedynie do końca miesiąca października!

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran07
październik
2013

Komunikat MZ Ikona pliku typu pdf

– Departament Polityki Lekowej i Farmacji

W załączeniu komunikat Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ w sprawie dostępności produktu leczniczego NEOPROFEN 10 mg/ml

komunikat MZ (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
wrzesień
2013

„Farmacja Krakowska” Nr 3/2013 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Dostępny jest już numer 3/2013 Biuletynu „Farmacja Krakowska”.

W obecnym numerze szczególnie polecam:
Vademecum kierownika apteki – kontrola inspekcji farmaceutycznej cz. I – szeroko omówione zasady prowadzenia kontroli aptek przez inspekcję farmaceutyczną wraz z wykazem aktów prawnych – str. 10
Apteka szpitalna – zasady prowadzenia ewidencji próbek lekarskich, darowizn i leków do badań naukowych – str. 20
Wydarzenia – sprawozdania z II Halowych Mistrzostw Polski Farmaceutów w Piłce Nożnej, Półmaratonu Farmaceutów w ramach Silesia Marathon oraz V Pikniku farmaceutycznego Mixtura 2013 – str. 24
Edukacja – informacja o IX Polsko-Niemieckiej Konferencji Farmacji Onkologicznej w Dreźnie – str. 32
Opieka farmaceutyczna – wybrane zagadnienia dietetyki – wegetarianizm – str. 32
Nowości wydawnicze – najnowsze wydawnictwa poświęcone diabetologii – str. 45

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran30
wrzesień
2013

„Apteka mgr Klementyny Bączkowskiej”

– zaproszenie na wystawę

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy stałej w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej w Limanowej, powstałej na podstawie zbiorów przekazanych przez spadkobiercę p. Krystyny Bączkowskiej-Cynke.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
http://oia.krakow.pl/storage/wystawa_limanowa_2.jpg
Pozdrawiamy,
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
ul. Józefa Marka 13, 34-600 Limanowa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

„Mgr Klementyna Bączkowska zaprasza do swojej apteki…”


Na otwarciu wystawy obecni byli limanowscy aptekarze na czele z Jakubem Tokarzem – członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, który złożył na ręce burmistrza gratulacje od Prezes mgr farm. Barbary Jękot.
http://oia.krakow.pl/storage/sbaczkowska1.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/sbaczkowska2.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/sbaczkowska3.jpg
http://oia.krakow.pl/storage/sbaczkowska4.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/sbaczkowska5.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/sbaczkowska6.jpg27
wrzesień
2013

Nowe zwroty i korekty od 1 października 2013 r.

Szanowni Państwo,
15 marca br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 363 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym ww. rozporządzenia, które przygotowała dla Państwa Pani mgr Ewa Kłoda - doradca podatkowy SIA.
Opracowanie udostępniamy Państwu dzięki uprzejmości Śląskiej Izby Aptekarskiej.

OPRACOWANIE24
wrzesień
2013

Pismo Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

– lista skróceń za sierpień 2013

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Niniejsze zestawienie obejmuje decyzje wydane w sierpniu 2013 r.

decyzja Prezesa URPLWMiPB (08.2013) (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
wrzesień
2013

Koncert Noworoczny Aptekarzy Ikona pliku typu pdf

Kraków, 3 stycznia 2014 r., godz. 18.00

http://oia.krakow.pl/storage/koncert_2014_small.jpg
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie serdecznie zaprasza na Koncert Noworoczny Aptekarzy, który odbędzie się 3 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Rezerwacja miejsc w biurze OIA w Krakowie, tel. 12-264-25-53
Ceny biletów: 70 zł, 90 zł, 110 zł

UWAGA!
Osobom z Tarnowa i okolic oraz Nowego Sącza i okolic zapewniamy dojazd autokarem na koncert.
Bardzo prosimy, aby przy zakupie biletów wyraźnie zaznaczyć chęć skorzystania z transportu.


PLAKAT (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
wrzesień
2013

Sejm uchwalił nowelizację ustawy

Prawo Farmaceutyczne

MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

Warszawa, 13 września 2013 r.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo Farmaceutyczne

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dziś nowelizację ustawy – Prawo Farmaceutyczne, która zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i dostosuje prawo krajowe do prawa Unii Europejskiej, wdrażając przepisy dyrektywy 2010/84/UE.

Przepisy znowelizowanej ustawy pozwolą skuteczniej monitorować niepożądane działania produktów leczniczych i zwiększą wykrywalność takich przypadków. Za niepożądane działanie produktu leczniczego będzie uznane każde jego niekorzystne i niezamierzone działanie (niezależnie od tego, czy lek był stosowany zgodnie ze wskazaniami, czy niezgodnie z przeznaczeniem i właściwościami).

Dzięki nowelizacji obowiązek zgłaszania informacji o niepożądanych działaniach leków będą mieli nie tylko lekarze, lekarze dentyści i farmaceuci – zostanie on również nałożony na pielęgniarki i położne. Natomiast ratownicy medyczni, felczerzy, diagności laboratoryjni i technicy farmaceutyczni uprawnieni do wykonywania czynności fachowych w aptece zyskają możliwość zgłaszania takich informacji. Rejestry działań niepożądanych będą prowadzili importerzy równolegli, którzy w przypadku otrzymania informacji o działaniu niepożądanym produktu leczniczego będą mieli obowiązek przekazać ją Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Nowelizacja da pacjentom i ich opiekunom prawo do zgłaszania niepożądanych działań leków. Zgłoszenia będzie można przekazywać prezesowi URPL, producentowi danego produktu leczniczego lub osobie wykonującej jeden z wymienionych powyżej zawodów medycznych.
Opracowane przez Ministra Zdrowia przepisy rozszerzające uprawnienia do zgłaszania działań niepożądanych leków mają na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Rozszerzenie grupy osób, które mogą zgłaszać niepożądane działania leków, zwiększy wykrywalność takich przypadków, a zdobyta w ten sposób wiedza umożliwi lepszą ochronę pacjentów przed ryzykiem, które wiąże się ze stosowaniem każdego produktu leczniczego. Pacjenci i przedstawiciele zawodów medycznych będą mieli ułatwiony dostęp do informacji o niepożądanych działaniach leków – URPL będzie publikował te informacje na specjalnej stronie internetowej, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych. Urząd zobowiązano również do wprowadzania (w określonych ustawowo terminach) informacji o działaniach niepożądanych do europejskiej bazy danych EudraVigilance. Dzięki dostępowi do tej bazy będziemy dysponować aktualnymi informacjami, przekazanymi przez podobne instytucje z innych państw UE.

Szacuje się, że dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez nowelizację, do 2022 r. średnia wykrywalność przypadków niepożądanych działań produktów leczniczych powinna wzrosnąć z kilku tysięcy do około 20 tys. rocznie. W dłuższej perspektywie czasowej wprowadzenie tych przepisów może przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków uzależnień, powikłań i zatruć polekowych.

/-/Krzysztof Bąk
rzecznik prasowy
Ministra Zdrowia


[ MINISTERSTWO ZDROWIA ]17
wrzesień
2013

Smecta – sprzedaż pojedynczych saszetek Ikona pliku typu pdf

W załączeniu przedstawiamy pismo firmy Ipsen Poland sp. z o.o.

pismo (*pdf)13
wrzesień
2013

Pismo Prezesa NRA Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Prezesa NRA skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zakazu reklamy aptek.

pismo Prezesa NRA do MZ (*pdf)12
wrzesień
2013

Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Ikona pliku typu pdf

W załączeniu Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie listu aptekarzy do Ministra Zdrowia.

komunikat Prezesa NRA (*pdf)06
wrzesień
2013

Komunikat KAMSOFT

WAŻNE!

W załączeniu komunikat firmy KAMSOFT informujący, o potencjalnym problemie, który może występować w niektórych aptekach korzystających z Bazy BLOZ. Problem, który może wystąpić w niektórych aptekach powodowany jest kwestiami technicznymi.

komunikat KAMSOFT (*PDF)04
wrzesień
2013

Pismo ZF Polpharma ws. leku Oxodil Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo ZF Polpharma ws. leku Oxodil.

Pismo Polpharma (*PDF)04
wrzesień
2013

Ulotki leków oznaczone symbolem czarnego trójkąta

Ulotki leków oznaczone symbolem czarnego odwróconego trójkąta

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 2 września 2013 w związku z wejściem w życie od dnia 1 września br. nowych regulacji w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania leków

Uprzejmie przypominam, że od 1 września 2013 r. mogą pojawić się w lecznictwie leki, których ulotki dla pacjenta i charakterystyki produktu leczniczego będą oznaczone symbolem czarnego odwróconego trójkąta.
Dodatkowe monitorowanie to procedura wprowadzona przepisami Dyrektywy 84/2010/WE.
Dotyczy ona produktów leczniczych, których profil bezpieczeństwa jest szczególnie wnikliwie oceniany. Obejmuje przede wszystkim leki od niedawna stosowane. Nie oznacza to, że są to leki, których używanie obarczone jest większym ryzykiem.
W procedurze dopuszczania do obrotu dane na ich temat oceniane były według obowiązujących przepisów i standardów naukowych, jednakże ze względu na krótki okres obserwacji wiedza o tych lekach jest niepełna.
Dodatkowe monitorowanie ma na celu zwiększenie skuteczności systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i szybsze niż dotychczas zgromadzenie pełnej wiedzy o leku.
W ulotce i charakterystyce produktu leczniczego każdego leku dodatkowo monitorowanego, obok symbolu czarnego odwróconego trójkąta znajduje się apel o zgłaszanie działań niepożądanych związanych z jego stosowaniem. Standardowy okres takiej obserwacji to 5 lat.
Pełna wiedza o leku służy pacjentowi i pomaga podejmować decyzje terapeutyczne lekarzowi sprawującemu nad nim opiekę. Chory ma prawo znać potencjalne zagrożenia jakie mogą towarzyszyć terapii, a gdy takie wystąpią umieć powiązać je z lekiem. Pozwala to w wielu przypadkach na ograniczenie ryzyka i zapobieżenie niekorzystnym reakcjom na dany produkt leczniczy.

Lista leków dodatkowo monitorowanych dostępna jest pod adresem:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2013/04/WC500142453.pdf

Prezes Urzędu
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Grzegorz Cessak03
wrzesień
2013

Korespondencja z NFZ Ikona pliku typu pdf

Szanowni Państwo,
w załączeniu pismo skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia dot. realizacji recepty, wraz z odpowiedzią.

korespondencja z NFZ (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
wrzesień
2013

Kwartalne spotkania aptekarzy

– wrzesień 2013

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy.
Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:
19 września 2013 r. Nowy Sącz, Hotel Beskid w Nowym Sączu, ul. Limanowskiego 1
20 września 2013 r. Tarnów, Hotel Kantoria w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 28 A
23 września 2013 r. Kraków, Hotel Park Inn w Krakowie, ul. Monte Cassino 2
24 września 2013 r. Nowy Targ, siedziba Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00

Pełna informacja o spotkaniach w poniższym załączniku:
kwartalne spotkania aptekarzy (*pdf)02
wrzesień
2013

Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

w dniu 27 sierpnia 2013 r.

Dnia 27 sierpnia 2013 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

sprawozdanie (*pdf)

Załączniki:
- Uchwała Nr 01/08/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie obowiązków i odpowiedzialności kierowników aptek ogólnodostępnych, w których prowadzone są "programy lojalnościowe".
- Uchwała Nr 02/08/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zobowiązania Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie do wystąpienia do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej o podjęcie działań zmierzających do dofinansowania aptek ogólnodostępnych w związku z planowanym wprowadzeniem systemu e-recepta.

Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając25
sierpień
2013

Pismo Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

– lista skróceń za lipiec

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Niniejsze zestawienie obejmuje decyzje wydane w lipcu 2013 r.

decyzja Prezesa URPLWMiPB (07.2013) (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
sierpień
2013

Dot. realizacji recept na Oxodil

W załączeniu pismo Prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej do Ministra Zdrowia dot. realizacji recept na Oxodil oraz odpowiedź MZ.

pismo do MZ (*pdf)
odpowiedź MZ (*pdf)

Szanowni farmaceuci!
Zgodnie z odpowiedzią na pismo odnośnie realizacji recept na Oxodil PPH, mimo uzgodnień z Małopolskim Oddziałem NFZ, zalecam poprawienie recept przez lekarzy, dopisując PPH (jeżeli na recepcie nie ma).

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
sierpień
2013

Projekt Obwieszczenie Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo,
informujemy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=032507

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
sierpień
2013

X Ogólnopolski Dzień Aptekarza

18 września 2013 r. odbędą się w Warszawie obchody X OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA APTEKARZA. Organizatorem uroczystości jest Naczelna Izba Aptekarska.

Święto Kosmy i Damiana, prekursorów farmacji klinicznej, patronów aptekarzy i farmaceutów, obchodzone jest przez samorząd aptekarski od wielu lat, stając się świętem całego środowiska farmaceutycznego. Nawiązując do tej tradycji, Naczelna Izba Aptekarska organizuje dziesiąte już obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, który co roku gromadzi w Warszawie aptekarzy z całego kraju. (czytaj więcej na stronach NIA...)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot14
sierpień
2013

Zwrot przeterminowanego Corhydronu do aptek

Szanowni Państwo,
Informuję, że na terenie Śląska Policja rozpoczęła akcję zwracania przeterminowanego Corhydronu do aptek. Na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej zamieściliśmy komunikat wraz z załącznikami i opinią radcy prawnego SIA mec. Krystiana Szulca, w którym informujemy farmaceutów, że takie działania są niezgodne z prawem i apteki powinny odmówić jego przyjęcia:

http://katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5649.html

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz14
sierpień
2013

Odpowiedzi na pytania Ikona pliku typu pdf

– z zebrań w miesiącu czerwcu

W załączeniu odpowiedzi na zadane przez farmaceutów pytania podczas czerwcowych zebrań.

pytania i odpowiedzi, czerwiec 2013 (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot08
sierpień
2013

List otwarty pacjentów do Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo, Kierownicy Aptek!
Przypominamy o akcji zbierania podpisów pacjentów pod listem skierowanym do Ministra Zdrowia – list wraz z pismem przewodnim rozesłaliśmy do aptek dwa tygodnie temu.
Zebrane podpisy proszę przesyłać do siedziby OIA w Krakowie (ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków) albo bezpośrednio do Naczelnej Izby Aptekarskiej (ul. Długa 16, 00-238 Warszawa).

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
sierpień
2013

Projekt ustawy Prawo farmaceutyczne

Szanowni Państwo,
w załączeniu projekt ustawy – o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.
Osoby, które chciałyby zgłosić jakiekolwiek uwagi odnośnie projektu, prosimy o przesyłanie korespondencji na adres biuro@oia.krakow.pl, wpisując w temacie "uwagi do projektu", do 15 sierpnia br.

projekt cz. I (*pdf)
projekt cz. II (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot31
lipiec
2013

Ochrona Danych Osobowych w aptekach

Uwaga!
Przypominamy Państwu, że na stronie Lex Pharma w zakładce Przepisy II > Opracowania znajdą Państwo opracowanie pozwalające na sprostanie wymaganiom dotyczącym ochrony danych osobowych w aptece – mogą z niego skorzystać wszyscy członkowie naszej izby, którzy mają uregulowane na bieżąco składki członkowskie (login i hasło można uzyskać, dzwoniąc do biura OIA).

Nie ma zatem potrzeby korzystania z usług firm odwiedzających Państwa apteki, za które trzeba zapłacić ok. 300 zł.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
lipiec
2013

Pytania do WIF

W załączeniu przekazuję Państwu pytania i problemy przedstawione Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Krakowie na zebraniu kwartalnym, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2013 r. w Tarnowie, jak również odpowiedź Inspektora z dnia 22 lipca 2013 r.

pytania do WIF (*pdf)
odpowiedź WIF (*pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński29
lipiec
2013

Uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej Ikona pliku typu pdf

W załączeniu uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia wzoru identyfikatora farmaceuty noszonego w miejscu pracy.

uchwała + wzór identyfikatora (*pdf)24
lipiec
2013

Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych

oraz osób represjonowanych i jakie dokumenty uprawnienia te potwierdzają?

Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych oraz osób represjonowanych i jakie dokumenty uprawnienia te potwierdzają?

Poniżej przedstawiamy Państwu link do strony Naczelnej Izby Aptekarskiej, gdzie można znaleźć szczegółowe opracowanie dotyczące wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych oraz osób represjonowanych.

Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych oraz osób represjonowanych21
lipiec
2013

Komunikat

Komitet Organizacyjny Obchodów 40 lecia ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym AMG w 1973 r. uprzejmie prosi koleżanki i kolegów o wzięcie udziału w spotkaniu koleżeńskim w dniach 5–6 października 2013 r. w Bydgoszczy.

Kontakt: prof. Marek Wesołowski GUM Al. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
tel. 58 349-910-96 lub 510-291-28519
lipiec
2013

List aptekarzy do Ministra Zdrowia

UWAGA!

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej dostępny jest list aptekarzy do Ministra Zdrowia dot. reklamy aptek. Poniżej listu znajdą Państwo formularz, który umożliwia złożenie podpisu pod listem (osoby, które preferują akceptację listu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu, mogą list wydrukować i przesłać do Naczelnej Izby Aptekarskiej na adres: ul. Długa 16, 00-238 Warszawa).

List aptekarzy do Ministra Zdrowia19
lipiec
2013

Komunikat Prezesa NRA Ikona pliku typu pdf

Szanowni Państwo,
w załączeniu Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie listu aptekarzy do Ministra Zdrowia i ankiety dotyczącej braku dostępności do leków.

Komunikat Prezesa NRA (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot18
lipiec
2013

Pismo Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

– lista skróceń za czerwiec

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w czerwcu 2013 r.

decyzja Prezesa URPLWMiPB (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
lipiec
2013

Informacja

dot. substytucji gliklazydu w dawce 60 mg

Na prośbę firmy KRKA-POLSKA Sp. z o.o. przekazujemy Państwu informację dot. substytucji gliklazydu w dawce 60 mg.

Załączniki:
Pisma do farmaceutów w sprawie Gliclada 60mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu.pdf
Ocenę prawną o dopuszczalności zamiany w aptece produktów leczniczych zawierających gliklazyd w dawce 60mg.pdf
Komunikat MZ.pdf15
lipiec
2013

Pismo Prezesa NRA

W załączeniu Pismo Prezesa NRA do Pani Agnieszki Pachciarz Prezes NFZ ws. kar umownych.

Pismo Prezesa NRA13
lipiec
2013

Komunikat

Szanowni Państwo!

W imieniu Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Urzędu pod adresem:
http://www.urpl.gov.pl/aktualnosci/informacja-prezesa-urzedu-z-dnia-11-lipca-2013-roku-w-zwiazku-z-decyzjami-glownego-inspektora-farmaceutycznego-zakazujacymi-wprowadzania-do-obrotu-roz
ukazała się Informacja Prezesa Urzędu z dnia 11 lipca 2013 roku w związku z decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego zakazującymi wprowadzania do obrotu roztworów infuzyjnych zawierających hydroksyetyloskrobię*.

Do Informacji załączone są rekomendacje PRAC w sprawie roztworów infuzyjnych zawierających hydroksyetyloskrobię (HES) z dnia 14.06.2013 r. (HES_PRAC recommendation) oraz lista produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce zawierających hydroksyetyloskrobię, których dotyczy decyzja o zakazie wprowadzania do obrotu nowych serii produktów leczniczych (Produkty leczniczego w PL- HES).

Z poważaniem,
Monika Stasiewicz

_______________________________________________
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Departament Rejestracji Produktów Leczniczych
Wydział Rejestracji Produktów Leczniczych w Procedurach Europejskich
ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa, Polska

produkty_lecznicze_w_PL_-_HES.doc
HES_PRAC_recommendation__14_06_2013.pdf12
lipiec
2013

Spotkanie w sprawie e-Recepty

W dniu 26 czerwca 2013 r., w siedzibie CSIOZ w Warszawie, odbyło się spotkanie w sprawie e-Recepty (prace konsultacyjne nadal trwają). Na spotkaniu naszą izbę reprezentowała Pani Prezes, mgr farm. Barbara Jękot.

notatka ze spotkania 1 (*pdf)
notatka ze spotkania 2 (*pdf)11
lipiec
2013

Artykuł Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Ikona pliku typu pdf

Szanowni Państwo,
w załączeniu artykuł Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, Grzegorza Kucharewicza „Wszystko na sprzedaż?”, który ukazał się w czerwcowym numerze (6/2013) miesięcznika „OSOZ”.
http://oia.krakow.pl/storage/artykul_prezesa_nra.jpg
„Wszystko na sprzedaż?” (*pdf)10
lipiec
2013

Spotkanie Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich

z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i Woj. Inspektorami Farmaceutycznymi

4 lipca 2013 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zofii Ulz i wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych z przedstawicielami samorządu aptekarskiego. Naczelną Radę Aptekarską reprezentowali: prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz, wiceprezesi NRA dr Marek Jędrzejczak i Michał Pietrzykowski, sekretarz NRA dr Tadeusz Bąbelek i skarbnik NRA Krzysztof Przystupa, a okręgowe rady aptekarskie - ich prezesi.

Pełna informacja na stronach Naczelnej Izby Aptekarskiej08
lipiec
2013

II Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy Ikona pliku typu pdf

30.08.2013 r. – 02.09.2013 r.

Szanowni Państwo,
w załączeniu przedstawiamy informację na temat organizowanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie "II Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy", które odbędą się w Kietlicach w dniach 30.08. – 02.09.2013 r.

Osoby zainteresowane udziałem w zawodach, prosimy o kontakt z biurem OIA w Krakowie.

II Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy (*pdf)04
lipiec
2013

Diaprel MR w dawce 60 mg

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu istotne informacje dotyczące leku Diaprel MR w dawce 60 mg i leków:

– zawierających taką samą substancję czynną
– o takiej samej mocy
– o takich samych wskazaniach terapeutycznych oraz schemacie dawkowania,
– o takiej samej postaci farmaceutycznej (tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu),

ale różniących się tym, że tabletki leku Diaprel MR (60 mg) można dzielić na połowy, natomiast tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu w innych preparatach nie są podzielne.

Mając na uwadze fakt, że, farmaceuta czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej informacji na temat zamiennego stosowania produktów leczniczych o takim samym składzie substancji czynnej, jednakże o różniących się cechach postaci farmaceutycznej.

Ocena prawna, na podstawie której pozwalamy sobie przesłać Państwu informacje istotne dla farmaceuty biorącego udział w terapii pacjenta jak również list, o którego zamieszczenie zwracamy się do Państwa, są załączone do niniejszej wiadomości.

List oraz opinię prawną wysyłamy do Państwa również drogą pocztową.

Z wyrazami szacunku,
Robert Pociupany
Dyrektor Działu Informacji Medycznej
Servier Polska sp z o. o.

ocena prawna dopuszczalności (*pdf)
pismo Servier Polska sp z o. o. do OIA w Krakowie (*pdf)04
lipiec
2013

Pismo Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

– lista skróceń za maj

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w maju 2013 r.

decyzja Prezesa URPLWMiPB (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
czerwiec
2013

„Farmacja Krakowska” Nr 2/2013

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Nowy numer kwartalnika „Farmacja Krakowska” – zapraszam do lektury!

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
– redaktor naczelna biuletynu17
czerwiec
2013

Ubezpieczenia OC farmaceuty

– dla właścicieli i pracowników aptek

W załączeniu znajdą Państwo warunki dopisania nowych osób do polis ubezpieczenia OC farmaceuty dla właścicieli i pracowników aptek.

Prosimy zainteresowane osoby, aby przesyłały do JT Finanse mailowo, na adres biuro@jtfinanse.com.pl potwierdzenia zapłaty wraz z danymi kontaktowymi w celu potwierdzenia danych personalnych.

OC farmaceuty właściciele (*pdf)
OC farmaceuty pracownicy (*pdf)10
czerwiec
2013

Informacja dot. recept lekarskich

– przypomnienie

Szanowni Państwo!
W związku z licznymi pytaniami, jakie kierujecie Państwo do OIA w Krakowie, a dotyczącymi wydruku recept, przypominamy, że zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U 2012.260 z późń. zm.), dane wymagane na recepcie obejmują min.:
pełna informacja24
maj
2013

Uwaga!

Decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Poniżej zamieszczamy ostatnie decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego dot. wycofania z obrotu następujących pozycji:

Decyzja Nr 27/WC/2013 z dnia 23-05-2013
Fervex Junior
pod.odp.: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
    
Decyzja Nr 26/WC/2013 z dnia 23-05-2013
Fervex
pod.odp.: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.


[ Główny Inspektorat Farmaceutyczny ]22
maj
2013

Komunikat

W związku z zainteresowaniem magistrów farmacji, posiadających Io specjalizacji z farmacji aptecznej, uzyskaniem tytułu specjalisty, Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ rozważa możliwość zorganizowania specjalizacji uzupełniającej.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MZ z dnia 15 maja 2003 r. § 3 ust. 3 czas odbywania specjalizacji jest nie dłuższy niż 1,5 roku.

Warunkiem organizacji szkolenia specjalizacji uzupełniającej jest zebranie co najmniej 15 osób chętnych do jej rozpoczęcia.

Wszystkie osoby zainteresowane specjalizacją uzupełniającą prosimy o kontakt z:
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ.
30-688 Kraków, ul. Medyczna 9, tel. 12-620-54-20


Wojewódzki Konsultant ds. farmacji aptecznej
mgr farm. Jerzy Jasiński

Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Prof. dr hab. Barbara Filipek22
maj
2013

Ogłoszenia

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie dopuszcza możliwość umieszczania na swojej stronie internetowej informacji mających związek z działalnością samorządu aptekarskiego, w tym związanych z prowadzonymi aptekami (np. oferty pracy lub zatrudnienia). Umieszczenie przedmiotowych informacji warunkujemy jednak zachowaniem następujących zasad:

► zastrzegamy sobie prawo weryfikacji autora lub podmiotu zamierzającego umieścić informację – tekst nie może mieć charakteru anonimowego, jednocześnie na wniosek autora informacji gwarantujemy prawo zastrzeżenia tych danych do wyłącznej wiadomości Izby;

► informacje – w ocenie OIA w Krakowie – nie mogą w swej treści zawierać stwierdzeń naruszających zasady prawa farmaceutycznego, godzących w interesy samorządu aptekarskiego lub aptekarza;

► OIA w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za treść lub skutki prawne zamieszczonych informacji.22
maj
2013

PILNE! Ochrona Danych Osobowych w aptekach

Szanowni Prenumeratorzy serwisu LexPharma.

Przygotowałem dla farmaceutów prowadzących apteki opracowanie, które od dawna powinna posiadać każda apteka.

By aptekarze nie lekceważyli problemu zaznaczę, że nie stosowanie się do ustawy o ochronie danych osobowych podlega wysokiej grzywnie, a nawet pozbawieniu wolności! Obowiązek ten powinno się już realizować także w aptekach przynajmniej od 2004 r.

Opracowanie zamieściłem w LexPharmie w dziale - Przepisy II - 23 Opracowania - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH dla aptek:
http://prawo.farmacja.pl/wpisy2-act-more-id-352.html

Z uszanowaniem
dr farm. Stanisław Piechula17
maj
2013

Pismo Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

– lista skróceń za kwiecień

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w kwietniu 2013 r.

decyzja Prezesa URPLWMiPB (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
maj
2013

Zmarła Prof. Joanna Szymura-Oleksiak

http://oia.krakow.pl/storage/nekrolog_krzyz.gif
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 15 maja 2013 roku zmarła

prof. dr hab. JOANNA SZYMURA-OLEKSIAK

Wieloletni nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń farmaceutów.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie15
maj
2013

Komunikat Prezesa NRA

w sprawie ankiety dotyczącej braku dostępności do leku

W załączeniu Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie ankiety dotyczącej braku dostępności do leku.

Komunikat (*pdf)

Przypominamy, że przedmiotowa ankieta jest cały czas dostępna na stronie głównej naszego portalu.

[ ANKIETA ]15
maj
2013

NFZ odpowiada

– odpowiedzi na pytania OIA w Krakowie

W załączeniu odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia na zadane przez Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie pytania.

odpowiedzi NFZ (dokument *pdf)

Obraz dołączony do aktualności

14
maj
2013

Dzień Farmaceuty

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!

Z okazji Dnia Farmaceuty chcielibyśmy życzyć Państwu dużo zdrowia i pomyślności, wytrwałości w codziennej pracy, a także satysfakcji z wykonywania tego jakże trudnego zawodu.

– Prezes oraz Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Obraz dołączony do aktualności

13
maj
2013

Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

w dniu 9 maja 2013 r.

Dnia 9 maja 2013 r. odbyło się w siedzibie Izby trzecie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. (czytaj dalej...)

Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając13
maj
2013

Półmaraton Farmaceutów – Silesia Maraton

http://oia.krakow.pl/storage/bieg_nogi.jpg
12 maja 2013 r., tradycyjnie już w chłodzie i deszczu, odbył się Półmaraton Farmaceutów w ramach Silesia Maraton.
W biegu na 21 km, którego trasa wiodła spod katowickiego Spodka do Parku Śląskiego w Chorzowie, wystartowało 748 biegaczy w tym farmaceuci z OIA w Krakowie i Katowicach. Naszą Izbę reprezentowali Jakub Jończyk i Szymon Kołek. Mimo chłodu, nam kibicom robiło się ciepło na sercu, gdy zobaczyliśmy determinację i wyniki naszych zawodników. Jakub Jończyk zajął 1 miejsce w klasyfikacji farmaceutów i 9 miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem 01:23:34, a Szymon Kołek 3 miejsce w klasyfikacji farmaceutów i 46 w klasyfikacji generalnej z czasem 01:34:37.
GRATULUJEMY NASZYM BIEGACZOM!
Wręczenia pucharów dokonały: Wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr n. farm.Bożena Kwaśniak i Prezes OIA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot. Dziękujemy zawodnikom i kibicom za udział w tak ciekawej imprezie.

Skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Małgorzata Lelito13
maj
2013

Zaproszenie

Farmaceuci spotykający się przy kościele oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 zapraszają w dniu 17.05.2013 (piątek ) na godz.17.30 na MSZĘ ŚW. w intencji farmaceutów.
Kazanie wygłosi ks. misjonarz Wojciech Kościelniak pracujący od ponad 20 lat w Tanzanii w Kiabakari.
Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie z ks. Misjonarzem i Fundacją Kiabakari.
Temat spotkania: OPIEKA MEDYCZNA I DOSTĘPNOŚĆ LEKÓW W TANZANII na przykładzie ośrodka zdrowia w Kiabakari.
Serdecznie zapraszamy.25
kwiecień
2013

Obwieszczenie Ministra Zdrowia

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Dz.Urz.13.17 → z dnia 24 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r.

- Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia - plik w formacie *pdf

Załączniki w formacie XLS:

- Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia - plik w formacie *xls

- Podstawy limitu dla obwieszczenia Ministra Zdrowia - plik w formacie *xls

- Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty (kody EAN) umieszczone w wykazie oraz produkty dla których dodano wskazanie refundacyjne, OFF LABEL - plik w formacie *xls

- Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta23
kwiecień
2013

Ubezpieczenie OC dla farmaceutów

W załączeniu znajdą Państwo warunki wznowienia polis ubezpieczenia OC farmaceuty dla właścicieli i pracowników aptek.

Prosimy zainteresowane osoby, aby przesyłały do JT Finanse mailowo, na adres biuro@jtfinanse.com.pl potwierdzenia zapłaty wraz z danymi kontaktowymi w celu potwierdzenia danych personalnych.

pracownicy
właściciele22
kwiecień
2013

WIF w Krakowie odpowiada

Odpowiedź Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie na pytania zadane na Kwartalnych Spotkaniach Aptekarzy w marcu 2013 r.

pytania (dokument *pdf)
odpowiedzi WIF (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
kwiecień
2013

Silesia Maraton 2013

Zapraszamy na piątą edycję biegu 12 maja 2013 r.

http://www.silesiamarathon.pl/gfx/n/logo_pl.gif

Szczegóły dotyczące biegu dostępne są na stronach:

• Program: http://www.silesiamarathon.pl/pl/program/
• Trasa: http://www.silesiamarathon.pl/pl/trasa/
• Regulamin: http://www.silesiamarathon.pl/pl/regulamin/
• Organizator: http://www.silesiamarathon.pl/pl/organizator/

Zachęcamy członków naszej izby do udziału w biegu! (zgłoszenia w sekretariacie biura)


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
kwiecień
2013

II Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Halowej

Okręgowych Izb Aptekarskich – relacja

II HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI FARMACEUTÓW W PIŁCE NOŻNEJ – relacja

Tegoroczne zmagania piłkarzy farmaceutów odbyły się 13 kwietnia 2013 r. w hali sportowej Gimnazjum Publicznego w Łęczycy. W ostrej, sportowej rywalizacji udział wzięło osiem drużyn piłkarskich z siedmiu izb okręgowych. (czytaj dalej...)

Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając15
kwiecień
2013

Produkt leczniczy MELOXIC

– zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC

W załączeniu przedstawiamy Państwu decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego MELOXIC.

Prezez URPLWMiPB zmiana dostępności z Rp na OTC MELOXIC (dokument .pdf)
Decyzja Prezesa URPLWMiPB w sprawie POLPHARMA Meloxic 1 (dokument .pdf)
Decyzja Prezesa URPLWMiPB w sprawie POLPHARMA Meloxic 2 (dokument .pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
kwiecień
2013

Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

– odwołany

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2013 r. (wtorek) dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jest ODWOŁANY.

* * *

Szanownej Pani Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, mgr farm. Barbarze Zakrzewskiej, wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci Taty składają
Prezes, Prezydium i Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie12
kwiecień
2013

Wnioski o nadanie odznaczeń

Okręgowa Rada Aptekarska może występować do Naczelnej Rady Aptekarskiej o nadanie następujących odznaczeń:

Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego
Tytuł „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”
Tytuł „Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”

Bardzo prosimy o składanie propozycji wniosków o nadanie odznaczeń korporacyjnych dla farmaceutów oraz osób związanych z samorządem aptekarskim.

W załączniku szczegółowe informacje na temat sporządzania wniosku.
odznaczenia - wniosek (dokument *pdf)

Wnioski można składać do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran12
kwiecień
2013

Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia

Jasna Góra, 25–26 maja 2013 r.

W załączniku przekazujemy Państwu do wiadomości i wykorzystania program Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia.

program pielgrzymki (dokument *pdf)08
kwiecień
2013

Klub Ratowania Aptek Aptekarzy

Spotkanie: 17 kwietnia, godz. 16.00

Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza członków "Klubu Ratowania Aptek Aptekarzy" oraz wszystkich zainteresowanych w dniu 17 kwietnia 2013 r. o godz 16.00 do siedziby Izby, ul. Kobierzyńska 98/68, na wykład "Bezpieczeństwo w biznesie", który wygłosi Marek Zarzeka - Psycholog Biznesu.
Przysługują 2 punkty miękkie.

Zapisy w sekretariacie OIA telefonicznie.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot08
kwiecień
2013

Komunikat

Komunikat dotyczący przedstawiania na receptach numeru Regon świadczeniodawców oraz numeru PWZ osoby uprawnionej.

Numer Regon może być naniesiony w formie cyfr pod kodem kreskowym numeru i nie musi znajdować się w danych świadczeniodawcy przedstawionych w formie pieczęci, nadruku lub naklejki.

W przypadku naniesienia numeru Regon pod kodem kreskowym w formie rozszerzonej zgodnie z załącznikiem nr 5 rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. numer ten musi być przedstawiony w danych świadczeniodawcy przedstawionych w formie pieczęci, nadruku lub naklejki.

W przypadku nr PWZ obowiązują te same zasady.

Informację przekazuję po uzgodnieniu z MOW NFZ.

Przypominam również, że zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich dla obowiązujących 22 cyfrowych zakresów numerycznych recept, cyfra 21 (przedostatnia) przyjmuję wartość:

a) „8”- dla recept na leki posiadające kategorie dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji,

b) „9” – dla recept na leki posiadające kategorie dostępności „Rpw”


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot03
kwiecień
2013

Przypomnienie!

Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązują druki recept, dla których numery rozpoczynają się od cyfr:

02 – dla druków recept posiadających unikalne numery przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu.

Na drukach tych obowiązują kody kreskowe dla numeru REGON oraz numeru prawa wykonywania zawodu lekarza!

07 – dla druków recept posiadających unikalne numery przydzielone przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Na drukach tych także obowiązują kody kreskowe dla numeru REGON oraz numery prawa wykonywania zawodu lekarza.

Druki recept różowych zastąpione są receptami w kolorze białym!! z adnotacją Rpw.

Recepty z zakresem numerycznym zaczynającym się od cyfr 01.. wypisane z datą do końca marca można realizować na refundację w terminie ich ważności, tj. 14 dni recepty różowe i 30 dni recepty białe.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot03
kwiecień
2013

Odpowiedzi na pytania Ikona pliku typu pdf

– spotkania kwartalne, marzec 2013

W załączeniu odpowiedzi na zadane przez farmaceutów pytania podczas marcowych spotkań kwartalnych.

odpowiedzi 03.2013 r. (dokument *pdf)
pisma MZ i NFZ (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
kwiecień
2013

Tematyka szkoleń

Szanowni państwo!
W obecnym roku Zespół Ekspertów opracowujący programy kursów realizowanych w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych przygotowywać będzie kolejną nowelizację wykazu kursów, jakie mogą być realizowane w ramach szkolenia ciągłego w latach 2014-2015.
Jeżeli w opinii Państwa, w bieżącej ofercie edukacyjnej brakuje jakichś tematów, figurujący temat należy zmienić lub uzupełnić, proszę o przesłanie propozycji na adres prezes@oia.krakow.pl lub biuletyn@oia.krakow.pl do dnia 10 maja br.
Wszelkie Państwa sugestie zostaną przekazane do naszych przedstawicieli w Zespole Ekspertów oraz do Zakładu Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia CMKP.

W załączeniu zestaw tematów, jaki już obowiązuje – zgodnie z wykazem udostępnionym na stronie:
http://cmkp.edu.pl/farmacja/farmacja_kursy_propozycja_2012.htm

tematy i programy kursów 2012/2013 (dokument *doc)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran24
marzec
2013

Wesołych Świąt!

http://oia.krakow.pl/storage/wielkanoc2013.jpg24
marzec
2013

„Farmacja Krakowska” Nr 1/2013 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Nowy numer kwartalnika „Farmacja Krakowska” – zapraszam do lektury!

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
– redaktor naczelna biuletynu22
marzec
2013

Pismo NFZ

W załączniku pismo NFZ w sprawie dublowania recept wystawionych na terenie województwa śląskiego.

pismo NFZ (dokument *pdf)21
marzec
2013

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2013

Podajemy Państwu link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie, z której można pobrać szczegółowy plan kontroli aptek w roku 2013 r.

[ BIP – Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie ]14
marzec
2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ikona pliku typu pdf

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

W załączeniu rozporządzenie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich14
marzec
2013

Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim

– nowa wystawa od 16 marca 2013 r.

http://oia.krakow.pl/storage/www_apteka_pod_orlem.jpg
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa:
http://www.mhk.pl/oddzialy/apteka_pod_orlem

folder (dokument *pdf)
http://oia.krakow.pl/storage/folder.jpg13
marzec
2013

Dotyczy klasyfikacji odpadów pochodzących z aptek

W załączeniu pismo Ministerstwa Środowiska dotyczące klasyfikacji odpadów pochodzących z aptek.

pismo MŚ (dokument *pdf)11
marzec
2013

II Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Halowej

Okręgowych Izb Aptekarskich

http://oia.krakow.pl/storage/pilka_halowa.jpg
W imieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi – organizatora zawodów – zapraszamy do udziału w II Mistrzostwach Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej, które odbędą się 13 kwietnia 2013 roku w Łęczycy.
Pisemne zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach będą przyjmowane do 15 marca 2013 roku. Szczegóły dotyczące Mistrzostw i trybu zgłaszania udziału zawarte są w załączonym regulaminie.

Biuro zawodów prowadzi pani Anna Straszewska, tel.: 024 721 05 30, kom.: +48 665 750 778, e-mail: anna.straszewska@hurtap.com.pl

Uprzejmie informujemy, że II Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej zostały objęte patronatem honorowym Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Regulamin (dokument *pdf)
Patronat (dokument *pdf)07
marzec
2013

Komunikat – przypomnienie!

w sprawie sprawozdania z gospodarki odpadami w aptece

Szanowni Państwo,
przypominam, że do dnia 15 marca 2013 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece. Wszystkie informacje oraz formularze sprawozdania znajdą Państwo na stronie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce ŚRODOWISKO > Gospodarka Odpadami.

Broszura odpadowa (dokument *pdf)
Wzory formularzy

Dla osób, które potrzebują dodatkowej pomocy przy sporządzaniu sprawozdania, proponujemy odwiedzenie serwisu Lex Pharma (dostęp do serwisu został wykupiony przez naszą izbę na rok 2013)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński05
marzec
2013

Kwartalne spotkania aptekarzy

Poniżej harmonogram kwartalnych spotkań aptekarzy w miesiącu marcu 2013

• 14 marca 2013 r. w Krakowie
– Hotel "Park Inn" w Krakowie, ul. Monte Cassino 2 (przy Moście Grunwaldzkim)

• 15 marca 2013 r. w Tarnowie
– Małopolski Urząd Wojewódzki w Tarnowie, al. Solidarności 5-9

• 18 marca 2013 r. w Nowym Targu
– Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13

• 19 marca 2013 r. w Nowym Sączu
– Hotel "Beskid" w Nowym Sączu, ul. Limanowskiego 1

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.0004
marzec
2013

XIII Mistrzostwa Polski Farmaceutów

w Narciarstwie Alpejskim

W dniu 23.02.2013 r. odbyły się w Karpaczu XIII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Tegoroczne zawody odbyły się przy ogromnych opadach śniegu, co dodatkowo wyzwoliło wśród startujących naszych koleżanek i kolegów z całego kraju, ducha sportowej rywalizacji. (czytaj dalej...)

Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając01
marzec
2013

ANKIETA

Ankieta – informacja z aptek na temat braków dostępności do produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie RP.

[ ANKIETA – informacja ]

Koleżanki i Koledzy!
Farmaceuci i aptekarze aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych i punktów aptecznych,
Szanowni Państwo,

Zapraszam do uczestnictwa w przekazywaniu informacji do Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczącej braków i dostępności do produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymane w ten sposób informacje będą sukcesywnie przekazywane do Ministerstwa Zdrowia oraz do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Z góry dziękując za Państwa aktywność!

Z uszanowaniem,
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Grzegorz Kucharewicz01
marzec
2013

Stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej nr VI/9/2013
w sprawie roli technika farmaceutycznego w aptece oraz przy realizacji przypisanych zawodowo farmaceucie usług farmaceutycznych (dokument *pdf)

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej nr VI/10/2013
w sprawie dalszego funkcjonowania punktów aptecznych (dokument *pdf)22
luty
2013

Produkt leczniczy OTOTALGIN

– zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC

W załączeniu decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego OTOTALGIN (Choini salicylas) krople do uszu, 200 mg/g, Nr pozwolenia 10056, którego podmiotem odpowiedzialnym jest Farmina Sp z o.o.

Decyzja URPLWMiPB - zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego OTOTALGIN (*pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
luty
2013

Klub Ratowania Aptek Aptekarzy

Spotkanie: 7 marca (czwartek), godz. 15.30

Informujemy, że w dniu 7 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 15.30 w siedzibie OIA, ul. Kobierzyńska 98/68, odbędzie się spotkanie członków Klubu Ratowania Aptek Aptekarzy.

ZAPRASZAMY!

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
luty
2013

Pismo Prezes OIA w Warszawie do Ministra Zdrowia

W załączeniu pismo Prezes OIA w Warszawie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji recept (dot. wielkości opakowania leku) oraz odpowiedź Ministra Zdrowia z ostateczną interpretacją przy realizacji tych recept.

pismo Prezes OIA w Warszawie do MZ (*pdf)
odpowiedź MZ (*pdf)

Szanowni Państwo,
informujemy, że stanowisko Małopolskiego Oddziału NFZ, w osobach Pani Dyrektor Barbary Bulanowskiej i Pani Naczelnik Wydziału Izabeli Obarskiej, jest zgodne z interpretacją Pana Ministra Winnickiego co do wydania przepisanej na przykładowych receptach ilości leku.
Czyli w przykładach 1, 2 i 4 wydajemy 56 kps. traktując jako łączną liczbę jednostek dawkowania, a w przykładzie nr 3 – wydajemy 28 kps.
Analogicznie w przykładzie nr 5 wydajemy 90 tbl.
Pomimo, że na receptach nie ma oznaczeń „a”, „po” lub „x”.


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
luty
2013

Komunikat

w sprawie sprawozdania z gospodarki odpadami w aptece

Szanowni Państwo,
przypominam, że do dnia 15 marca 2013 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece. Wszystkie informacje oraz formularze sprawozdania znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce ŚRODOWISKO > Gospodarka Odpadami.

Broszura odpadowa (dokument *pdf)
Wzory formularzy

Dla osób, które potrzebują dodatkowej pomocy przy sporządzaniu sprawozdania, proponujemy odwiedzenie serwisu Lex Pharma (dostęp do serwisu został wykupiony przez naszą izbę na rok 2013)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński05
luty
2013

Korespondencja Prezesa NRA z MZ

w sprawie recept lekarskich

Pismo Prezesa NRA do MZ (15.01.2013) (dokument *pdf)
Odpowiedź MZ na pismo Prezesa NRA (30.01.2013) (dokument *pdf)05
luty
2013

Zmiana kat. dostepności z Rp na OTC Ikona pliku typu pdf

dla produktu leczniczego ESBERITOX N

W załączeniu pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pismo (dokument *pdf)05
luty
2013

Recepty „pro auctore” i „pro familiae” Ikona pliku typu pdf

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi recept „pro auctore” i „pro familiae” przedstawiam Państwu opinię w sprawie realizacji tych recept.

Recepty „pro auctore” i „pro familiae” (dokument *pdf)


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot04
luty
2013

Odpowiedź Prezesa NFZ na pismo Prezesa NIA Ikona pliku typu pdf

Odpowiedź Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Agnieszki Pachciarz dot. realizacji recept na drukach niezgodnych ze wzorem po dniu 31 grudnia 2012 r.

Odpowiedź Prezesa NFZ na pismo Prezesa NIA (dokument *pdf)04
luty
2013

Pismo MZ dot. realizacji recept na IB Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia dot. realizacji recept na IB.

Pismo MZ dot. realizacji recept na IB (dokument *pdf)28
styczeń
2013

Pismo MOW NFZ do Prezes OIA w Krakowie Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Pismo MOW NFZ do Prezes OIA w Krakowie (dokument *pdf)28
styczeń
2013

Pismo NFZ do Dyrektorów Oddz. Wojewódzkich NFZ Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Departamentu Gospodarki Lekami NFZ do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Pismo NFZ do Dyrektorów Oddz. Wojewódzkich NFZ (dokument *pdf)25
styczeń
2013

Podziękowania dla OIA w Warszawie

W załączeniu podziękowania Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie za pracę i zaangażowanie w przygotowaniu Noworocznego Koncertu Aptekarzy.

Podziękowania

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński25
styczeń
2013

NFZ odpowiada Ikona pliku typu pdf

– odpowiedzi na pytania OIA w Krakowie (22.01.2013 r.)

W załączeniu odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia na zadane przez Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie pytania.

odpowiedzi NFZ 22.01.2013 r. (dokument *pdf)

Obraz dołączony do aktualności

18
styczeń
2013

Koncert Noworoczny Aptekarzy

– relacja

http://oia.krakow.pl/storage/konc2013_aktual.jpg

14 stycznia 2013 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbył się - piąty już - Koncert Noworoczny Aptekarzy. Tegoroczna impreza, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowana została przez Okręgowe Rady Aptekarskie z Warszawy i Krakowa.
Głównym pomysłodawcą scenariusza był dyrektor biura ORA w Warszawie.
Mały jubileusz sprawił, że zainteresowaliśmy koncertem nie tylko grono aptekarzy. Nasze zaproszenie na koncert przyjęli przedstawiciele sejmu i senatu, władz miasta Krakowa i województwa małopolskiego, przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej i okręgowych izb aptekarskich, reprezentanci korporacji samorządowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, adwokatów i radców prawnych, władze Wydziału Farmaceutycznego CM UJ, przedstawiciele małopolskiego oddziału NFZ, dziennikarze.
Gości w Teatrze im. Słowackiego przywitała prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot wraz z jednym z głównych sponsorów Wojciechem Świderskim prezesem firmy Farmina sp. z o.o.
Prezes podziękowała sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji koncertu. Bardzo miłym akcentem było wystąpienie dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie z podziękowaniami za upominki przekazane przez sponsorów dla pensjonariuszy PDPS.
Zarówno miejsce jak i plejada znakomitych solistów operowych zagwarantowała nam aptekarzom niezapomniane wrażenia.
Najsłynniejsze arie wykonali Grażyna Mądroch, Iwona Socha, Liliana Zalesińska, Tadeusz Szlenkier, Ryszard Morka i Dariusz Stachura. Solistom towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego oraz Chór Rezonans Con Tutti.
Jak w ubiegłych latach Koncert Noworoczny Aptekarzy stał się niewątpliwie kulturalnym wydarzeniem Krakowa.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran17
styczeń
2013

NFZ odpowiada Ikona pliku typu pdf

W dniu 8 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi NFZ na postawione w czasie spotkania pytania.

odpowiedzi NFZ 8.01.2013 r. (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Obraz dołączony do aktualności

17
styczeń
2013

Pismo NFZ Ikona pliku typu pdf

W załączeniu odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia na pismo SCA HYGIENE PRODUCTS Sp. z o.o. dot. stosowania cen stałych na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.

pismo NFZ (dokument *pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
styczeń
2013

Pismo Prezesa NRA do Prezes NFZ

Pismo Prezesa NRA do Pani Prezes NFZ ws. interpretacji i stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Całość pisma poniżej w formacie pdf:
Pismo Prezesa NRA L.dz. P-10/201316
styczeń
2013

Portal NFZ - problemy techniczne

UWAGA!
Portal NFZ działa już prawidłowo – można wysyłać refundacje!


Szanowni Państwo,
uzyskaliśmy informację, że nastąpiła awaria portalu NFZ, dlatego w chwili obecnej wiele aptek zgłasza problemy z wysyłaniem refundacji.
Awaria powinna być usunięta w godzinach popołudniowych.
Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów na stronach NFZ.

NFZ – Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie15
styczeń
2013

Maski karnawałowe

Gorąco zachęcamy wszystkich uczestników naszego Balu Karnawałowego do zakupu wyjątkowych masek karnawałowych.
Całość pieniędzy ze sprzedaży masek zostanie przekazana Fundacji Bo Cię Kocham (fundacjabociekocham.pl).

Zdjęcia przykładowej maski:
http://oia.krakow.pl/storage/maska1x2s.jpg

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem OIA.
Cena: od 15,00 zł10
styczeń
2013

„Farmacja Krakowska” Nr 4/2012 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Nowy numer kwartalnika „Farmacja Krakowska” – zapraszam do lektury!

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
– redaktor naczelna biuletynu09
styczeń
2013

Komunikat

Apteki, które aneksowały umowy na środki pomocnicze prosimy, aby śledziły portal NFZ, na którym ukaże się komunikat odnośnie stosowania cen stałych na te środki.

Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ – Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie09
styczeń
2013

Komunikat Prezesa NRA

W załączniku komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Komunikat (plik w formacie *pdf)08
styczeń
2013

Uwaga! Ostatnie bilety na koncert!

Szanowni Państwo,
informujemy, że kończą się bilety na Koncert Noworoczny Aptekarzy – ostatnie sztuki sprzedajemy w promocyjnej cenie!

Nowa cena:
100 zł (zostało 6 szt.)
80 zł (została 1 szt.)

ZAPRASZAMY!04
styczeń
2013

Wiek emerytalny nie jest ograniczony

Wiek emerytalny nie jest ograniczony!

USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

Dziennik Ustaw (31.12.2012), Poz. 1544, Art.10 – W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) w art. 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.” (wykreślono zapis o ograniczeniu wieku kierownika apteki) oraz uchyla się ust. 3.


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot03
styczeń
2013

Zmiana terminu Mistrzostw Polski Farmaceutów

w Narciarstwie Alpejskim Karpacz 2013

UWAGA!
Zmiana terminu Mistrzostw Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim Karpacz 2013


Z powodu niedostatecznej ilości śniegu na stokach w Karpaczu zmuszeni jesteśmy przesunąć termin rozegrania Mistrzostw na 23 lutego 2013 r.
Tak odległa data podyktowana jest terminami ferii zimowych w czasie trwania których bardzo ciężko jest o rezerwację stoku i miejsc noclegowych.
Za zmianę i wynikłe z niej komplikacje najmocniej przepraszamy ale aura jest nam wyjątkowo nieprzychylna.
W sprawach związanych ze zmianą rezerwacji prosimy o kontakt z biurem Izby.

[ Dolnośląska Izba Aptekarska ]02
styczeń
2013

Bilety na Koncert Noworoczny Aptekarzy

Szanowni Państwo,
bardzo prosimy, aby osoby, które dokonały rezerwacji biletów telefonicznie, zgłaszały się do biura OIA po ich odbiór!
Ostateczny termin odbioru zarezerwowanych biletów to 4 stycznia 2013 r. (piątek).