Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

30
grudzień
2011

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych

BARDZO WAŻNE!

W dniu dzisiejszym (30.12.2011 r.) w trakcie wizyty w Oddziale NFZ uzyskaliśmy informacje, że przyjmowanie wniosków o zawarcie umów na realizację recept odbywać się będzie do dnia 31 grudnia 2011 r. do godziny 20.00 w miejscach:

Kraków - Wydział Gospodarki Lekami, ul. Racławicka 56a tel. 12 29-88-4 (59, 71, 72, 73, 78, 93)
Tarnów - Delegatura MOW NFZ, Al. Solidarności 5-9, tel. 14 69-63-156
Nowy Sącz - Delegatura MOW NFZ, ul. Jagiellońska 52, 18 540-23-16 oraz 18 442-27-39

UWAGA!
Złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga bezwzględnego złożenia do MOW NFZ dokumentów w formie papierowej, w przeciwnym razie wniosek elektroniczny zostanie anulowany bez rozpatrzenia.

Dodatkowo prosimy apteki i punkty apteczne, które złożyły wnioski w formie papierowej o bieżące monitorowanie statusów złożonych wniosków na portalu.
Status wniosku „zakończony” oznacza, że złożenie wniosku zakończyło się podpisaniem umowy.30
grudzień
2011

Ostatnie bilety na Koncert Noworoczny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie są jeszcze dostępne w sprzedaży OSTATNIE bilety na Koncert Noworoczny, który odbędzie się dnia 9 stycznia 2012 r. o godz. 18.00 w Audytorium Maximum w Krakowie.
Jak stało się już tradycją, Koncert poprowadzi Bogusław Kaczyński, a licznym solistom towarzyszyć będzie Chór i Orkiestra Straussowska Obligato.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!30
grudzień
2011

Informacje dotyczące reklamy Aptek Ikona pliku typu pdf

Opracowanie przygotowane przez dra farm. Stanisława Piechulę, Wiceprezesa ŚIA, publikowane za zgodą Autora.30
grudzień
2011

Komunikat dla Aptek Całodobowych

i Aptek, które będą pełniły dyżury w dniu 1 stycznia 2012 r.

MOW NFZ przypomina o konieczności uwidocznienia logo NFZ zgodnie z Ustawą Refundacyjną (Art.43, pkt. 1, ust. 5).
Jeżeli nie będzie możliwości zawieszenia oryginalnego logo, NFZ zwraca się z prośbą o umieszczenie w Aptece napisu informującego o zawarciu umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.30
grudzień
2011

Komunikat

dot. przeceny magazynów aptecznych i ew. strat finansowych

W związku z koniecznością przeceny magazynów aptecznych, spowodowaną wejściem w życie nowej listy refundacyjnej, prosimy o sporządzenie protokołów przecen leków i zachowanie ich do wykorzystania do ewentualnych roszczeń o zwrot przez MZ poniesionych prze Apteki strat finansowych.30
grudzień
2011

Komunikat NRA Ikona pliku typu pdf

ws. recept z adnotacją „Refundacja leku do decyzji NFZ”


29
grudzień
2011

Uwagi do Rozporządzenia MZ Ikona pliku typu pdf

w sprawie recept lekarskich

Uwagi do nowego rozporządzenia w sprawie recept, obowiązującego od 1 stycznia 2012 r.

– dr farm. Stanisław Piechula, Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej28
grudzień
2011

„Farmacja Krakowska” Nr 4/2011 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Nowy numer kwartalnika „Farmacja Krakowska” – zapraszamy do lektury!27
grudzień
2011

Obwieszczenie Ministra Zdrowia

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. (w wersji *pdf)

Załącznik do obwieszczenia (w wersji *pdf)

Załącznik do obwieszczenia (w wersji *xls)27
grudzień
2011

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

w sprawie recept lekarskich

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Pliki do pobrania z naszego serwera!

rozporządzenie
załącznik27
grudzień
2011

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.27
grudzień
2011

Umowy z NFZ

– dokumenty muszą być składane w kopertach!

UWAGA!
Przypominamy, że dokumenty potrzebne do zawierania umów z NFZ muszą być składane w kopertach, prawidłowo opisanych i zaadresowanych.23
grudzień
2011

Komunikat

w spr. zawieranie umów z NFZ

W trakcie wizyty w dniu dzisiejszym w Oddziale NFZ w Krakowie uzyskaliśmy informacje w sprawie najczęściej popełnianych błędów w procesie zawierania umów pomiędzy Aptekami i NFZ:

1. Zgłaszając farmaceutę – należy podać tylko numer Prawa Wykonywania Zawodu oraz datę jego wydania.
2. Zgłaszając technika farmacji – należy podać numer dyplomu oraz datę jego wydania.
3. Często występują błędy w nazwie podmiotu gospodarczego lub Apteki. Należy podawać dokładną nazwę, zgodną z wpisem znajdującym się w dokumencie rejestrowym (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zezwolenie na prowadzenie Apteki).

Do chwili obecnej wpłynęło do Oddziału NFZ bardzo mało wniosków o zawarcie umowy.

Prosimy o jak najszybsze przygotowywanie i składanie wniosków. Ostateczny termin zgłaszania wniosków to dzień 29.12.2011 r.23
grudzień
2011

Spotkanie z Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej

W dniu 21 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie z Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie dr hab. Andrzejem Matyją oraz Wiceprezesem dr Jerzym Friedigerem, w którym uczestniczyli Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes mgr farm. Jerzy Jasiński.

Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy Naszej Izby z Okręgową Izbą Lekarską. W trakcie spotkania uzgodniliśmy konieczność częstszych kontaktów naszych samorządów, przekazywanie i uzgadnianie wspólnych stanowisk dotyczących bieżących spraw związanych z ustawodawstwem w zakresie dotyczącym aptek i lekarzy świadczących usługi medyczne. Postanowiono również, że w przypadku zbieżnych interesów naszych środowisk będziemy podejmować wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji prawnej.22
grudzień
2011

Wypełnianie wniosków

o zawieranie umów refundacyjnych

W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi do Izby, w kwestii wypełniania wniosków o zawieranie umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, prosimy o wypełnianie w pierwszej kolejności wniosków w wersji elektronicznej, którą następnie należy wydrukować i w dokładnie opisanej kopercie złożyć w NFZ.

W rubryce dotyczącej numeru zaświadczenia o odbyciu stażu, osoby nie posiadające takiego zaświadczenia wpisują „nie dotyczy”.21
grudzień
2011

Ważna informacja

w spr. poświadczania kopii dokumentów do NFZ

Niniejszym informujemy, że w notatce ze spotkania w Narodowym Funduszu Zdrowia, zamieszczonej na naszej stronie, w dniu 19 grudnia br. poinformowano Państwa o konieczności poświadczania kopii dokumentów przez radcę prawnego. Taką informację uzyskaliśmy na spotkaniu z pracownikami NFZ.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ, § 9 ust. 4 „Kopie dokumentów muszą być (również) poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego”.21
grudzień
2011

Komunikat

dot. leku THIOCODIN

Prosimy wszystkich Kierowników Aptek oraz osoby ekspediujące leki w aptekach o zwrócenie szczególnej uwagi na ekspedycję leku THIOCODIN.
Zanotowano kilka przypadków oszustw w trakcie realizacji ekspedycji w/w leku. Polega to na podmianie opakowania leku na pusty kartonik!21
grudzień
2011

Komunkiat NFZ

Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Małopolski Oddział NFZ opublikował powyższy komunikat, który zawiera m.in. informację, jak prawidłowo opisać i zaadresować kopertę z wnioskami oraz pełny wykaz dokumentów składanych do Oddziału NFZ.21
grudzień
2011

Pismo do NFZ Ikona pliku typu pdf

dot. zatrudnionych w aptece stażystów-techników farmacji


21
grudzień
2011

III Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna

W dniach 9–10 grudnia 2011 roku w Krakowie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna „Bezpieczna farmakoterapia”. Konferencja była zorganizowana z inicjatywy Naczelnej Rady Aptekarskiej, Fundacji „Bezpieczna Farmakoterapia” oraz Hurtowni Salus International.
Ogółem zostało wygłoszonych 11 wykładów. Główna tematyka wystąpień poświecona była współczesnemu leczeniu chorób reumatycznych oraz współczesnemu leczeniu osteoporozy. W panelu zawodowym został wygłoszony wykład na temat antybiotyków powodujących zakażenia szpitalne oraz wykład na temat ustawy o działalności leczniczej i ustawy o refundacji.
Konferencja miała na celu ukazanie korzyści płynących ze współpracy lekarza z farmaceutą w szpitalu. Lekarze i farmaceuci mają inne zadania, inne uprawnienia i kompetencje zawodowe, ale mają główny cel wspólny-dobro hospitalizowanego pacjenta. Profesjonalna współpraca pomiędzy lekarzami i farmaceutami prowadzi do optymalnej i racjonalnej kosztowo farmakoterapii, co jest korzystne dla finansów szpitala.
W przerwie pomiędzy wykładami istniała możliwość zakupu jubileuszowego kalendarza aptekarskiego, w którym o historii i wydarzeniach mało znanych z dziedziny farmacji opowiada Leszek Mazan, który był obecny na Konferencji i wpisywał dedykacje.
Po wykładach odbyło się spotkanie koleżeńskie w Muzeum Farmacji.

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

Obraz dołączony do aktualności

19
grudzień
2011

Informacja ze spotkania z NFZ Ikona pliku typu pdf

które odbyło się 19 grudnia 2011 r.

informacja ze spotkania z NFZ
pismo do NFZ
proces zawierania umów na realizację recept refundowanych16
grudzień
2011

Informacja ze spotkania farmaceutów Ikona pliku typu pdf

w Nowohuckim Centrum Kultury w dniu 15 grudnia 2011 r.


15
grudzień
2011

Studenckie Koło Enologiczne zaprasza! Ikona pliku typu pdf

19 grudnia 2011 r., godz. 19.00

Wino jako element kultury człowieka – powrót do źródeł

informacje o spotkaniu15
grudzień
2011

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Ikona pliku typu pdf

w sprawie umów na realizację recept

w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich14
grudzień
2011

Wykład „Opieka farmaceutyczna w Australii” Ikona pliku typu pdf

Kraków, 20 grudnia 2011 r., godz. 12:00

Wykład Profesor Ines Krass z Uniwersytetu w Sydney: „Opieka farmaceutyczna w Australii”.

Wykład odbędzie się w dniu 20 grudnia o godz. 12.00 w auli A.
Za wykład farmaceuci mogą uzyskać 2 punkty edukacyjne.12
grudzień
2011

Koncert Noworoczny Ikona pliku typu pdf

9 stycznia 2012 r. (poniedziałek), godz. 18:00

http://oia.krakow.pl/storage/a_koncert_2012.jpg
Serdecznie zapraszamy na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 9 stycznia 2012 r. o godz. 18:00 w Auditorium Maximum UJ w Krakowie.
Bilety w cenie 70 i 100 zł już w sprzedaży w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.12
grudzień
2011

Uchwały podjęte na posiedzeniu ORA w Krakowie Ikona pliku typu pdf

w dniu 9 grudnia 2011 r.


09
grudzień
2011

Komunikat Ikona pliku typu pdf

Komunikat dot. recept lekarskich.


08
grudzień
2011

Komunikat NRA Ikona pliku typu pdf

w spr. podpisywania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia


07
grudzień
2011

Komunikat Ikona pliku typu pdf

w spr. zaopatrzenia w leki cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych


06
grudzień
2011

Skradzione recepty!

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 29.11.2011 r. został skradziony bloczek (kilkadziesiąt sztuk) białych recept o numerach zbliżonych do:

063005000033724???? ? (prawd. 20?? ?- 38?? ? końcówka w przedziale)

łącznie z pieczątka lekarską o treści:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman
Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
Tel 0601485049
PWZ 6762083 98067387.


Uprzejmie proszę o PILNE powiadomienie podległych aptek i zawiadomienie Policji (lub mnie) jeśli takie recepty pojawią się z aptekach.
Sprawa jest bardzo poważna!!! Niniejsze zawiadomienia jest uzgodnione z Komendą Miejską Policji w Krakowie, która ma również w tej sprawie się kontaktować.

Z wyrazami szacunku,
Prof. Krzysztof Herman
Centrum Onkologii Kraków

Tel. 60148504905
grudzień
2011

Zebranie Aptekarzy Ikona pliku typu pdf

Kraków, 15 grudnia 2011 r. (czwartek), godz. 15:00

Data: 15 grudnia 2011 r. (czwartek)
Godzina: 15:00
Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, al. Jana Pawła II 262

Temat zebrania: Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.28
listopad
2011

Protest Farmaceutów

Szanowni Państwo!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o poparcie Protestu Farmaceutów zorganizowanego na portalu facebook pod adresem:
http://www.facebook.com/event.php?eid=243593529037731.
W zaledwie 2 dni od rozpoczęcia akcji udalo mi się zebrać poparcie od przeszło 350 osób, a na potwierdzenie oczekuje ponad 750 kolejnych (i te liczby nieustannie rosną). Pełną pomoc zaoferował mi również portal farmacja.net, który w swojej bazie ma ok 3000 zarejestrowanych farmaceutów oraz radio internetowe StacjaFarmacja.pl. Kontynuując dalej moje działania spodziewam się jeszcze większego odzewu i myślę, że warto posłużyć się internetem, jako jednym z najbardziej powszechnych mediów, do dania wyrazu naszemu sprzeciwowi wobec nadchodzących nieuchronnie zmian w Ustawie Refundacyjnej w 2012 roku.

Mając poparcie wśród Izb Aptekarskich będziemy mieć jakikolwiek prawnie usankcjonowany głos. Proponuję napisanie petycji do Ministerstwa Zdrowia, podobnej do tej, która znajduje się na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej i zbieranie podpisów farmaceutów potwierdzonych ich Numerem Prawa Wykonywania Zawodu.

W imieniu wszystkich aptekarzy zgromadzonych w facebookowym proteście, bardzo proszę o pomoc w zjednoczeniu naszych sił. Bez Państwa nasz wysiłek będzie daremny.

Dziękuję,

Małgorzata Stankiewicz
– Organizatorka Protestu23
listopad
2011

IV Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego Ikona pliku typu pdf

7–9 grudnia 2011 r.

Do zdobycia 30 punktów edukacyjnych!18
listopad
2011

Studenckie Koło Enologiczne zaprasza! Ikona pliku typu pdf

9 grudnia 2011 r., godz 20:00

Beaujolais Nouveau est arrivé

Studenckie Koło Enologiczne zaprasza wszystkich zainteresowanych winem i świętowaniem przy winie, na spotkanie, które odbędzie się w piątek 9 grudzień 2011, godz 20:00 w Restauracji Papuamu przy ul. Lipowej 7, naprzeciwko muzeum Fabryka Schindlera.15
listopad
2011

Roporządzenia refundacyjne w Dzienniku Ustaw

Nr 241, Nr 242

Dziennik Ustaw nr 241. Data publikacji: 14 listopada 2011 r.

poz. 1440
Minister Zdrowia, rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r.
Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

poz. 1441
Minister Zdrowia, rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r.
Limit cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Dziennik Ustaw nr 242. Data publikacji: 14 listopada 2011 r.

poz. 1442
Minister Zdrowia, rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r.
Wykaz chorób oraz wykaz leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

poz. 1443
Minister Zdrowia, rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r.
Wykaz cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.


[ LEX Polski Serwer Prawa ]

Obraz dołączony do aktualności

14
listopad
2011

Konferencja naukowo-szkoleniowa Ikona pliku typu pdf

Kraków, 24 listopada 2011 r.

Za udział w wykładach przysługują 4 punkty edukacyjne.14
listopad
2011

I Konferencja Sekcji Naukowej Informacji o Leku Ikona pliku typu pdf

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

http://oia.krakow.pl/storage/baner_pediatryczne.jpg
I Konferencja Sekcji Naukowej Informacji o Leku Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pt. „Leki Pediatryczne – wybrane aspekty praktyczne” odbędzie się 1 grudnia 2011 r. w godz. 15.00 – 18.00 w sali PTFarm przy ul. Długiej 16 w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować do p. Ewy Zygadło, Centrum Informacji o Leku
biuro@leki-informacje.pl10
listopad
2011

Ustawa refundacyjna; umowy dla aptek

Onet TV Biznes

Rozmowa z mecenas Pauliną Kieszkowską-Knapik z kancelarii BAKER&MCKENZIE w sprawie ustawy refundacyjnej i umów dla aptek.

[ Onet TV Biznes ]08
listopad
2011

Opracowanie zmian obowiązujących od 16 listopada

Wydawnictwo JWC

Opracowanie zmian w wykazach leków refundowanych, cenach urzędowych i limitach na podstawie rozporządzeń ministra zdrowia z 28 października oraz 4 listopada

Zmiany wchodzą w życie 16 listopada 2011 r.

Opracowanie pochodzi z przygotowywanej obecnie książki Wykaz Leków JWC Nr III/2011

[ Wydawnictwo JWC ]07
listopad
2011

„Problemy farmakoterapii lęku i depresji” Ikona pliku typu pdf

Kurs: Kraków, 26 listopada 2011 r. (sobota)

6 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH TWARDYCH03
listopad
2011

Fundujemy portret Krzysztofa Kmiecia! Ikona pliku typu pdf

Koleżanki i Koledzy

13 marca 2012 roku minie 62 rocznica urodzin oraz 1 rocznica śmierci naszego kolego Krzysztofa Kmiecia. Postanowiliśmy z tej okazji ufundować jego portret i podarować go Muzeum Farmacji w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 25.

Nasza inicjatywa spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem Dziekana Wydziału Farmacji UJ CM Prof. dr hab. Jana Krzeka. Mamy nadzieję, że również Wy, Jego Przyjaciele życzliwie ją potraktujecie!

Zapraszamy Was wszystkich do grona fundatorów portretu, informację o tym jak dołączyć do nas znajdziecie w załączniku do niniejszej wiadomości.

Joanna Szymura
Janusz Skalski
Marian Strzałka
Marek Pazurkiewicz
Krystian Sodzawiczny

załącznik

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE WPŁATY! AKCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!31
październik
2011

Konferencja naukowo-szkoleniowa Ikona pliku typu pdf

18 listopada 2011 r., godz. 17:00

„Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych”

UDZIAŁ W SZKOLENIU BEZPŁATNY!

Za uczestnictwo w konferencji przewidziane są 4 punkty edukacyjne w ramach szkoleń ciągłych.31
październik
2011

Konferencja dla farmaceutów

Kraków, 3 grudnia 2011 r., godz. 9:00

Koszt uczestnictwa: 100 zł

Konferencję zakończy test – uczestnicy otrzymają 6 punktów edukacyjnych twardych.

zaproszenie
formularz zgłoszeniowy13
październik
2011

Informacja o nowym surowcu do receptury

Zakład Farmaceutyczny „AMARA” Sp. z o.o. wprowadził do obrotu surowiec do receptury aptecznej PIX LITHRANTHRACIS w gramaturze 50g – znany jako PRODERMINA.

informacje
pozwolenie dopuszczenia do obrotu11
październik
2011

Odsłonięcie ryngrafu

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie informuje, iż po długich zmaganiach formalnych udało się osiągnąć cel i uzyskać pozwolenie na umieszczenie tablicy upamiętniającej istnienie „Apteki Pod Złotą Głową” na frontonie kamienicy w Rynku Głównym 13.

Odsłonięcie tablicy, w formie ryngrafu odbędzie się podczas uroczystości poprzedzającej główne obchody Jubileuszu XX-lecia reaktywowania Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, dnia 23 października 2011 r. o godz. 13:30

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.03
październik
2011

„Farmacja Krakowska” Nr 3/2011 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Nowy numer kwartalnika „Farmacja Krakowska” – zapraszamy do lektury!26
wrzesień
2011

„Produkty kosmetyczne – wybrane zagadnienia” Ikona pliku typu pdf

Kurs, 29 października 2011 r.

DLA KOSMETOLOGÓW i FARMACEUTÓW (6 punktów edukacyjnych twardych)21
wrzesień
2011

„Choroby infekcyjne układu oddechowego” Ikona pliku typu pdf

Tarnów, 1 października 2011 r.

KONFERENCJA NAUKOWO–SZKOLENIOWA OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ w KRAKOWIE:
„Choroby infekcyjne układu oddechowego”

1 października 2011 r.
TARNÓW, ul. Mościckiego 27

Podczas konferencji zostanie zrealizowany kurs „Biofarmacja i farmakokinetyka” przygotowany przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którego uczestnicy mogą uzyskać 10 punktów edukacyjnych (tzw. „twardych”).
Farmaceuci, uczestnicy konferencji naukowo-szkoleniowej mogą zdobyć 4 punkty edukacyjne (tzw. miękkie).20
wrzesień
2011

Homeopatia w Europie – praktyka, idea, badania Ikona pliku typu pdf

Konferencja – Warszawa, 1 października 2011 r.


12
wrzesień
2011

Zaproszenie na szkolenie Ikona pliku typu pdf

Kurs zaliczany do punktacji kształcenia ustawicznego - 10 pkt

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oraz firma Servier uprzejmie zaprasza w dniu 17 września 2011 r. o godz. 9.00 do Sali wykładowej Wydziału Farmaceutycznego w Krakowie, przy ul. Medycznej 9 na Kurs zaliczany do punktacji kształcenia ustawicznego (10 pkt.). Szczegóły na stronie UJ CM.05
wrzesień
2011

dr farm. Stanisław Piechula Ikona pliku typu pdf

– nasz kandydat na posła RP

http://oia.krakow.pl/storage/drpiechula.jpg25
sierpień
2011

Zaproszenie na szkolenie Ikona pliku typu pdf

Kraków, 6 września 2011 r., godz. 17:30

„Postępy w leczeniu chorób przewlekłych – co powinien wiedzieć farmaceuta?”

Uczestnikom konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne.22
sierpień
2011

Analizy zmian na listach leków refundowanych

PRONET s.c. - Komputeryzacja Medycyny i Farmacji
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10 A


Informacja na temat zmian na listach leków refundowanych.

Szanowni Państwo

Na podstawie PROJEKTÓW nowych rozporządzeń refundacyjnych przygotowaliśmy Analizę Porównawczą - obecnie obowiązujących rozporządzeń z propozycjami zmian.

Przewidywany termin obowiązywania nowych rozporządzeń to 16.09.2011 r.


Analiza została przygotowana na podstawie PROJEKTÓW rozporządzeń, które mogą się zasadniczo różnić od rozporządzeń podpisanych i opublikowanych w Dziennikach Urzędowych.

Analizy, które przygotowaliśmy to:

1. Analiza porównawcza wg nazw handlowych
2. Analiza porównawcza wg nazw międzynarodowych

Analizy dostępne są do pobrania z naszej strony: www.pronet.rzeszow.pl

Obecnie zamieściliśmy analizy:

1. Analiza porównawcza wg nazw handlowych - PNZm_110916_nHandl.pdf
2. Analiza porównawcza wg nazw międzynarodowych - PNZm_110916_nMiedznr.pdf

Firma PRONET s.c. posiada prawa autorskie do niniejszego opracowania. Opracowanie to zostało przygotowane do bezpłatnej dystrybucji. Może być wykorzystywane w części lub w całości pod warunkiem zachowanie informacji o autorze opracowania.
Bez zachowania informacji o autorze opracowania wykorzystywanie jest prawnie zabronione.

Z poważaniem:

PRONET s.c. - Komputeryzacja Medycyny i Farmacji
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10 A
tel. 017-852-49-72, 017-862-28-58

e-mail: biuro@pronet.rzeszow.pl
www.pronet.rzeszow.pl18
sierpień
2011

Analiza zmian na listach refundacyjnych Ikona pliku typu pdf

Dzięki uprzejmości firmy KAMSOFT zamieszczamy analizę zmian na listach refundacyjnych, których wejście w życie planowane jest na dzień 16 września 2011 r.

> Plik do pobrania12
sierpień
2011

Informacja dot. projektu rozporządzenia MZ Ikona pliku typu pdf

Informacja z drugiej konferencji uzgodnieniowej nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.02
sierpień
2011

EXPOPHARM 2011 Ikona pliku typu pdf

– targi apteczne

TARGI JUŻ ZA DWA MIESIĄCE!

Największe targi apteczne Expopharm odbędą się w tym roku w Düsseldorfie, w dniach 6-9 października. Jak w poprzednich latach, w tym roku również spodziewanych jest około 500 wystawców oraz ponad 25.000 odwiedzających. Expopharm to źródło wielu informacji na temat tendencji w branży farmaceutycznej, a także możliwość zdobycia nowej wiedzy dzięki uczestnictwu w odbywających się w tym czasie wystąpieniach i konferencjach. Targi organizuje Niemiecka Naczelna Izba Aptekarska.

folder w wersji angielskiej

Bilety wstępu: jednodniowy: 17€, 4 dniowy: 40€.
Koszt wystawy: prosimy o kontakt z przedstawicielem targów:
Ludmiła Dębowska - Export Specialist
LOGOS POLSKA Sp. z o.o.
31-027 Kraków
ul. Św.Tomasza 29/2
tel. 12-429-41-01


www.groupe-logos.com
www.expopharm.de26
lipiec
2011

„Rewolucje w ustawie o refundacji leków” Ikona pliku typu pdf

– najważniejsze zmiany dla aptek

Szkolenie rekomendowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.11
lipiec
2011

Pielgrzymka dziękczynna do Włoch

Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Zaproszenie od Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia Ks. prof. Stanisława Warzeszaka do uczestniczenia w pielgrzymce polskiej służby zdrowia do grobu błogosławionego Ojca św. Jan Pawła II.

W załączeniu dwie propozycje wyjazdu z Warszawy: autokarem lub samolotem.

autokar (8 dni)
samolot (5 dni)05
lipiec
2011

„Krakowskie izby aptekarskie”

– książka ukazała się drukiem!

http://oia.krakow.pl/storage/krakowskie_izby_aptekarskie.jpg
Tytuł: „Krakowskie izby aptekarskie”
Autor: dr n. farm. Maciej Bilek
Okładka: twarda
Cena: 48,00 zł

Książka liczy sobie blisko dwieście stron i urozmaicona jest stoma ilustracjami. Ponadto opatrzona jest indeksem nazwisk i drobiazgowymi przypisami.

Nabyć ją można w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.30
czerwiec
2011

„Farmacja Krakowska” Nr 2/2011 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Nowy numer kwartalnika „Farmacja Krakowska” – zapraszamy do lektury!22
czerwiec
2011

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia Ikona pliku typu pdf

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.16
czerwiec
2011

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 696

Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r.

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r.

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

treść ustawy dostępna na Polskim Serwerze Prawa – LEX (dokument pdf)

uwagi prawnika OIA w Krakowie (dokument pdf)15
czerwiec
2011

„Apteka szpitalna partnerem lekarza”

Szkolenie – Warszawa, 1 lipca 2011 r.

Gazeta Farmaceutyczna zaprasza na unikatowe szkolenie: „Apteka szpitalna partnerem lekarza”.

zaproszenie
formularz10
czerwiec
2011

Delegaci na Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie

Rejon wyborczy Nr 3 (Tarnów)

Delegatami na Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie na VI czteroletnią kadencję (2011-2015) zostały następujące osoby:

Rejon wyborczy Nr 3
Miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski.

1. Gąstoł Elżbieta
2. Gödel-Kotapka Małgorzata
3. Janiga Maria
4. Krupa Danuta
5. Krupa Franciszek
6. Kurtyka Beata
7. Latocha Ewa
8. Mosio Anna
9. Nabielec Wiesława
10. Pieszczek Barbara
11. Pochwałowska Henryka
12. Szczebak Dorota
13. Wereszczyńska-Pałys Maria
14. Wojnarowicz Joanna

------------------------------

Pełna lista delegatów na VI kadencję (dokument pdf)10
czerwiec
2011

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Kraków, 19 czerwca 2011 r.

Konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana w ramach realizacji inicjatywy "Rok 2011 rokiem opieki farmaceutycznej", podczas której odbędzie się kurs:

"POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA"

10 punktów twardych

Kraków, 19 czerwca 2011 r.

Dokumenty do pobrania:
zaproszenie
informacja dodatkowa
karta zgłoszenia06
czerwiec
2011

Pismo MZ Ikona pliku typu pdf

Pismo Pana Adama Fronczaka, Podsekretarza Stanu w MZ, dot. interpretacji paragrafu 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.03
czerwiec
2011

Delegaci na Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie

Rejon wyborczy Nr 1 (Kraków), Rejon wyborczy Nr 2 (Nowy Sącz)

Delegatami na Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie na VI czteroletnią kadencję (2011-2015) zostały następujące osoby:

Rejon wyborczy Nr 1
Miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, chrzanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, proszowicki, wadowicki, wielicki.

1. Albińska Halina
2. Bartochowska Grażyna
3. Basista Katarzyna
4. Baś Maria
5. Biront Robert
6. Chrzanowska Luiza
7. Cioś-Świerk Lucyna
8. Ciszewska Ewa
9. Danek Leokadia
10. Dymek Aleksander
11. Filipowski Marek
12. Gancarz Jolanta
13. Hajdon-Chełmińska Maria
14. Herod Ewa
15. Jackowska-Janda Joanna
16. Janas Aleksandra
17. Jando-Hładij Krystyna
18. Janik Sebastian
19. Jankowska Maria
20. Jarkowska Elżbieta
21. Jasiński Jerzy
22. Jękot Barbara
23. Jóźwiakowski Piotr
24. Jucha Witold
25. Jura Kazimierz
26. Kaczmarczyk Anna
27. Kastory Ewa
28. Klarman-Żak Ewa
29. Korabik Marta
30. Kowalska Anna
31. Krach Magdalena
32. Król Joanna
33. Krzaklewska Teresa
34. Krzystek-Małecka Halina
35. Kubik Elżbieta
36. Kucharska-Pitala Maria
37. Kuźmińska Ewa
38. Lech Maryla
39. Lelito Małgorzata
40. Lenda Grażyna
41. Litwin Arkadiusz
42. Machalska Joanna
43. Majcher Ewa
44. Molenda Anita
45. Morańda Krystian
46. Nalezińska Teresa
47. Nogala Agnieszka
48. Nowakowska Monika
49. Nowocień Barbara
50. Oleszczuk-Kasperkiewicz Anna
51. Palmowska-Nitwinko Antonina
52. Panczakiewicz-Pawlęga Ewa
53. Pawełczyk-Sierpińska Justyna
54. Perek Elżbieta
55. Petlic-Jedynak Maria
56. Piątkowska-Kowalik Joanna
57. Piekarska Zofia
58. Płatek Joanna
59. Polak Marta
60. Rowińska Anna
61. Rząsa-Duran Elżbieta
62. Rzepka Dorota
63. Sierpiński Marek
64. Stępień Wojciech
65. Szybka Przemysław
66. Ścigalska Helena
67. Talik Jolanta
68. Turzyński Dariusz
69. Wajda Elżbieta
70. Wandas Maciej
71. Wielgosz Włodzimierz
72. Włodarczyk Anna
73. Wojtasz Robert
74. Worytko Ewa
75. Woźniak Katarzyna
76. Wójcikiewicz-Walter Beata
77. Zaczek Jerzy
78. Zając Piotr
79. Zajdel Walenty
80. Zakrzewska Barbara
81. Zdebska Małgorzata
82. Zgud-Walaszek Magdalena

Rejon wyborczy Nr 2
Miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski, tatrzański.

1. Aleksander Irena
2. Biel Katarzyna
3. Cetnarowski Bolesław
4. Grodek Dorota
5. Grodek Mirosław
6. Izworski Grzegorz
7. Kmiecik Jakub
8. Konieczny Adam
9. Kruk-Cygnarowicz Agnieszka
10. Kudrzycka Magdalena
11. Kudrzycki Marcin
12. Majczak Halina
13. Ogórek Kinga
14. Pietruszewski Łukasz
15. Śmierciak Katarzyna
16. Wajda Zbigniew
17. Wójcicki Tomasz
18. Żółtek Ewa

Rejon wyborczy Nr 3
Miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski.

Wybory odbędą się 9 czerwca 2011 r. (czwartek) w Tarnowie.26
maj
2011

Zaproszenie na kurs Ikona pliku typu pdf

„Postępy w farmakoterapii chorób układu krążenia”

Kurs odbędzie się 19 czerwca 2011 r. (niedziela) w Best Western Premier Kraków Hotel (sala Picasso) przy ul. Opolskiej 14a w Krakowie.

Uczestnicy kursu, którzy zaliczą test otrzymają 10 twardych punktów edukacyjnych.

szczegółowe informacje
karta zgłoszeniowa18
maj
2011

Informacja ws. rejonowych zjazdów

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

31 maja 2011 r. – NOWY SĄCZ – obejmuje miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski, tatrzański – REJON WYBORCZY NR 2 (pełna informacja /dokument pdf)

2 czerwca 2011 r. – KRAKÓW – obejmuje miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, chrzanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, proszowicki, wadowicki, wielicki – REJON WYBORCZY NR 1 (pełna informacja /dokument pdf)

9 czerwca 2011 r. – TARNÓW – obejmuje miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski – REJON WYBORCZY NR 3 (pełna informacja /dokument pdf)

Informacja ws. rejonowych zjazdów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie (+ Upoważnienie) /dokument pdf

Porządek obrad (taki sam dla wszystkich rejonów) /dokument pdf

UWAGA!
W związku z licznymi telefonami odnośnie nieodebrania awizowanej poczty zawierającej zawiadomienia o rejonowych zebraniach aptekarzy informujemy, że po zwrotach z poczty listy zostaną wysłane do Państwa ponownie pocztą zwykłą.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią przesłanej korespondencji już teraz na naszej stronie!18
maj
2011

Zaproszenie na wykład Ikona pliku typu pdf

Kraków, 9 czerwca 2011 r., godz. 17:00

„Leki antyhomotoksyczne w rekomendacji farmaceuty”
– wykład dr Anity Bani

Za udział w wykładzie przysługują 2 punkty edukacyjne.17
maj
2011

Zmarła mgr farm. Ewa Więckowska Ikona pliku typu pdf

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Olsztynie; Skarbnik NRA

Szanowni Państwo,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym odeszła od nas nasza ukochana Koleżanka mgr farm. Ewa Więckowska, Skarbnik Naczelnej Rady Aptekarskiej, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Olsztynie.

Pożegnanie Pani Prezes mgr farm. Ewy Więckowskiej odbędzie się w środę 18 maja o godz. 1330 w kaplicy miejskiej przy ul. Mariańskiej w Olsztynie.

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w piątek 20 maja o godz. 1200 w kościele Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 w Olsztynie, po której nastąpi złożenie urny z prochami na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.
Dla członków samorządu aptekarskiego pragnących uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu Pani Ewy, Kancelaria Naczelnej Izby Aptekarskiej organizuje wyjazd z Warszawy w piątek o godz. 8.00. Autokar będzie podstawiony w okolicy siedziby Naczelnej Izby Aptekarskiej przy ul. Długiej 16.

Osoby, które chcą z nami pojechać autokarem, proszę o informację do czwartku do godz. 9.00.

tel. do sekretariatu NIA: 22 635 06 70, 22 635 92 85
fax: 22 887 50 32
e-mail: nia@nia.org.pl

Dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej11
maj
2011

Pismo MZ Ikona pliku typu pdf

Pismo dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.05
maj
2011

"Problemy farmakoterapii lęku i depresji" Ikona pliku typu pdf

Kurs, 21 maja 2011 r. (sobota)

(6 punktów twardych)05
maj
2011

Informacja ws. rejonowych zjazdów Ikona pliku typu pdf

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

31.05.2011 r. – NOWY SĄCZ – obejmuje miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski, tatrzański – REJON WYBORCZY NR 2

2.06.2011 r. – KRAKÓW – obejmuje miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, chrzanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, proszowicki, wadowicki, wielicki – REJON WYBORCZY NR 1

9.06.2011 r. – TARNÓW – obejmuje miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski – REJON WYBORCZY NR 305
maj
2011

"Prowadzenie opieki farmaceutycznej"

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Ogólnopolska Sekcja Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zaprasza na II Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Prowadzenie opieki farmaceutycznej".

Termin konferencji: 26–27 maja 2011 r.
Miejsce: Hucisko koło Zawiercia

Podstawowe informacje oraz cel spotkania: Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków prowadzących opiekę farmaceutyczną oraz farmaceutów zdecydowanych na jej wdrożenie jako usługi farmaceutycznej. Część warsztatowa obejmuje dyskusje rzeczywistych przypadków i problemów napotykanych w trakcie pracy z pacjentem w ramach opieki farmaceutycznej.

Czynni uczestnicy warsztatów będą nagradzani punktami edukacyjnymi w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów (szkolenie zakończone testem – 10 pkt.) oraz 4 punktami za udział w konferencji. W ramach konferencji zorganizowane zostanie również szkolenie zakończone testem, po zaliczeniu którego przyznane zostaną dodatkowe dwa punkty edukacyjne.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich farmaceutów zainteresowanych tematyką opieki farmaceutycznej, w szczególności osoby, które uczestniczą w projekcie Opieka Farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy – FONTiC oraz wszystkich aptekarzy, którzy prowadzą opiekę farmaceutyczną w swoich aptekach lub planują jej wprowadzenie.

Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: www.opiekafarmaceutyczna.com.pl

Informacje dotyczące konferencji można również uzyskać w Pracowni Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9, Kraków
tel. +12 62 05 516 lub +12 62 05 820
fax +12 62 05 51929
kwiecień
2011

Ustawa

z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 2011 r.

o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2011 r.)26
kwiecień
2011

Zaproszenie na koncert Ikona pliku typu pdf


12
kwiecień
2011

II Ogólnopolski Kongres Kierowników Aptek Ikona pliku typu pdf

Warszawa, 11 czerwca 2011 r.


08
kwiecień
2011

Korespondencja z NFZ

Proszę o zapoznanie się z korespondencją z Narodowym Funduszem Zdrowia odnośnie elektronicznego wystawiania recept na leki refundowane. Wszystkie dane muszą być umieszczone w odpowiednich kratkach!

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski

Pismo do NFZ
Odpowiedź NFZ06
kwiecień
2011

EXPOPHARM 2011 Ikona pliku typu pdf

– targi apteczne

Największe targi apteczne Expopharm odbędą się w tym roku w Düsseldorfie, w dniach 6-9 października. Jak w poprzednich latach, w tym roku również spodziewanych jest około 500 wystawców oraz ponad 25.000 odwiedzających. Expopharm to źródło wielu informacji na temat tendencji w branży farmaceutycznej, a także możliwość zdobycia nowej wiedzy dzięki uczestnictwu w odbywających się w tym czasie wystąpieniach i konferencjach. Targi organizuje Niemiecka Naczelna Izba Aptekarska.

Bilety wstępu: jednodniowy: 17€, 4 dniowy: 40€.
Koszt wystawy: prosimy o kontakt z przedstawicielem targów:
Ludmiła Dębowska - Export Specialist
LOGOS POLSKA Sp. z o.o.
31-027 Kraków
ul. Św.Tomasza 29/2
tel. 12-429-41-01


www.groupe-logos.com
www.expopharm.de06
kwiecień
2011

Szkolenie dla techników i magistrów farmacji Ikona pliku typu pdf

Kraków, 7 maja 2011 r., godz. 9:00

Temat: „Podstawowe zabiegi w pomocy przedmedycznej”
Miejsce: Kraków, ul. Rejtana 2
Koszt szkolenia: 160 zł od osoby.

Za udział w szkoleniu otrzymują Państwo 4 punkty edukacyjne.28
marzec
2011

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ikona pliku typu pdf

26–27 maja 2011 r.

http://oia.krakow.pl/storage/a_20110328_konferencja.gif22
marzec
2011

Ważny komunikat

K O M U N I K A T

W związku z oszczerczym komentarzem do artykułu pod tytułem „Znalazły lek/i/ na brak gotówki”, który ukazał się na portalu portEl.pl Elbląskiej Gazety Internetowej, dotyczącego wyłudzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia przez dwie farmaceutki 1 mln 400 tysięcy złotych, zaświadczam, że prowadzone postępowanie NIE dotyczy właścicielek Apteki „OGRODOWA” w Pasłęku przy ul. Ogrodowej 15 A.
Zostały podjęte odpowiednie kroki prawne w celu identyfikacji autora oszczerczej wypowiedzi.

Prezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Michał Pietrzykowski22
marzec
2011

Konferencja naukowo-szkoleniowa Ikona pliku typu pdf

Kraków, 13 kwietnia 2011 r., godz. 17:30

Postępy w leczeniu chorób przewlekłych – współpraca lekarzy i farmaceutów

Uczestnikom konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne.

UWAGA!
Liczba osób ograniczona. Powtórzone szkolenie dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu 7 marca br. w Hotelu Novotel w Krakowie.17
marzec
2011

Kurs: Interakcje leków roślinnych Ikona pliku typu pdf

Poznań, 9 kwietnia 2011 r.

Temat kursu: Interakcje leków roślinnych
Termin kursu: 9 kwietnia 2011 r.

Cena kursu: 176 zł + 23 % VAT

Jednostka organizująca kurs:
Instytut Włókien i Naturalnych i Roślin Zielarskich

Miejsce kursu:
Instytut Włókien i Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań

Maksymalna liczba słuchaczy: 30 (minimalna 20)

Ilość punktów edukacyjnych: 8

Formularz zgłoszeniowy28
luty
2011

Sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece

Z informacji uzyskanych z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie przekazuję, co następuje:

Nie jest wymagana zgoda Prezydenta Miasta Krakowa lub odpowiedniego Starosty Powiatowego na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w przypadku, gdy podmiot w ciągu roku kalendarzowego nie wytworzy więcej niż:
- 100 kg odpadów niebezpiecznych (kwalifikacja 18 01 08 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne)
- 5000 kg (kwalifikacja 18 01 09 - inne leki)

Natomiast wymagany jest coroczny raport dla Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, który należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca za rok poprzedni.

DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GEODEZJI
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
tel. 12-63-03-140
fax. 12-63-03-141
e: mail: sr.sekretariat@malopolska.mw.gov.pl

Wzór dokumentu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.LexPharma.pl, do której dostęp został opłacony przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie na cały 2011 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski18
luty
2011

Sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece

WAŻNE!
Przypominamy, że KAŻDA apteka do 15 marca br. musi złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece. Jeżeli odpadów nie było, to należy złożyć sprawozdanie zerowe.
UWAGA! Za brak sprawozdania grozi kara do 10 tys. zł.

Sprawozdanie składamy do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
Pełne opracowanie znajduje się w rozdziale 20-Opracowania - Gospodarka odpadami w aptece - w Serwisie Prawnym www.LexPharma.pl
(http://prawo.farmacja.pl/wpisy2-act-more-id-118.html)

BY NIE TRACIĆ CZASU wystarczy skorzystać tylko z GOTOWCA z serwisu LexPharma (załącznika ze wzorem sprawozdania) i wpisać swoje dane oraz wartości w odpowiednie pola.