Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

15
listopad
2017

Spotkanie

13 listopada 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 98 odbyło się spotkanie dotyczące zamiennictwa leków oraz problemu związanego z wprowadzaniem na rynki farmaceutyczne tzw. leków generycznych.

W spotkaniu udział wzięli:
Zdzisław Sabiłło – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
Grzegorz Rychwalski – Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Michał Czarnogórski – Naczelnik Wydziału Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności URPL w Warszawie.
Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
Jerzy Friediger – Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
Przemysław Dorożynski – zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie.
Agata Metelska – Wydział Gospodarki Lekami OW NFZ.
Krystyna Chmal-Jagiełło – Konsultant Wojewódzka ds. Farmacji Szpitalnej.
Włodzimierz Opoka – Konsultant Wojewódzki ds. Analityki Farmaceutycznej.
Jerzy Jasiński – Konsultant Wojewódzki ds. Farmacji Aptecznej, Wiceprezes ORA w Krakowie.
Janusz Brol – prawnik OIA w Krakowie.
Barbara Jękot – Prezes ORA w Krakowie.
Aleksander Dymek – członek ORA w Krakowie.

W pierwszej części spotkania, Prezes Zdzisław Sabiłło, w krótkiej prezentacji, przedstawił działalność i zadania ZPPF. Zauważył, że zamiennictwo leków na rynku farmaceutycznym nie jest dobrze odbierane zarówno przez lekarzy, jak i farmaceutów. Wiceprezes Grzegorz Rychwalski dokonał analizy leków biopodobnych pod względem konkurencyjności. Obydwaj Panowie wskazywali na znaczne obniżenia kosztów dla płatnika, jakim jest NFZ.
Podczas dyskusji, jaka wywiązała się, przedstawiciel URPL Michał Czarnogórski dokładnie wyjaśnił, że leki generyczne przed dopuszczeniem do obrotu przechodzą badania farmakokinetyczne, ale również kliniczne. Przedstawiciel Izby lekarskiej, Jerzy Friediger stwierdził, że osobiście nie ma przekonania do leków generycznych, bo nikt nie przekazuje mu informacji o substytucji.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie zauważyli potrzebę szerokich rzetelnych działań informacyjnych i szkoleniowych skierowanych do lekarzy, farmaceutów i pacjentów, dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków odtwórczych i ich skuteczności.

Prezes Izby Lekarskiej – Andrzej Matyja zaproponował i zaprosił wszystkich obecnych na kolejne spotkanie z lekarzami w Izbie Lekarskiej.

[ ZDJĘCIA ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot14
listopad
2017

Informacja

http://oia.krakow.pl/storage/20171114_szpital_woj_s.jpgSzanowni Państwo,
w czwartek, 9 listopada br. podsekretarz stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski wziął udział w otwarciu wyremontowanych oddziałów szpitalnych polikliniki 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie oraz Szpitalnej Apteki Zakładowej, której kierownikiem jest nasz kolega, ppłk. mgr farm. Robert Wojtasz.
Dwie nowe kliniki to przede wszystkim nowy sprzęt specjalistyczny, gabinety diagnostyczne i zabiegowe i w pełni nowoczesna apteka szpitalna. Modernizacja szpitala kosztowała Ministerstwo Obrony Narodowej ponad 30 milionów złotych.
Po uroczystości otwarcia nowych oddziałów, podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ z Gminą Miejską Kraków w zakresie realizacji zadań w ochronie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej mieszkańców, jak również wsparcia działań modernizacyjnych prowadzonych na terenie szpitala.
Porozumienie w tej sprawie, w krakowskim magistracie, podpisał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz komendant szpitala płk lek. Artur Rydzyk w obecności podsekretarza stanu w MON – prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego.
W uroczystości uczestniczyli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes i Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Aptecznej, mgr farm. Jerzy Jasiński.
Gratulujemy Dyrekcji Szpitala nowych wspaniałych pomieszczeń poliklinik i wspaniałej apteki zakładowej.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
listopad
2017

Analityka farmaceutyczna

Szanowni Państwo,
W związku z uzyskaniem akredytacji na prowadzenie specjalizacji z Analityki farmaceutycznej przez Wydział Farmaceutyczny UJCM w Krakowie (Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 27 listopada 2015r. poz.1991)), (rodz.7 a - Kształcenie podyplomowe farmaceutów), zachęcamy do składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji.

Nabory przeprowadzane są, przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie za pośrednictwem systemu SMK dwa razy do roku.

1. od 15 listopada do 15 grudnia (ogłoszenie wyników do 15 stycznia)
2. od 30 kwietnia do 31 maja (ogłoszenie wyników do 30 czerwca)

Wojewoda elektronicznie potwierdza zapisanie zgłoszonych we wniosku danych, a później wynik postępowania.

Aby złożyć wniosek rekrutacyjny należy:

1. Zapoznać się z ustawą (Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 27 listopada 2015r. poz.1991)) rozdz.7 a, oraz z programem specjalizacji (Program dla specjalizacji Analityka Farmaceutyczna)
2. Zalogować się do systemu SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/)
3. Złożyć wymagane dokumenty (w systemie SMK) i potwierdzić podpisem elektronicznym.
4. Po upływie określonego czasu (ustawa) system odpowiada zainteresowanemu o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
6. Należy potwierdzić wybór kierownika specjalizacji do SKP (Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM)
7. Na stronie internetowej SKP, ogłoszone będą daty zajęć, w których przyjęte osoby, będą musiały uczestniczyć.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresami:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=doskonalenie_kadr_medycznych
http://www.skp.cm-uj.krakow.pl/
http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjne-farmaceutow/

Z poważaniem,
Małgorzata Rzeszutek-Sarama
Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM08
listopad
2017

Kwartalne spotkania aptekarzy Ikona pliku typu pdf

– listopad 2017 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy.
Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

• 27 listopada 2017 r. Nowy Targ
Hotel „Góralski Raj” Nowy Targ, os. Szuflów 12 B

• 28 listopada 2017 r. Tarnów
Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A    

• 29 listopada 2017 r. Kraków

Hotel „Sympozjum” Kraków, ul. Kobierzyńska 47

• 30 listopada 2017 r. Nowy Sącz

Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego     1

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00

Proponowany porządek obrad identyczny we wszystkich miejscach.
kwartalne – listopad 2017 r. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
listopad
2017

Spotkanie specjalistów

W związku z planowanym na grudzień spotkaniem specjalistów wszystkie osoby, które zdały egzaminy specjalizacyjne z farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej w 2016 i 2017 roku i dotychczas nie zgłosiły tego faktu w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie oraz nie dokonały adnotacji w prawie wykonywania zawodu, proszone są o pilny kontakt z biurem OIA (tel.12-264-25-53, 607-14-08-98).
Jednocześnie przypominam, że każda osoba zdająca pozytywnie egzamin specjalizacyjny jest gratyfikowana finansowo przez Izbę.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
listopad
2017

WAŻNE! Składki do ZUS poprzez e-składka

http://oia.krakow.pl/storage/20171103_ekladka_s.png
Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz osoby duchowne będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

W załączeniu dokumenty zawierające wszelkie niezbędne informacje oraz wyjaśnienia związane ze zmianami w rozliczeniach, jakie w ZUS nastąpią po 1 stycznia 2018 r., czyli informacje o e-składce (pytania i odpowiedzi, komunikat oraz broszurę o e-składce).

Link do strony ZUS – www.zus.pl/eskladka – gdzie pod tekstem o e-składce zamieszczone są również linki do elektronicznych szkoleń.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci składek w 2018 r., gdyż dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne!
Informację o numerze swojego rachunku składkowego ZUS wysyła listem poleconym, na adres wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej. Jeśli do końca tego roku nie otrzymamy listu albo zgubimy go, to możemy:
– zgłosić się do placówki ZUS po duplikat wydruku
– zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00) z prośbą o ponowne wysłanie listu
– skorzystać z wyszukiwarki na stronie www.eskladka.pl

Komunikat (pdf)
Broszura (pdf)
Pytania i Odpowiedzi (pdf)
Bezpłatne szkolenia w ZUS harmonogram (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
październik
2017

Obwieszczenie MZ dot. wykazu refundowanych leków

od 1 listopada 2017 r.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2017.

http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/akty-prawne/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-25-pazdziernika-2017-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-20/

Dz. Urz. Min. Zdr. 2017 poz.105
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/105/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
październik
2017

Spotkanie z seniorami

w ramach programu „Długowieczni”

25 października 2017 r. w Aktywizacyjnym Klubie Samopomocy przy ul. Bronowickiej 19 w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie z seniorami, tym razem poświęcone lekom roślinnym wspomagającym schorzenia przewodu pokarmowego.
Zorganizowane było ono w ramach programu kampanii społecznej „Długowieczni” koordynowanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Andrzeja Kuliga.
W spotkaniu z ramienia izby aptekarskiej udział wzięli: mgr farm. Urszula Bodzoń, mgr farm. Jerzy Jasiński, mgr farm. Barbara Jękot, mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Teresa Płoszczańska, mgr farm. Elżbieta Rzasa-Duran i mgr farm. Marcin Snoch.
Wykład na temat „Zioła lecznicze i leki roślinne w schorzeniach przewodu pokarmowego” wygłosiła mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, natomiast informacje o dostępnych lekach roślinnych firm farmaceutycznych wraz z materiałami informacyjnymi przekazała mgr farm. Teresa Płoszczańska.
Po wykładzie, seniorzy mieli możliwość indywidualnej rozmowy z farmaceutami zarówno na temat leków wymienionych w czasie wykładu, jak i innych. Pytania dotyczyły bezpieczeństwa stosowania leków roślinnych, a także interakcji z używanymi lekami na przewlekłe schorzenia. Seniorzy zainteresowani byli też, jak zwalczać niekorzystne reakcje po stosowaniu leków, np. wypadanie włosów. Część pytań dotyczyła bardzo intymnych problemów, na które wyczerpująco starali się odpowiadać nasi eksperci.
Spotkanie trwające ponad półtorej godziny było też okazją do dyskusji, jaka tematyka przyszłych spotkań byłaby interesująca dla seniorów. Słuchacze wyrazili też chęć, aby w ramach programu zorganizować przeglądy lekowe.

[ ZDJĘCIA ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
październik
2017

Dni rektorskie, godziny dziekańskie Ikona pliku typu pdf

– wolne dla stażystów w aptekach

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Komunikatem Rektora UJ nr 30 z 5.X.2017 (umieszczonym w BIP UJ) dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Ponadto Dziekan Wydziału Farmaceutycznego ustanowił godziny wolne od zajęć dydaktycznych we wtorek 31 października od godz.12.00 (skan w załączeniu).

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie praktyki w aptece są to również okresy wolne od zajęć dla studentów – praktykantów, podobnie jak przerwa świąteczna, która zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 przypada w okresie od 23 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018.

Z poważaniem
Joanna Barszczak
Dziekanat WFa UJ CM26
październik
2017

VI Konkurs Nalewek Własnej Receptury

Kraków, 24 listopada 2017 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie mają przyjemność zaprosić członków zrzeszonych w wyżej wymienionych Izbach na szóstą edycję Konkursu Nalewki Własnej Receptury.
http://oia.krakow.pl/storage/20171026_obrazek_s.pngfot. Barbara Jękot

VI Konkurs Nalewek Własnej Receptury

Odbędzie się 24 listopada 2017 r. w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. Początek o godzinie 18.00.
Wstęp wolny.

Załączniki:
Regulamin Konkursu Nalewek własnej receptury 2017 (pdf)
Zgłoszenie do VI konkursu nalewek (doc)24
październik
2017

Spotkanie z opiekunami 6-mies. praktyk w aptekach

– relacja

21 października 2017 r. w siedzibie Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ w Krakowie przy ul. Medycznej 9 odbyło się spotkanie opiekunów studentów realizujących sześciomiesięczną praktykę w aptekach w ramach studiów na kierunku Farmacja. Organizatorami i gospodarzami spotkania były władze dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego.
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie: Prezes, mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezesi – mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran i mgr farm. Jerzy Jasiński.
Przybyłych opiekunów przywitali: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, Prof. UJ dr hab. Jacek Sapa i Prodziekan ds. studenckich, Dr hab. Agnieszka Skowron.
Podkreślili bardzo ważną rolę, jaką odgrywają opiekunowie w procesie półrocznego kształcenia absolwentów w czasie odbywania praktyki zawodowej oraz wręczyli opiekunom sprawującymi opiekę nad studentami odbywającymi praktyki w roku akademickim 2016/2017 pisemne podziękowania.
Otrzymali je: mgr farm. Dorota Boroń, mgr farm. Barbara Cieplińska, mgr farm. Dorota Czechowska, mgr farm. Magdalena Klimczak-Mucha, mgr farm. Aneta Kołos, mgr farm. Joanna Machalska, mgr farm. Joanna Nitecka-Głowacz, mgr farm. Hanna Nurkowska-Jaworowska, mgr farm. Marta Polak, mgr farm. Jolanta Sacha-Piekarz, mgr farm. Anna Żwirska-Kogut, mgr farm. Elżbieta Szczerba, mgr farm. Agata Skupień.
Prodziekan ds. studenckich, Dr hab. Agnieszka Skowron przedstawiła wyniki ankiet podsumowujących praktyki oraz podała informacje dotyczące zasad realizacji praktyk w roku akademickim 2017/2018. Opiekunowie mieli też możliwość wymienić swe poglądy na temat poprawienia jakości kształcenia zawodowego.
Po spotkaniu, dr Michał Jachowicz wygłosił wykład pt. „Odpowiedzialność prawna farmaceuty w świetle zmiany ustawy prawo farmaceutyczne”. Tematyka wykładu była też okazją do dyskusji.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość otrzymania 4 punktów edukacyjnych.

[ ZDJĘCIA ]

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran20
październik
2017

Wycena leków recepturowych

Prawidłowy sposób dokonywania w aptekach wyceny leków recepturowych zawierających w swoim składzie jednocześnie etanol i nalewki.

Pełny komunikat na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
październik
2017

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza

– relacja

http://oia.krakow.pl/storage/20171017_dzien_aptekarza_s.JPG
W dniu 11 października 2017 roku w Warszawie odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Uroczystość została zorganizowana przez Naczelną Izbę Aptekarską. Patronatem honorowym uroczystość objął Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł. Dzień Aptekarza związany jest ze świętem Kosmy i Damiana, którzy są uznawani za patronów farmaceutów.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu odprawioną w intencji aptekarzy.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Teatrze „Capitol” w Warszawie. W uroczystościach wzięli udział między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, instytucji państwowych i środowisk akademickich, działacze samorządów zawodów zaufania publicznego oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych.
Zebranych powitała i złożyła najlepsze życzenia z okazji święta Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Po licznych wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości, zasłużeni działacze samorządu aptekarskiego odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i nadawane przez Naczelną Radę Aptekarską: Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego, tytuły „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” i wyróżnienia „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”.
Z wielką satysfakcją informuję, że wśród odznaczonych znajdowali się aptekarze z naszej izby. Brązowe Krzyże Zasługi odebrały: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Maria Baś (zaległe odznaczenie przyznane w 2016 r.).
Odznaczenie honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymała mgr farm. Halina Krzystek-Małecka.
Medalami im. Koskowskiego uhonorowani zostali: mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Barbara Zakrzewska oraz mgr farm. Wojciech Stępień.

Uroczystość zakończyła się spektaklem „Dama bije króla” w wykonaniu artystów teatru „Capitol”. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję!

[ ZDJĘCIA ]

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński09
październik
2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP

z dnia 15 września 2017 r.

5 października 2017 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Dz.U. 2017, poz. 1844
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1844/1

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot01
październik
2017

Komunikat NFZ

Komunikat w sprawie recept po 1 października 2017 r.

29-09-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że świadczeniodawcy którzy posiadali umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i z dniem 1 października 2017 r. rozpoczną realizację świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) mogą posługiwać się zakresami numerów recept przydzielonych im do dnia 30 września 2017 r.

Świadczeniodawcy, którzy będą realizowali świadczenia z ramach PSZ również przy współudziale podwykonawców, są zobligowani do uzupełnienia w potencjale danych personelu medycznego podwykonawcy, uprawnionego do wystawiania recept. Umożliwi to pobieranie numerów recept przez świadczeniodawcę dla osób realizujących świadczenia w ramach umowy podwykonawstwa.

Jednocześnie informujemy, że w okresie przejściowym, w którym nie będzie możliwości pobrania zakresów numerów recept zgodnie z ww. wytycznymi dla osób uprawnionych, które do tej pory nie były wykazane w potencjale danego świadczeniodawcy (Portal Personelu/SNRL), dopuszcza się możliwość korzystania z zakresów numerów recept przydzielonych im wcześniej w ramach umowy z innymi świadczeniodawcami lub w ramach posiadanego dostępu do Portalu Personelu/SNRLu. Dodatkowo informuję o konieczności pobrania zakresów numerów recept do dnia 30 września 2017 r. w celu zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń w okresie przejściowym.

Świadczeniodawcy, którzy z dniem 30 września 2017 r. kończą realizację świadczeń z danego zakresu, a z dniem 1 października 2017 r. rozpoczynają realizację świadczeń w ramach nowej umowy mogą korzystać z zakresów numerów recept przydzielonych im wcześniej do czasu uzyskania możliwości pobierania zakresów numerów recept w ramach nowej umowy.

Źródło:
http://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/komunikat-w-sprawie-recept-po-1-pazdziernika-2017-r-,2421.html

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
wrzesień
2017

XXIII Naukowy Zjazd PTFarm

– relacja

W dniach 19 – 22 września 2017 roku w Krakowie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył się XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Tematem przewodnim Zjazdu była „Farmacja w Polsce – perspektywy nauki i zawodu”.

Organizatorami Zjazdu było Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Współorganizatorem była Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
Patronat honorowy nad Zjazdem objęli: Wojciech Nowak – JM Rektor UJ i Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
W skład Komitetu Honorowego weszli: Piotr Ćwik – Wojewoda małopolski, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i Elżbieta Piotrowska-Rudkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

W czasie Zjazdu miały miejsce 4 sesje plenarne i 13 sesji tematycznych oraz sesja plakatowa w 11 tematach.
Dla aptekarzy-praktyków szczególnie ważna była sesja plenarna „Kształcenie w obszarze nauk farmaceutycznych” połączona z panelem dyskusyjnym. Dzięki współpracy Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z Komitetem Organizacyjnym, w sesji tej mogli wziąć udział farmaceuci nie będący uczestnikami Zjazdu.
Zaproszenie do wygłoszenia wykładu „Nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne” przyjął wiceprezes NIA – Marek Tomków.
Na sesji zaprezentowano również wykłady: „Obecne trendy i kierunki kształcenia farmaceutów planowane w najbliższej perspektywie”, „Farmacja w Polsce – perspektywy zawodu”, „Nowoczesne formy kształcenia podyplomowego i interdyscyplinarność w pracy farmaceuty”.
Z naszej propozycji udziału w sesji skorzystało 75 aptekarzy.
Z pozostałych sesji tematycznych ważne dla aptekarzy-praktyków były: „Opieka farmaceutyczna i prawo farmaceutyczne”, „Praktyczne aspekty zastosowań farmakokinetyki w terapii i badaniach nad lekiem – farmacja kliniczna” oraz „Praktyka farmaceutyczna”, na której zaprezentowano opracowanie „Oczekiwania farmaceutów w zakresie edukacji podyplomowej” przygotowane przez przedstawicieli NIA.

Gratulujemy władzom Zarządu Oddziału Krakowskiego PTFarm sukcesu organizacyjnego i dziękujemy za owocną współpracę.

[ ZDJĘCIA ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot25
wrzesień
2017

„Farmacja Krakowska” Nr 3/2017 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/FK_2017_3_s.pnghttp://oia.krakow.pl/storage/FK_2017_3a_s.png
Biuletyn informacyjny „Farmacja Krakowska” 3/2017
Biuletyn Informacyjny – Wydanie specjalne

Uprzejmie informuję, że dostępny jest numer 3/2017 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.
Szczegółowa informacja o numerze w zakładce „Farmacja Krakowska”.

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran20
maj
2017

ESKULAP – ogólnopolski program ubezpieczniowy

dla środowiska aptekarskiego i rodzin

http://oia.krakow.pl/storage/20170504_esculap3.png
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ESKULAP DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO, PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI.

Szczegóły w załączniku:
ESKULAP (pdf)Archiwum (aktualności)

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010