Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

31
sierpień
2015

Obwieszczenie MZ w spr. wykazu refundowanych leków

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r.

• Ministerstwo Zdrowia > Legislacja > Akty prawne > Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 42, data ogłoszenia: 26 sierpnia 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
sierpień
2015

Zmarła mgr farm. Ewa Kastory

http://oia.krakow.pl/storage/nekrolog_krzyz.gifZ wielkim żalem informujemy o śmierci mgr farm. Ewy Kastory, wieloletniej Kierowniczki Aptek Szpitalnych w Krakowie: Szpitala Zakonu Bonifratrów, Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera, Krakowskiego Centrum Rehabilitacji.

Pogrzeb odbędzie się 31 sierpnia 2015 r. o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim.

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie22
sierpień
2015

Interpelacja dra Łukasza Gibały

– Posła na Sejm RP

Szanowni Państwo,
w załączeniu przedstawiamy Interpelację dra Łukasza Gibały, Posła na Sejm RP, w sprawie regulacji prawnych dotyczących aptek.

Interpelacja nr 33949 do ministra zdrowia w sprawie regulacji prawnych dotyczących aptek

Dr Łukasz Gibała zwraca się do Ministra Zdrowia z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy podziela Pan stanowisko, w świetle którego wydawanie klientowi przez aptekę leku na receptę jest wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej, a leku bez recepty – już nie? Jeżeli tak, to jakimi przesłankami kieruje się Pan, głosząc taką tezę?

2. Czy opowiada się Pan za przywróceniem wcześniejszego stanu prawnego, zgodnie z którym na aptekach nie spoczywał obowiązek zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia? Czy zamierza Pan poruszyć ten problem w pracach Rady Ministrów w celu wystąpienia przez rząd z odpowiednią inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie?

3. Czy można oczekiwać, iż Ministerstwo Zdrowia pod Pana kierownictwem podejmie prace legislacyjne służące dodaniu do Prawa farmaceutycznego przepisów gwarantujących, iż państwo będzie partycypować w kosztach dyżurów aptek w porach nocnych oraz w niedziele, w święta i w inne dni wolne od pracy?


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
sierpień
2015

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Recepta na wiersz”

Organizator: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

I NAGRODA – 5000 PLN
II NAGRODA – 3500 PLN
III NAGRODA – 2000 PLN
i cztery wyróżnienia po 500 zł każde


Termin nadsyłania wierszy: do 30 listopada 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 30 stycznia 2016 r.

Więcej informacji na stronie www.muzeumfarmacji.pl w zakładce „Konkurs poetycki”.21
sierpień
2015

Msza Święta w intencji frmaceutów

26 września 2015 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w dniu 26 września 2015 r. w Kościele Br. Mn. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie o godz. 17.30 Ojciec Krzysztof Niewiadomski, Duszpasterz Farmaceutów Archidiecezji Krakowskiej, w dzień patronów farmacji św. Kosmy i Damiana odprawi Mszę Świętą w naszej intencji.
Po Mszy Świętej dla chętnych spotkanie w salce katechetycznej.

Zapraszamy wszystkich farmaceutów i ich rodziny.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
sierpień
2015

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

który wejdzie w życie 1 września 2015 r.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2015 r.:
• Ministerstwo Zdrowia > Aktualności > Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2015 r.

• Ministerstwo Zdrowia > Legislacja > Projekty > Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2015 r.

Uwagi można nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres email wykazy-uwagi@mz.gov.pl do dnia 21 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
sierpień
2015

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2105 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
sierpień
2015

Zabytkowe meble apteczne

Szanowni Państwo,
w związku z likwidacją "Apteki pod Gwiazdą" w Radłowie istnieje możliwość odkupienia zabytkowych mebli aptecznych.
Meble pochodzą z pierwszych lat okresu międzywojennego (ok. roku 1919) i zostały wykonane na specjalne zamówienie w Fabryce Stolarskiej Stanisława Burzyńskiego w Krakowie. Są to meble dębowe z ozdobnymi listwami i żłobieniami oraz marmurowymi blatami i kryształowymi lustrami.
Pełna informacja pod numerem telefonu 605 288 433

Pomóżmy ocalić zabytki historii farmacji!

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

http://oia.krakow.pl/storage/meble1s.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/meble2s.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/meble3s.jpg12
sierpień
2015

Komunikat WIF w Krakowie Ikona pliku typu doc

W załączeniu komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie w sprawie wymagań jakościowych produktów leczniczych z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Komunikat WIF w Krakowie (doc)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot11
sierpień
2015

„Polaków zdrowia portret własny 2015”

W dniu 7 sierpnia 2015 r. w Krakowie, w ramach cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015”, gościliśmy Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembalę, oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dra Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Podczas spotkania odbyła się debata, w której mieliśmy przyjemność brać udział w osobach: Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych przy ORA w Krakowie, mgr farm. Walenty Zajdel.
Tematem przewodnim debaty była polityka senioralna w naszym kraju, zwrócono uwagę na nowe miejsce dla farmaceuty w Polsce – prezentację na ten temat wygłosił Grzegorz Zagórny, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ.
W trakcie debaty, Minister Zembala dwukrotnie zapewniał mnie o swojej przychylności dla środowiska farmaceutów i obiecał, że wprowadzi Ustawę o zawodzie farmaceuty.
Miejmy nadzieję, że pan Minister dotrzyma swoich obietnic – życzymy mu wszystkiego najlepszego.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

„Nowe zadania, nowe miejsce dla farmaceuty w Polsce” (pdf)
Grzegorz Zagórny, Naczelnik Wydziału Gospodarki lekami, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

„Mapa potrzeb usług farmaceutycznych” (pdf)
dr Marek Jędrzejczak, Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej05
sierpień
2015

VIII FESTIWAL MUZYCZNY BARBAKAN

W dniach 28–31 lipca 2015 roku na jednej z najpiękniejszych scen koncertowych Miasta Krakowa „pod gwiazdami" w Barbakanie odbył się VIII Festiwal Muzyczny Barbakan. Mecenasem festiwalu tradycyjnie była firma „Farmina" Sp. z o.o. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego. Zarówno repertuar jak i klimat festiwalu znacząco różnił się od ubiegłorocznego. Jednak jak zwykle starannie dobrane utwory i wykonawcy sprawili, że małopolscy aptekarze mogli zapomnieć o troskach dnia codziennego i przenieść się w zaczarowany świat muzyki poważnej.

Pierwszy dzień wypełniony był utworami Fryderyka Chopina przepięknie zagranymi przez młodego, ale niezwykle utalentowanego pianistę Szymona Nehringa.

Kolejnego dnia mieliśmy możliwość podziwiać występ Krakowskiego Kwintetu Dętego, a dzień później kwartetu smyczkowego Cracofonia String Quartet.

Zwieńczeniem festiwalu był Wieczór Bachowski w piątek: pod batutą Dyrygenta Piotra Sułkowskiego zagrała łódzka orkiestra kameralna PRIMUZ.

Zarówno wykonanie jak i aranżacje Koncertu skrzypcowego a-moll, czy koncertu na dwoje skrzypiec d-moll były genialne. Na zakończenie Festiwalu wysłuchaliśmy III Koncert Branderburski – Johana Sebastiana Bacha, nawiązując do lokalizacji spółki - córki Farminy - Spreewälder Arzneimittel GmbH.

Ostatni dzień festiwalu był okazją do złożenia na ręce Pana Prezesa – Wojciecha Świderskiego – gratulacji z okazji 25-lecia Firmy FARMINA.

W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej podziękowałam zarówno za zaproszenie na wspaniały festiwal, jak i za współpracę i pomoc, na jaką zawsze możemy liczyć ze strony władz Farminy. Życzyłam też dalszych sukcesów i rozwoju na rynku farmaceutycznym polskim i niemieckim oraz wszelkiej pomyślności pracownikom firmy. Zarówno Pan Prezes z małżonką jak i szefowie nowej spółki-córki w Niemczech przyjęli życzenia z zadowoleniem.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
http://oia.krakow.pl/storage/kwiaty_s.jpg05
sierpień
2015

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Kraków, 19 września 2015 r.

„Leki homeopatyczne jako odpowiedź na rosnące potrzeby pacjenta i możliwość poszerzenia oferty apteki”.
Gościem specjalnym będzie znana psycholog, pani Maria Rotkiel.

Data: 19.09.2015 w godz. 9:00–13:00
Miejsce: Okręgowa Izba Aptekarska ul. Kobierzyńska 98 Kraków
Ilość punktów: 2 pkt miękkie
Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Przyjmowanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nazwa apteki, adres wraz z kodem pocztowym):
- E-mail: szkolenia@pthk.pl
- SMS pod numerem telefonu: 509 516 496

zaproszenie (pdf)
program (pdf)04
sierpień
2015

Zmarła prof. dr hab. Maria Gorczyca

http://oia.krakow.pl/storage/nekrolog_krzyz.gifZ wielkim żalem informujemy o śmierci prof. dr hab. n. farm. Marii Gorczycy,
byłego kierownika Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów, członka Towarzystw Naukowych.

Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00 na Cmentarzu Rakowickim.

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie03
sierpień
2015

Pismo Prezes OIA w Krakowie do WIF

W załączeniu pismo z pytaniami Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie skierowane do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie oraz otrzymana odpowiedź.

pytania Prezes OIA (pdf)
odpowiedź WIF (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot31
lipiec
2015

Dyżury Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uprzejmie informujemy, że z powodu przerwy urlopowej Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIA w Krakowie nie będzie pełnił dyżurów w dniach 11 i 18 sierpnia.28
lipiec
2015

Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej

W załączeniu pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Informacja o spotkaniu w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym w dniu 17 lipca 2015 r. (pdf)
Spotkanie przedstawicieli NIA z Ministrem Zdrowia w dniu 22 lipca 2015 r. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
lipiec
2015

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Komunikat Nr 7/2015

Informujemy, że na stronach GIF pojawił się Komunikat Nr 7/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia.

Treść komunikatu:
KOMUNIKAT Nr 7/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
lipiec
2015

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.

odpowiedź PIP (pdf)
pismo NIA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
lipiec
2015

Informacja Biura Prawnego NIA Ikona pliku typu pdf

W załączeniu informacja Biura Prawnego NIA o zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 788).

Informacja Biura Prawnego NIA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
lipiec
2015

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Komunikat Nr 6/2015

Informujemy, że na stronach GIF pojawił się Komunikat Nr 6/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia oraz w sprawie obowiązku zgłaszania braków w dostępności do produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych refundacją właściwym wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym.

Treść komunikatu:
KOMUNIKAT Nr 6/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
Formularz zgłoszenia odmowy realizacji zamówienia (formularz III)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
lipiec
2015

Komunikat WIF w Krakowie

z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie monitoringu

Szanowni Państwo,
na stronie WIF w Krakowie pojawił się komunikat z dnia 10 lipca 2015 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie monitoringu.

KOMUNIKATY MWIF
komunikat z 10 lipca 2015 r. w sprawie monitoringu (doc)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
lipiec
2015

Obwieszczenie Ministra Zdrowia Ikona pliku typu pdf

z dnia 12 lipca 2015 r.

Ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obwieszczenie MZ z dnia 12 lipca 2015 r. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot10
lipiec
2015

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Komunikat Nr 5/2015

Informujemy, że na stronach GIF pojawił się Komunikat Nr 5/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia.

Treść komunikatu:
KOMUNIKAT Nr 5/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
lipiec
2015

IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy

Wilkasy, 3–6 września 2015 r.

http://oia.krakow.pl/storage/plakat-oia-2015-small.jpgSzanowni Państwo,
informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje w dniach 3–6 września 2015 r. IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbędą się tak jak przed rokiem w Wilkasach koło Giżycka nad jeziorem Niegocin.

Wszystkich zainteresowanych z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie wzięciem udziału w regatach, prosimy o zgłoszenie się do biura OIA:
– mailowo: biuro@oia.krakow.pl
– lub telefonicznie: 12-264-25-53
Zgłoszenia przyjmujemy do końca lipca br.

PLIKI DO POBRANIA:
Pismo informacyjne
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin regat
Instrukcja żeglugi
Informacje szczegółowe06
lipiec
2015

Zakończenie okresu edukacyjnego

Uprzejmie przypominamy, że w 2015 roku kończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty w 2005 i w 2010 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2015 r. Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia okresu edukacyjnego znajdują się w zakładce ‘Szkolenia i konferencje’.06
lipiec
2015

Pismo GIF do Prezes OIA w Krakowie Ikona pliku typu pdf

W załączeniu odpowiedź Głównego Inspektora Farmaceutycznego na pisma Prezes OIA w Krakowie w sprawie braku leków.

odpowiedź GIF (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot01
lipiec
2015

Komunikat

W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz niektórych innych ustaw.
Art. 1 punkt 36 wprowadził zmiany w załączniku nr 1 do ww. ustawy, wprowadzając do wykazu substancji psychotropowych grupy IV P następujące pozycje:
poz. 65 – TAPENTADOL
poz. 70 – ZALEPLON
poz. 72 – ZOPIKLON
Recepty z preparatami zawierającymi ww. substancje wystawione przed wejściem w życie Ustawy (przed 1 lipca 2015 r.) można realizować na starych zasadach w okresie ważności recepty.
Recepty wystawiane od 1 lipca 2015 r. muszą spełniać wymogi dla recept na środki psychotropowe.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński29
czerwiec
2015

Zmiana ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

24 czerwca br. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona bardzo ważne zmiany m.in. w ustawie Prawo farmaceutyczne, z których część wchodzi w życie od 1 lipca 2015 r. W załączeniu treść ustawy oraz szczegółowe opracowanie zmian dotyczących aptek autorstwa mec. Katarzyny Jasińskiej.

ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (pdf)
opracowanie (pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran26
czerwiec
2015

„Farmacja Krakowska” Nr 2/2015 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Biuletyn informacyjny „Farmacja Krakowska” 2/2015

Uprzejmie informuję, że dostępny jest numer 2/2015 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.

W obecnym numerze polecam:
Aktualności: szczegółowe informacje dotyczące wyborów, jakie czekają naszą korporację w obecnym roku: w tym miejsca i terminy zebrań wyborczych – str. 12
Co aptekarz wiedzieć powinien: Kodeina w aptece – artykuł poświęcony preparatom ze związkami kodeiny dostępnym w aptece, ich zastosowaniu, działaniom ubocznym i skutkom używania ich w celach niezgodnych ze wskazaniami czy pozamedycznych. Autorki nawiązują do najnowszych regulacji prawnych związanych z lekami zawierającymi kodeinę – str. 19
Z działalności organów Okręgowej Izby Aptekarskiej – w roku wyborczym chcieliśmy przedstawić zakres działalności poszczególnych organów izby – w obecnym numerze przybliżamy działalność Okręgowego Sądu Aptekarskiego – str. 31
Wspomnienie: opracowanie poświęcone zmarłemu w 2009 r. profesorowi Alfredowi Zejcowi – wieloletniemu dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego w Krakowie – str. 34
Opieka farmaceutyczna: wybrane zagadnienia dietetyki – artykuł w numerze poświęcony żywieniu w chorobach układu krążenia: nadciśnieniu i miażdżycy – str. 39

A także zachęcam do zaznajomienia się z działami:
Wydarzenia – informacje o Okręgowym Zjeździe Aptekarzy, a także o imprezach kulturalnych, sportowych i naukowych organizowanych w poprzednim kwartale – str. 14
Nowości wydawnicze: Poradnik dla Pacjenta. Opryszczka wargowa. Przypadek dla L-lizyny – str. 38
Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała... (powrót cyklu) – str. 44
Z dawnej apteki: w tym numerze prezentacja i opis szklanych naczyń na Tinctura Cascarillae i Tinctura Piperis – str. 45

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran26
czerwiec
2015

Obwieszczenie MZ w spr. wykazu refundowanych leków Ikona pliku typu pdf

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2015 r.

• Ministerstwo Zdrowia > Legislacja > Akty prawne > Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2015 r.

• Ministerstwo Zdrowia > Aktualności > Nowa lista leków refundowanych (na dzień 1 lipca 2015 r.)

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 27, data ogłoszenia: 24 czerwca 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot25
maj
2015

Wybory delegatów na VII kadencję

Uprzejmie informujemy, że wybory delegatów na VII czteroletnią kadencję odbędą się w Rejonach Wyborczych:

8 września 2015 r. – Nowy Sącz
Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1
w godz. 15.00–19.00

9 września 2015 r. – Tarnów
Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A
w godz. 15.00–19.00

12 września 2015 r. – Kraków
Hotel „Park Inn” Kraków, ul. Monte Cassino 2
w godz. 9.00–17.00


Uchwała Nr 01/04/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczo-wyborczego
Uchwała Nr 02/04/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału obszaru działania Okręgowej Izby Aptekarskiej na Rejony Wyborcze
Uchwała Nr 03/04/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia liczby Delegatów na Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Aptekarzy
Uchwała Nr 01/05/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy

Uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie określenia liczby delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy w stosunku do liczby członków okręgowych izb aptekarskich
Uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Aptekarzy
Uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie określenia liczby delegatów z poszczególnych okręgowych izb aptekarskich wybieranych przez okręgowe zjazdy aptekarzy na Krajowy Zjazd Aptekarzy

Uchwała V Krajowego Zjazdu Aptekarzy w sprawie regulaminu wyboru delegatów ma okręgowe zjazdy aptekarzy
(załącznik – oświadczenie (doc))

Prosimy członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie o ewentualną aktualizację adresu do korespondencji do dnia 15 czerwca 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara JękotArchiwum (aktualności)

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008