Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

25
sierpień
2016

Komunikat Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia wydał komunikat dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+

W komunikacie skierowanym do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz farmaceutów minister zdrowia przedstawił zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.

Poniżej link do strony MZ, na której omówione są najważniejsze informacje zawarte w tym komunikacie.
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-zdrowia-wydal-komunikat-dla-pracownikow-poz-i-farmaceutow-dotyczacy-lekow-75/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
sierpień
2016

Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich Ikona pliku typu pdf

W załączeniu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskichzmiany wchodzące w życie z dniem 1 września 2016 r. oznaczono kolorem czerwonym!

rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
sierpień
2016

Obwieszczenie MZ ws. wykazu refundowanych leków

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r.:
http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/akty-prawne/obwieszczenie-z-dnia-19-sierpnia-2016-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2016-r/

Uwaga! W załączniku do obwieszczenia (załącznik do obwieszczenia, plik *pdf) od strony 1500 znajduje się załącznik D, który stanowi listę "75+".

W związku ze zgłoszonymi uwagami do projektu XXIX obwieszczenia refundacyjnego, które wejdzie w życie 1 września 2016 r., zostały wprowadzone następujące zmiany:
1.    rozszerzono dotychczasowe wskazania dla leku zawierającego menotropinę (2 unikalne kody EAN) o wskazanie: Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40. roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski – AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli;
2.    obniżono urzędową cenę zbytu dla 4 produktów (unikalnych kodów EAN).
Źródło: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowa-lista-lekow-refundowanych-na-1-wrzesnia/

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2016 r. pozycja 79 głoszony 19 sierpnia 2016 r.:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2016&act=79


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot19
sierpień
2016

Kwartalne spotkania aptekarzy

– wrzesień 2016 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy, które odbędą się we wrześniu wg poniższego harmonogramu:

5 września 2016 r. Nowy Targ – Hotel „Góralski Raj” Nowy Targ, os. Szuflów 12 B
7 września 2016 r. Nowy Sącz – Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1
8 września 2016 r. Tarnów – Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A
Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00

Szczegóły w załączniku:
kwartalne wrzesień 2016 – Nowy Targ, Nowy Sącz, Tarnów (pdf)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

12 września 2016 r. Kraków – Hotel „Q Hotel Plus Kraków” Kraków, ul. Wygrana 6
Rozpoczęcie spotkania o godz. 15.00

Uwaga! Ze względu na ważne sprawy organizacyjne dotyczące staży, prosimy opiekunów stażystów w aptekach o niezawodne przybycie na zebranie aptekarzy.

Szczegóły w załączniku:
kwartalne wrzesień 2016 – Kraków (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot18
sierpień
2016

Projekt obwieszczenia MZ

w sprawie wykazu leków refundowanych na dzień 1 września 2016 r.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2016 r.

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2016 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot11
sierpień
2016

Próba wyłudzenia danych wrażliwych od farmaceutów

W związku z anonimowymi telefonami otrzymywanymi przez aptekarzy, Naczelna Rada Aptekarska informuje, iż nie prowadzi działań mających na celu zbieranie bądź udostępnianie jakichkolwiek danych kontaktowych farmaceutów.

Wszelkie sugestie ze strony anonimowych rozmówców sugerujące, iż jest to działalność odbywająca się za zgodą samorządu aptekarskiego są nieprawdziwe.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie takich incydentów drogą mailową na adresy okręgowych izb aptekarskich, właściwych dla danego regionu. Wszystkie zgłoszenia zostaną przeanalizowane. Wobec osób podszywających się pod członków izby, Naczelna Rada Aptekarska rozważy podjęcie dalszych kroków prawnych.04
sierpień
2016

Podziękowanie

Szanowne Koleżanki i Koledzy farmaceuci, właściciele aptek!

W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie i własnym pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pracę w aptekach podczas Światowych Dni Młodzieży.

Fakt podjęcia decyzji o wydłużeniu pracy i dodatkowych dyżurach nocnych w aptekach był wspaniałym gestem wynikającym zarówno z zasad etyki farmaceuty, jak i przeświadczenia o misji apteki jako placówki ochrony zdrowia. Niesienie pomocy pacjentom, którzy przybyli do nas z całego świata, jest powodem do dumy i satysfakcji zawodowej farmaceutów, zwracając przy tym szczególną uwagę na fakt, że pracę pełnili na koszt własny aptek bez dopłat z jakiegokolwiek urzędu.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
sierpień
2016

Lobbyści reprezent. apteki sieciowe szykują grunt

W załączeniu stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej, będące odpowiedzią na artykuł „Wojna o apteki przenosi się teraz do sądów” (Rzeczpospolita, 29.07.2016), w którym Pan Marcin Piskorski, prezes Pharma.NET, zarzuca Naczelnej Radzie Aptekarskiej, iż postępowania dotyczące egzekucji przepisów antykoncentracyjnych są efektem nacisku „korporacji aptekarskiej”.

Naczelna Izba Aptekarska:
Lobbyści reprezentujący apteki sieciowe szykują grunt
http://www.nia.org.pl/news/3107/lobbysci-reprezentujacy-apteki-sieciowe-szykuja.html

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
lipiec
2016

Recepta transgraniczna

Szanowne koleżanki i koledzy!
W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i spodziewanym przyjazdem wielkiej liczby zagranicznych gości przypominam zasady wystawiania i realizacji recept transgranicznych (zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej).

Dane, które muszą się znaleźć na recepcie transgranicznej, aby mogła być ona zrealizowana w naszych aptekach:
• imię lub imiona i nazwisko pacjenta (nie mogą być inicjały);
• datę urodzenia pacjenta (niezależnie od wieku);
• imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
• kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy, np. lekarz, lek, lek. med, dr n. med itp);
• dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres e-mail lub numer telefonu lub faksu wraz z prefiksem międzynarodowym);
• adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego wraz z oznaczeniem kraju, np. „Polska” albo skrót „PL”; Deutschland albo skrót „DE”;
• nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) handlową jeżeli: przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych, w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy handlowej;
• postać;
• dawkę (moc);
• ilość;
• sposób dawkowania;
• datę wystawienia recepty;
• złożony na awersie recepty własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę.

Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „Rpw”, czyli taki, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Odpłatność za receptę transgraniczną


Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana w Polsce za pełną odpłatnością.

Załączniki:
dyrektywa (pdf)
recepta transgraniczna (pdf)
rozp. w sprawie recept lekarskich (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
lipiec
2016

I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB

http://oia.krakow.pl/storage/20160720_mtb_s.jpg

Naczelna Izba Aptekarska zaprasza do wzięcia udziału w I Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbędą się w Kępie koło Sochocina 10 września 2016 roku. Organizatorem zawodów jest firma HURTAP S.A. przy współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.

informacja na stronie NIA oraz pliki do pobrania
Więcej informacji: HURTAP SA20
lipiec
2016

Zaproszenie na Kongres FARMACJA 21

http://oia.krakow.pl/storage/20160720_farmacja21.jpg
II EDYCJA KONGRESU PTFarm FARMACJA 21

Kongres FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA to początek nowej formy dyskusji nad przyszłością zawodu farmaceuty w Polsce. Przeznaczony jest dla farmaceutów, zatrudnionych zarówno w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i klinicznych, ośrodkach badawczych, hurtowniach jak i przemyśle farmaceutycznym, studentów reprezentujących Młodą Farmację z całego kraju, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, GIF, URPL, samorządu aptekarskiego, a także wielu stowarzyszeń aktywnych w obszarze farmacji.

Aktualny program Kongresu jest opublikowany na stronie www.farmacja21.pl20
lipiec
2016

Głosowanie o staż w Europarlamencie

Szanowni Państwo,
piszę z prośbą o wsparcie w głosowaniu środowiska farmaceutów oraz udostępnienie możliwymi kanałami i nieukrywaną radością, gdyż zakwalifikowałem się do 3 etapu konkursu o staż w Parlamencie Europejskim. Ostatni etap to głosowanie na FB poprzez aplikację:

https://apps.facebook.com/po-eurostaz

Jedna osoba z naszego województwa dostanie się na staż i chciałem prosić Was o pomoc i Wasz głos, aby to osiągnąć.

Mam szansę na to, aby swoje kroki skierować ku Brukseli, pracować w środowisku europarlamentarzystów. Wszyscy wiemy jak ważne dla farmaceutów jest reprezentacja w strukturach rządowych, której aktualnie nie posiadamy. Z wykształcenia jestem farmaceutą, członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi. Aktualnie pracuję w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz w dwóch hurtowniach farmaceutycznych w Łodzi. Szczególnie bliska jest mi tematyka prawa w ochronie zdrowia i na tym chciałbym się skupić właśnie odbywając ten staż. Daje to ogromne możliwości rozwoju w tym kierunku i otwiera drzwi, które do tej pory były zamknięte.

Aby zagłosować, należy kliknąć w link, zalogować się do portalu Facebook, wybrać województwo łódzkie, znaleźć mnie nie liście i kliknąć głosuj. Wszystko trwa mniej niż 10 sekund.

Chciałbym powalczyć o to miejsce. Dla mnie to duża szansa, która nie jest przypadkiem. Liczę bardzo na Państwa pomoc i z całego serca dziękuję za każde wsparcie.

Każdy głos jest na wagę złota. Jeśli jest to możliwe proszę o rozprzestrzenienie, tej informacji na wszystkie Izby Aptekarskie w Polsce oraz wszystkich członków OIA w Łodzi. Jestem jedynym farmaceutą, który dotarł do ostatniego etapu i dalej bierze udział w tym konkursie w skali całego kraju.

Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pomoc,
Krzysztof Słomiak
http://oia.krakow.pl/storage/20160720_Krzysztof_S%C5%82omiak.JPG19
lipiec
2016

Pismo NRA w sprawie strat Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie straty spowodowanej ostatnią obniżką cen na leki refundowane.

Pismo NRA w sprawie strat (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot19
lipiec
2016

Decyzja Komisji Europejskiej Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Pani Aleksandry Błaszczyk dot. decyzji KE w sprawie rejestracji elotuzumabu w terapii szpiczaka plazmocytowego.

Decyzja Komisji Europejskiej (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
lipiec
2016

V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy

2 – 4 września 2016 r.

http://oia.krakow.pl/storage/20160719_olsztyn_zaglowki.jpg
Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje w dniach 2 – 4 września 2016 r. V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbędą się w hotelu Mazurski Raj Hotel, Marina & SPA w malowniczym zakątku nad jeziorem Bełdany niedaleko Rucianego-Nidy, Piaski 5. Organizatorem technicznym wspomagającym Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie jest firma FORSAIL. Przewidujemy start ponad 30 jachtów.

Załączniki:
V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy, pismo przewodnie (pdf)
Koszt udziału pobytu uczestników (doc)
Deklaracja uczestnictwa (doc)

Zgłoszenia należy składać w biurze OIA w Krakowie do 31 lipca 2016 r.:
e-mail: biuro@oia.krakow.pl / tel. 12-264-25-5314
lipiec
2016

Komunikat GIF

W załączeniu Komunikat Nr 4/2016 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ).

Stary system będzie obowiązywał do 31 sierpnia!

Komunikat Nr 4/2016 Głównego Inspektora Farmaceutycznego (pdf)
Instrukcja dla użytkowników (pdf)
Instrukcja dla integratorów + specyfikacja pliku XML (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot12
lipiec
2016

Zakończenie okresu edukacyjnego

Uprzejmie przypominam, że w 2016 roku zakończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty w 2006 i w 2011 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2016 r. Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia okresu edukacyjnego znajdują się w zakładce Szkolenia i Konferencje.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran01
lipiec
2016

Wyrazy wdzięczności

Szanowni Państwo,
w załączeniu pismo Prezes ORA w Krakowie skierowane do mgra farm. Jarosława Boguckiego z wyrazami wdzięczności za inicjatywę zostania głównym fundatorem sztandaru Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie i przekazanie środków pieniężnych na ten cel.

podziękowanie (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
czerwiec
2016

25-lecie OIA – Komitet Honorowy Ikona pliku typu pdf

– Prezydent Miasta Krakowa

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa, Pan Profesor Jacek Majchrowski, przyjął zaproszenie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot, do Komitetu Honorowego Obchodów 25-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Komitet Honorowy, Prezydent Miasta Krakowa (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
czerwiec
2016

25-lecie OIA – Komitet Honorowy Ikona pliku typu pdf

– Wojewoda Małopolski

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Wojewoda Małopolski, Pan Józef Pilch, przyjął zaproszenie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot, do Komitetu Honorowego Obchodów 25-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Komitet Honorowy, Wojewoda Małopolski (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot10
czerwiec
2016

25-lecie OIA – Komitet Honorowy Ikona pliku typu pdf

– Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, że Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Jacek Krupa, przyjął przedstawioną przez Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbarę Jękot, propozycję i deklaruje swój udział w Komitecie Honorowym Obchodów 25-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

pismo dot. udziału w Komitecie Honorowym (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
maj
2016

Poradnik wdrażania systemu HACCP

oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) dla aptek

Informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zakupiła dla swoich członków poradnik wdrażania systemu HACCP oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) w aptekach.

Apteki, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, które dokonują obrotu, np. suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, są traktowane jak podmioty działające na rynku spożywczym, dlatego muszą dopełnić obowiązków wynikających z przepisów prawa żywnościowego.

Farmaceuci Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie zainteresowani otrzymaniem poradnika proszeni są o kontakt z biurem (poradnik udostępniany jest dla farmaceutów bez zaległości składkowych!).
Telefon do sekretariatu: 12-264-25-53


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot19
kwiecień
2016

25-lecie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/logo_izba_aptekarska_dobre.jpg
Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!

19 kwietnia 1991 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o izbach aptekarskich. Wejście w życie ustawy zapoczątkowało tworzenie samorządu aptekarskiego. Na mocy ustawy, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał Komitet Organizacyjny Izb Aptekarskich, który miał za zadanie zwołanie pierwszych zjazdów tymczasowych izb aptekarskich oraz pierwszego Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy obchody 25-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, które zostaną zakończone uroczystą Galą Jubileuszową 23 października 2016 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara JękotArchiwum (aktualności)

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009