Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

06
luty
2016

Informacja dla Delegatów na Zjazd

VII kadencji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 14.01.2016 r. Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie odbędzie się w dniu 5 marca 2016 r. w hotelu FERO EXPRESS, 30-398 Kraków, ul. Bolesława Śmiałego 60 (przy drodze do Tyńca).
Proszę koleżanki i kolegów delegatów o zarezerwowanie powyższego terminu, by móc uczestniczyć w obradach zjazdu.
Materiały zjazdowe oraz szczegółowy program zjazdu zostanie dostarczony delegatom drogą pocztową.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
luty
2016

Pismo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Ikona pliku typu pdf

Szanowni Państwo,
w załączeniu pismo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej.

pismo Prezes NRA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
luty
2016

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy

– relacja

W dniach 29–31 stycznia 2016 r. w Jachrance k/Warszawy odbył się VII Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Okręgowa Izbę Aptekarską w Krakowie reprezentowało 33 delegatów.
W części oficjalnej Zjazdu, obok delegatów, uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele Rządu z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem, Sejmu RP, korporacji zawodowych, uczelni wyższych, towarzystw naukowych, stowarzyszeń.
Część sprawozdawczo-wyborcza rozpoczęła się od wyboru organów Zjazdu i przyjęcia porządku i regulaminu obrad.
Przewodniczącą Zjazdu została wybrana mgr farm. Bożena Śliwa z Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Nasi delegaci czynnie włączyli się w prace organów Zjazdu: mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran została jednym z Sekretarzy Zjazdu, mgr farm. Anna Rowińska została wybrana do komisji mandatowej, mgr farm. Justyna Dymek – do komisji regulaminowej, a mgr farm. Maria Janik – do komisji skrutacyjnej.

Część sprawozdawcza obejmowała sprawozdania z działalności VI kadencji:
• Naczelnej Rady Aptekarskiej – wygłoszonego przez ustępującego Prezesa NRA, dra farm. Grzegorza Kucharewicza;
• Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – wygłoszonego przez ustępującego NROZ, mgr farm. Beatę Owczarską;
• Naczelnego Sądu Aptekarskiego – wygłoszonego przez ustępującego Przewodniczącego NSA, mgra farm. Kazimierza Jurę;
• Naczelnej Komisji Rewizyjnej – wygłoszonego przez ustępującego Przewodniczącego, mgra farm. Andrzeja Wróbla.
Zjazd przyjął uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium ustępującym władzom VI kadencji.

Część wyborczą rozpoczęły wybory na funkcje Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Kandydaci zgłoszeni na funkcję Prezesa NRA, dr farm. Marek Jędrzejczak (Kielecka OIA) i mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska (OIA w Łodzi), przedstawili swoje programy, a następnie przez ponad 2 godziny odpowiadali na pytania zadawane przez delegatów i gości.
Zjazd w tajnym głosowaniu, stosunkiem głosów 202:115 wybrał mgr farm. Elżbietę Piotrowską-Rutkowską na nowego Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W kolejnym głosowaniu delegaci wybrali mgra farm. Kazimierza Jurę (OIA w Krakowie) na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Następnie dokonano wyborów: Naczelnej Rady Aptekarskiej, Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnego Sądu Aptekarskiego i Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
Z przyjemnością informuję, że do Naczelnego Sądu Aptekarskiego zostali wybrani z naszej izby: mgr farm. Anna Włodarczyk (która po ukonstytuowaniu się NSA została Przewodniczącą Naczelnego Sądu Aptekarskiego), mgr farm. Magdalena Kudrzycka oraz mgr farm. Wojciech Stępień. Natomiast mgr farm. Małgorzata Lelito i mgr farm. Piotr Zając zostali wybrani na członków Naczelnej Rady Aptekarskiej. Z urzędu członkiem NRA jest prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
luty
2016

Kurs dla farmaceutów Ikona pliku typu pdf

Kraków, 28 lutego 2016 r.

ZAPROSZENIE
28 lutego 2016 r.
Hotel Holiday Inn Kraków City Center, ul. Wielopole 4, Kraków

Uczestnicy kursu zdobywają 10 punktów „twardych” oraz 2 punkty „miękkie”.

Szczegóły w załączniku:
kurs dla farmaceutów - zaproszenie (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot04
luty
2016

Europejska Legitymacja Zawodowa Ikona pliku typu pdf

W załączeniu informacja dla farmaceutów ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

informacja o EPC (pdf) opracował dr n. farm. Jerzy Łazowski

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot03
luty
2016

Mistrzostwa Narciarskie Karpacz 2016 ODWOŁANE!

UWAGA!
XVI Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim Karpacz 2016 zostały ODWOŁANE.
Pełna informacja na stronie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej: www.dia.com.pl

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając03
luty
2016

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Kraków, 13.02.2016 r.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Krakowie oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z firmą Labofarm zapraszają do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów.

Osoby z tytułem magistra farmacji wezmą udział w teście podsumowującym szkolenie, za który otrzymają 8 punktów edukacyjnych „twardych” oraz 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

Konferencja odbędzie się 13.02.2016 r. w godz. 9.00 - 16.10 w hotelu Park Inn by Radisson w Krakowie przy ul. Monte Cassino 2.

- zaproszenie (pdf)
- CV wykładowców (pdf)26
styczeń
2016

Dyżury Prezes OIA w Krakowie

w dniach 28, 29 stycznia 2016 r.

Informujemy, że w dniach 28 i 29 stycznia 2016 r. (czwartek i piątek) Prezes OIA w Krakowie nie będzie pełniła dyżurów.
Pani Prezes dostępna będzie pod numerem telefonu 609-052-63925
styczeń
2016

Komunikat – przypomnienie!

w sprawie sprawozdania z gospodarki odpadami w aptece

Szanowni Państwo,
przypominam, że do dnia 15 marca 2016 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece.


Wszystkie informacje oraz formularze sprawozdania znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce ŚRODOWISKO > Gospodarka Odpadami.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając23
styczeń
2016

REALIZACJA RECEPT w 2016

Przypominamy, że w dniu 29.01.2016 r. wchodzi w życie Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich tekst jednolity.

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2016/pozycja/62

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
styczeń
2016

Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne

Szanowni Państwo,
w załączniku opracowanie dotyczące wystawiania recept przez pielęgniarki i położne.

opracowanie (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
styczeń
2016

Realizacja recept „pro auctore” i „pro familiae”

Od dnia 1 stycznia 2016 lekarze nie będący lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego (nie posiadający kontraktu z NFZ), a wystawiający recepty refundowane dla siebie i rodziny „pro auctore” i „pro familiae” NIE MUSZĄ ZAWIERAĆ UMÓW z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ na refundację recept.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991).
Obecnie w przypadku realizacji recept „pro autore” i „pro familae” sprawozdajemy, jako dane świadczeniodawcy:
a) numer identyfikacyjny określony w zawartej z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, umieszczony na recepcie w części „Świadczeniodawca” zaczynający się od 98, umowie upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane lub umowie upoważniającej do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa;
albo
b) dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON właściwych dla miejsca udzielenia świadczenia;
albo
c) numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, w przypadku gdy na recepcie w części „Świadczeniodawca” nie podano danych, o których mowa w pkt a lub b.
W przypadku lekarzy nie wykonujących działalności leczniczej (emeryci osoby niepracujące) jeżeli na recepcie brak jest numeru umowy 98- brak numeru REGON, a istnieje adnotacja „pro familiae”, „pro auctore” podczas wprowadzania danych do systemu aptecznego przy realizacji recepty WPROWADZAMY do systemu dwukrotnie numer PWZ – jako identyfikator lekarza i jednocześnie świadczeniodawcy.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
styczeń
2016

Jubileusz 125-lecia "Apteki pod Gwiazdą"

18 stycznia 2016 r. w siedzibie radłowskiej biblioteki odbyła się uroczystość Jubileuszu 125-lecia istnienia, funkcjonowania i zakończenia działalności „Apteki pod Gwiazdą” (1891-2016) założonej i prowadzonej przez rodzinę Kozickich.
[ Czytaj więcej na stronach gminy Radłów... ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
styczeń
2016

UWAGA!

W ostatnich dniach do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie wpłynęły informacje, iż do szeregu aptek zgłosiła się przedstawicielka firmy „Instytut Nadzoru Bezpieczeństwa i Zagrożeń” z siedzibą w Warszawie – „Ewelina Polenta” – informując o ustawowej konieczności poddania się personelu aptek szkoleniu organizowanemu przez ten Instytut i oczywiście o uiszczeniu stosownej opłaty.
Informujemy, iż Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie nie posiada jakichkolwiek informacji o ustawowym wymogu szkoleń przeprowadzanych przez wskazany wyżej „Instytut”. Powyższe sugeruje próbę wymuszania od aptek świadczeń finansowych.
Prosimy o dalsze informacje dot. powyższej sprawy, celem rozważenia celowości skierowania sprawy do organów ścigania.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
styczeń
2016

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. Ikona pliku typu pdf

Szanowni Państwo,
w załączeniu ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), która wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2016 r.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
styczeń
2016

Pismo MZ do Prezesa NRA Ikona pliku typu pdf

W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytania prezesa NRA w sprawie dopuszczalności praktyki zlecania przez apteki ogólnodostępne wykonywania niektórych produktów leczniczych innym aptekom.

Pismo MZ do Prezesa NRA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
styczeń
2016

Inf. dla delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy

UWAGA!
Przypominamy delegatom na Krajowy Zjazd Aptekarzy, którzy w dniu 29 stycznia 2016 r. (piątek) jadą autobusem z ul. Kobierzyńskiej, że autobus wyjeżdża o godz. 6.30 – prosimy o punktualne przybycie!

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając19
styczeń
2016

Zaproszenie

Duszpasterz farmaceutów br. Krzysztof Niewiadomski zaprasza na Eucharystię w intencjach Farmaceutów, 27 lutego o godz. 17.30, tam gdzie zawsze, czyli w kościele kapucynów, Kraków, ul. Loretańska 11. Szczegółowe prośby można złożyć do koszyczka w zakrystii przed mszą. Po niej będzie spotkanie na salce klasztornej oraz konferencja pt.: Liturgia Kościoła. Wygłosi ją br. Cezary Pietras, kapucyn, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie-Olszanicy, liturgista, absolwent rzymskiej uczelni Anselmianum.18
styczeń
2016

Informacja dla aptek

dot. składania zestawień refundacyjnych

W związku z problemami informatycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Przy składaniu zestawień refundacyjnych (plik xml) nastąpi wydłużony czas odpowiedzi systemu przetwarzającego informacje z apteki. Pierwszych poprawnych przetworzeń możemy spodziewać się w dniu dzisiejszym po godz. 16.00 lub dopiero jutro.
Przypominamy także o konieczności wysłania aktualnego, poprawnego pliku xml! Osoby, które wysłały niepoprawny plik, dostaną informację zwrotną o przesłaniu błędnego pliku.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając17
styczeń
2016

Przekaż 1% podatku

http://www.fundacja-sloneczko.pl/gfx/right_pl.jpg
Koleżanki i Koledzy,
zachęcamy wszystkich do włączenia się w pomoc dla córki naszej koleżanki, mgr farm. Beaty Muchy, i przekazanie 1% ze swojego podatku na ten cel.

KRS: 0000186434
Tytuł wpłaty: Mucha Dominika 270/M

Fundacja „Słoneczko”

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
styczeń
2016

Dot. posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy link do strony Naczelnej Izby Aptekarskiej, gdzie znajduje się informacja dot. posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia.

http://www.nia.org.pl/news/2998/1/prezes-naczelnej-rady-aptekarskiej-grzegorz-kucharewicz.html

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
styczeń
2016

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie recept lekarskich

Szanowni Państwo,
14 stycznia 2016 roku na stronie Ministerstwa Zdrowia zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 62).
Rozporządzenie wejdzie w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 29 stycznia 2016 roku.

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2016/pozycja/62

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
styczeń
2016

Noworoczny Koncert Aptekarzy – Musicale świata

– relacja

10 stycznia 2016 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbył się, już po raz ósmy, Noworoczny Koncert Aptekarzy.
Patronat honorowy nad organizacją koncertu przyjął Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa.
W imieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, gości przywitała Prezes Barbara Jękot.
Życzenia noworoczne złożyli aptekarzom przybyli na koncert: pani poseł na Sejm RP – Lidia Gądek oraz Łukasz Gibała – Prezes Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa, a także przedstawiciele głównych współorganizatorów firm: Mylan, Grupa Neuca i Farmina.
Jak w latach ubiegłych, koncert cieszył się wielkim zainteresowaniem aptekarzy, władz miasta, uczelni, organizacji społecznych i prasy.
Nasze zaproszenie na koncert przyjęli i zaszczycili swoją obecnością: prezes NRA Grzegorz Kucharewicz, wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak, byli prezesi ORA w Krakowie, a także prezesi VI i VII kadencji z Okręgowych Izb Aptekarskich: Gdańskiej, Kieleckiej, Łódzkiej, Olsztyńskiej, Opolskiej, Pomorsko-Kujawskiej, Śląskiej, Warszawskiej.
Z przyjemnością gościliśmy przedstawicieli Wydziału Farmaceutycznego CM UJ, Oddziału Krakowskiego PTFarm, przedstawicieli korporacji zawodowych lekarzy, radców prawnych, pielęgniarek i położnych.
Obecni byli przedstawiciele firm sponsorujących i patronów medialnych koncertu.
Tradycyjnie dołożyliśmy starań, by koncert miał akcent charytatywny. W obecnym roku firmy farmaceutyczne Farmina i Sequoia ufundowały produkty lecznicze i wyroby medyczne dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Płazie. W imieniu podopiecznych podziękowania złożyła dyrektor Kazimiera Żmudzińska, która wręczyła prezes Barbarze Jękot obraz wykonany przez pensjonariusza.

Tegoroczny koncert swoim charakterem odbiegał nieco od tych z poprzednich lat.
Do współpracy zaprosiliśmy artystów Teatru Muzycznego Roma z Warszawy.
Solistom towarzyszyła znakomita Orkiestra Obligato pod kierownictwem Jerzego Sobeńko.
W programie koncertu królowały utwory z najsłynniejszych musicali świata. I tak usłyszeliśmy piosenki z musicali: Dzwonnik z Notre Dame, Deszczowa Piosenka, West Side Story, Nędznicy, Upiór w Operze, Skrzypek na Dachu, Evita, Koty, My Fair Lady, oraz piosenkę z filmu W Pustyni i w Puszczy.
Na bardzo duże uznanie zasłużyli wykonawcy tych przepiekanych utworów: Edyta Krzemień, Ewa Prus, Anita Steciuk, Damian Aleksander, Tomasz Steciuk, Jakub Szydłowski, Jan Bzdawka i Łukasz Talik.
Konferansjerkę prowadziła Jolanta Suder z Agencji Violin & Piano.
Starannie dobrany repertuar, znane i popularne melodie oraz wspaniałe ich wykonanie przez artystów Teatru Muzycznego Roma sprawiły, że koncert po raz kolejny będzie można uznać za wydarzenie kulturalne w środowisku aptekarskim.
Jak zwykle Koncert Noworoczny to również okazja do towarzyskich spotkań z kolegami po fachu i przyjaciółmi.

Organizatorami koncertu byli:
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz Agencja Artystyczna Violin & Piano

Główni współorganizatorzy to:
Grupa Neuca, Farmina, Mylan

Współorganizatorzy:
24MANAGEMENT Sp. z o.o.
DuoLife
Gedeon Richter
Hurtap SA
ICBpharma
Forfarm
Kamsoft S.A
Medicare
PPH Galfarm Sp. z o.o.
Sequoia
Teva Operations Poland

Patronat medialny:
Aptekarz Polski, Magazyn Aptekarski, Moda na Zdrowie, Moda na Farmację

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot14
styczeń
2016

Komunikat NFZ dla aptek i punktów aptecznych

Szanowni Państwo,
ukazał się komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie zakresu danych przekazywanych do OW NFZ.

Komunikat NFZ dla aptek i punktów aptecznych

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot11
styczeń
2016

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2016

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plan kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i punktów aptecznych na rok 2016.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

---
Link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
BIP – Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie11
styczeń
2016

Zmarła mgr farm. Beata Panek

http://oia.krakow.pl/storage/nekrolog_krzyz.gif
Z wielkim żalem informujemy o śmierci mgr farm. Beaty Panek.

Pogrzeb odbędzie się 14 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.40 na Cmentarzu Rakowickim.

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie07
styczeń
2016

Pismo w sprawie realizacji recept Ikona pliku typu pdf

Przedstawiamy Państwu pismo w sprawie realizacji recept wysłane przez prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska.

pismo w sprawie realizacji recept (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
styczeń
2016

Lista leków deficytowych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lista zawiera 142 pozycje.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 2, data ogłoszenia: 5 stycznia 2016 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot04
styczeń
2016

Komunikat Prezesa NRA Ikona pliku typu pdf

Szanowni Państwo,
w załączeniu komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie przesyłania przez apteki danych dotyczących strat spowodowanych obniżeniem cen leków refundowanych.

Dane dotyczące wartości leków refundowanych (w cenach detalicznych netto) oraz wysokości straty poniesionej w wyniku ostatniej przeceny refundowanych produktów leczniczych proszę przekazywać na adres nia@nia.org.pl do dnia 12 stycznia 2016 r.

Komunikat Prezesa NRA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
styczeń
2016

Projekt programu kursów

w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów

Szanowne koleżanki i koledzy,
przekazuję do wiadomości projekt programu kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych na lata 2016/2017 przekazany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do 7 stycznia 2016 roku na adres: prezes@oia.krakow.pl
Projekt jest do pobrania w załączniku.

projekt (doc)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara JękotArchiwum (aktualności)

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008