Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

22
lipiec
2014

Posiedzenie Komisji Zdrowia

10 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Urzędu Miasta Krakowa.
W porządku obrad głównym tematem był:
Dostępność do leków i środków farmaceutycznych dla mieszkańców Krakowa.

Podjęcie tematu problemów z zaopatrzeniem w leki było reakcją na pismo Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie skierowane do członków Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa informujące o trudnościach z zakupem leków przez apteki od dystrybutorów, a co za tym idzie trudności w realizacji recept dla pacjentów.
W czasie obecnego posiedzenia Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, szczegółowo przedstawiła w formie prezentacji, na czym polega trudność w zaopatrzeniu i w jaki sposób producenci dyskryminują małe apteki przy sprzedaży leków.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Urzędu Miasta Krakowa poinformował, że reakcją Prezydenta Miasta Krakowa na prośbę organów Izby Aptekarskiej o interwencję było skierowanie pisma do Ministra Zdrowia jako organu kompetentnego do rozwiązania problemu.
Jednocześnie przewodniczący Komisji zobowiązał się do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków, by pomóc aptekom.
W posiedzeniu Komisji w charakterze zaproszonych gości wzięły udział prezes ORA – Barbara Jękot i wiceprezes ORA – Elżbieta Rząsa-Duran.

Załącznik – skan pisma (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
lipiec
2014

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy

4–7 września 2014 r.

Ahoj, żeglarze!

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie już tradycyjnie organizuje Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbywać się będą w dniach 4–7 września 2014 r. w Wilkasach koło Giżycka.

Okręgowe Izby Aptekarskie wystawiają swoje załogi. Z naszej Izby proponujemy wystawić dwie załogi, ponieważ w ubiegłym roku było dużo chętnych. Zapraszamy wszystkich żeglarzy i sympatyków żeglarstwa do zapisywania się w biurze naszej Izby. Koszty charteru jachtów pokryje Izba, natomiast koszty noclegów i wyżywienia pokrywa każdy uczestnik osobiście.
Pamiętajmy, że taka impreza to nie tylko współzawodnictwo, ale przede wszystkim integracja, zabawa oraz wspólne śpiewanie szant.

ZAPRASZAMY!

deklaracja uczestnictwa w III Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy w terminie 4–7 września 2014 r. (doc)14
lipiec
2014

Uwaga – oszuści!

W związku z pojawiającymi się w aptekach pismami z Centralnego Rejestru Płatników, prosimy o niereagowanie na ww. pisma.
Ministerstwo finansów ostrzega: to oszustwo! Ministerstwo Finansów nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński14
lipiec
2014

Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

w dniu 10 lipca 2014 r.

W dniu 10 lipca 2014 r. w siedzibie OIA odbyło się kolejne posiedzenie Rady, na którym omówiono bieżące sprawy nurtujące nasze środowisko zawodowe.

Pismem z dnia 11 czerwca 2014 r. skierowanym do WIF w Krakowie, Pani Prezes, mgr farm. Barbara Jękot, wyraziła po raz kolejny stanowisko, że apteka w swojej nazwie nie może zawierać zwrotów o charakterze reklamowym, co jest naruszeniem art.94 a ust.1 ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 ze zmian.) i wnioskowała o wdrożenie postępowań zobowiązujących podmioty założycielskie aptek do dokonania zmian w nazwach aptek, zgodnie z przyjętą w tym zakresie przez WIF wykładnią prawa.
W odpowiedzi, pismem z dnia 23 czerwca 2014 r., WIF w Krakowie poinformował, że wszystkie nazwy aptek ogólnodostępnych wskazanych w piśmie, znajdują się w treści udzielonych zezwoleń i dlatego apteki mają prawo się nimi posługiwać.

Podjęto uchwały:
• 01/07/VI ws. podpisania umowy o przekazaniu dotacji ze środków publicznych na realizację czynności, o których mowa w art. 65 ustawy o izbach aptekarskich I sposobu ich rozliczania w 2014 r.
• 02/07/VI ws. inicjatywy NRA dot. skargi na GIF
• 03/07/VI ws. dofinansowania udziału zespołu OIA w III Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy
• 04/07/VI ws. przyznania zapomogi finansowej
• 05/07/VI ws. przeznaczenia środków finansowych na remont siedziby OIA

Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając04
lipiec
2014

Pismo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ w sprawie możliwości realizacji ukraińskich recept.

pismo MZ (pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński03
lipiec
2014

Informacja URPLWMiPB o prod. leczniczym Ikona pliku typu pdf

W załączeniu informacja z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o produkcie leczniczym: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na fentanyl przezskórny („plastry”).

Informacja o prod. leczniczym (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot03
lipiec
2014

Ostrzeżenie przed płatnym dostępem

do serwisu De Lege Artis

>>> UWAGA! <<<

Ostrzeżenie przed płatnym dostępem do serwisu De Lege Artis


Śląska Izba Aptekarska ostrzega przed przesyłaną drogą e-mailową korespondencją wysyłaną przez Redakcję De Lege Artis Krzysztof Habiak, NIP: 8871646637, adresowaną do aptek. Niniejsza Redakcja przesyła korespondencję zatytułowaną jako "pilną", zaś w treści przesyłając link: http://lege-artis.edu.pl/warte-uwagi/- tu nazwa apteki-.html , opatrzony komentarzem: "To pilne! Proszę o wytłumaczenie."

Kliknięcie w link adresowany indywidualnie do danej apteki stanowi potwierdzenie zawarcia umowy między De Lege Artis Krzysztof Habiak, ul. Aleksandra Wejnerta 21/23/8, 02-619 Warszawa, NIP: 8871646637 a Apteką, o uruchomieniu usługi dostępu do Płatnej Sekcji www Serwisu internetowego o adresie http://lege-artis.edu.pl

Umowa zawarta jest na okres jednego miesiąca, zaś abonament miesięczny może wynieść 4,344.94 PLN netto.

[ Czytaj cały komunikat na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
lipiec
2014

Dyżur prawnika w dniu 8 lipca 2014 r. (wtorek)

Informujemy, że w dniu 8 lipca 2014 r. (wtorek) prawnik nie będzie pełnił dyżuru.30
czerwiec
2014

„Farmacja Krakowska” Nr 2/2014 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Biuletyn informacyjny „Farmacja Krakowska” 2/2014

W obecnym numerze szczególnie polecam:
Vademecum kierownika apteki – artykuł omawiający problem kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku, odmówić realizacji recepty lub zrealizować receptę bez przysługującej zniżki – str. 11
Wydarzenia – informacje o spotkaniu w Muzeum Farmacji w 3 rocznicę śmierci dra Krzysztofa Kmiecia połączonym z otwarciem ekspozycji exlibrisów i o Konkursie prac magisterskich na Wydziale Farmacji CM UJ – str.17–18
Apteka szpitalna: Zmiany w regulacjach prawnych dotyczące aptek szpitalnych – str. 19
Co aptekarz wiedzieć powinien: „Efedryna w aptece” – artykuł o zastosowaniu leczniczym i stosowaniu poza wskazaniami medycznymi leków z efedryną – str. 22
Opieka farmaceutyczna – wybrane zagadnienia dietetyki – w numerze opisane diety: niskotłuszczowa, niskowęglowodanowa, nisko- i wysokobiałkowa – str. 35
Aptekarskie rodziny: Pazdirkowie – historia dwupokoleniowej rodziny aptekarzy z Wojnicza – str. 44
Nowości wydawnicze: Fizjologia skóry – Teoria i praktyka – informacja o kompendium wydanym nakładem MedPharm Polska – str. 35

A także zachęcam do zapoznania się z informacją o III Mistrzostwach Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej w Gniewinie koło Gdańska, zorganizowane 6 kwietnia 2014 r. przez Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską (kolorowa wkładka) – str. 28

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran27
czerwiec
2014

Komunikat NFZ

http://oia.krakow.pl/storage/nfz_mow_pasek.gif

Informacja dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy i felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego zlecających zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Szanowni Państwo
Świadczeniodawcy, osoby uprawnione (lekarze i felczerzy), pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w nawiązaniu do komunikatu z 17.12.2013 r., ponownie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565).
Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1565/1

Nowe rozporządzenie wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne, w tym: nowe nazewnictwo, nowe oznaczenia – kody (litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji np. A1 – protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia), nowy wykaz asortymentowy, nowe limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych, nowe kryteria przyznawania, nowe okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw oraz nowe wykazy osób uprawnionych do ich wypisywania (lekarzy i felczerów) poszerzone o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym i obowiązkiem wypisywania począwszy od 1 stycznia 2014 r. zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne zgodnie z nowymi przepisami uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Równocześnie informujemy, że zlecenia wypisane po 01.01.2014 r. niezgodnie z nowymi przepisami nie będą potwierdzane do refundacji ani realizowane.

Równocześnie informujemy, że od 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej:
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033029


[ wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne ] (pdf)
[ wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego ] (pdf)


W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne będą wypisywane na dotychczasowych drukach ale zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia –
WYKAZ REFUNDOWANYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH (pdf)

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,36427
czerwiec
2014

Pismo Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

– lista skróceń za maj 2014

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w maju 2014 r.

decyzja Prezesa URPLWMiPB (05.2014) (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
czerwiec
2014

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2014 r.

[ Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia wraz z załącznikami ]

Uwagi prosimy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail:
wykazy-uwagi@mz.gov.pl do dnia 24.06.2014 r. do godz. 12.00.25
czerwiec
2014

Komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się coraz częściej problemami przy realizacji recept z odroczonym terminem realizacji, przekazuję Państwu interpretację Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w tym temacie:

§ 8.3 Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U.2012.260) brzmi „Osoba uprawniona może wystawić do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania, a w przypadku recept na środki antykoncepcyjne do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania”

Powyższy przepis nie wymusza stosowania równych odstępów czasowych pomiędzy receptami, określając jedynie następującą kolejność ich realizacji i nieprzekraczalny okres stosowania zawartych na nich leków (odpowiednio 90 dni lub 6 miesięcy dla środków antykoncepcyjnych)

W związku z faktem, że weryfikacja takich recept, w sytuacji w której nie są realizowane w jednej aptece jest niemożliwa, należy przyjąć, że ilości leków podanych na recepcie nie mogą przekraczać łącznie 90 dniowego okresu stosowania lub 6 miesięcznego okresu stosowania dla środków antykoncepcyjnych, bez względu na datę wystawienia takiej recepty, ponieważ osoba realizująca nie może założyć, że kuracja rozpoczyna się w dniu wystawienia recepty. Wiążące pozostają daty realizacji recept i obliczany na tej podstawie okres ich ważności. Ww. recepty muszą spełniać wszystkie wymogi formalne określone w obowiązujących przepisach prawa.

Za nadmierną preskrypcję w przypadku realizacji recept na następujące po sobie okresy stosowania, pełną odpowiedzialność ponosi lekarz wystawiający receptę.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński25
czerwiec
2014

Farmacja Szpitalna

Szanowni Państwo,
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJCM informuje, iż uzyskało akredytację na specjalizację Farmacja Szpitalna.
Informacja o naborze ukaże się na stronie internetowej Wydziału farmaceutycznego UJCM.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński16
czerwiec
2014

VI Piknik Farmaceutyczny MIXTURA 2014

– relacja

14 czerwca odbył się VI Piknik Farmaceutyczny MIXTURA 2014, organizowany przez naszą Izbę. Wśród uczestników byli farmaceuci, ich rodziny, współorganizatorzy i goście specjalni. Ogólnie około 200 osób. Przybyli najodważniejsi – ci, którzy nie przestraszyli się chmur i deszczu. Pogoda zresztą testowała naszą odwagę przez kilka godzin. Zwłaszcza dotyczyło to piłkarzy, którzy rozgrywali mecze w turnieju o Puchar Prezesa ORA w Krakowie. Tradycyjnie zwyciężyła drużyna z Farminy, szczerze gratulujemy. II miejsce zajęła drużyna reprezentująca OIA Katowice. Nasi piłkarze uplasowali się na III pozycji i bardzo cieszyli się ze zdobycia pucharu. My, kibice, zresztą też :) Wszystkim drużynom gratulujemy samozaparcia i wytrwałości w ciężkich deszczowo-błotnych warunkach. Atmosfera podczas Pikniku, mimo przelotnego deszczu, była bardzo dobra. Pewnie również dlatego, że wina, które przybyły do nas z Sycylii (dzięki Pani enolog, Agacie Tabiś-Ogórka) okazały się wyborne. Testowaliśmy również potrawy kuchni kubańskiej i rodzimej. Graliśmy w pokera, a zwycięzca otrzymał kalkulator, aby dokładnie przeliczyć wygraną :) Było bardzo dużo konkursów dla dzieci i dorosłych, tak więc każdy mógł wygrać ciekawą nagrodę (chociaż tablet był tylko jeden!). A wszystko to odbywało się w rytmie salsy, dzięki zespołowi Salsa Kraków Black&White. Pokazy i lekcje salsy dały nam szansę nabycia nowych umiejętności. Dzieci tymczasem z wymalowanymi twarzami szalały na „smoku” dmuchanym, oglądały olbrzymie bańki mydlane i własnoręcznie kręciły na kołowrotku naczynia z gliny. Akcentem charytatywnym w tym roku było zaproszenie na nasz Piknik przedstawicieli Hospicjum dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera. Farmaceuci kolejny raz otworzyli swoje serca i portfele dla potrzebujących. A wszystko to odbyło się również dzięki współorganizatorom Pikniku, którymi byli: Neuca, Hurtap, Mylan, Farmina, Galfarm i Medicare. Składamy im nasze serdeczne podziękowania. Impreza integrująca środowisko farmaceutyczne okazała się ogólnopolska, ponieważ gościliśmy prezesów ORA z Gdańska, Opola i Katowic. Ogólnie było jak w piosence: po burzy przyszło słońce, a nawet pojawiła się tęcza. Mamy nadzieję, że podobnie będzie z sytuacją polskiego aptekarstwa...

[ galeria zdjęć ]12
czerwiec
2014

Komunikat Prezes ORA w Krakowie

Szanowni Państwo!
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie przyjęła z wielką satysfakcją stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, który w aktualnie wydawanych decyzjach odmówił wnioskodawcom prawa do nadawania aptekom nazw o wyraźnych cechach reklamowych – takich jak „zdrowe ceny”, „centrum tanich leków” itp.

Samorząd aptekarski nigdy nie zaakceptował dotychczasowej praktyki orzeczniczej WIF, zezwalającej na jawne naruszenie prawa farmaceutycznego poprzez używania reklamowych zwrotów w nazwach aptek.

Mamy nadzieję, że Inspektor Farmaceutyczny zgodnie z aktualnie przyjętą wykładnią, będzie dążył do usunięcia z nazw aptek wcześniej zaakceptowanych zapisów reklamowych.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
czerwiec
2014

Decyzja o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego Ikona pliku typu pdf

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

1) wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Levoxa (Levofloxacinum) roztwór do infuzji 5 mg/ml, opakowanie 5 fiolek po 100 ml
numer serii: 0400342, data ważności: 01.2016
podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf., Islandia


2) niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

DECYZJA Nr 27/WC/2014 (pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński03
czerwiec
2014

EXPOPHARM

17-20 września 2014 r.

Największe międzynarodowe targi farmaceutyczne w Europie - EXPOPHARM odbędą się w tym roku w Monachium, w dniach 17-20 września. Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku spodziewanych jest ponad 500 wystawców oraz ponad 27.000 odwiedzających. Targi adresowane są do producentów oraz dystrybutorów:

· leków, suplementów diety,
· kosmetyków lub środków do pielęgnacji ciała i twarzy
· środków jednorazowego użytku
· mebli, wyposażenia aptek i szpitali
· sprzętu rehabilitacyjnego i laboratoryjnego

EXPOPHARM to źródło wielu niezbędnych informacji na temat tendencji w branży farmaceutycznej, a także możliwość zdobycia cennej wiedzy dzięki uczestnictwu w odbywających się w tym czasie licznych konferencjach. Celem EXPOPHARM jest prezentacja produktów oraz usług związanych z farmacją, wymiana doświadczeń między aptekarzami. Targi, dzięki swojej wieloletniej tradycji, stały się wydarzeniem o randze międzynarodowej, która przynosi wymierne korzyści zarówno odwiedzającym jak i wystawcom.

Targi organizuje Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy (Deutscher Apothekerverband)

Informacje dla odwiedzających:
Miejsce: Messe München
Tereny targowe, 81823 Munich, Bavaria, Germany
Godziny otwarcia w dniach 17-20 września 2014: od godz. 8.00 do 18.00
Bilet jednodniowy: 20 EUR (w sprzedaży internetowej 17.50 EUR)
Karnet czterodniowy: 45 EUR (w sprzedaży internetowej 40.50 EUR)


http://oia.krakow.pl/storage/20140603_expopharm.jpg
http://www.expopharm.de

Wejściówki będą do nabycia począwszy od czerwca 2014 bezpośrednio na oficjalnej stronie targów http://www.expopharm.de/en/messe/tickets/ bądź za pośrednictwem firmy:
LOGOS POLSKA Sp. z o. o.
Anna Janikowska - Export Specialist
Tel. +48 12 429 41 01
Mobile : + 48 601 730 850

- załącznik (pdf)30
kwiecień
2014

Komunikat Prezes ORA w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/leki_tylko_z_apteki.jpg

W związku z rozpoczęciem kampanii "LEKI TYLKO Z APTEKI", która uzyskała poparcie wielu Okręgowych Izb Aptekarskich, osoby zainteresowane prosimy o przyłączenie się do tej akcji i podpisanie petycji.

Link do petycji:
http://lekitylkozapteki.pl/petycja/

Pismo Prezes ORA w Krakowie do Prezesa NEUCA S.A. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot24
kwiecień
2014

Zmiany na listach refundacyjnych od 1 maja 2014 r.

PROJEKT

W załączniku zamieszczamy zmiany w listach leków refundowanych, opracowane na podstawie PROJEKTU MZ z dn. 17-04-2014 r. przez firmę DATUM, wchodzące w życie od 1-05-2014 r.

zm_listy_20140501_projekt.pdf (pdf)
zm_li_ce_20140501_projekt.pdf (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
kwiecień
2014

Komunikat Prezes ORA w Krakowie

W związku z trudnością z zamówieniem niektórych leków i wyrobów medycznych podajemy wzór notatki służbowej, którą prosimy wypełnić i przesłać do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, w wypadku nieotrzymania zamówionych preparatów.

notatka służbowa (doc)

Powyższe notatki będą na bieżąco przesyłane do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Ministra Zdrowia.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Obraz dołączony do aktualności

16
kwiecień
2014

Pismo Ministra Zdrowia Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Ministra Zdrowia skierowane do Prezes ORA w Krakowie dotyczące akcji informacyjnej dla pacjentów w sprawie tańszych odpowiedników leków refundowanych.
Apteki, które są zainteresowane wzięciem udziału w powyższej akcji, mogą pobierać materiały informacyjne w biurze OIA w Krakowie.

http://oia.krakow.pl/storage/20140417_tansze_leki_s.jpg

pismo MZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara JękotArchiwum (aktualności)

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008