Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

29
lipiec
2014

List Prezesa NRA do Prezydenta RP

W załączeniu list Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu samorządu aptekarskiego zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą
o pomoc w rozwiązaniu problemów dotykających polskich aptekarzy,
mających bezpośredni, negatywny wpływ na sytuacje pacjentów korzystających
z usług farmaceutycznych.

Naczelna Rada Aptekarska od kilku lat zgłasza konieczność podjęcia pilnych działań
legislacyjnych w celu kompleksowego unormowania kilku, bardzo istotnych -
z punktu widzenia potrzeb polskiego pacjenta oraz osób wykonujących
zawód farmaceuty - zagadnień.

Pilnej nowelizacji wymagają, co najmniej trzy ustawy:
- z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Najważniejsze postulaty samorządu aptekarskiego dotyczą praw polskich pacjentów,
podstaw funkcjonowania aptek, jako placówek ochrony zdrowia publicznego,
oraz zasad wykonywania zawodu farmaceuty.

List do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
lipiec
2014

19 międzynarodowy Kongres IMEK

– relacja

http://oia.krakow.pl/storage/2014_07_imek_1s.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/2014_07_imek_2s.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/2014_07_imek_3s.jpg
W dniach 16–20 lipca br. odbył się 19 Międzynarodowy Medyczny Kongres Esperancki połączony z I Europejskim Kongresem Biomedycznym.
Temat wiodący kongresu to: CHOROBY PRZEWLEKŁE WYZWANIEM DLA SPOŁECZEŃSTW XXI WIEKU.

Kongres miał charakter interdyscyplinarny. Sesje naukowe odbywały się w 8 grupach tematycznych, między innymi:
– Depresja jako symptom występujący w rozmaitych chorobach;
– Stwardnienie rozsiane – nowe podejścia terapeutyczne;
– Masaż Yumeiho(R) jako forma terapii zapobiegania i leczenia, masaż Yumeiho(R) w profilaktyce i leczeniu, m.in. chorób kręgosłupa;
– Chroniczne symptomy chorób w jamie ustnej, objawy chorób przewlekłych jamy ustnej;
– Sesja historyków medycyny i farmacji.

Łącznie przedstawiono 50 prezentacji. W sesji posterowej zgłoszono 38 plakatów naukowych.

Dla nas, farmaceutów, najważniejsze były sesje:
– Uzależnienia od substancji psychoaktywnych – najnowsze doniesienia przedkliniczne;
– Sesja młodych naukowców.
W czasie pierwszej sesji, swój wykład przedstawił dr Paweł Rakowski, przedstawiciel firmy Gedeon Richter.
Prezentacje prowadzone były w języku angielskim, a uczestnicy otrzymali polskie tłumaczenia wykładów, na podstawie których pisano test.

Nagrody za najlepsze plakaty w sesji posterowej otrzymali:
1. P34, główny autor: Karolina Noworyta-Sokołowska.
2. P2, główny autor: Szilvia Barczi.
3. P15, główny autor: Bożena Muszynska.

W sesji młodych naukowców (wystąpienie ustne) przyznano:
I. miejsce Annie Firlej z Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej UJ CM.
II. miejsce mgr Paulinie Koczurkiewicz.
III. miejsce lek stom. Ewie Trystuła.

Uczestnicy kongresu podkreślali niezwykle wysoki poziom merytoryczny zarówno ustnych prezentacji, jak i plakatów naukowych. Było to możliwe dzięki współpracy organizatorów kongresu z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu w Budapeszcie.
Kongres dawał możliwość uzyskania punktów edukacyjnych miękkich za udział i prezentację pracy lub plakatu oraz punktów twardych po napisaniu testu.
Uzupełnieniem kongresu był program kulturalny i turystyczny, w czasie którego mogliśmy odbyć rejs statkiem po Dunaju i zwiedzić parlament węgierski.
Oficjalnym sponsorem kongresu była firma Gedeon Richter. Dzięki finansowemu wsparciu firmy możliwe było opłacenie opłaty uczestnictwa w kongresie dla najlepszych magistrantów prezentujących swoje prace na kongresie oraz pokrycie kosztu autokaru dla farmaceutów praktyków, młodych pracowników naukowych oraz wykładowców Wydziału Farmacji CM UJ i PAN uczestniczących w kongresie.
Farmaceuci mieli również okazję zwiedzić węgierską centralę firmy Gedeon Richter i szpital-muzeum w skale. Podczas wizyty w firmie mieliśmy możliwość zapoznać się z najnowszymi produktami Gedeon Richter. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt sponsorowania przez firmę po raz pierwszy farmaceutów – młodych pracowników nauki.
Dzięki kolejnemu sponsorowi, firmie Neuca, możliwe było przygotowanie tłumaczenia wykładów prezentowanych w czasie sesji w dniu polskim.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
lipiec
2014

Nowy Krajowy Konsultant w dz. farmacji aptecznej

Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2014 r. Minister Zdrowia powołał na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie farmacji aptecznej mgra farm. Lidię Czyż, członka Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, obecnego II Zastępcę Prezesa PORA.

Nowy Krajowy Konsultant w dziedzinie farmacji aptecznej (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot24
lipiec
2014

Spotkanie z członkami Klubu Seniora

http://oia.krakow.pl/storage/2014_07_seniorzy_kazimierz_1s.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/2014_07_seniorzy_kazimierz_2s.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/2014_07_seniorzy_kazimierz_3s.jpg
Tego lata po raz kolejny spotkaliśmy się z seniorami małopolskiej farmacji. Tym razem zwiedzaliśmy z przewodnikiem, Panią Martą Bielecką, krakowski Kazimierz. Chętnych było tak dużo, że już tradycyjnie utworzono dwie grupy zwiedzających.
Wielu seniorów, mimo że od lat mieszkają w Krakowie, niewiele wiedziało o tej dzielnicy. Tym bardziej ucieszyli się ze zwiedzania synagog, cmentarza na ul. Szerokiej i spaceru po uliczkach Kazimierza. W Starej Synagodze na Szerokiej dowiedzieliśmy się wszystkiego o historii osiedlenia się Żydów w tej dzielnicy. Poznaliśmy 39 nakazów, które należy zachować w szabas. Usłyszeliśmy o Torze – najważniejszym dokumencie ortodoksyjnych Żydów. Pani Danuta, jedna z farmaceutek, nawet własnoręcznie wpisała fragment Starego Testamentu do tory pisanej przez zwiedzających. Na ulicy Ciemnej zobaczyliśmy Hotel Eden z restauracją serwującą tylko koszerne dania. Potem były zwiedzane synagogi: Izaaka, Kupa i Tempel na ul. Miodowej, gdzie odbywają się nabożeństwa według XIX-wiecznej zreformowanej liturgii. Dowiedzieliśmy się, że Plac Nowy to kiedyś miejsce rytualnego uboju drobiu! Duży Cmentarz Żydowski Remu na ul. Szerokiej też zrobił ogromne wrażenie na zwiedzających.
Na koniec zwiedzania, Pani Prezes Barbara Jękot, zaprosiła wszystkich seniorów do restauracji Ariel na „pieroga po żydowsku”. Farmaceuci byli bardzo zadowoleni i wielokrotnie dziękowali za docenienie ich wkładu w historię małopolskiej farmacji i możliwość spotkania się z koleżankami i kolegami w tak pięknym i ciekawym miejscu.

mgr farm. Małgorzata Lelito23
lipiec
2014

Pismo Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

– lista skróceń za czerwiec 2014

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w czerwcu 2014 r.

decyzja Prezesa URPLWMiPB (06.2014) (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
lipiec
2014

Posiedzenie Komisji Zdrowia

10 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Urzędu Miasta Krakowa.
W porządku obrad głównym tematem był:
Dostępność do leków i środków farmaceutycznych dla mieszkańców Krakowa.

Podjęcie tematu problemów z zaopatrzeniem w leki było reakcją na pismo Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie skierowane do członków Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa informujące o trudnościach z zakupem leków przez apteki od dystrybutorów, a co za tym idzie trudności w realizacji recept dla pacjentów.
W czasie obecnego posiedzenia Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, szczegółowo przedstawiła w formie prezentacji, na czym polega trudność w zaopatrzeniu i w jaki sposób producenci dyskryminują małe apteki przy sprzedaży leków.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Urzędu Miasta Krakowa poinformował, że reakcją Prezydenta Miasta Krakowa na prośbę organów Izby Aptekarskiej o interwencję było skierowanie pisma do Ministra Zdrowia jako organu kompetentnego do rozwiązania problemu.
Jednocześnie przewodniczący Komisji zobowiązał się do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków, by pomóc aptekom.
W posiedzeniu Komisji w charakterze zaproszonych gości wzięły udział prezes ORA – Barbara Jękot i wiceprezes ORA – Elżbieta Rząsa-Duran.

Załącznik – skan pisma (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
lipiec
2014

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy

4–7 września 2014 r.

Ahoj, żeglarze!

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie już tradycyjnie organizuje Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbywać się będą w dniach 4–7 września 2014 r. w Wilkasach koło Giżycka.

Okręgowe Izby Aptekarskie wystawiają swoje załogi. Z naszej Izby proponujemy wystawić dwie załogi, ponieważ w ubiegłym roku było dużo chętnych. Zapraszamy wszystkich żeglarzy i sympatyków żeglarstwa do zapisywania się w biurze naszej Izby. Koszty charteru jachtów pokryje Izba, natomiast koszty noclegów i wyżywienia pokrywa każdy uczestnik osobiście.
Pamiętajmy, że taka impreza to nie tylko współzawodnictwo, ale przede wszystkim integracja, zabawa oraz wspólne śpiewanie szant.

ZAPRASZAMY!

deklaracja uczestnictwa w III Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy w terminie 4–7 września 2014 r. (doc)14
lipiec
2014

Uwaga – oszuści!

W związku z pojawiającymi się w aptekach pismami z Centralnego Rejestru Płatników, prosimy o niereagowanie na ww. pisma.
Ministerstwo finansów ostrzega: to oszustwo! Ministerstwo Finansów nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński14
lipiec
2014

Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

w dniu 10 lipca 2014 r.

W dniu 10 lipca 2014 r. w siedzibie OIA odbyło się kolejne posiedzenie Rady, na którym omówiono bieżące sprawy nurtujące nasze środowisko zawodowe.

Pismem z dnia 11 czerwca 2014 r. skierowanym do WIF w Krakowie, Pani Prezes, mgr farm. Barbara Jękot, wyraziła po raz kolejny stanowisko, że apteka w swojej nazwie nie może zawierać zwrotów o charakterze reklamowym, co jest naruszeniem art.94 a ust.1 ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 ze zmian.) i wnioskowała o wdrożenie postępowań zobowiązujących podmioty założycielskie aptek do dokonania zmian w nazwach aptek, zgodnie z przyjętą w tym zakresie przez WIF wykładnią prawa.
W odpowiedzi, pismem z dnia 23 czerwca 2014 r., WIF w Krakowie poinformował, że wszystkie nazwy aptek ogólnodostępnych wskazanych w piśmie, znajdują się w treści udzielonych zezwoleń i dlatego apteki mają prawo się nimi posługiwać.

Podjęto uchwały:
• 01/07/VI ws. podpisania umowy o przekazaniu dotacji ze środków publicznych na realizację czynności, o których mowa w art. 65 ustawy o izbach aptekarskich I sposobu ich rozliczania w 2014 r.
• 02/07/VI ws. inicjatywy NRA dot. skargi na GIF
• 03/07/VI ws. dofinansowania udziału zespołu OIA w III Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy
• 04/07/VI ws. przyznania zapomogi finansowej
• 05/07/VI ws. przeznaczenia środków finansowych na remont siedziby OIA

Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając04
lipiec
2014

Pismo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ w sprawie możliwości realizacji ukraińskich recept.

pismo MZ (pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński03
lipiec
2014

Informacja URPLWMiPB o prod. leczniczym Ikona pliku typu pdf

W załączeniu informacja z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o produkcie leczniczym: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na fentanyl przezskórny („plastry”).

Informacja o prod. leczniczym (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot03
lipiec
2014

Ostrzeżenie przed płatnym dostępem

do serwisu De Lege Artis

>>> UWAGA! <<<

Ostrzeżenie przed płatnym dostępem do serwisu De Lege Artis


Śląska Izba Aptekarska ostrzega przed przesyłaną drogą e-mailową korespondencją wysyłaną przez Redakcję De Lege Artis Krzysztof Habiak, NIP: 8871646637, adresowaną do aptek. Niniejsza Redakcja przesyła korespondencję zatytułowaną jako "pilną", zaś w treści przesyłając link: http://lege-artis.edu.pl/warte-uwagi/- tu nazwa apteki-.html , opatrzony komentarzem: "To pilne! Proszę o wytłumaczenie."

Kliknięcie w link adresowany indywidualnie do danej apteki stanowi potwierdzenie zawarcia umowy między De Lege Artis Krzysztof Habiak, ul. Aleksandra Wejnerta 21/23/8, 02-619 Warszawa, NIP: 8871646637 a Apteką, o uruchomieniu usługi dostępu do Płatnej Sekcji www Serwisu internetowego o adresie http://lege-artis.edu.pl

Umowa zawarta jest na okres jednego miesiąca, zaś abonament miesięczny może wynieść 4,344.94 PLN netto.

[ Czytaj cały komunikat na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
lipiec
2014

Dyżur prawnika w dniu 8 lipca 2014 r. (wtorek)

Informujemy, że w dniu 8 lipca 2014 r. (wtorek) prawnik nie będzie pełnił dyżuru.30
czerwiec
2014

„Farmacja Krakowska” Nr 2/2014 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Biuletyn informacyjny „Farmacja Krakowska” 2/2014

W obecnym numerze szczególnie polecam:
Vademecum kierownika apteki – artykuł omawiający problem kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku, odmówić realizacji recepty lub zrealizować receptę bez przysługującej zniżki – str. 11
Wydarzenia – informacje o spotkaniu w Muzeum Farmacji w 3 rocznicę śmierci dra Krzysztofa Kmiecia połączonym z otwarciem ekspozycji exlibrisów i o Konkursie prac magisterskich na Wydziale Farmacji CM UJ – str.17–18
Apteka szpitalna: Zmiany w regulacjach prawnych dotyczące aptek szpitalnych – str. 19
Co aptekarz wiedzieć powinien: „Efedryna w aptece” – artykuł o zastosowaniu leczniczym i stosowaniu poza wskazaniami medycznymi leków z efedryną – str. 22
Opieka farmaceutyczna – wybrane zagadnienia dietetyki – w numerze opisane diety: niskotłuszczowa, niskowęglowodanowa, nisko- i wysokobiałkowa – str. 35
Aptekarskie rodziny: Pazdirkowie – historia dwupokoleniowej rodziny aptekarzy z Wojnicza – str. 44
Nowości wydawnicze: Fizjologia skóry – Teoria i praktyka – informacja o kompendium wydanym nakładem MedPharm Polska – str. 35

A także zachęcam do zapoznania się z informacją o III Mistrzostwach Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej w Gniewinie koło Gdańska, zorganizowane 6 kwietnia 2014 r. przez Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską (kolorowa wkładka) – str. 28

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran27
czerwiec
2014

Komunikat NFZ

http://oia.krakow.pl/storage/nfz_mow_pasek.gif

Informacja dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy i felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego zlecających zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Szanowni Państwo
Świadczeniodawcy, osoby uprawnione (lekarze i felczerzy), pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w nawiązaniu do komunikatu z 17.12.2013 r., ponownie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565).
Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1565/1

Nowe rozporządzenie wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne, w tym: nowe nazewnictwo, nowe oznaczenia – kody (litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji np. A1 – protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia), nowy wykaz asortymentowy, nowe limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych, nowe kryteria przyznawania, nowe okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw oraz nowe wykazy osób uprawnionych do ich wypisywania (lekarzy i felczerów) poszerzone o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym i obowiązkiem wypisywania począwszy od 1 stycznia 2014 r. zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne zgodnie z nowymi przepisami uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Równocześnie informujemy, że zlecenia wypisane po 01.01.2014 r. niezgodnie z nowymi przepisami nie będą potwierdzane do refundacji ani realizowane.

Równocześnie informujemy, że od 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej:
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033029


[ wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne ] (pdf)
[ wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego ] (pdf)


W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne będą wypisywane na dotychczasowych drukach ale zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia –
WYKAZ REFUNDOWANYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH (pdf)

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,36427
czerwiec
2014

Pismo Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

– lista skróceń za maj 2014

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w maju 2014 r.

decyzja Prezesa URPLWMiPB (05.2014) (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
czerwiec
2014

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2014 r.

[ Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia wraz z załącznikami ]

Uwagi prosimy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail:
wykazy-uwagi@mz.gov.pl do dnia 24.06.2014 r. do godz. 12.00.25
czerwiec
2014

Komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się coraz częściej problemami przy realizacji recept z odroczonym terminem realizacji, przekazuję Państwu interpretację Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w tym temacie:

§ 8.3 Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U.2012.260) brzmi „Osoba uprawniona może wystawić do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania, a w przypadku recept na środki antykoncepcyjne do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania”

Powyższy przepis nie wymusza stosowania równych odstępów czasowych pomiędzy receptami, określając jedynie następującą kolejność ich realizacji i nieprzekraczalny okres stosowania zawartych na nich leków (odpowiednio 90 dni lub 6 miesięcy dla środków antykoncepcyjnych)

W związku z faktem, że weryfikacja takich recept, w sytuacji w której nie są realizowane w jednej aptece jest niemożliwa, należy przyjąć, że ilości leków podanych na recepcie nie mogą przekraczać łącznie 90 dniowego okresu stosowania lub 6 miesięcznego okresu stosowania dla środków antykoncepcyjnych, bez względu na datę wystawienia takiej recepty, ponieważ osoba realizująca nie może założyć, że kuracja rozpoczyna się w dniu wystawienia recepty. Wiążące pozostają daty realizacji recept i obliczany na tej podstawie okres ich ważności. Ww. recepty muszą spełniać wszystkie wymogi formalne określone w obowiązujących przepisach prawa.

Za nadmierną preskrypcję w przypadku realizacji recept na następujące po sobie okresy stosowania, pełną odpowiedzialność ponosi lekarz wystawiający receptę.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński25
czerwiec
2014

Farmacja Szpitalna

Szanowni Państwo,
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJCM informuje, iż uzyskało akredytację na specjalizację Farmacja Szpitalna.
Informacja o naborze ukaże się na stronie internetowej Wydziału farmaceutycznego UJCM.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński16
czerwiec
2014

VI Piknik Farmaceutyczny MIXTURA 2014

– relacja

14 czerwca odbył się VI Piknik Farmaceutyczny MIXTURA 2014, organizowany przez naszą Izbę. Wśród uczestników byli farmaceuci, ich rodziny, współorganizatorzy i goście specjalni. Ogólnie około 200 osób. Przybyli najodważniejsi – ci, którzy nie przestraszyli się chmur i deszczu. Pogoda zresztą testowała naszą odwagę przez kilka godzin. Zwłaszcza dotyczyło to piłkarzy, którzy rozgrywali mecze w turnieju o Puchar Prezesa ORA w Krakowie. Tradycyjnie zwyciężyła drużyna z Farminy, szczerze gratulujemy. II miejsce zajęła drużyna reprezentująca OIA Katowice. Nasi piłkarze uplasowali się na III pozycji i bardzo cieszyli się ze zdobycia pucharu. My, kibice, zresztą też :) Wszystkim drużynom gratulujemy samozaparcia i wytrwałości w ciężkich deszczowo-błotnych warunkach. Atmosfera podczas Pikniku, mimo przelotnego deszczu, była bardzo dobra. Pewnie również dlatego, że wina, które przybyły do nas z Sycylii (dzięki Pani enolog, Agacie Tabiś-Ogórka) okazały się wyborne. Testowaliśmy również potrawy kuchni kubańskiej i rodzimej. Graliśmy w pokera, a zwycięzca otrzymał kalkulator, aby dokładnie przeliczyć wygraną :) Było bardzo dużo konkursów dla dzieci i dorosłych, tak więc każdy mógł wygrać ciekawą nagrodę (chociaż tablet był tylko jeden!). A wszystko to odbywało się w rytmie salsy, dzięki zespołowi Salsa Kraków Black&White. Pokazy i lekcje salsy dały nam szansę nabycia nowych umiejętności. Dzieci tymczasem z wymalowanymi twarzami szalały na „smoku” dmuchanym, oglądały olbrzymie bańki mydlane i własnoręcznie kręciły na kołowrotku naczynia z gliny. Akcentem charytatywnym w tym roku było zaproszenie na nasz Piknik przedstawicieli Hospicjum dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera. Farmaceuci kolejny raz otworzyli swoje serca i portfele dla potrzebujących. A wszystko to odbyło się również dzięki współorganizatorom Pikniku, którymi byli: Neuca, Hurtap, Mylan, Farmina, Galfarm i Medicare. Składamy im nasze serdeczne podziękowania. Impreza integrująca środowisko farmaceutyczne okazała się ogólnopolska, ponieważ gościliśmy prezesów ORA z Gdańska, Opola i Katowic. Ogólnie było jak w piosence: po burzy przyszło słońce, a nawet pojawiła się tęcza. Mamy nadzieję, że podobnie będzie z sytuacją polskiego aptekarstwa...

[ galeria zdjęć ]12
czerwiec
2014

Komunikat Prezes ORA w Krakowie

Szanowni Państwo!
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie przyjęła z wielką satysfakcją stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, który w aktualnie wydawanych decyzjach odmówił wnioskodawcom prawa do nadawania aptekom nazw o wyraźnych cechach reklamowych – takich jak „zdrowe ceny”, „centrum tanich leków” itp.

Samorząd aptekarski nigdy nie zaakceptował dotychczasowej praktyki orzeczniczej WIF, zezwalającej na jawne naruszenie prawa farmaceutycznego poprzez używania reklamowych zwrotów w nazwach aptek.

Mamy nadzieję, że Inspektor Farmaceutyczny zgodnie z aktualnie przyjętą wykładnią, będzie dążył do usunięcia z nazw aptek wcześniej zaakceptowanych zapisów reklamowych.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
czerwiec
2014

Decyzja o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego Ikona pliku typu pdf

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

1) wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Levoxa (Levofloxacinum) roztwór do infuzji 5 mg/ml, opakowanie 5 fiolek po 100 ml
numer serii: 0400342, data ważności: 01.2016
podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf., Islandia


2) niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

DECYZJA Nr 27/WC/2014 (pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński03
czerwiec
2014

EXPOPHARM

17-20 września 2014 r.

Największe międzynarodowe targi farmaceutyczne w Europie - EXPOPHARM odbędą się w tym roku w Monachium, w dniach 17-20 września. Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku spodziewanych jest ponad 500 wystawców oraz ponad 27.000 odwiedzających. Targi adresowane są do producentów oraz dystrybutorów:

· leków, suplementów diety,
· kosmetyków lub środków do pielęgnacji ciała i twarzy
· środków jednorazowego użytku
· mebli, wyposażenia aptek i szpitali
· sprzętu rehabilitacyjnego i laboratoryjnego

EXPOPHARM to źródło wielu niezbędnych informacji na temat tendencji w branży farmaceutycznej, a także możliwość zdobycia cennej wiedzy dzięki uczestnictwu w odbywających się w tym czasie licznych konferencjach. Celem EXPOPHARM jest prezentacja produktów oraz usług związanych z farmacją, wymiana doświadczeń między aptekarzami. Targi, dzięki swojej wieloletniej tradycji, stały się wydarzeniem o randze międzynarodowej, która przynosi wymierne korzyści zarówno odwiedzającym jak i wystawcom.

Targi organizuje Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy (Deutscher Apothekerverband)

Informacje dla odwiedzających:
Miejsce: Messe München
Tereny targowe, 81823 Munich, Bavaria, Germany
Godziny otwarcia w dniach 17-20 września 2014: od godz. 8.00 do 18.00
Bilet jednodniowy: 20 EUR (w sprzedaży internetowej 17.50 EUR)
Karnet czterodniowy: 45 EUR (w sprzedaży internetowej 40.50 EUR)


http://oia.krakow.pl/storage/20140603_expopharm.jpg
http://www.expopharm.de

Wejściówki będą do nabycia począwszy od czerwca 2014 bezpośrednio na oficjalnej stronie targów http://www.expopharm.de/en/messe/tickets/ bądź za pośrednictwem firmy:
LOGOS POLSKA Sp. z o. o.
Anna Janikowska - Export Specialist
Tel. +48 12 429 41 01
Mobile : + 48 601 730 850

- załącznik (pdf)30
kwiecień
2014

Komunikat Prezes ORA w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/leki_tylko_z_apteki.jpg

W związku z rozpoczęciem kampanii "LEKI TYLKO Z APTEKI", która uzyskała poparcie wielu Okręgowych Izb Aptekarskich, osoby zainteresowane prosimy o przyłączenie się do tej akcji i podpisanie petycji.

Link do petycji:
http://lekitylkozapteki.pl/petycja/

Pismo Prezes ORA w Krakowie do Prezesa NEUCA S.A. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot24
kwiecień
2014

Zmiany na listach refundacyjnych od 1 maja 2014 r.

PROJEKT

W załączniku zamieszczamy zmiany w listach leków refundowanych, opracowane na podstawie PROJEKTU MZ z dn. 17-04-2014 r. przez firmę DATUM, wchodzące w życie od 1-05-2014 r.

zm_listy_20140501_projekt.pdf (pdf)
zm_li_ce_20140501_projekt.pdf (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
kwiecień
2014

Komunikat Prezes ORA w Krakowie

W związku z trudnością z zamówieniem niektórych leków i wyrobów medycznych podajemy wzór notatki służbowej, którą prosimy wypełnić i przesłać do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, w wypadku nieotrzymania zamówionych preparatów.

notatka służbowa (doc)

Powyższe notatki będą na bieżąco przesyłane do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Ministra Zdrowia.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Obraz dołączony do aktualności

16
kwiecień
2014

Pismo Ministra Zdrowia Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Ministra Zdrowia skierowane do Prezes ORA w Krakowie dotyczące akcji informacyjnej dla pacjentów w sprawie tańszych odpowiedników leków refundowanych.
Apteki, które są zainteresowane wzięciem udziału w powyższej akcji, mogą pobierać materiały informacyjne w biurze OIA w Krakowie.

http://oia.krakow.pl/storage/20140417_tansze_leki_s.jpg

pismo MZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara JękotArchiwum (aktualności)

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008