biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

14 kwietnia 2018 r. w kościele oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie, mszę święta w intencji farmaceutów odprawił nowy duszpasterz farmaceutów małopolskich – o. Mariusz Kiełbasa. Po mszy odbyło się spotkanie z naszym duszpasterzem. W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej o. Mariusza przywitała Wiceprezes ORA w Krakowie, Elżbieta Rząsa-Duran. Podziękowała za przyjęcie nominacji na funkcję duszpasterza i życzyła jak najlepszej współpracy z Małopolskimi aptekarzami. O. Mariusz  miał możliwość zapoznania się z przybyłymi farmaceutami, a także sam opowiedział o swojej drodze do duszpasterstwa. Przed wstąpieniem do Seminarium ukończył fizykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest członkiem Zgromadzenia Księży Legionistów Chrystusa. Pracuje z młodzieżą. Jest dyrektorem polskiej delegatury Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego w Turynie. W trakcie spotkania przedstawił też niezwykle ciekawą prezentację o Całunie Turyńskim.

[ ZDJĘCIA ]

Skarbnik ORA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata Lelito

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT