biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

24 marca 2018 r. w kościele oo. Kapucynów w Krakowie dotychczasowy duszpasterz farmaceutów Małopolskich Br. Krzysztof Niewiadomski odprawił pożegnalną Mszę Świętą w intencji aptekarzy. Za dotychczasową pracę duszpasterską w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej podziękowała wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran. Podkreśliła, że trzyletni okres duszpasterskiej posługi brata dla farmaceutów dał możliwość odbycia spotkań z niezwykłymi ludźmi, był okazją do ciekawych, a niekiedy trudnych dyskusji i do modlitwy w czasie Mszy i pielgrzymki do Lourdes. Życzyła br. Krzysztofowi, aby nowa droga dała możliwość dalszego rozwoju duchowego i intelektualnego. Wręczyła też statuetkę „Laur Aptekarski” przyznany w dowód uznania za zaangażowanie się w rozwój duszpasterstwa farmaceutów, a także w przedsięwzięcia samorządu.

Brat Krzysztof od 1 maja 2018 r. otrzymał od generała zakonu Mauro Johri skierowanie do Rzymu na stypendium. W związku z tym, złożył rezygnację z funkcji diecezjalnego duszpasterza farmaceutów na ręce Abp. Marka Jędraszewskiego, który podziękował mu za 3 letnią kadencję i od kwietnia zwolnił go z tego obowiązku.

Bratu Krzysztofowi życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

[ ZDJĘCIA ]

Sekretarz ORA w Krakowie
mgr farm. Maryla Lech

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT