biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC – Maxicortan

Decyzja Prezesa URPLWMiPB dot. zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Maxicortan.

Maxicortan (pdf)

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC – Zincas forte

Decyzja Prezesa URPLWMiPB dot. zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Zincas forte.

Zincas forte (pdf)

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC – Bronles

Decyzja Prezesa URPLWMiPB dot. zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Bronles.

Bronles (pdf)

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT