biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Prezes URPL 29 października 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/2335/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Aksoderm Forte, Retinoli palimitas, maść, 1000 j.m./g, nr pozwolenia 11600. Podmiot odpowiedzialny: Grzegorz Nowakowski Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI”. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności wchodzi w życie z dniem  1 grudnia 2020 roku.

Decyzja i ulotka informacyjna dostępne są poniżej:

Źródło: https://www.nia.org.pl/2020/11/12/zmiana-kategorii-dostepnosci-z-rp-na-otc-dla-produktu-leczniczego-aksoderm-forte/

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w październiku 2020 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w październiku 2020 r.

Do pobrania – Decyzja skróceń październik 2020

Do pobrania – Baza skróceń październik 2020

Źródło: https://www.nia.org.pl/2020/11/05/produkty-lecznicze-dla-ktorych-zostaly-wydane-w-pazdzierniku-2020r-decyzje-prezesa-urzedu-w-sprawie-skrocenia-terminu-waznosci-pozwolenia-na-dopuszczenie-do-obrotu/

Prezes URPL 21 października 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/2240/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Alezaxin, Azelastini hydrochloridum, 0,5 mg/ml, krople oczne, roztwór, nr pozwolenia 22418. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem  21 października 2020 roku.

Decyzja i ulotka informacyjna dostępne są poniżej:

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane we wrześniu 2020 r.

Do pobrania – Decyzja skróceń wrzesień 2020

Do pobrania – Baza skróceń wrzesień 2020

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w sierpniu 2020 r.

Do pobrania – Decyzja skróceń sierpień 2020

Do pobrania – Baza skróceń sierpień 2020

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lipcu 2020 r.

Do pobrania – Decyzja skróceń lipiec 2020 r.
Do pobrania – Baza skróceń lipiec 2020 r.

Poniżej udostępniamy informację URPLWMiPB dotyczącą leku PLAQUENIL. Proszę o zapoznanie się z materiałami.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran


PLAQUENIL (hydroksychlorochina)(prod. lecz. dopuszczony do obrotu przez M Z na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 6.09.2001 Prawo farm.) odnośnie stosowania hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 – ryzyko wydłużenia odstępu QT i interakcji lekowych

Źródło:

http://www.urpl.gov.pl/pl

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT