biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC – Dicuno

Decyzja Prezesa URPLWMiPB dot. zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Dicuno.

Dicuno (pdf)

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazało się Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT