biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Z POWODU ZBYT MAŁEJ FREKWENCJI SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE I ODBĘDZIE SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE, O KTÓRYM BĘDZIEMY INFORMOWAĆ!

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Krakowie we współpracy z firmą NutroPharma zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

Kobieta w ciąży i w trakcie laktacji w aptece-właściwe doradztwo

W ramach szkolenia ciągłego farmaceutów
Termin: 29 września 2018 roku
Miejsce: Hotel Batory, ul. gen. Romana Sołtyka 19, 31-529 Kraków, godz. 9.00-13.00
Uczestnicy uzyskają certyfikaty potwierdzające uzyskanie 4 tzw. „miękkich” punktów edukacyjnych

HURTAP SA wraz z Naczelną Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi oraz Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów, które odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. w Hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnikom zostaną przyznane 4 punkty edukacyjne miękkie.
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pod nr tel. 32 325 10 00 wew. 400. Wszelkich informacji udziela Magdalena Jędrysik HURTAP SA Oddział Tychy.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot

Na portalu e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe:

„Witamina D właściwości i działanie” za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich".

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes ORA w Krakowie
Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT