biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Na portalu e-farmacja.net w zakładce „Aktualności systemowe" opublikowana została praca „Dysfunkcje narządu wzroku" autorstwa mgr farm Aleksandry Kwarty.
Z pracą zapoznać się mogą zarejestrowani użytkownicy portalu e-farmacja.net

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Na portalu e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe: "Podłoża recepturowe - farmakopealne podłoża lipofilowe".
Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich".
Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes ORA w Krakowie, Elżbieta Rząsa-Dura

UWAGA: BRAK MIEJSC!

W dniu 19 stycznia 2019 r. (sobota) o godzinie 9.00 odbędzie się praktyczne szkolenie dotyczące realizacji i retaksacji e-recepty.

Miejsce szkolenia: Hotel Sympozjum, ul. Kobierzyńska 47, Kraków, godz. 9.00

Będzie potrzebna nazwa apteki wraz z ID z Rejestru Aptek!

Zapisy w biurze OIA Kraków: tel. 12-264-25-53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy w pierwszej kolejności osoby, które nie brały udziału w spotkaniu w dniu 9.12.2018 r.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Uprzejmie informuję, że na portalu e-farmacja.net udostępniono sympozjum szkoleniowe „FUNKCJE FARMACEUTY W INTERDYSCYPLINARNEJ OPIECE MEDYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ”.

Szkolenie dotyczy roli farmaceuty w interdyscyplinarnej opiece onkologicznej. Udział w sympozjum jest punktowany w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów. Prawidłowe wypełnienie testu (próg zaliczenia - 50% prawidłowych odpowiedzi) upoważnia do zdobycia 2 pkt. szkoleniowych (tzw. punkty miękkie).

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Przypominam, że w 2018 roku zakończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania zawodu farmaceuty przed 2004 rokiem, w 2008 i w 2013 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2018 roku. Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie wpisów w Karcie ciągłego szkolenia i przedłożonych do wglądu dokumentów potwierdzających uzyskanie punktów edukacyjnych. Kartę szkolenia można odebrać w biurze OIA lub pobrać ze strony http://www.oia.krakow.pl/index.php/pliki (wersja do edycji z możliwością wypełnienia na komputerze i samodzielnego wydruku). W karcie nie wypełniamy rubryki 6 (data i podpis), która jest przeznaczona dla osoby weryfikującej przedłożone certyfikaty. Punkty twarde przyznawane są za:

  • Szkolenia organizowane przez Wydziały Farmaceutyczne zakończone testem, w tym szkolenia poprzez platformy edukacyjne (na podstawie okazanego certyfikatu)
  • Szkolenia odbywane w ramach specjalizacji w proporcji 1 punkt za 1 godzinę szkolenia nie więcej niż 25 pkt za jeden moduł określony w Programie specjalizacji CMKP (na podstawie okazanego zaświadczenia wydanego przez jednostkę szkolącą)

Osoby, które były opiekunami staży i praktyk studentów Wydz. Farmaceutycznego CM UJ składają jedynie oświadczenie (do pobrania na stronie) a weryfikacji OIA dokonuje na podstawie dokumentów przesłanych przez Dziekana Wydz. Farmaceutycznego. Pozostali opiekunowie powinni posiadać zaświadczenie wydane przez inne Wydziały Farmaceutyczne o sprawowaniu opieki nad studentami.

Informacje o formach szkoleń, za które można uzyskać punkty edukacyjne znajdują się powyżej. Zaliczenie obecnego okresu edukacyjnego dotyczącego lat 2014-2018 dokonywane jest na podstawie poprzednio obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U.2003 Nr.132,poz.1238 ze zm. z 2007,Nr.59, poz.403): Wszystkim osobom, które nie zdołały zebrać odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, a kończą kolejny okres edukacyjny, przypominam, że wniosek o jego przedłużenie (maksymalnie o 24 miesiące) należy składać do Prezesa ORA. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub mailem.

Jednocześnie informuje, że na naszych platformach edukacyjnych e-dukacja.pl i e-farmacja.net znajdują się szkolenia pozwalające uzyskać komplet punktów edukacyjnych on-line.

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT