biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Na portalu e-dukacja opublikowano sympozjum szkoleniowe „Usługa farmaceutyczna – ZDROWE SERCE”.
Sympozjum oferowane w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowych z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo,
Na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uruchomiliśmy właśnie I edycję studiów podyplomowych „Marketing na rynku farmaceutycznym".

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:
http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/marketing-na-rynku-farmaceutycznym

https://www.facebook.com/Marketing-na-Rynku-Farmaceutycznym-Studia-Podyplomowe-417088265555117

Łączymy wyrazy szacunku,
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję "Podstawy opieki farmaceutycznej" na 8 punktów twardych. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty z klinicznych aspektów wybranych jednostek chorobowych. Konferencja odbędzie się w sobotę 16 listopada 2019 o godzinie 8:30 w Novotel Kraków City West, przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie.

Kod rejestracji: J106
Zarejestruj się już teraz: https://farmacja.pl/konferencje/podstawy-opieki/ 

Warszawa, 2019-11-06

L. dz. 2306/19/SPE

 

PRZEJDŹ DO STRONY SZKOLENIA>>>


Szanowni Państwo

Farmaceuci

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o podjęciu przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w celu przeprowadzenia szeregu kursów e-learning w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów.
 
Na podstawie stosownej umowy Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jako podmiot posiadający akredytację udzieloną przez Dyrektora CMKP, przyznał Instytutowi Badań nad Demokracją Sp. z o.o., prowadzącemu placówkę kształcenia ustawicznego pn. Studium Prawa Europejskiego, akredytację na przeprowadzenie ciągłych szkoleń dla farmaceutów w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych.
 
Obecnie prowadzimy rekrutację na szkolenie e-learning pn. Regulacje prawne funkcjonowania apteki i hurtowni farmaceutycznej, które rozpocznie się 21 listopada 2019 r.
 
Farmaceuci, którzy ukończą szkolenie otrzymają odpowiednie zaświadczenie podpisane przez Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego.
 
Szkolenie to otrzymało akredytację na 20 pkt edukacyjnych.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 listopada 2019 r.

Z poważaniem
 
Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska
 

 

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU>>>Studium Prawa Europejskiego
ul. Solariego 1/1
02-070 Warszawa
www.spe.edu.pl
tel./fax (022) 833-38-90, 833-39-90

MedFarma2019 – Nowoczesna opieka farmaceutyczna w praktyce
Kraków, 16.11.2019 r. QHotel Plus, ul. Wygrana 6

https://medfarma.edu.pl/konferencja/krakow/

Zapraszamy na bezpłatną konferencję dla farmaceutów i techników farmaceutycznych, która odbędzie się w Krakowie w sobotę 16 listopada 2019 r. w Q Hotelu Plus.

Uczestnicy spotkania otrzymają 10 punktów edukacyjnych (6 punktów „twardych” oraz 4 punkty „miękkie”). Szkolenie akredytowane przez Uniwersytet Jagielloński. Nad programem spotkań czuwa Kierownik Naukowy spotkań prof. Leszek Czupryniak.
6 punktów „twardych” i 2 punkty „miękkie” przyznawane przez Uniwersytet Jagielloński; 2 punkty „miękkie” przyznawane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.

Rejestracja oraz szczegółowy program dostępne na stronie:
https://medfarma.edu.pl/konferencja/krakow/

Przypominam, że w 2019 roku zakończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania zawodu farmaceuty przed 2004 rokiem, w 2009 i w 2014 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2019 roku. Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie wpisów w Karcie ciągłego szkolenia i przedłożonych do wglądu dokumentów potwierdzających uzyskanie punktów edukacyjnych. Kartę szkolenia można odebrać w biurze OIA lub pobrać ze strony dzienniczek_szkolenia_wzor_v3.doc (wersja do edycji z możliwością wypełnienia na komputerze i samodzielnego wydruku). W karcie nie wypełniamy rubryki 6 (data i podpis), która jest przeznaczona dla osoby weryfikującej przedłożone certyfikaty oraz cz. III.

Punkty edukacyjne, o których w mowa w §3 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018 poz. 499), a których należy zebrać co najmniej 50 przyznawane są za:

  • Szkolenia organizowane przez Wydziały Farmaceutyczne zakończone testem, w tym szkolenia poprzez platformy edukacyjne (na podstawie okazanego certyfikatu)
  • Szkolenia odbywane w ramach specjalizacji w proporcji 1 punkt za 1 godzinę szkolenia nie więcej niż 25 pkt za jeden moduł określony w Programie specjalizacji CMKP (na podstawie okazanego zaświadczenia wydanego przez jednostkę szkolącą)
  • Uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych - 50 punktów edukacyjnych – na podstawie Dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych

Osoby, które były opiekunami staży i praktyk studentów Wydz. Farmaceutycznego CM UJ składają jedynie oświadczenie (do pobrania na stronie) a weryfikacji OIA dokonuje na podstawie dokumentów przesłanych przez Dziekana Wydz. Farmaceutycznego. Pozostali opiekunowie powinni posiadać zaświadczenie wydane przez inne Wydziały Farmaceutyczne o sprawowaniu opieki nad studentami.

Wszystkim osobom, które nie zdołały zebrać odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, a kończą kolejny okres edukacyjny, przypominam, że wniosek o jego przedłużenie (maksymalnie o 24 miesiące) należy składać do Prezesa ORA. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub mailem do 31.12.2019

Jednocześnie informuje, że na naszych platformach edukacyjnych e-dukacja.pl i e-farmacja.net znajdują się szkolenia pozwalające uzyskać komplet punktów edukacyjnych on-line.

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT