biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Zaproszenie na szkolenie, które odbędzie się 16 maja br. w Warszawie.

Szkolenie jest dedykowane dla farmaceutów - tak zatrudnionych w hurtowniach farmaceutycznych jak i chcących w najbliższym czasie podjąć pracę w hurtowni.

Link do strony dot. ww. szkolenia:
https://oia.waw.pl/szkolenie-dobra-praktyka-dystrybucyjna-w-hurtowni-farmaceutycznej-system-dokumentacji/

oraz link bezpośredni do strony vent: http://oevent.pl/

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Szanowne koleżanki i koledzy!

Uprzejmie informuję, że w systemie e-dukacja udostępniony został nowy kurs szkoleniowy – „Podstawy opieki farmaceutycznej”.

Kurs składa się z wykładów: Usługi kognitywne; Proces opieki farmaceutycznej; Dokumentowanie opieki; Ocena jakości życia; Komunikacja z pacjentem – ocena i zmiana zachowań; Wprowadzenie do rozwiązywania problemów lekowych;  Problemy lekowe; Klasyfikacja problemów lekowych PCNE – rewizja 6.2; Wywiad z pacjentem opieka i przegląd lekowy; Edukacja zdrowotna; Przegląd lekowy.

Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 20 punktów szkoleniowych z puli punktów "twardych". Warunkiem zaliczenia kursu jest rozwiązanie 2-etapowego testu, przy czym w każdym z testów należy udzielić pozytywnych odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line. Zaliczenie testu 1 odblokowuje dostęp do testu 2.

Zapraszam na https://e-dukacja.pl/

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2018-2019 Wydział Farmaceutyczny UJ CM otwiera nowy kierunek studiów - Drug Discovery and Development (DDD). DDD to prowadzone wyłącznie w języku angielskim, dwuletnie studia uzupełniające, których absolwent uzyskuje tytuł magistra. Wykładowcami są zarówno nauczyciele akademiccy jak i - przede wszystkim - praktycy zaangażowani w badania nad lekiem na różnych etapach jego rozwoju. Studia dla obywateli polskich są bezpłatne i dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, pozwalających na rozpoczęcie lub kontynuowanie kariery zarówno w działach badawczo-rozwojowych firm farmaceutycznych, jak i niezależnych organizacjach wspomagających prace nad lekiem.

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie http://www.ddd.farmacja.cm.uj.edu.pl/. Ze względu na specyfikę studiów - nacisk na rozwiązywanie problemów, projekty laboratoryjne, pracę w małych grupach, nauczanie oparte o dyskusję kluczowych zagadnień, omawianie przykładów - liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy,
dr hab. Marcin Kołaczkowski, prof. UJ

Szanowne koleżanki i koledzy,

przypominam, że w 2017 roku zakończył się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w 2007 i w 2012 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2017 roku. Wypełnione Karty szkolenia ciągłego wraz z certyfikatami należy składać w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej osobiście lub droga pocztową.

Natomiast w 2018 roku zakończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania zawodu farmaceuty przed 2004 rokiem, w 2008 i w 2013 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2018 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach zliczania okresu edukacyjnego znajdują się w załączniku.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych

storage/20180321_plakat_s.png
Uprzejmie informuję, że w dniach od 13 do 15 kwietnia 2018 r. w hotelu Andel's w Łodzi odbędzie się VIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FARMACEUTÓW ONKOLOGICZNYCH. Tematem przewodnim Zjazdu będzie radiofarmacja.

Uczestnicy otrzymają 10 punktów twardych i 6 miękkich.

Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich farmaceutów szpitalnych. Szczegóły w załącznikach.

Wiceprezes ORA w Krakowie

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT