biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

„Ibuprofen czy paracetamol – co doradzić pacjentowi?”

http://e-dukacja.pl/inc/gfx/logo.gif

Na portalu e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe – „Ibuprofen czy paracetamol – co doradzić pacjentowi?”.

Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

„Farmakoterapia w pediatrii – wybrane zagadnienia”

http://e-dukacja.pl/inc/gfx/logo.gif

Na portalu e-dukacja udostępniono kurs szkoleniowy: „Farmakoterapia w pediatrii – wybrane zagadnienia”.
Szkolenie zawiera materiały prezentujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo stosowania leków w pediatrii,
 • Losy leków w organizmie dzieci,
 • Stany zagrożenia życia - pierwsza pomoc w pediatrii,
 • Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u dzieci,
 • Terapia przeziębienia i grypy u dzieci,
 • Antybiotykoterapia w pediatrii,
 • Ból i gorączka u dzieci – najważniejsze aspekty.

Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 9 punktów szkoleniowych z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

„Statyny w świetle aktualnych wytycznych leczenia hipercholesterolemii”

http://e-dukacja.pl/inc/gfx/logo.gif

Na portalu e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe w formie audiowizualnej w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów: „Statyny w świetle aktualnych wytycznych leczenia hipercholesterolemii” za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich".

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Kraków, 1 grudnia 2017 r. (piątek)

http://oia.krakow.pl/storage/20171130_omron_s.png
Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy cykl bezpłatnych warsztatów Akademii Omron, podczas których poruszymy tematy istotne w opiece farmaceutycznej:

Miejsce:
Vienna House Easy Cracow (były hotel Chopin), ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków
Data:
1 grudnia 2017 r. (piątek)

Nadciśnienie:

 • na podstawie ilu pomiarów można rozpoznać nadciśnienie?
 • czy każdy pomiar jest wiarygodny?
 • co robić, gdy ciśnienie jest zbyt wysokie?

Nebulizacja:

 • co daje nebulizacja?
 • kto odniesie największą korzyść z nebulizacji?
 • jak dobrać optymalne urządzenie do oczekiwanych efektów?

Prowadzący:

Przemysław Kopyto – lekarz, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przez ponad 15 lat związany z przemysłem farmaceutycznym, obecnie zaangażowany w medyczne projekty badawcze i marketingowe

Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat oraz bezpłatny upominek!
Liczba miejsc ograniczona.


Program ramowy:

Godzina / Temat
9:45 / Rejestracja uczestników
10:00 - 11:30 / Nadciśnienie - diagnostyka, farmakoterapia i postępowanie niefarmakologiczne cz. 1
11:30 - 11:45 / Przerwa kawowa
11:45 - 13:15 / Nadciśnienie - diagnostyka, farmakoterapia i postępowanie niefarmakologiczne cz. 2
13:15 - 13:30 / Przerwa kawowa
13:30 - 14:15 / Nebulizacja - znaczenie we współczesnej terapii
14:15 / Lunch

Adres: www.omronakademia.pl

Szanowni Państwo,

W związku z uzyskaniem akredytacji na prowadzenie specjalizacji z Analityki farmaceutycznej przez Wydział Farmaceutyczny UJCM w Krakowie (Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 27 listopada 2015r. poz.1991)), (rodz.7 a - Kształcenie podyplomowe farmaceutów), zachęcamy do składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji.

Nabory przeprowadzane są, przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie za pośrednictwem systemu SMK dwa razy do roku.

1. od 15 listopada do 15 grudnia (ogłoszenie wyników do 15 stycznia)
2. od 30 kwietnia do 31 maja (ogłoszenie wyników do 30 czerwca)

Wojewoda elektronicznie potwierdza zapisanie zgłoszonych we wniosku danych, a później wynik postępowania.

Aby złożyć wniosek rekrutacyjny należy:

1. Zapoznać się z ustawą (Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 27 listopada 2015r. poz.1991)) rozdz.7 a, oraz z programem specjalizacji (Program dla specjalizacji Analityka Farmaceutyczna)
2. Zalogować się do systemu SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/)
3. Złożyć wymagane dokumenty (w systemie SMK) i potwierdzić podpisem elektronicznym.
4. Po upływie określonego czasu (ustawa) system odpowiada zainteresowanemu o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
6. Należy potwierdzić wybór kierownika specjalizacji do SKP (Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM)
7. Na stronie internetowej SKP, ogłoszone będą daty zajęć, w których przyjęte osoby, będą musiały uczestniczyć.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresami:

Z poważaniem,
Małgorzata Rzeszutek-Sarama
Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM

Kraków, 13 listopada 2017 r. (poniedziałek)

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ KRAKÓW SEKCJA FARMACJI KLINICZNEJ oraz OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA w KRAKOWIE zapraszają na spotkanie naukowo-szkoleniowe z zakresu onkologii, które odbędzie się 13 listopada (poniedziałek) 2017 r. w godz. 16.00-18.30 w budynku Wydziału Farmaceutycznego UJCM, ul. Medyczna 9, Kraków.

Za udział w wykładach farmaceuci uzyskają 4 punkty edukacyjne miękkie przyznawane przez PTFarm O/Kraków oraz OIA Kraków.

Zgłoszenia przyjmuje biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Telefon: 12-264-25-53 lub 607-140-898.

Liczba miejsc ograniczona!

Szczegóły w załączniku:

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT