biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

„Terapia wybranych chorób układu krążenia”

http://e-dukacja.pl/inc/gfx/logo.gif
Uprzejmie informuje, że na portalu e-dukacja udostępniono kurs „Terapia wybranych chorób układu krążenia”.

Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 4 punkty szkoleniowe z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Kraków, 8 marca 2018 r.

Stosowanie świadomych decyzji terapeutycznych w obszarze samoleczenia na przykładzie chorób przewodu pokarmowego i otyłości.

Posiedzenie szkoleniowe odbędzie się 8 marca 2018 r. w godz. 9:30-12:00 w Hotelu Vienna House Andel’s Cracow w Krakowie, ul. Pawia 3, 31-154 Kraków.

Udział w szkoleniu honorowany będzie 4 punktami edukacyjnymi miękkimi.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Nie prowadzimy rejestracji.

Szczegóły w załączniku:

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot

„Kurs postępy farmakoterapii chorób metabolicznych”

http://e-dukacja.pl/inc/gfx/logo.gif

Szanowne koleżanki i koledzy!

Uprzejmie informuję, że w systemie e-dukacja udostępniony został nowy kurs: „Kurs postępy farmakoterapii chorób metabolicznych”.

Kurs zawiera materiały prezentujące zagadnienia:

  • Cukrzyca – epidemiologia, etiopatogeneza, profilaktyka i leczenie
  • Wytyczne NICE w opiece diabetologicznej 2016
  • Współczesne metody profilaktyki i leczenia otyłości
  • Miażdzyca – etiopatogeneza, profilaktyka i farmakoterapia zaburzeń lipidowych

Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 8 punktów szkoleniowych z puli punktów "twardych”. Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Magistrzy Farmacji!

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym:
https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/survey/index/sid/343637/newtest/Y/lang/pl

Zdrowy tryb życia, a zwłaszcza zbilansowana dieta, są istotnym elementem prewencji wielu chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości, cukrzycy typu 2, nowotworów, a nawet chorób neurodegeneracyjnych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa nawyków i zwyczajów żywieniowych. Oczekuje się, iż uzyskane wyniki w trakcie tego badania przyczynią się do dokładnego poznania poglądów i zwyczajów żywieniowych polskich farmaceutów, co w przyszłości wpłynie na kierunek kształcenia farmaceutów, którzy stanowią pierwszą linię kontaktu z pacjentem.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10–15 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas!
dr n. farm. Magdalena Kurnik-Łucka wraz z Zespołem

APTEKARZE NA DROGACH DO NIEPODLEGŁEJ

Sekcja Historii Farmacji Oddziału Szczecińskiego PTFarm oraz Komitet Naukowy Sympozjum serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia czynnego (lub biernego) udziału w XXVII Sympozjum Historii Farmacji, które odbędzie się w Stargardzie w dniach 25 – 27 maja 2018 r.

Szczegóły w załączniku:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT