biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Na portalu e-dukacja udostępniono szkolenie:

„Jak leczyć ból mięśni i stawów”

Szkolenie oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów „miękkich”.

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT