biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

„Statyny w świetle aktualnych wytycznych leczenia hipercholesterolemii”

http://e-dukacja.pl/inc/gfx/logo.gif

Na portalu e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe w formie audiowizualnej w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów: „Statyny w świetle aktualnych wytycznych leczenia hipercholesterolemii” za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich".

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT