biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

„Farmakoterapia w pediatrii – wybrane zagadnienia”

http://e-dukacja.pl/inc/gfx/logo.gif

Na portalu e-dukacja udostępniono kurs szkoleniowy: „Farmakoterapia w pediatrii – wybrane zagadnienia”.
Szkolenie zawiera materiały prezentujące zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo stosowania leków w pediatrii,
  • Losy leków w organizmie dzieci,
  • Stany zagrożenia życia - pierwsza pomoc w pediatrii,
  • Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u dzieci,
  • Terapia przeziębienia i grypy u dzieci,
  • Antybiotykoterapia w pediatrii,
  • Ból i gorączka u dzieci – najważniejsze aspekty.

Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 9 punktów szkoleniowych z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT