biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Sesja naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin plk. dr. farm. Jerzego Pertkiewicza (1920-2018)

W dniu 24 lutego br. w krakowskim Muzeum Farmacji UJ CM odbyła się uroczysta sesja poświęcona pamięci płk. dr farm. hm. Jerzego Pertkiewicza z okazji 100 rocznicy Jego urodzin. Jednym z organizatorów sesji była Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, a także Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W programie spotkania wysłuchano wykładów: dr Agnieszki Rzepieli pt. Udział farmaceutów w akcji „Burza” na terenie Okręgu Krakowskiego oraz Iwony Dymarczyk pt. Dr Jerzy Pertkiewicz  (1920-2018) –zasłużony tarnowski farmaceuta” .  Zaprezentowano także dwa filmy (ok. 30 min. każdy): Dariusza Zaródy  pt. „Płk. Jerzy Pertkiewicz – portret filmowy” oraz najnowszy film Dawida Szpary pt. Pan Apotheker, którego scenariusz został oparty na kanwie wspomnień okupacyjnej wigilii Jerzego Pertkiewicza. Jest to niezwykle przejmująca opowieść o wydarzeniach z 24 grudnia 1944 roku, kiedy do drzwi mieszkania rodziny Pertkiewiczów zapukał niemiecki żołnierz z prośbą o leki, ponieważ dowiedział się że  mieszka tam właściciel pobliskiej apteki. Chodziło o mgr. farm. Zygmunta Pertkiewicza, ojca Bohatera sesji. Trzeba dodać, że w rolę niemieckiego żołnierza wcielił się inny tarnowski farmaceuta, Kamil Matczuk. Patronat nad filmem objęła nasza Izba oraz krakowskie Muzeum Farmacji.  Ta historia jest jedną z wojennych  opowieści Jerzego Pertkiewicza. Wśród pozostałych, na szczególną uwagę zasługują wspomnienia zagłady jego oddziału partyzanckiego, które opublikował w książce pt. „Regina II” pluton partyzancki batalionu „Barbara”16 pp Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej. Dąbry 17X 1944 (2015, 2018). Ta kolejna, tym razem żołnierska opowieść farmaceuty jest w trakcie produkcji filmowej. Reżyserii filmu pt. Regina II , podjął się również Dawid Szpara.

Postać Jerzego Pertkiewicza na trwale zapisuje się nie tylko w historii miasta Tarnowa, którego Jerzy Pertkiewicz był Honorowym Obywatelem, ale także w historii polskiej farmacji. Więcej o dr. Pertkiewiczu:

https://ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/farmacja-polska/103/-/28306

 

Fot. 1 Płk. dr farm. hm. Jerzy Pertkiewicz

Fot. 2 dr Agnieszka Rzepiela, p/o dyrektora Muzeum Farmacji UJ CM

Fot. 3 Iwona Dymarczyk

Fot. 4 dr inż. Zygmunt Pertkiewicz – Syn  dr. Jerzego Pertkiewicza

Fot. 5 Dawid Szpara – reżyser filmu pt. Pan Apotheker

Fot. 6 Od prawej: dr Zygmunt Pertkiewicz, mg farm. Elżbieta Rząsa-Duran – Prezes OIA w Krakowie, mgr farm. Kamil Matczuk – odtwórca roli niemieckiego żołnierza i Marcin Kubisztal – współtwórca realizowanego filmu pt. Regina II

Fot. 7 Podczas sesji

Fot. 8 Zaproszenie na film Pan Apotheker

Fot. 9 okładka książki

Fot. 10 okładka książki

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT