biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie informuję, że na portalu e-dukacja udostępniony został kurs szkoleniowy „Opieka farmaceutyczna w cukrzycy” obejmujący zagadnienia:

Informacje wstępne o cukrzycy

  • Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych związanych z cukrzycą : informacje ogólne, studium przypadku, przykłady. Przykłady systemów klasyfikacji.
  • Plan opieki farmaceutycznej: informacje ogólne:, cele leczenia, rola farmaceuty w zespole diabetologicznym.
  • Monitorowanie stanu zdrowia w cukrzycy: wybrane aspekty metabolizmu glukozy w ustroju człowieka, stosowanie insuliny, prawidłowy pomiar glikemii.
  • Edukacja pacjenta.
  • Dokumentowanie opieki farmaceutycznej dla pacjenta z cukrzycą.

Celem kursu jest przybliżenie wiedzy z zakresu prowadzenia opieki dla pacjentów z cukrzycą.

Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 10 punktów szkoleniowych z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line. Certyfikaty dostępne są do samodzielnego druku natychmiast po zaliczeniu szkolenia. Partnerem kursu jest Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o.

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT