biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie informuję, że na portalu e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe – „Usługa farmaceutyczna: Bliżej pacjenta” Moduł 1.

Sympozjum oferowane w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowych z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Ukończenie i zaliczenie wszystkich modułów, jakie będziemy udostępniać z tego cyklu będzie warunkiem przystąpienia do pilotażu „Bliżej pacjenta”. Projekt pilotażowy usługi farmaceutycznej: Bliżej pacjenta realizowany jest przez Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy wsparciu Naczelnej Izby Aptekarskiej i Okręgowych Izb Aptekarskich w całej Polsce.

Informacja o pilotażu w załączniku:

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT