biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Na portalu e-farmacja.net w zakładce „Aktualności systemowe" opublikowana została praca specjalizacyjna z zakresu farmacji aptecznej „Stwardnienie rozsiane – diagnostyka i leczenie" autorstwa mgr. farm. Grzegorza Jodłowskiego oraz praca specjalizacyjna z zakresu farmacji aptecznej „Różne postacie leków i sposoby ich podawania-najważniejsze wskazówki dla pacjentów" autorstwa mgr farm. Anny Gołębiowskiej.

Z pracami zapoznać się mogą zarejestrowani użytkownicy portalu e-farmacja.net

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT