biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Na portalu edukacyjnym e-farmacja.net w zakładce „Aktualności systemowe” opublikowane zostały prace: „Witamina D – działanie i aktualne zalecenia suplementacji” autorstwa mgr farm. Agaty Szlachety oraz „NOWA KLASA DOUSTNYCH LEKÓW PRZECIWCUKRZYCOWYCH: INHIBITORY  KOTRANSPORTERA GLUKOZOWO-SODOWEGO 2 (SGLT2)” autorstwa  mgr farm. Ewy Biedrzyckiej.

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT