biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Na portalu e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe: "Podłoża recepturowe - farmakopealne podłoża lipofilowe".
Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich".
Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes ORA w Krakowie, Elżbieta Rząsa-Dura

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT