biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie informuję, że na portalu e-farmacja.net udostępniono sympozjum szkoleniowe „FUNKCJE FARMACEUTY W INTERDYSCYPLINARNEJ OPIECE MEDYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ”.

Szkolenie dotyczy roli farmaceuty w interdyscyplinarnej opiece onkologicznej. Udział w sympozjum jest punktowany w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów. Prawidłowe wypełnienie testu (próg zaliczenia - 50% prawidłowych odpowiedzi) upoważnia do zdobycia 2 pkt. szkoleniowych (tzw. punkty miękkie).

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT