biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM informuje, że od 15 listopada do 15 grudnia trwa nabór na specjalizacje z Analityki farmaceutycznej, Farmacji szpitalnej, Farmacji aptecznej oraz Farmakologii.

(ogłoszenie wyników do 15 stycznia)

Aby złożyć wniosek rekrutacyjny należy:

  1. Zapoznać się z ustawą ( Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 27 listopada 2015r. poz.1991))  rozdz.7 a ,  oraz z odpowiednim  programem specjalizacji
  2. Zalogować się do systemu SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/)
  3. Złożyć wymagane dokumenty (w systemie SMK) i potwierdzić podpisem elektronicznym.
  4. Po upływie określonego czasu (ustawa) system odpowiada zainteresowanemu o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 Zachęcamy do składania wniosków specjalizacyjnych.

 Z poważaniem,

Małgorzata Rzeszutek-Sarama
Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM
tel: (+48) 12 6205420

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT