biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Na portalu edukacja udostępniono kurs „Produkty kosmetyczne, wybrane zagadnienia".
Szkolenie zawiera materiał prezentujący zagadnienia związane z pielęgnacją skóry. Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 3 punkty szkoleniowe z puli punktów "twardych".
Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
mgr farm Elzbieta Rząsa-Duran
Wiceprezes ORA w Krakowie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT