biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Na portalu e-dukacja udostępniono nowy kurs dla farmaceutów: „Postępy farmakoterapii chorób układu pokarmowego, część 1”, za  6 punktów szkoleniowych z puli punktów "twardych" obejmujący zagadnienia:

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit;

Probiotyki w Zespole Jelita Drażliwego;

PREBIOTYKI I PROBIOTYKI W PROFILAKTYCE I LECZENIU ZESPOŁU JELITA DRAŻLIWEGO (IBS)

Warunkiem zaliczenia i otrzymania punktów edukacyjnych jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
Wiceprezes ORA w Krakowie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT