biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Z POWODU ZBYT MAŁEJ FREKWENCJI SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE I ODBĘDZIE SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE, O KTÓRYM BĘDZIEMY INFORMOWAĆ!

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Krakowie we współpracy z firmą NutroPharma zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

Kobieta w ciąży i w trakcie laktacji w aptece-właściwe doradztwo

W ramach szkolenia ciągłego farmaceutów
Termin: 29 września 2018 roku
Miejsce: Hotel Batory, ul. gen. Romana Sołtyka 19, 31-529 Kraków, godz. 9.00-13.00
Uczestnicy uzyskają certyfikaty potwierdzające uzyskanie 4 tzw. „miękkich” punktów edukacyjnych

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT