biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.
Poz. 718

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 i 399) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436) w § 19 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesiące”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Zdrowia: wz.
J. Szczurek-Żelazko

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. W związku z powyższym recepty wystawione na starych wzorach mogą być nadal realizowane.

Prezes ORA dr Barbara Jękot

Uprzejmie informujemy, że na naszym portalu publikujemy ogłoszenia wyłącznie magistrom i dla magistrów farmacji.
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia przesyłane anonimowo nie będą publikowane!

 

Wybierz kategorię ogłoszeń:

Władze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie
na VII czteroletnią kadencję (2015–2019)


Okręgowy Sąd Aptekarski

  • mgr farm. Marcin Kudrzycki – Przewodniczący
  • mgr farm. Magdalena Krach
  • mgr farm. Anita Molenda
  • mgr farm. Krystian Morańda
  • mgr farm. Antonina Palmowska-Tyrkalska
  • mgr farm. Maria Petlic-Jedynak
  • mgr farm. Aleksandra Starzycka
  • mgr farm. Agnieszka Stec
  • mgr farm. Tomasz Wójcicki


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT