biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie informuję, że na portalu e-dukacja udostępniono kurs „Farmakoterapia chorób alergicznych” obejmujący tematy:

  • Alergie pokarmowe;
  • Choroby alergiczne skóry i ich leczenie;
  • Epidemiologia i etiopatogeneza chorób alergicznych;
  • Ogólne zasady farmakoterapii chorób alergicznych;
  • Opieka farmaceutyczna nad pacjentami z chorobami alergicznymi;
  • Strategie leczenia astmy oskrzelowej i stanu astmatycznego;
  • Alergiczny nieżyt nosa.

Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 8 punktów szkoleniowych z puli punktów „TWARDYCH”.
Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Sponsorem szkolenia jest firma Merck.

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT